<$BlogRSDUrl$>

woensdag, juli 28, 2004

.......................................... 

Om vervolging van mijzelf te voorkomen wordt onderstaand bericht zonder commentaar, opmerkingen, doodsbedreigingen en politieke statements geplaatst:

Afgewezen Somalische asielzoekers vermoord

NAIROBI/DEN HAAG (ANP) –

Twee afgewezen Somalische asielzoekers, die door Nederland het land zijn uitgezet, zijn kort na terugkeer in hun vaderland vermoord. Dit heeft Amnesty International (AI) woensdag laten weten.

De twee behoren tot de groep van 26.000, die minister Verdonk van Vreemdelingenzaken dit jaar wil uitzetten. Volgens Martin Hill van Amnesty werd Mohamed Yahya, die tot een vervolgde etnische minderheid behoort, in mei teruggestuurd en enkele dagen later vermoord. Een andere afgewezen Somaliër, Abdinassir Abdulatif, werd eveneens in mei teruggestuurd. Hij werd ontvoerd en vervolgens in juni op straat vermoord. 

 

 

maandag, juli 26, 2004

Ja/nee, geen mening 

 
Als politicus, zeker als webloggende politicus, hoor je overal een mening over te hebben. Het is in kommertijd dus heel aantrekkelijk om overal je zegje over te doen. Over de oproep van de VNG om uitzetcentra, de concentratiekampen van Pronk, toe te staan. Of over de WAO plannen van de FNV.  Maar in komkommertijd krijg je weinig informatie. Dus de grond waarop je een mening baseert is redelijk fragiel.  Je zult bij mij dan ook geen mening lezen over de VPRO zomeravond met Heleen van Rooijen. Want die heb ik niet uitgezeten. Wel geprobeerd. (Of is dat ook een mening?)

De inwoners van Oudewater is ook om hun mening gevraagd. Jawel, een heuse burgerpeiling. Tot grote tevredenheid van de burgemeester scoort de organisatie een 6,9. Dat is weliswaar 0,2 minder dan de vorige, maar toch. Tevredenheid alom.
De burgerpeiling van Schoonhoven gaf een 6,7. Weliswaar 0,2 beter dan de vorige keer, maar toch. Paniek in de tent, maatregelen, commissies, beleidsvoornemens.

Twee gemeenten. Vlak bij elkaar. Van mij zul je even geen mening horen.
Al was het maar dat al surfend de volgende wijsheid van Krishnamurti tegenkwam:

Waarnemen zonder oordelen is de hoogste vorm van menselijke intelligentie.

Nou ja, zolang er reces is kan ik daar wel mee leven. 

 


donderdag, juli 22, 2004

Op de winkel passen 

Woensdagavond. Even een ommetje lopen naar de Lek en het Veer.
Bij de aanlegsteiger wordt gewerkt. De steiger wordt verlengd zodat bij laag water de toegang verbeterd wordt. Dat weet ik van de wethouder. Die stond erbij. En keek er naar.
Als een soort veredelde opzichter. Dat moest ook wel want de loco secretaris was op vakantie. En de burgemeester ook. En er moet toch iemand zijn die alles waarneemt.
Sterker nog. Toen ik hem vroeg of die visser wel met twee hengels mocht vissen ging hij meteen de vergunning controleren. Er moet toch iemand zijn die alles in de gaten houdt.
 
Wat in het klein in Schoonhoven gebeurd, gebeurd in het groot ook. Bij ons lette Huizinga op de winkel. In het land was het Verdonk.
Als ik een winkel had. Wie er dan op mocht passen? Laat ik het zo formuleren. Verdonk zou alle klanten eruit zetten. Huizinga probeerde ze een duur appartement op het Doelenplein te verkopen. Maar wel in een zorgzone. En hij is zoon van een middenstander. Hebben we daar ook eens plezier van.
 
PS Het was zijn eigen zoon die hij controleerde. En het was even heel gezellig aan het Veer. 
  


woensdag, juli 21, 2004

Irritant taalgebruik 

Dit wordt er bedoeld:
 
Hier een bericht van de directeur van de club die de gemeentebelasting ophaalt.
Van de wet moeten we een regeling maken voor klachten.
Dat hebben we gedaan.
Die kan je inzien in Klaaswaal. Maar je mag je er niet mee bemoeien.
 
