<$BlogRSDUrl$>

woensdag, juni 16, 2004

Raadslidexamen ? 

Vanmiddag met mijn Groen Links stemmende echtgenoot (ja, je komt ze in de beste families tegen) een discussie gehad over de voorwaarden voor het raadslidmaatschap. Hij pleit ervoor dat niet iedereen zomaar raadslid moet kunnen worden. Dat je een soort examen en/of psychologische test met doen om toegelaten te worden. Zijn argumentatie is dat raadsleden veel schade kunnen berokkenen. Het zal niet vreemd zijn dat hij een aantal voorbeelden uit de Schoonhovense praktijk aanhaalde. Ik ben niet voor het vooraf inperken van een democratisch recht. Maar toen hij begon over het achteraf sanctioneren van kwalijk gedrag, begon ik te twijfelen. Zou je ook raadsleden naar huis moeten kunnen sturen?
Vanavond, na het lezen van de krant, moest ik hem gelijk geven (en ook dat gebeurd wel vaker). Twee berichten over hetzelfde onderwerp:

GroenLinks stapt naar de rechter
SCHOONHOVEN | GroenLinks stapt naar de bestuursrechter om alle stukken over het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe gemeentesecretaris Heinrichs boven tafel te krijgen via een WOB-procedure.
De WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur en biedt burgers de mogelijkheid om via de bestuursrechter af te dwingen dat weigerachtige overheidsorganen worden verplicht inzage te geven in stukken, die zij geheim willen houden.
De bestuursrechter toetst in een WOB-procedure of een betrokken gemeente al dan niet terecht openbaarmaking van een ter inzage gevraagd stuk heeft geweigerd. Het is hoogst uitzonderlijk dat een gemeenteraadslid aanstuurt op een WOB-procedure.
'Onrechtmatig'

Niettemin kiest fractievoorzitter Struijs daarvoor, omdat hij vindt dat de gemeente Schoonhoven tijdens de sollicitatieprocedure rond de komst van Heinrichs 'onrechtmatig' zou hebben gehandeld.
Hij legt uit: "Ik wil dat aantonen door de zaak in de openbaarheid te behandelen, maar het college van burgemeester en wethouders geeft mij daar geen ruimte voor. Dat is laakbaar, want het gaat wel om gemeenschapsgeld."

Dinsdagavond heeft GroenLinks tijdens een besloten vergadering van de gemeenteraadscommissie middelen over deze kwestie meermalen gezegd dat het collegebeleid niet deugt, maar dat leverde hem vooral hoon op van de andere partijen. "Het was een zeer emotionele bijeenkomst, waarbij vooral op de man werd gespeeld", zegt Struijs.

Matje
"Inhoudelijk werd er niet ingegaan op het buitensporige salaris van de nieuwe gemeentesecretaris", aldus Struijs, daarmee doelend op het salaris van 6262 euro bruto per maand, wat Heinrichs – thans nog werkzaam op de Raad voor Werk en Inkomen – met ingang van 1 augustus zal gaan verdienen.
De fractievoorzitter van GroenLinks was door waarnemend burgemeester De Cloe op het matje geroepen, omdat hij uit vertrouwelijke stukken had geciteerd.
Struijs laat zich echter niet beteugelen. "GroenLinks zal zich blijven verzetten tegen handelingen van het college, die niet door de beugel kunnen. Dat verzeker ik je", verzekert hij.


En de tweede:

Provincie houdt zich afzijdig
SCHOONHOVEN | De provincie Zuid-Holland mengt zich niet in de (geheime) discussie over de peperdure gemeentesecretaris van Schoonhoven.
bla bla bla en dan:
GroenLinks-fractievoorzitter Struijs uit de Schoonhovense gemeenteraad is niet gelukkig met het standpunt van de provincie. Hij zegt: "Als je als gemeente geen sluitende begroting inlevert – en dat doet Schoonhoven –, dan kan een provincie wel degelijk ingrijpen. Zo zou de provincie de gemeente bijvoorbeeld onder curatele kunnen stellen, als zij vindt dat een gemeente zaken wil betalen, waar eigenlijk geen geld voor is."

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?