<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, juli 17, 2004

Grutter 

De enveloppe met post voor de raad die elke vrijdag komt was dun dit keer. Maar er zaten twee stukken in die mij lang bezig hielden.
De nieuwsbrief over het formuleren van Sociaal Lokaal Beleid heeft geleid tot een mailtje naar de wethouder. Als ik mijn antwoorden heb zal ik er op terugkomen.
Het andere stuk was het inspraak verslag over de uitbreiding van Albert Heijn. Het ziet er naar uit dat Ahold zonder veel problemen mag uitbreiden, ondanks de bezwaarschriften die er door verschillende belanghebbenden zijn geuit.
Die bezwaren zijn ambtelijk  van commentaar voorzien. En daar zit ik mee. De toon van het commentaar is er een van ‘ze moeten niet zeuren, het gaat door’.  En dat kan dan inhoudelijk terecht zijn, als je om inspraak vraagt dan moet je ook laten merken dat je gehoord hebt, geluisterd hebt.  En de inspreker serieus neemt. Ik ben bang dat door deze inspraakronde winkeliers, buurtvereniging en buurtbewoners niet veel positiever over de gemeente zijn gaan denken.. Integendeel. Nu moet het niet zo zijn dat je insprekers geen ongelijk meer kan geven. Maar van de manier waarop werd ik een beetje kriegelig.Ik snap het enthousiasme ook niet zo voor de uitbreiding. Het past in het structuurplan. Maar niet in de plannen rondom de versterking van de binnenstad. Ruimtelijke Ordening zal denk ik nooit mijn hobby worden. Doe mij maar Samenleving, mensen.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?