Dit wordt geadverteerd:
 
De directeur van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) brengt ter openbare kennis dat het Algemeen Bestuur de Klachtenregeling SVHW heeft vastgesteld.
Door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zijn aan het SVHW de bevoegdheden overgedragen, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen en waardebepaling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Het klachtrecht over gedragingen van bestuursorganen en hun ondergeschikten is wettelijk geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. De Awb-regeling van de interne klachtbehandeling bevat minimumeisen van dwingend recht en geldt voor alle bestuursorganen.
 
In de Klachtenregeling SVHW is de interne werkwijze van de behandeling van klachten nader uitgewerkt. De regeling treedt in werking op 1 juli 2004.
 
Dit besluit ligt ter inzage in het waterschapshuis, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.
 
Klaaswaal,juli 2004 Directeur SVHW
P. Bervoets
 
 
En waar kan ik klagen over verspilling van gemeenschapsgeld door het plaatsen van onbegrijpelijke teksten in advertenties?
 
En wanneer dringt het door dat schaalvergroting niet altijd een verbetering is? Deze SVHW werkt voor gemeenten, niet voor mensen.  In de tijd dat de gemeente zelf de belasting inde was er nog sprake van een menselijke maat. Die is nu ver te zoeken.


maandag, juli 19, 2004

Stilte 

Het is erg rustig in politiek Schoonhoven. Het belangrijkste nieuws op de gemeentelijke website is dat de toneelvereniging in augustus twee openlucht voorstellingen gaat spelen. Een goed initiatief overigens, ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het cultureel platform Krimpenerwaard. De leukste sponsor vind ik de kleinste. De buurtvereniging. Die met een  minimaal bedrag laat merken als binnenstads buurt niet tegen evenementen te zijn. En daarmee geven ze met een klein bedrag aan hoe groot(s)  ze denken.

De komende dagen duik ik weer even onder voor mijn werk.
Brussel en Tilburg. Kan slechter.

zaterdag, juli 17, 2004

Grutter 

De enveloppe met post voor de raad die elke vrijdag komt was dun dit keer. Maar er zaten twee stukken in die mij lang bezig hielden.
De nieuwsbrief over het formuleren van Sociaal Lokaal Beleid heeft geleid tot een mailtje naar de wethouder. Als ik mijn antwoorden heb zal ik er op terugkomen.
Het andere stuk was het inspraak verslag over de uitbreiding van Albert Heijn. Het ziet er naar uit dat Ahold zonder veel problemen mag uitbreiden, ondanks de bezwaarschriften die er door verschillende belanghebbenden zijn geuit.
Die bezwaren zijn ambtelijk  van commentaar voorzien. En daar zit ik mee. De toon van het commentaar is er een van ‘ze moeten niet zeuren, het gaat door’.  En dat kan dan inhoudelijk terecht zijn, als je om inspraak vraagt dan moet je ook laten merken dat je gehoord hebt, geluisterd hebt.  En de inspreker serieus neemt. Ik ben bang dat door deze inspraakronde winkeliers, buurtvereniging en buurtbewoners niet veel positiever over de gemeente zijn gaan denken.. Integendeel. Nu moet het niet zo zijn dat je insprekers geen ongelijk meer kan geven. Maar van de manier waarop werd ik een beetje kriegelig.Ik snap het enthousiasme ook niet zo voor de uitbreiding. Het past in het structuurplan. Maar niet in de plannen rondom de versterking van de binnenstad. Ruimtelijke Ordening zal denk ik nooit mijn hobby worden. Doe mij maar Samenleving, mensen.


woensdag, juli 14, 2004

YES!!!!! 

Dear Jan,

We did it! Just moments ago, the Federal Marriage Amendment lost in the Senate by a stunning, bipartisan vote of 50-48. We won this historic victory for two reasons: First, because the politics of division don't work, and second: the votes were on our side.

But the real reason we won is this: You. You and every fair-minded American, gay or straight, who called, e-mailed, faxed, visited, tracked down, and otherwise urged your Senators not to write discrimination into the Constitution. Thank you. This amazing moment belongs to all of us. Please, share this victory with all the friends and family you talked into fighting with us. We join in celebration with each of you. The campaign to defeat this amendment has been a top priority for HRC and with your amazing efforts over the course of many months, today we won this round of the fight. Thank you - again.

