<$BlogRSDUrl$>

woensdag, juni 30, 2004

Leeg gevoel en leeg beleid 

Vandaag hard en lang gewerkt voor mijn werkgever. Alle creativiteit in dienst gezet van mijn baas. Kortom, een geweldige dag gehad die denk ik veel nieuwe producten en diensten op kan leveren. Maar wel helemaal leeg. Gelukkig morgen vrij om me op te laden voor het laatste grote debat voor de zomer: de kadernota.

Toch een bericht. In het kader van: Wat zij zien en wij weten en door de kiezers nog bevestigd moet worden.
(Ik denk overigens niet dat de premier tijd heeft gehad voor dit bericht. Te druk met de open brief tegen/voor Jan Mulder. Eerst dacht ik: “Ga toch regeren man, schei uit met die onzin”. Later dacht ik: “Zolang Balkenende niet regeert, kan hij ook niets stukmaken. Dus: Zet om op Jan Mulder!”)

'Rijkdom Nederland leidt niet tot humaner beleid'

DEN HAAG (ANP) - Nederland is rijker dan ooit, maar dat heeft niet geleid tot een humaner beleid tegenover vluchtelingen, ouderen en andere kwetsbare groepen in de samenleving. Dat is de conclusie van het jaarlijkse Social Watch rapport dat woensdag is gepresenteerd.
Nederland geniet een goede reputatie en heet een tolerante houding tegenover immigranten te hebben, maar neemt een steeds hardere lijn tegenover de zwakkeren in de samenleving, aldus de auteurs van het rapport dat is gepresenteerd door Novib en de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).
Social Watch, een netwerk van ruim vijfhonderd niet-gouvernementele organisaties in de hele wereld, uit ook kritiek op het Nederlandse asielbeleid. Human Rights Watch stelt in het rapport dat asielzoekers onvoldoende de kans krijgen om hun verhaal te doen of advies te krijgen van een advocaat.
Relatieve armoede
Een andere conclusie van het rapport is dat de economische groei aan het begin van de 21e eeuw niet is gebruikt om achtergestelden te helpen en armoede te bestrijden. Relatieve armoede bestaat in Nederland nog steeds. Arme huishoudens worden niet alleen door de recessie geraakt, maar ook door maatregelen van de overheid. De situatie voor mensen met een laag inkomen zal volgens het rapport in 2004 slechter worden door de bezuinigingen van de overheid in de verzorgingsstaat.
Ook op het punt van betrokkenheid van vrouwen bij het economisch proces, scoort Nederland volgens Social Watch niet bijster goed. Ons land boekt geen vooruitgang en ,,blijft in de middenmoot hangen''. Nieuwe EU-landen als Estland, Letland en Litouwen scoren beter, aldus het rapport

dinsdag, juni 29, 2004

"Het is stil aan de overkant..." 

Op dit moment maak ik lange dagen op mijn werk. En zit ik erg veel in de auto. Een paar dagen geleden werd ik geconfronteerd met de plannen van het CDA voor de aanpak van de files. Geconfronteerd. Want een collega was zo aardig om mij te laten weten dat de hoofddirecteur van de ANWB dat wel goede plannen vond.
Ik weet zeker dat de plannen die vandaag door de VVD zijn gepresenteerd ook in goede aarde bij hem zullen vallen. En zelfs als de PVDA iets lanceerde in die richting, dan was er ook zeker iets herkenbaars.
Want dat gaat ongeveer ook zo bij het verkeers- en parkeerbeleid in Schoonhoven. 12 Jaar geleden aanleiding voor de oprichting van een heuse middenstandspartij die het lukte door veel te beloven een volkspartij te worden: Gemeentebelang.
En omdat de wethouder van diezelfde partij vervolgens 12 jaar lang enige planontwikkeling tegenhield zijn we nu in het stadium dat elk plan goed is. Als het maar een plan is. En horen we op de radio dat de nieuwe wethouder van Gemeentebelang best wel eens wil praten over afsluiten van een paar straten/grachten in de binnenstad.
Van de fractie van Gemeentebelang horen we nog niks. En ik denk dat dat wel een poosje zo zal blijven. Want niets van je laten horen is jarenlang strategie geweest. Tenzij je voor open doel kunt scoren. Dan wil er nog wel eens wat geluid uit die hoek komen. Zoals constateren dat er geen meerderheid voor een nieuw stadhuis is, waar je jarenlang voor gepleit hebt en geld voor hebt gereserveerd. Dan wil je nog wel eens een motie proberen om dat vast te leggen. Proberen. Want Hans Wiegant brieste die motie afgelopen donderdag makkelijk weg
En op de vraag wanneer Gemeentebelang vindt dat er genoeg geblunderd is, blijft het ook wel heel erg stil. Maar wie weet. Donderdag, bij de kadernota... Of is dat stille hoop?

maandag, juni 28, 2004

Oranje woensdag 

Woensdagavond heeft de Veerdienst een vergadering uitgeschreven voor de aandeelhouders. En dat zijn de raadsleden. Aanvang 8 uur.
En we weten dat al een poosje.
Vandaag kreeg ik van een collega raadslid, ik zal dit keer niet zijn naam noemen, een e-mail met het verzoek, ook namens de raad van commissarissen, de vergadering te vervroegen naar 17.00 uur.
Oorzaak: voetbal.
Ik heb woensdag een belangrijke bijeenkomst in Haarlem. Dat weet ik al een poosje. En de bijeenkomst is zo gepland dat ik op tijd terug ben voor de Veer vergadering. We gaan niet na afloop eten, we beginnen vroeg met een ontbijt.

