<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, juli 02, 2004

Macht en invloed 

Gisteren de kadernota met de Raad behandeld. In een aantal ronden konden de fracties en het college hun visie kwijt over de komende begroting. Jammer dat de onderzoekster die op het dualisme hoopt af te studeren er niet was. De middag en avond gaven haar zeker veel stof tot nadenken.
De raad kreeg van de voorzitter veel ruimte om te debatteren. En na een paar aarzelingen kwam dat debat goed op gang. Met Dick de Cloe als plaatsvervangend burgemeester hebben we ook iemand in huis die zelf aan de wieg van het dualisme heeft gestaan. En voor wie democratie denk ik een eerste levensbehoefte is.

Voor onze fractie is de vergadering alleen maar goed geweest. Uitgangspunten en moties zijn overgenomen. En de samenwerking met met name het CDA heeft geleid tot duidelijke uitspraken over een heldere financiƫle koers. Zonder lastenverzwaring hoger dan de inflatie.

Voor de wet werk en bijstand is er nog steeds ruimte voor ruimhartiger beleid. Maar daarvoor moesten we wel spitsroeden lopen. Wij stelden voor het budget voor 1 jaar te verdubbelen. Zodat de afbouw van de ID banen niet ten koste gaat van de overige uitkeringsgerechtigden. En je niet een jaar verliest. De motie hebben we aangehouden. Maar er is wel meer ruimte. Met name in de pauzes van het beraad hebben we hier goed voor gelobbyd.

De nieuwbouw voor het stadhuis is voorlopig van de baan. De reservering hiervoor wordt na de verbouwing van het bestaande stadhuis opgeheven.
Ons voorstel om de griffie meer mogelijkheden te geven is raadsbreed overgenomen.
De volgorde van het bouwen binnen en buiten de stad is gebleven zoals we die al eerder hadden afgesproken (en conform onze visie), alleen de voorbereidingstrajecten gaan gelijktijdig lopen.

Evaluerend zie je dat macht en invloed door elkaar lopen. Zo heeft de fractie van Gemeentebelang macht. Ze zitten in het college en zijn de grootste partij. Maar ze hebben erg weinig invloed. Hun wethouder stelt zich professioneel duaal op en laat zich niet leiden door partijdiscipline. De fractie zelf munt uit in stilzwijgen. In het debat bleek na flink doorvragen eindelijk hun leitmotiv: pappen en nathouden. Iets chiquer gezegd: in goede harmonie de boel een beetje bij elkaar houden.

Gisteren lukte het de fractie van het CDA om macht en invloed te combineren. En ging hun eigen wethouder overstag voor de argumenten met betrekking tot de reserves en de begrotingsdiscipline.

Het is aantrekkelijk om nu ook de andere partijen te analyseren. Maar dat is vooral lullig voor de partij zonder macht en zonder invloed.
Laat ik me beperken door te zeggen dat onze fractie gisteren, als oppositiepartij zonder macht, van grote invloed is geweest op de behaalde resultaten.
Het was een dagje politek verzilveren in de Zilverstad.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?