What's next: I wouldn't be doing my job if I didn't remind you that it's not over. Our ultra-conservative opponents are determined to spread their discriminatory agenda across the country. Fasten your seatbelts, my friends, because the months ahead are going to be challenging indeed:
· Next week, the House will take up the issue of marriage equality as well. Expect a fight. Expect vicious words and fierce debate. And expect to speak up, loud and clear, once more.
· During the next three months, no fewer than 11 states - and possibly 13 - are facing ballot initiatives to write discrimination into their state constitutions. HRC will fight these initiatives shoulder to shoulder with state and local GLBT leaders. We'll let you know how you can help.
· And of course - like you, we will be actively working to stop discrimination at the source by electing equality-minded legislators around the country. We're glad to know you will be with us in that battle, too.
All of this work starts tomorrow. For today, I will take a moment to appreciate this hard-won victory. I hope you'll join me.

Cheryl A. Jacques
Human Rights Campaign President

maandag, juli 12, 2004

Leerzaam 

Vanavond op bezoek geweest bij Nel van Walsum. Een van de stuwende krachten van het Gehandicaptenplatform. Ik zou haar geen klokkenluider willen noemen, dat heeft een wat negatieve klank, wel een aan de bel trekker. Die vecht voor recht en tegen onrecht. En daarvoor onlangs geridderd is. Terecht.

Veel onderwerpen die de revue passeerden hadden gemeen dat het ging om afbraak van rechten. Dat alles slechter wordt.
Bijvoorbeeld het feit dat afgelopen vrijdag een rechter heeft gezegd dat er mensenrechten worden geschonden met het gehandicaptenvervoer. Maar dat de rechter daar niet over gaat.
Of over het feit dat de gemeente teruggave van belasting ziet als inkomsten. Terwijl je eerst teveel belasting heb betaalt en dat dan in een keer terugkrijgt. Dat is geen inkomsten, dat is onvrijwilliger sparen van te weinig.
Over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die straks alle regie voor welzijn bij de gemeenten neerlegt, maar daar niet de middelen bij levert om het goed in te voeren.
Over de WVG, over arbeidsadviseurs, over de slechte trottoirs in Schoonhoven.

Ik ben dus weer bij de les. En heb ook nog huiswerk meegekregen. Leerzame avond.

zondag, juli 11, 2004

Opruiming en geloof(w)aardigheid 

Vandaag alle papieren van het afgelopen jaar maar weer eens geordend en geschoond. Ook ik ontkom niet aan reces activiteiten. Voorlopig ga ik nog niet op vakantie, dus het weblog blijft geopend. Maar het zal wel wat onregelmatiger, niet meer elke dag, verschijnen.

Dat de komkommertijd aanbreekt blijkt wel aan het wereldnieuws dat het CDA moeite heeft met een meditatiecentrum bij Vrom. Dat tast de geloofwaardigheid van de ambtenaren aan.
Maar beste mevrouw Vietsch van het CDA, vindt u dan ook dat de legeraalmoezenier de geloofwaardigheid van de soldaat aantast?
En dat een moment stilte of een gebed voor een raadsvergadering de geloofwaardigheid van de raadsleden?
En hoe geloofwaardig ben je als kamerlid als dit het eerste is waarmee in het nieuws komt. En nog wel in komkommertjd?

Vooruit, om mevrouw Vietsch wat bekender te maken de link.

(Gelukkig op tijd nog even gecheckt dat het een mevrouw was)

vrijdag, juli 09, 2004

Wijkagent, Minister President en weblogger 

Je zou toch wijkagent zijn en…Nee stop. Laat ik anders beginnen.
Stel je bent jong en je wilt later bij de politie. Boeven vangen en andere belangrijke dingen doen. Je gaat naar de Mavo, misschien Havo en je droom blijft. De opleiding ergens op de Veluwe, de stage en dan ben je klaar voor het grote werk. Ik zou me dan toch knap belazerd voelen als ik op een vrijdagavond in een klein provinciestadje een groot deel van mijn tijd moet besteden aan een vrouw die vindt dat haar buurkinderen te hard van de trap lopen. Zeker als je zelf al die tijd niets hoort. Je zou toch wijkagent zijn…