Ik ben dus duidelijk niet blij met het voorstel om de vergadering te vervroegen. Want dan kan ik er niet bij zijn. Er wordt erg gemakkelijk vergeten dat er mensen zijn die niet werken als ambtenaar en die niet in de buurt werken.
Maar wat me vooral stoort is dat het verzoek om te verschuiven van een raadslid komt. En niet van de directie van het Veerbedrijf, die ons voor de vergadering heeft uitgenodigd. En dat ik nu bij een collega raadslid mezelf moet afmelden.
In het belang van het voetbal laat dit raadslid zich voor een karretje spannen.
En dat had ik van hem niet verwacht.


zondag, juni 27, 2004

Roze zondag 

Ben nog steeds bezig met mijn indrukken van de roze zaterdag te verwerken.
Enerzijds het goede trotse gevoel dat het allemaal maar kon gisteren in Enschede.
En anderzijds het besef dat het eenmalig was, en dat 15 kilometer verderop mensen vanwege hun geaardheid zichzelf niet kunnen zijn.

Veel gedachten komen bij elkaar. Over het onderzoek van de Volkskrant over de angst voor de moslims. En over het feit dat ik mezelf wel bewust ben van mijn “anders” zijn als ik bij de Veerpoort langs een groep Marokkanen loop. En dat ik dan heel bewust niet bang ben.
Omdat ik erop vertrouw dat zij mij kennen. En dus ook niet bang zijn voor mij. Een soort omgekeerde bewijslast.

De politieke discussie gisteren is wat mij betreft mislukt. Enerzijds vanwege het feit dat de discussieleider veel last had van zijn ego dat in de weg zat. Maar anderzijds vooral vanwege het feit dat de deelnemers aan de discussie aan het laveren waren tussen “vreemdelingen genegenheid” en “homo aardigheid”. En tussen godsdienstvrijheid en politieke correctheid.

Maar het heeft mij wel geholpen. Ik ben er wel mee klaar.
Discrimineren = niet integreren = niet tolereren = niet te subsidiëren = niet te accepteren.
En dat is vooral heel lullig voor al die christelijke groeperingen die al heel lang wegkomen met hun schijntolerantie. En de moslims die tegen beter weten in vasthouden aan tradities uit lang vervlogen tijden.

PS.
Geloof niet alles wat in het nieuws is. Boris Ditrich liep niet mee in de optocht. Die was al lang naar huis, ANP, teletekst en Tubantia! En ik was de enige roze politicus buiten de regio. En er liepen vooral veel hetero politici mee. Autochtoon en allochtoon. En eigenlijk was dat het beste nieuws!!

Maar ja. Niet voor de Gaykrant. Die meldde:

De Enschedese Roze Zaterdag is in mening opzicht een geslaagd evenement geworden. Hoogtepunt was de parade, waar voor het eerst sinds jaren weer een feestelijke tint aan zat. Er waren drumbands, muziekkorpsen en diverse praalwagens met allerlei spannend of fraai aangeklede boys en girls. Het leek wel een carnavalsstoet. Naast de partywagens waren onder meer Amnesty International en openlijk homoseksuele politici in de stoet present. Ook de informatiemarkt en de optredens na de demonstratie kenden veel belangstelling. Tot noemenswaardige incidenten is het nergens gekomen. Volgens de organisatie waren er liefst 17.000 mensen op de Roze zaterdag afgekomen. In 2005 zal de homotrotsdag in Nijmegen worden gehouden.

En maak van die 17.000 maar 70.000!!
Dom, Dom. dom.

zaterdag, juni 26, 2004

Roze zaterdag 

Een bijzondere dag vandaag. Samen met echtgenoot John vroeg in de auto richting Enschede. Om 11 uur, nou ja dat was de bedoeling, een politiek forum over homoseksualiteit en integratie en tolerantie. Dat alles natuurlijk in de breedste zin des woord.
Behalve een (te) zeer nadrukkelijk aanwezige gespreksleider die in het dagelijks leven een plaatselijk opinieblaadje leidt – of is dat te vals – was het vooral een matte discussie.
Ik was er naar toegegaan zonder enige vooringenomenheid. Ik zou wel zien. Maar wat ik zag was niet leuk.
De oplossing van discriminatie was praten. En het was net alsof ik weer 25 jaar terug was. Toen ik voor de eerste keer een roze zaterdag bezocht.
De bijeenkomst van vandaag heeft me gesterkt in het sluimerende besef dat er grenzen gesteld moeten worden. Dat je niet vanwege God of Allah of vrijheid van meningsuiting mensen mag kwetsen, negeren en discrimineren. Homo of bondscoach, om maar even actueel te blijven.
En dat je juist wel die grenzen moet bewaken. Niet om de godsdienst te beknotten, maar om je inwoners te beschermen, zou ik nu, achteraf, nu ik er over na heb gedacht, tegen Boris Ditrich willen zeggen.
Het was overigens geweldig dat raadsleden en statenleden van allochtone herkomst meeliepen in de Gay parade ’s middags. Dat was echt kicken. Gewoon samen voor respect en rechtvaardigheid.
Een gigantisch compliment voor Symone en Frank die deze dag politiek georganiseerd hebben. Jammer dat er niet meer politici waren. En dat het beperkt bleef tot Enschede en omgeving. En tot GL, SP, D66 en PvdA.
Maar tussen de vele tienduizenden toeschouwers trots meelopen in verbondenheid met politici die er wel waren is een ervaring die niemand mij meer afneemt.

vrijdag, juni 25, 2004

WWB- terugblik 

Als enige fractie tegen de WWB voorstellen stemmen en dan toch een goed gevoel overhouden, dat kan in Schoonhoven!

