<$BlogRSDUrl$>

woensdag, juni 30, 2004

Leeg gevoel en leeg beleid 

Vandaag hard en lang gewerkt voor mijn werkgever. Alle creativiteit in dienst gezet van mijn baas. Kortom, een geweldige dag gehad die denk ik veel nieuwe producten en diensten op kan leveren. Maar wel helemaal leeg. Gelukkig morgen vrij om me op te laden voor het laatste grote debat voor de zomer: de kadernota.

Toch een bericht. In het kader van: Wat zij zien en wij weten en door de kiezers nog bevestigd moet worden.
(Ik denk overigens niet dat de premier tijd heeft gehad voor dit bericht. Te druk met de open brief tegen/voor Jan Mulder. Eerst dacht ik: “Ga toch regeren man, schei uit met die onzin”. Later dacht ik: “Zolang Balkenende niet regeert, kan hij ook niets stukmaken. Dus: Zet om op Jan Mulder!”)

'Rijkdom Nederland leidt niet tot humaner beleid'

DEN HAAG (ANP) - Nederland is rijker dan ooit, maar dat heeft niet geleid tot een humaner beleid tegenover vluchtelingen, ouderen en andere kwetsbare groepen in de samenleving. Dat is de conclusie van het jaarlijkse Social Watch rapport dat woensdag is gepresenteerd.
Nederland geniet een goede reputatie en heet een tolerante houding tegenover immigranten te hebben, maar neemt een steeds hardere lijn tegenover de zwakkeren in de samenleving, aldus de auteurs van het rapport dat is gepresenteerd door Novib en de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).
Social Watch, een netwerk van ruim vijfhonderd niet-gouvernementele organisaties in de hele wereld, uit ook kritiek op het Nederlandse asielbeleid. Human Rights Watch stelt in het rapport dat asielzoekers onvoldoende de kans krijgen om hun verhaal te doen of advies te krijgen van een advocaat.
Relatieve armoede
Een andere conclusie van het rapport is dat de economische groei aan het begin van de 21e eeuw niet is gebruikt om achtergestelden te helpen en armoede te bestrijden. Relatieve armoede bestaat in Nederland nog steeds. Arme huishoudens worden niet alleen door de recessie geraakt, maar ook door maatregelen van de overheid. De situatie voor mensen met een laag inkomen zal volgens het rapport in 2004 slechter worden door de bezuinigingen van de overheid in de verzorgingsstaat.
Ook op het punt van betrokkenheid van vrouwen bij het economisch proces, scoort Nederland volgens Social Watch niet bijster goed. Ons land boekt geen vooruitgang en ,,blijft in de middenmoot hangen''. Nieuwe EU-landen als Estland, Letland en Litouwen scoren beter, aldus het rapport

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?