Je zou toch minister president zijn …Nee stop, Laat ik anders beginnen.
Stel je bent jong en je wilt later in de politiek. Het land dienen en andere belangrijke dingen doen. Je gaat naar het VWO, de universiteit en je droom blijft. Je gaat bij een wetenschappelijk bureau werken, wordt professor, komt in de tweede kamer en dan ben je klaar voor het grote werk. Ik zou me dan knap belazerd voelen als ik op een vrijdagmiddag met mijn kabinet me bezig moest houden met het afbreken van alles wat goed is. Omdat een VVD er dat wil. Zeker als je zelf eigenlijk Christen democraat bent en mensen zou willen helpen. Je zou toch minister president zijn……


Je zou toch politieke weblogger zijn….en denken dat je vandaag echt niets weet te schrijven. En dan heb je een gezellige avond bij een groot en rustig gezin (echt waar) met een van binnen onrustige buurvrouw.
En dan kom je thuis en lees je op je pc:
Verdonk verbolgen omdat steden een goede procedure willen voor asielzoekers (Grrrr)
De ministerraad geeft zich zelf meer macht over de politie (HELP)
Minder geld voor achterstanden zwarte scholen en het collegegeld wordt hoger (Leve de rijke witte studenten)
Psychisch lastige mensen worden eerder opgenomen (omdat er op de opvang wordt gekort)
Dan weet je genoeg te schrijven. Je kan alleen niet kiezen. Je zou toch politieke weblogger zijn….

donderdag, juli 08, 2004

Ramkoers 

De fractie van Groen Links ligt op ramkoers als het gaat om de aanstelling van de nieuwe gemeentesecretaris. Dat is mijn conclusie uit het krantenbericht van vandaag.

Gisteren al voorspelde Hans Wiegant in de krant dat er vast geen procedure zou komen inzake de Wet Openbaarheid bestuur. Vandaag meldt fractievoorzitter Struijs dat deze procedure te lang gaat duren en dat hij er daarom van afziet. Of zou het komen dat er geen procedure te starten valt omdat de raad al lang over alle relevante stukken bezit?

Waar het mis gaat is dat Groen Links in het openbaar over de hoogte van het bedrag wil discussiëren. Waar je wel over zou kunnen discussiëren is de vraag of je vindt dat het college gebruik had moeten maken van het recht om toelages toe te kennen. Die discussie kan in alle openbaarheid plaatsvinden. Of is Groen Links ook bang voor die uitkomst? Dat er voldoende redenen waren voor het college om hun recht uit te oefenen? En dat daar een grote meerderheid achterstaat?

Wat er nu gebeurd is klikken en zwart maken. Eerst bij de provincie en nu bij de minister. En daar maak je jezelf niet populair mee. Niet bij het college en de ambtenaren, niet bij de andere fracties. En ook niet bij de kiezers. Die hebben dat signaal al afgeven bij de Europese verkiezingen. Maar ja. Hou een schip op ramkoers maar eens tegen. Dat wordt schade. Hoe dan ook.

Schoonhovens raadslid wil ingreep door minister
SCHOONHOVEN | De Schoonhovense fractie van GroenLinks heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken gevraagd het collegebesluit van 18 mei 2004 omtrent de aanstelling van gemeentesecretaris Heinrichs te vernietigen.
Met dit 'beroep op de kroon' wil GroenLinks een dreigende loongolf in Schoonhoven voorkomen. De partij vindt het salaris van Heinrichs buitensporig hoog. De topambtenaar gaat ruim 6200 euro per maand exclusief reiskostenvergoeding verdienen. Hierin zit een extra toelage van 1261 euro.

In de brief aan Remkes stelt fractievoorzitter Struijs dat het college van B en W van Schoonhoven in strijd met artikel 11 van de Bezoldigingsverordening heeft gehandeld. In het belang van Schoonhoven eist hij een openbaar debat over het salaris van de gemeentesecretaris.

Matigen

Struijs meent dat gemeenschapsgeld op een discutabele wijze aan een hoge toelage van een nieuwe gemeentesecretaris wordt besteed. Hij wijst in dit verband op de recente oproep van minister Remkes om de lonen van topambtenaren te matigen.

Het college heeft tot op heden de kwestie achter gesloten deuren behandeld. In verband met deze geheimhoudingsplicht kan waarnemend burgemeester De Cloe niet reageren op de aantijgingen van GroenLinks.
De partij maakte de kwestie een maand geleden aanhangig door vragen te stellen naar aanleiding van een vertrouwelijk besluit.

Eerder verklaarde de burgemeester naar aanleiding van deze kwestie in het blad Binnenlands Bestuur dat Heinrichs de beste kandidaat was uit tientallen sollicitanten.