Het bijzonder van de K5 samenwerking is dat verschillende gemeenteraden vaak op het zelfde moment de zelfde stukken behandelen.
In Schoonhoven hebben we de voorstellen in detail tijdens de commissie vergadering behandeld. En was het in de raad gisteren tijd voor de hoofdlijnen. De detail moties werden zelfs niet in stemming gebracht. Omdat het bij deze kadernota’s ging om input te leveren voor de verordeningen. En je mag aannemen dat het college alle gemaakte opmerkingen afweegt en meeneemt in de verordeningen. Duaal dus. Daarbij komt dat er al een ambtelijke notitie was toegezonden waarin een belangrijk aantal uitgangspunten al versoepeld was, socialer is geworden.
Hans en ik (Nic kon er niet bij zijn) stemden toch tegen, omdat we het sociaal economische uitgangspunt niet ver genoeg vonden gaan. Ons motto bleef: Omdat het socialer kan, omdat het socialer moet. Ik kreeg veel waardering voor mijn bijdrage. Van burgemeester, wethouder en collega raadsleden. En we hebben onze handen vrij om bij de beoordeling van de verordeningen alsnog op (nog) meer punten het sociale element te bepleiten.

In Ouderkerk waren er veel amendementen. Waaronder een aantal van de PvdA. Lang niet alles is binnengehaald. Maar er is ook hier op een aantal punten een verschuiving te zien naar het sociale. En je ziet duidelijk dat de voorbereidingen in K5 verband zin hebben gehad.

Hoe anders was het – als je de krant mag geloven – in Bergambacht. Ook daar amendementen. En een PvdA-er die zegt geen tijd te hebben gehad voor de voorbereiding. Terwijl juist de fractievoorzitter Arie Kooij een van de stuwende krachten van onze bijeenkomsten is geweest. En we er al heel lang mee bezig zijn. Eigenlijk wil ik het niet geloven. Maar het staat er toch:

De voorstellen van de PvdA werden mondeling gedaan door raadslid Dooms maar waren niet vervat in amendementen. Dooms beriep zich op tijdsnood hetgeen betreurd werd door de overige partijen, omdat hierover nu geen stemming mogelijk was. Dooms hoopte dat zijn voorstellen niettemin serieus zouden worden meegenomen door het college van burgemeester en wethouders.

donderdag, juni 24, 2004

Motivatie 

Vanavond Gemeenteraad. Met een ontzettend volle agenda.
En dan staan de interpellaties er nog niet eens op. Kijk maar.
Voor mij staat deze raad vooral in het teken van de Wet Werk en Bijstand.

In dit dossier vind ik mijn motivatie om in de gemeentepolitiek bezig te zijn. Hier heb ik veel tijd in zitten. Dit vind ik belangrijk. En daarom, bij wijze van uitzondering, de integrale tekst van mijn bijdrage in dit weblog:

Voorzitter,

Tijdens de behandeling van de drie kaderstellende nota’s is onze fractie gedetailleerd ingegaan op de 25 voorstellen die er zijn gedaan in het licht van deze kaderstellende nota.
Dat willen we nu niet opnieuw doen.
Zeker niet nu er een ambtelijk schrijven is dat adviseert om op een aantal belangrijke onderdelen (alleenstaande ouders, ouderen en ID banen) de koers te volgen die door de PVDA/D66 fractie is bepleit, de sociale koers.

Wij zullen vanuit die sociale koers de verordeningen die ontstaan uit deze kaderstellende nota’s dan ook beoordelen.

Maar wij willen in deze bijdrage wel nog een aantal kaders meegeven die wat ons betreft nog onder belicht zijn geweest.

Het eerste kader is dat van de werkelijkheid, van de realiteit.
Wij staan achter de uitgangspunten van de wetgeving dat mensen in principe voor hun eigen inkomen zorg dienen te dragen. En dat zij bij het zoeken van een baan indien nodig ondersteund worden bij het vinden daarvan.
Maar de realiteit is dat niet iedereen ook aan het werk kan. Enerzijds door het gebrek aan het juiste werkaanbod, anderzijds door het ontbreken van aanleg en capaciteiten. En het past dan niet om die mensen te straffen.En dat is een tendens die in de wetgeving en in de voorstellen te vinden is.
Op de valreep kregen wij afgelopen woensdag het eerste kwartaal overzicht met betrekking tot de uitkeringsgerechtigden in Schoonhoven. En dat is de realiteit.
Dat door het goede werk in het verleden er een grote groep zeer moeilijk plaatsbaren over is gebleven. Het aandeel van fase 4 cliënten is 64 %.
Het is ook realiteit dat er in het eerste kwartaal een uitstroom is geweest van 26 cliënten. Voor de cijferaars: dat is 14,8 %. En ja er was een groei van 18 %. Wat meteen de positie van de gemeente duidelijk maakt. Je kunt veel proberen te doen aan uitstroom, de instroom heb je niet in de hand.

