<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, juni 08, 2004

Vertrouwelijk 

...............
..................................
.......................................
...........................................
...........................................
...............................
.................................
..................................
...................................
.......................................


Tot zover mijn bijdrage met betrekking tot onderstaand bericht.
Zonder dollen.
Groen Links gedraagt zich als een jongetje dat iets fout heeft gedaan, dan in het rond gaat trappen en er tenslotte nog anderen de schuld ervan geeft. Conflictmodel heet zo iets.

Het effect is zoals als altijd averechts. Mocht GL vraagtekens willen zetten bij het contract van de nieuwe gemeentesecretaris dan moeten dat ook vraagtekens zijn. En geen uitroeptekens. Zeker niet als je vertrouwelijkheid hebt afgesproken. En dat gezeur over de lange lijst met onderwerpen. Stel dat dan aan de orde. Maar zet je zelf niet buiten spel. Met het publiceren van onderwerpen die wel onder de vertrouwelijkheid horen te vallen.

(we houden dit toch wel onder ons?)

GroenLinks schendt vertrouwen

SCHOONHOVEN | Met vragen over het salaris van de nieuwe gemeentesecretaris Heinrichs schendt GroenLinks een vertrouwelijk besluit.Dat stelt burgemeester De Cloe in een brief aan fractievoorzitter Struijs van GroenLinks.
De Cloe meent dat het vertrouwelijke karakter gewaarborgd had moeten blijven, ook als de kring van mensen die kennisneemt van deze besluiten groter wordt dan het college en de ambtelijke staf. "Het kan niet zo zijn dat als schriftelijke vragen over vertrouwelijke besluiten worden gesteld, de vragen en beantwoording vervolgens onderwerp worden van een openbare discussie", aldus De Cloe in de brief.

Struijs heeft daar geen boodschap aan. Volgens de fractievoorzitter maakt het college misbruik van vertrouwelijkheid.
"GroenLinks stelt vast dat Schoonhoven met de nieuwe gemeentesecretaris een gigantische garantieregeling heeft getroffen. Dat roept bij ons de nodige vragen op, die in een openbare vergadering moeten worden besproken. De door het college opgelegde vertrouwelijkheid is in onze ogen in strijd met het openbaar belang."

GroenLinks merkt op dat de 'vertrouwelijke besluitenlijsten' steeds langer worden en onderwerpen kent, die het predikaat vertrouwelijk niet verdienen, zoals huishoudelijke mededelingen, verzoek om donaties aan de verkeersbrigadiers, oranje wimpels voor de Oranjevereniging, berekeningen van de ouderbijdrage voor de kinderopvang en gebruikersvergunningen voor scholen. "Bespottelijk", stelt Struijs. "Een raadslid kan hierdoor niet in alle openheid zijn controlerende taak uitoefenen."

Uitzonderingen

De fractievoorzitter roept het college op om uitzonderingen op het principe van de openbaarheid, zoals die in artikel 10 van Wet Openbaarheid van Bestuur' zijn vastgelegd, nader te bestuderen.

Struijs meent dat openbare behandeling van de rechtspositie van de nieuwe gemeentesecretaris nodig is om 'mogelijke misstanden' te kunnen aantonen. "Inwoners krijgen nu niet de gelegenheid om zich te laten informeren." GroenLinks wil de kwestie tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 juni aan de orde stellen.

Burgemeester De Cloe wenste niet te reageren op de opmerkingen van Struijs vanwege de vertrouwelijkheid. Ook wilde hij niet aangeven of hij juridische stappen onderneemt tegen de fractievoorzitter van GroenLinks, die in de ogen van het college uit de school is geklapt.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?