Beslotenheid

Volgens de burgemeester is er weinig aan de hand met betrekking tot het salaris van de gemeentesecretaris. "Wij mogen een toelage geven en de hoogte daarvan zelf vaststellen."
Struijs heeft grote moeite met de beslotenheid van het geheel. Eerder overwoog het raadslid naar de bestuursrechter te stappen om alle stukken in de openbaarheid te krijgen. Daar heeft hij nu van afgezien omdat dit, volgens hem, een te lange procedure zou vergen.

woensdag, juli 07, 2004

Uitzettings-, pardon, uitdagingsbeleid 

Het zal de lezer van de regionale kranten niet zijn ontgaan. Er is sprake van enige animositeit tussen Groen Links en onze fractie.
Aanleiding is de motie die wij in hebben gediend tegen het gedrag van GL. En nu nodigt GL ons uit voor een debat, via de krant. En wij gaan daar op in, via de krant.


Maar vandaag ontving ik ook een e-mail van Nel Verbeek, commissielid van GL.
En dat is van een verbijsterend verbluffende eenvoud. En om niet in de verleiding te komen om allerlei krachttermen van stal te halen die mij vervolgbaar maken in het kader van het nieuwe beleid ter bescherming van zeer foute bewindspersonen, alleen maar de tekst van het bericht:

Subject: Fw: Citaat Onze Minister

Hierbij een citaat van de Minister van Vreemdelingenzaken en integratie.

Het is beter voor jullie om naar het land van je ouders terug te keren, en dat je geen Armeens spreekt, kun je ook als een leuke uitdaging zien.
Ik ken heel wat Nederlandse kinderen die met hun ouders naar het buitenland gaan, ambassadeurs en mensen van Shell en zo. Voor hen is dat ook een geweldige verrijking van hun bestaan, neem daar een voorbeeld aan.


Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk

dinsdag, juli 06, 2004

Gewoon 

Gemeenteambtenaren die uit gewetensbezwaren weigeren homostellen te trouwen, moeten hun werk kunnen blijven doen. De Tweede-Kamerleden Rouvoet (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) willen dat de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) daarvoor zorgen.

Rouvoet en Van der Staaij stellen dit in schriftelijke vragen die ze dinsdag aan de ministers hebben gesteld. Aanleiding hiervoor is een besluit van de Leeuwarder gemeenteraad om een ambtenaar te ontslaan omdat ze geen homo's wil trouwen.


Tandartsen die negers niet meer willen behandelen, mogen gewoon hun vak blijven uitoefenen.
Verloskundigen die weigeren bij gezinnen met meer dan 3 kinderen te helpen, mogen gewoon alleen bij kleine gezinnen kramen.
Wegenwachten die geen japanse auto's willen helpen, krijgen gewoon hun koffietoeslag.
Cassieres die bier verkopen aan minderjarigen krijgen gewoon hun bonus.
Hindoestaanse verpleegster die geen christenen willen wassen mogen gewoon hun diensten blijven draaien.


Politici die er voor pleiten dat ambtenaren de wet niet uitvoeren mogen gewoon in de Tweede Kamer zitten.


maandag, juli 05, 2004

Bedreigend 

Tja.

Tijdens de discussie op roze zaterdag heb ik geprobeerd te pleiten voor een volgorde in grondrechten. Eerst komen het recht om te zijn en te denken, daarna om te geloven en te spreken. Kortom, een homo mag niet worden bedreigd en een politicus niet worden uitgescholden of gedemoniseerd, denk ik. Maar van de aanwezige landelijke politici mocht ik dat niet zo zeggen.

Maar dan zijn er een drie jonge lefgozers die voor eigen gebruik lekker tekeer gaan tegen alles wat ze dwars zit. God, gebod, school, meiden en Hirsi Ali. Als kunstvorm. Of als puberaal gedrag. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat zijn hun ‘dreigende taal’ nooit tegen mevrouw Ali zelf hebben gebezigd. Sterker, dat zij hun uitingen niet buiten hun eigen jongenskamer hebben willen brengen. Maar dat de moderne technologie sneller was dan dat zij konden denken. Als ze dat al deden.