Het tweede kader is dat van de rechtvaardigheid.
Ruim 30 procent van de uitkeringsgerechtigden in Schoonhoven zit al 5 jaar op het sociale minimum. Meer dan de helft daarvan al langer dan 10 jaar.
En voor die groep is een regeling voorgesteld door de PvdA fractie in de Tweede Kamer. De langdurigheidstoeslag. Om het feit te compenseren dat witgoedregeling en alle andere collectieve regelingen niet meer mogelijk zijn. Maar dat duurzame gebruikgoederen toch stuk gaan. Zoals een matras, een bed, een ijskast of een fiets. En wat staat er in het voorstel met betrekking tot het minimabeleid? Dat als je van deze toelage een bed koopt en je ijskast gaat in hetzelfde jaar stuk, dat je dan geen recht hebt op bijzondere bijstand. Dat is onrechtvaardig.
En absoluut niet in overeenstemming met de bedoeling, de geest van deze regeling.


Over het derde kader, de financiën, kan ik kort zijn. Daar komen we in de kadernota volgende week op terug. Maar iedereen die roept dat er geen geld is voor een goed minimabeleid spreekt de waarheid niet. Dat geld is er wel. Maar we maken keuzes voor andere zaken. Zoals ontwikkeling van het doelenplein, een nieuw stadhuis, adviesbureaus. Terwijl je ook keuzes kan maken voor een belangrijk deel van je inwoners.


Het vierde kader is er in geslopen. En is een kader waar wij niet achter staan. Dat van de gelijkvormigheid, of zo u wilt van: “laten we het voor de ambtenaren makkelijk houden" kader.
Natuurlijk is het makkelijk als alle K5 gemeenten hetzelfde beleid voeren. Maar dat mag niet betekenen dat we minder gaan doen voor de Schoonhovenaren, omdat er in Vlist minder sociaal wordt gedacht. Of omdat Bergambacht de aanschaf van een kunstwerk op een rotonde belangrijker vind. Om maar wat willekeurige verzonnen voorbeelden te noemen.
Wij zijn in de raad gekozen om dat te doen wat goed is voor de Schoonhovense bevolking. En dat is lastig genoeg. Laten we het daar dan bij houden. En dat is trouwens de mening van alle PvdA fracties in de K5 over dit onderwerp.
Overigens zijn wij mening dat de ambtenaren in de afgelopen periode, zowel in het cliëntenmanagement als in de voorbereiding van deze kadernota’s hebben laten zien dat zij hun werk goed doen.

En dat brengt ons bij het laatste kader. Het kader van de langere termijn.
In de voorstellen voor de kadernota worden drie scenario’s geschetst. Economisch, sociaal-economisch en sociaal. Daarmee implicerend dat het zuivere sociale kader niet economisch is.
En dat is niet juist. Als je goed met het beleid omgaat kan sociaal op de langere termijn veel meer geld opleveren.
Een paar voorbeelden:
- Een laag geschoolde alleenstaande ouder een opleiding aanbieden in plaats van een paar uur werk zonder uitzicht op financiële verbetering is sociaal, maar zorgt er ook voor dat op termijn die ouder uit de bijstand gaat.
- Een cliënt een paar gesprekken met een psycholoog aanbieden in plaats van te eisen dat er wekelijks tientallenzinloze sollicitatiebrieven worden geschreven is sociaal. En heeft bewezen dat de uitstoom uit de bijstand veel succesvoller is. Sneller en voor altijd.
- Een gratis aanvullende ziektekosten verzekering aanbieden is sociaal....Maar bespaart het veelvoud op bijzondere bijstand als cliënten uit geldgebrek hun eigen aanvullende verzekering opzeggen.

Voorzitter,

De PvdA/D66 fractie heeft sinds het tot stand komen van de Wet Werk en Bijstand veel tijd in dit dossier geïnvesteerd. In overleg met de K5 fracties van de Partij van de Arbeid, in overleg met de specialist in de Tweede Kamer, in het bijwonen van informatie bijeenkomsten, in het bestuderen van de vele adviezen en websites en in overleg met de cliëntenraad.

Wij zien dat als een investering in die inwoners van Schoonhoven die een beroep moeten doen op de sociale voorzieningen. In een tijd waarin de Sociale Rechtstaat in een snel tempo wordt afgebroken.

Wij blijven investeren in mensen. En in een menselijk beleid.
Wij hopen dat we die insteek ook terug zien in de verordeningen die ontstaan uit de voorliggende kadernota’s.

woensdag, juni 23, 2004

Cijfers 

Morgenavond behandelen we in de gemeenteraad de kadernota’s over de Wet Werk en Bijstand. Vanavond nog een laatste overleg gehad met de cliëntenraad.
En op de valreep kreeg ik vandaag de cijfers over het eerste kwartaal.
Die cijfers bevestigden wat we al lang vermoeden.
Er is de afgelopen jaren een goed beleid gevoerd. En iedereen die kan werken die is ook gaan werken. De grootste groep uitkeringsgerechtigden, zo’n 65 procent, zit in fase 4. En dat betekent dat die niet zomaar even snel aan de slag kunnen. Maar dat je daar heel veel aan moet doen. En dat je ook moet accepteren dat betaalde arbeid daar misschien wel helemaal niet voor in zit. En dat dus straffen weinig zinvol is.
En tweede opmerkelijk feit is dat de instroom erg groot was, maar dat er ook een grote uitstroom was. 26 mensen verlieten de bijstand, er kwamen er 33 bij.
Normaal ben ik niet zo van de cijfers. Maar nu ben ik er erg blij mee. Omdat het al die wilde verhalen over misbruik in het juiste daglicht stelt. Ik hoop dat die fracties die nog in doemscenario’s denken ook de tijd hebben genomen om de cijfers te bestuderen. En dat ze er daarom vanavond niet waren bij de cliëntenraad. En dat het niets met het voetballen te maken had….

Tot straks 

Gewoon even een berichtje dat ik vandaag later dan gebruikelijk een stukje zal schrijven.
Straks eerst naar de bijeenkomst met de clientenraad.

dinsdag, juni 22, 2004

Heel erg.... 

Asielzoeker steekt zichzelf in brand

GOUDA - Een 54-jarige Armeense man heeft zichzelf maandagavond in brand gestoken op het politiebureau in Gouda. De man was een uitgeprocedeerde asielzoeker. De aanwezige agenten wisten de man tegen de grond te werken en de brand te blussen. De man hield aan het incident eerste en tweede graads brandwonden over.

De man was op het Centraal Station in Gouda gesignaleerd samen met zijn tienjarige zoontje. Hij bleek geen geldig treinkaartje te hebben en wilde niet zeggen wie hij was. De door de NS gewaarschuwde politie nam de man mee naar het bureau aan de Houtmansgracht om daar zijn identiteit vast te stellen.

Uitgeprocedeerd

De Armeniër bleek de status van uitgeprocedeerde asielzoeker te hebben zonder vaste woonplaats. Het zoontje werd in crisisopvang geplaatst terwijl de man in een verblijfsruimte moest plaatsnemen alvorens in een cel gezet te worden. De agenten hadden hem niet gefouilleerd omdat daar geen aanleiding voor was. Hij zag toen kans om zijn kleren in brand te steken.

Volgens de politie, die het incident dinsdag bekend maakte, is de gezondheid van de man naar omstandigheden goed. Voor zijn 48-jarige vrouw is ook tijdelijk onderdak gevonden.

De man wordt over een paar dagen ontslagen uit het ziekenhuis. Hij zal dan hoogstwaarschijnlijk weer op straat leven tot hij daadwerkelijk het land wordt uitgezet, zo laat de politie weten.


Daarom deugt dat rotbeleid niet. Dat er mensen met een kind op straat zwerven en die zo wanhopig zijn dat ze zelfmoord plegen als ze terug moeten.

Hoe christelijk moet je zijn om nog in het CDA te geloven
?


maandag, juni 21, 2004

Boos 

En ik weet nog even niet op wie het meeste. Op de Goudsche Courant die veel te vaak zonder enig besef van wederhoor klakkeloos opschrijft wat Groen Links bralt. Of op Groen Links. Dat weer in staat is om terechte ernstige zorg over het VROM rapport te verweven met een persoonlijke verheerlijking van hun eigen fractie op volstrekt de verkeerde gronden.
Het in onderstaand artikel aangehaalde onderzoek legt niet de schuld van de slechte verhoudingen in de gemeenteraad bij de overige fracties exclusief Groen Links, maar INCLUSIEF Groen Links. (Staat op pagina 75 beste GL fractie!).

Maar zo werkt het systeem dus:
1. Twee onderwerpen op een hoop gooien.
2. Beperkt of slecht citeren.
3. Jezelf ophemelen.
4. En de anderen de schuld geven.
(En daarmee waar het werkelijk omgaat de mist in zien gaan).


VROM: Zilverstad in de fout
SCHOONHOVEN | De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Schoonhoven wil dat het gemeentelijke opslagterrein aan de Spoorsingel op de agenda komt van de eerstkomende raadsvergadering. Reden voor het verzoek is het rapport van de VROM-inspectie, waarin het gemeentelijk beleid rond 'De Tuin' zwaar wordt bekritiseerd.
Het onderzoek van VROM werd in april gehouden. Geconstateerd is dat de huisvesting van de buitendienst in strijd is met het bestemmingsplan, dat de verleende bouwvergunning al vijf jaar is verlopen en dat de opslag en lozing op het oppervlaktewater gebeurt in strijd met de wet Milieubeheer. Fractievoorzitter Struijs van GroenLinks wil van het college van B en W weten hoe dat allemaal mogelijk is. Opnieuw overigens, want al in 2002 heeft de fractie er vragen over gesteld, maar nooit antwoord gekregen, aldus Struijs. In het rapport staat ook dat Schoonhoven op heel korte termijn aan de eisen moet voldoen. Die termijn is inmiddels voorbij en Struijs vraagt dan ook of er iets is veranderd. "Zo niet dan zal de inspecteur, gelet op de aard van de overtredingen, verzoeken op grond van de wet Milieubeheer over te gaan tot het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen. Daarnaast is deze zaak voorgelegd aan de officier van justitie voor milieuzaken. Het is niet uitgesloten dat strafrechtelijke maatregelen worden genomen."