En nu zitten ze vast. Volgens sommigen verdienen ze dat levenslang. Heb ik iets gemist? Is er dan toch een volgorde in mensenrechten in Nederland? Zoiets van “eerst politici, en dan de rest?”
Loop ik nu gevaar? Mag ik dat wel zeggen. Of denken?
Pfff.
Webloggen is lastig. In een land dat vroeger een democratie was. En nu geregeerd wordt door Balkenende en consorten.
Sorry. Niet persoonlijk bedoeld.
Tja.

Mijn inspiratiebron van vandaag:

Het Openbaar Ministerie verwijt drie leden van de Haagse rapgroep DHC dat zij Tweede Kamerlid Hirsi Ali (VVD) belemmeren in het uitoefenen van haar taak. Een woordvoerder zei maandag dat het OM gebruik maakt van artikel 121 uit het Wetboek van Strafrecht, dat speciaal in het leven is geroepen voor geweld tegen en bedreiging van leden van de Staten-Generaal.
DHC (Den Haag Connection) kwam vorige week in het nieuws door een uitzending van het tv-programma NOVA. Dat ging deels over het rapnummer 'Hirsi Ali Diss', waarin de VVD-parlementariër wordt bedreigd, uitgescholden en gekleineerd. DHC heeft onder meer geschreven dat een liquidatie van en bomaanslag op Hirsi Ali in voorbereiding zijn en dat ze haar nek willen breken.
Het OM is van mening dat artikel 121 van toepassing is op deze zaak, meldde de zegsman. In de tekst staat onder meer dat maximaal een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd aan iemand die "een vergadering van een of beide kamers der Staten-Generaal uiteenjaagt." Levenslang of een tijdelijke straf kan de rechter ook geven aan een iemand die een lid van Eerste of Tweede Kamer dwingt om een besluit (niet) te nemen, of die een Kamerlid "verhindert vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen".


Bedreigend 

Tja.

Tijdens de discussie op roze zaterdag heb ik geprobeerd te pleiten voor een volgorde in grondrechten. Eerst komen het recht om te zijn en te denken, daarna om te geloven en te spreken. Kortom, een homo mag niet worden bedreigd en een politicus niet worden uitgescholden of gedemoniseerd, denk ik. Maar van de aanwezige landelijke politici mocht ik dat niet zo zeggen.

Maar dan zijn er een drie jonge lefgozers die voor eigen gebruik lekker tekeer gaan tegen alles wat ze dwars zit. God, gebod, school, meiden en Hirsi Ali. Als kunstvorm. Of als puberaal gedrag. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat zijn hun ‘dreigende taal’ nooit tegen mevrouw Ali zelf hebben gebezigd. Sterker, dat zij hun uitingen niet buiten hun eigen jongenskamer hebben willen brengen. Maar dat de moderne technologie sneller was dan dat zij konden denken. Als ze dat al deden.

En nu zitten ze vast. Volgens sommigen verdienen ze dat levenslang. Heb ik iets gemist? Is er dan toch een volgorde in mensenrechten in Nederland? Zoiets van “eerst politici, en dan de rest?”
Loop ik nu gevaar? Mag ik dat wel zeggen. Of denken?
Pfff.
Webloggen is lastig. In een land dat vroeger een democratie was. En nu geregeerd wordt door Balkenende en consorten.
Sorry. Niet persoonlijk bedoeld.
Tja.

Mijn inspiratiebron van vandaag:

Het Openbaar Ministerie verwijt drie leden van de Haagse rapgroep DHC dat zij Tweede Kamerlid Hirsi Ali (VVD) belemmeren in het uitoefenen van haar taak. Een woordvoerder zei maandag dat het OM gebruik maakt van artikel 121 uit het Wetboek van Strafrecht, dat speciaal in het leven is geroepen voor geweld tegen en bedreiging van leden van de Staten-Generaal.
DHC (Den Haag Connection) kwam vorige week in het nieuws door een uitzending van het tv-programma NOVA. Dat ging deels over het rapnummer 'Hirsi Ali Diss', waarin de VVD-parlementariër wordt bedreigd, uitgescholden en gekleineerd. DHC heeft onder meer geschreven dat een liquidatie van en bomaanslag op Hirsi Ali in voorbereiding zijn en dat ze haar nek willen breken.
Het OM is van mening dat artikel 121 van toepassing is op deze zaak, meldde de zegsman. In de tekst staat onder meer dat maximaal een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd aan iemand die "een vergadering van een of beide kamers der Staten-Generaal uiteenjaagt." Levenslang of een tijdelijke straf kan de rechter ook geven aan een iemand die een lid van Eerste of Tweede Kamer dwingt om een besluit (niet) te nemen, of die een Kamerlid "verhindert vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen".


zondag, juli 04, 2004

Winnen en verliezen 

Het komt niet vaak voor dat politieke partijen een motie indienen tegen het gedrag van andere partijen. In Schoonhoven gebeurde dat afgelopen donderdag. De motie werd gesteund door alle partijen, behalve uiteraard de betrokken partij, Groen Links, zelf.