Studentensteun

De fractie constateert dat zij door het college en de andere fracties in de raad zelden serieus wordt genomen. Voorstellen van GroenLinks krijgen nooit steun. De partijen hebben het volgens Struijs te druk met het bestrijden van zijn fractie. In die opvatting heeft GroenLinks inmiddels steun gekregen van een student aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zo meldt de fractievoorzitter.
Deze heeft als afstudeerproject een vijf maanden durend onderzoek gehouden naar het dualisme in de gemeenteraad van Schoonhoven.
"Blijkens zijn rapport werkt GroenLinks anders dan de andere partijen. Zij richt zich op de burgers en ontwikkelt activiteiten, die voortvloeien uit haar volksvertegenwoordigende rol. GroenLinks is volgens dit rapport de enige echte duale partij, die echter door de andere raadsleden wordt tegengewerkt. Vanuit die houding worden bijvoorbeeld moties van GroenLinks niet inhoudelijk bekeken maar zonder meer afgewezen."
Struijs vindt het de hoogste tijd dat de politieke partijen hun strijdbijl begraven en op een constructieve manier met GroenLinks gaan samenwerken.

De eerstkomende raadsvergadering wordt op 24 juni gehouden. Wanneer B en W het onderwerp van het opslagterrein niet op de agenda plaatsen, kondigt Struijs nu al een interpellatie aan.


Schrikken 

Net terug van een korte zakentrip vond ik een zeer verontrustende brief. De burgemeester had tijdens de laatste raadsvergadering melding gemaakt van een onderzoek van VROM met betrekking tot het gemeentelijk opslagterrein De Tuin. Hij vertelde dat er een aantal tekortkomingen waren geconstateerd en dat het college er nog op terug zou komen.

In een brief aan de Raad en het college van Gedeputeerde Staten meldt VROM een overtredingen op het gebied van het bestemmingsplan, de bouwvergunning, de wet milieubeheer en met betrekking tot lozingen.

Het maakt niet uit wat de oorzaak voor deze overtredingen is, maar het feit blijft dat hier dus de handhaver zelf stelselmatig de fout ingaat. Onlangs is er door de raad om een overzicht van handhavingzaken gevraagd. Daar stond deze niet bij!

Ik ben geneigd direct conclusies te trekken als het gaat om de kwaliteit van dit college en haar voorgangers. Want dit (wan)beleid is al van jaren. In ieder geval is oud wethouder Ricken van Gemeentebelang het langste verantwoordelijk geweest voor deze portefeuille. En keer op keer moeten we constateren dat het onbegrijpelijk is dat de fractie van Gemeentebelang genoegen heeft genomen met een bestuurder van zo’n slechte kwaliteit. En dreigt dat nu niet weer te gebeuren als je ziet hoe voorzichtig de fractie nu manoeuvreert als het gaat om het huidige college?

Maar laat ik nog even wachten met mijn conclusies. Vanavond fractievergadering, Donderdag Raad. Wordt vervolgd.


vrijdag, juni 18, 2004

Boeken en budgetten 

Vandaag van 16.30 tot 20.00 uur letterlijk in de boeken gedoken met mede raadsleden uit de K5. Samen met (bibliotheek)bestuurders en medewerkers de grenzen van de samenwerking tussen de bibliotheken verkend. Het bleek dat de grens voorlopig de K5 is. De meeste aanwezigen willen kijken of deze kleinschalige samenwerking haalbaar is. Goed om te merken dat we het in Schoonhoven zo slecht nog niet doen. Een geïnteresseerde raad, op SGP/CU na, een goed functionerende bibliotheek en geen aanslag op de budgetten.

Gisteravond waren de budgetten het onderwerp van een speciale commissievergadering over de kadernota. En omdat ik de komende dagen (tot maandag) voor mijn werk in Malta ben laat ik graag wat leeswerk na. Dus hier vind je de bijdrage van onze fractie.
Kadernota 2005 Beschouwing 1e termijn.doc

woensdag, juni 16, 2004

Raadslidexamen ? 

Vanmiddag met mijn Groen Links stemmende echtgenoot (ja, je komt ze in de beste families tegen) een discussie gehad over de voorwaarden voor het raadslidmaatschap. Hij pleit ervoor dat niet iedereen zomaar raadslid moet kunnen worden. Dat je een soort examen en/of psychologische test met doen om toegelaten te worden. Zijn argumentatie is dat raadsleden veel schade kunnen berokkenen. Het zal niet vreemd zijn dat hij een aantal voorbeelden uit de Schoonhovense praktijk aanhaalde. Ik ben niet voor het vooraf inperken van een democratisch recht. Maar toen hij begon over het achteraf sanctioneren van kwalijk gedrag, begon ik te twijfelen. Zou je ook raadsleden naar huis moeten kunnen sturen?
Vanavond, na het lezen van de krant, moest ik hem gelijk geven (en ook dat gebeurd wel vaker). Twee berichten over hetzelfde onderwerp:

GroenLinks stapt naar de rechter
SCHOONHOVEN | GroenLinks stapt naar de bestuursrechter om alle stukken over het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe gemeentesecretaris Heinrichs boven tafel te krijgen via een WOB-procedure.
De WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur en biedt burgers de mogelijkheid om via de bestuursrechter af te dwingen dat weigerachtige overheidsorganen worden verplicht inzage te geven in stukken, die zij geheim willen houden.
De bestuursrechter toetst in een WOB-procedure of een betrokken gemeente al dan niet terecht openbaarmaking van een ter inzage gevraagd stuk heeft geweigerd. Het is hoogst uitzonderlijk dat een gemeenteraadslid aanstuurt op een WOB-procedure.
'Onrechtmatig'

Niettemin kiest fractievoorzitter Struijs daarvoor, omdat hij vindt dat de gemeente Schoonhoven tijdens de sollicitatieprocedure rond de komst van Heinrichs 'onrechtmatig' zou hebben gehandeld.
Hij legt uit: "Ik wil dat aantonen door de zaak in de openbaarheid te behandelen, maar het college van burgemeester en wethouders geeft mij daar geen ruimte voor. Dat is laakbaar, want het gaat wel om gemeenschapsgeld."

Dinsdagavond heeft GroenLinks tijdens een besloten vergadering van de gemeenteraadscommissie middelen over deze kwestie meermalen gezegd dat het collegebeleid niet deugt, maar dat leverde hem vooral hoon op van de andere partijen. "Het was een zeer emotionele bijeenkomst, waarbij vooral op de man werd gespeeld", zegt Struijs.

Matje
"Inhoudelijk werd er niet ingegaan op het buitensporige salaris van de nieuwe gemeentesecretaris", aldus Struijs, daarmee doelend op het salaris van 6262 euro bruto per maand, wat Heinrichs – thans nog werkzaam op de Raad voor Werk en Inkomen – met ingang van 1 augustus zal gaan verdienen.
De fractievoorzitter van GroenLinks was door waarnemend burgemeester De Cloe op het matje geroepen, omdat hij uit vertrouwelijke stukken had geciteerd.
Struijs laat zich echter niet beteugelen. "GroenLinks zal zich blijven verzetten tegen handelingen van het college, die niet door de beugel kunnen. Dat verzeker ik je", verzekert hij.


En de tweede:

Provincie houdt zich afzijdig
SCHOONHOVEN | De provincie Zuid-Holland mengt zich niet in de (geheime) discussie over de peperdure gemeentesecretaris van Schoonhoven.
bla bla bla en dan:
GroenLinks-fractievoorzitter Struijs uit de Schoonhovense gemeenteraad is niet gelukkig met het standpunt van de provincie. Hij zegt: "Als je als gemeente geen sluitende begroting inlevert – en dat doet Schoonhoven –, dan kan een provincie wel degelijk ingrijpen. Zo zou de provincie de gemeente bijvoorbeeld onder curatele kunnen stellen, als zij vindt dat een gemeente zaken wil betalen, waar eigenlijk geen geld voor is."

dinsdag, juni 15, 2004

3 Dilemma's 

1:
Vanavond was de extra besloten commissievergadering over het schenden van de geheimhouding van Groen Links met betrekking tot de bezoldiging van de nieuwe gemeentesecretaris.
Vanavond was de helaas niet openbare vergadering waarin het college moest uitleggen waarom zij exorbitant hoge bedragen betaalt aan de nieuwe gemeentesecretaris.

Kortom, het is maar hoe je het bekijkt. Ik ben er niet bij geweest dus ik weet echt niet welke kant het op gegaan is.

2:
Tuurlijk heb ik wel iets politiekerigs gedaan: De bijdrage van mijn fractievoorzitter voor de algemene beschouwingen over de kadernota nog van wat sociale kanttekeningen voorzien.
En als je dan de gevolgen van JPB1 en JPB2 op een rijtje zet, dan zie je hoe snel je iets kan afbreken waarover jaren is gedaan om op te bouwen.
En dat het nog lang niet is afgelopen bewijst het weblog van Zalm:

Terug op het ministerie een gesprek met financiële specialisten van de VVD-fractie en een achtergrondgesprek met een journalist. Daarna eten en vooral spreken met de denktank over de dilemma’s bij hervormingen van de welvaartsstaat

En dan stel ik me zo’n goed gedekte tafel voor en sigaren- en sigarettenrook en de tekst:
Zag, kearel, al eens aan de AOW gedacht?

En dan is niet het dilemma ‘gaan we snijden’, maar ‘wanneer gaan we snijden?’ Brrr.

Dilemma 3:
Wordt het Max van der Berg of Emine Bozkurt?
Dilemma opgelost:maandag, juni 14, 2004

Cirkel = rond 

En met onderstaand bericht uit de Goudsche Courant verklaar ik plechtig de berichtgeving over de Schoonhovense uitslag gesloten!!

PvdA grootste in Schoonhoven bij Europese verkiezingen
SCHOONHOVEN | Hoewel het staafdiagram in de Goudsche Courant van vrijdag 11 juni anders aangaf, haalde de PvdA bij de Europese verkiezingen de meeste stemmen in Schoonhoven.
Met 22 procent bleven de sociaal-democraten het CDA ternauwernood voor. De partij van Camiel Eurlings bleef steken op 21,7. De VVD was derde met 14,7 procent. PvdA-raadslid Mudde uit Ouderkerk wijt het forse verlies van GroenLinks in Schoonhoven aan de wijze van politiek bedrijven. Volgens hem maakte GroenLinks daarmee geen goede sier bij de kiezer.

zaterdag, juni 12, 2004

Europa lokaal (jatwerk) 

Dit weekend geen eigen bijdrage (druk voor het werk en 1 dag privé weg}, maar een stuk uit het weblog van Leo Mudde, raadslid in ouderkerk.