Na de motivatie van Hans Wiegant tijdens zijn bijdrage in tweede termijn leek het wel of de sfeer veranderde. Het werd stiller.
Het vreemde is dat er verder niet meer op terug werd gekomen door de andere fracties. Uiteraard probeerde de fractievoorzitter van GL nog wel te reageren, maar verder dan een paar opmerkingen over vermeende jalousie op het succes van GL ( welk succes?) kwam hij niet. Ook bij de stemming bleef het stil. SGP/ChristenUnie verklaarde de motie te steunen, maar niet de politieke inzet van Groen Links te verwerpen. Wel de manier waarop.

Het binnen halen van deze motie is geen succes van onze fractie. Zo voelt het absoluut niet. Het is eerder een verlies voor de politiek. Dat je dit instrument gebruikt omdat alle andere argumenten niet helpen.

Dit was de bijdrage van Hans:

En dan nog een en daar heb ik een beetje mee gezeten. Hoe lang pikken we het nog dat GroenLinks in deze raad de gemeente systematisch in een kwaad daglicht stelt en daarbij niet terugschrikt voor onwaarheden, halve waarheden en dat alles in de overtreffende trap. Als je er extra aandacht aan besteed speel je het deels in de kaart want dikwijls is het alleen te doen om de publiciteit. Maar je kan het toch ook niet maar goed blijven vinden dat alle onderwerpen die hier spelen door een partij worden geclaimd. Dat alles wat anderen inbrengen wordt gediskwalificeerd en dat een partij het recht meent te hebben te mogen definiëren op welke wijze je je raadslidmaatschap moet vervullen. We denken dat het een keer genoeg is geweest en wij zullen dan ook een motie indienen waarin we het gedrag van de fractie van GroenLinks in deze raad afkeuren. Hun houding in de Hasco zaak was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen. Misschien dat het eindelijk een signaal is als door hun ingediende moties van afkeuring met 13 tegen 2 worden verworpen en de tegen hun ingediende motie met 13 tegen 2 wordt aanvaard.

Zelfs de Goudsche krant bracht het nieuws bescheiden en ingetogen:

Schoonhoven veroordeelt gedrag van GroenLinks
SCHOONHOVEN | Met een motie tegen GroenLinks zorgde de PvdA donderdagavond voor een unicum in de historie van de Schoonhovense gemeenteraad. Niet eerder vroeg een partij aan de raad om de handelingen van een andere partij te veroordelen.
In het verleden kregen alleen in het nauw gebrachte wethouders een motie van afkeuring aan hun broek. In deze 'motie van treurnis' hekelde de PvdA de integriteit van GroenLinks. Volgens fractievoorzitter Wiegant van de PvdA schuwt GroenLinks niet om bij het zoeken naar publiciteit halve waarheden te verkondigen of de waarheid geweld aan te doen. PvdA kreeg van alle andere partijen steun bij de veroordeling van GroenLinks.

Rechte pad 

Tijdens de kadernota behandeling van donderdag kwam een motie van Groen Links ter stemming over de stichting Het rechte pad.
Een organisatie van Marokkaanse Schoonhovenaren die zeer betrokken is bij de gemeenschap. Vanuit hun geloofsovertuiging organiseren zij diverse projecten. En daar is niks mis mee, sterker zo’n initiatief moet je ondersteunen.
En dat was ook de strekking van de motie.

Toch heb ik tegen gestemd.

In mijn stemverklaring heb ik nog geprobeerd Groen Links over te halen de motie aan te houden. Dit najaar verschijnen de eerste contouren, de kaders, van het lokaal sociaal beleid. Met daarin onder meer ook het subsidiebeleid en het jongerenbeleid. Al eerder was het gelukt om moties over verlaging van bepaalde subsidies door te schuiven naar de behandeling van het totale beleid. In plaats van hap-snap nu opeens bijvoorbeeld het museum te korten.
Door de motie tijdens de kadernota in te dienen trek je hem in het financiële en mis je de gelegenheid om goed te discussiëren over rol en functie van het Rechte pad. En de motie werd er ook nog een soort van tussen gefrommeld. Waardoor de bedoeling van de motie, morele steun, totaal niet uit de verf kwam.

En waar ik bang voor was gebeurde. Alleen Groen Links stemde voor. En de vertegenwoordiger van het Rechte Pad was zwaar teleurgesteld. En haalde in een kort gesprek na afloop het Volkskrant artikel aan over de angst van de Nederlanders voor de Moslims. En zo werkte een goed bedoeld initiatief averechts. In plaats van gesteund voelde hij zich genegeerd.

Terwijl dat nergens voor nodig is. Na afloop heb ik nog even kort gesproken met de verantwoordelijk ambtenaar voor het lokaal sociaal beleid. En natuurlijk is de positie van de Marokkanen en de rol van ondermeer het Rechte pad onderdeel van de nota. En de wethouder die ik later sprak vertelde niets anders.

Daar was geen motie voor nodig.
vrijdag, juli 02, 2004

Macht en invloed 

Gisteren de kadernota met de Raad behandeld. In een aantal ronden konden de fracties en het college hun visie kwijt over de komende begroting. Jammer dat de onderzoekster die op het dualisme hoopt af te studeren er niet was. De middag en avond gaven haar zeker veel stof tot nadenken.
De raad kreeg van de voorzitter veel ruimte om te debatteren. En na een paar aarzelingen kwam dat debat goed op gang. Met Dick de Cloe als plaatsvervangend burgemeester hebben we ook iemand in huis die zelf aan de wieg van het dualisme heeft gestaan. En voor wie democratie denk ik een eerste levensbehoefte is.

Voor onze fractie is de vergadering alleen maar goed geweest. Uitgangspunten en moties zijn overgenomen. En de samenwerking met met name het CDA heeft geleid tot duidelijke uitspraken over een heldere financiële koers. Zonder lastenverzwaring hoger dan de inflatie.

Voor de wet werk en bijstand is er nog steeds ruimte voor ruimhartiger beleid. Maar daarvoor moesten we wel spitsroeden lopen. Wij stelden voor het budget voor 1 jaar te verdubbelen. Zodat de afbouw van de ID banen niet ten koste gaat van de overige uitkeringsgerechtigden. En je niet een jaar verliest. De motie hebben we aangehouden. Maar er is wel meer ruimte. Met name in de pauzes van het beraad hebben we hier goed voor gelobbyd.

De nieuwbouw voor het stadhuis is voorlopig van de baan. De reservering hiervoor wordt na de verbouwing van het bestaande stadhuis opgeheven.
Ons voorstel om de griffie meer mogelijkheden te geven is raadsbreed overgenomen.
De volgorde van het bouwen binnen en buiten de stad is gebleven zoals we die al eerder hadden afgesproken (en conform onze visie), alleen de voorbereidingstrajecten gaan gelijktijdig lopen.

Evaluerend zie je dat macht en invloed door elkaar lopen. Zo heeft de fractie van Gemeentebelang macht. Ze zitten in het college en zijn de grootste partij. Maar ze hebben erg weinig invloed. Hun wethouder stelt zich professioneel duaal op en laat zich niet leiden door partijdiscipline. De fractie zelf munt uit in stilzwijgen. In het debat bleek na flink doorvragen eindelijk hun leitmotiv: pappen en nathouden. Iets chiquer gezegd: in goede harmonie de boel een beetje bij elkaar houden.

Gisteren lukte het de fractie van het CDA om macht en invloed te combineren. En ging hun eigen wethouder overstag voor de argumenten met betrekking tot de reserves en de begrotingsdiscipline.

Het is aantrekkelijk om nu ook de andere partijen te analyseren. Maar dat is vooral lullig voor de partij zonder macht en zonder invloed.
Laat ik me beperken door te zeggen dat onze fractie gisteren, als oppositiepartij zonder macht, van grote invloed is geweest op de behaalde resultaten.
Het was een dagje politek verzilveren in de Zilverstad.

Reces 

Een paar minuten te laat voor de bijdrage van 1 juli. De officiele start van het reces. Dus tot over ....

tot morgen dus. Nog veel te veel te vertellen over de laatste raadsvergadering, de moties en de emoties.

Nu slapen. Met een goed gevoel.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?