Wie zegt dat lokale politiek er niet toe doet bij verkiezingen voor het Europees Parlement, heeft geen gelijk. Zie het voorbeeld Schoonhoven. Van de vijf Krimpenerwaardgemeenten is Schoonhoven de enige met GroenLinks in de gemeenteraad. Nu heeft GroenLinks ook landelijk gezien gisteravond een flinke veer moeten laten, maar in de Krimpenerwaard verloor deze partij in Schoonhoven aanmerkelijk méér dan in Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist. De PvdA in Schoonhoven heeft daar dankbaar van geprofiteerd. Ik geloof vast en zeker dat GroenLinks in Schoonhoven dit aan zichzelf te danken heeft. Als ik zo de berichten in de krant lees over de manier waarop deze partij daar opereert, en ook kijk naar de stukjes hierover in de weblog van partijgenoot Jan Beugelaar, dan denk ik: daar maak je geen goede sier mee bij de kiezer. En dus rekent die kiezer bij de eerste de beste mogelijkheid die zich voordoet af met die partij – anders kan ik de uitslag van Schoonhoven niet interpreteren. Jammer voor GroenLinks, want het is een sympathieke partij.

vrijdag, juni 11, 2004

Stemmen kwijt 

Er gebeuren de laatste tijd politiek gezien al wat rare zaken in Schoonhoven. Maar vandaag kwam ik er achter dat er stemmen zijn verdwenen. Kijk maar naar onderstaand staatje van Schoonhoven. PVDA 17,1 %, terwijl we met 22 % ver uit, wel 9 stemmen, de grootste zijn. Voor het eerst in negen jaar. Blijft de vraag wie de stemmen heeft zoek gemaakt. En of de Goudsche Courant wel zo onafhankelijk is.
Belangrijker is of ze gaan rectificeren. Zodat we ook morgen nog een klein beetje kunnen nagenieten.


Niet slecht 


donderdag, juni 10, 2004

Fantasietje 

In het kader van ‘Groeten uit Schoonhoven, leuk dat je komt’ heeft ook de plaatselijke pers de nieuwe secretaris alvast maar even om commentaar gevraagd. Of ie nou echt zoveel gaat verdienen.
Ik begin door al dat gedoe wel zin in die man te krijgen. Dat die gewoon als ie in dienst is zelf zijn commentaar kan geven. Want ik denk dat hij dat wel kan. Als voormalig parlementair verslaggever.
De kwade gedachte dat hij misschien een te goede kracht zou zijn en dat zijn slagkracht ten koste zou gaan van Groen Links werp ik maar weer snel van mij af. In het algemeen is politiek meer dommigheid dan slimheid. Maar ik blijf nog even fantaseren:
Als Ad Struijs nou Nijs was en ik was even Van Aartsen, dan was Huizinga minister van der Hoeven en …..

Ik ga maar even stemmen.

Heinrichs ontkent peperduur te zijn

SCHOONHOVEN | Toekomstig gemeentesecretaris Ben Heinrichs ontkent dat de gemeente Schoonhoven hem heeft aangenomen voor een salaris, dat hoger ligt dan de vergoeding, die in het het vooruitzicht werd gesteld in advertenties, die begin maart verschenen.
In de advertentie – onder meer geplaatst in het blad Binnenlands Bestuur van 3 maart jongstleden – biedt de gemeente kandidaten een salaris van 'maximaal € 5001 bruto per maand (schaal 13) op basis van een fulltime aanstelling'. "Een toelage tot het maximum van schaal 14 behoort, afhankelijk van ervaring en kwaliteiten, tot de mogelijkheden", valt voorts te lezen in de advertentie voor de 'daadkrachtige en enthousiasmerende directeur/gemeentesecretaris (M/V)', waarnaar Schoonhoven tot voor kort op zoek was.
Over de hoogte van Heinrichs' salaris is dezer dagen heisa ontstaan in de Zilverstad. Dat gebeurde nadat het GroenLinks-raadslid Struijs uit de besluitenlijst van burgemeester en wethouders opmaakte, dat Schoonhoven de nieuwe gemeentesecretaris een salaris van 6262 euro wil gaan uitbetalen. In de vertrouwelijke besluitenlijst staat vermeld, dat B en W 'op grond van artikel 11 van de bezoldigingsregeling gemeente Schoonhoven 2003 een toelage, wegens de extra toegevoegde waarde voor de organisatie om redenen van werving en behoud' toekennen van 6262 euro per maand. Daarbovenop zou Heinrichs, in het verleden ook werkzaam als parlementair redacteur van de Volkskrant, een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer van € 435 per maand, gaan ontvangen.

Het toegekende salaris ligt beduidend hoger dan schaal 14 en komt zelfs in de buurt van schaal 16, die slechts is weggelegd voor bijvoorbeeld topambtenaren van ministeries.

Heinrichs, tot eind juli nog in dienst bij de Raad voor Werk en Inkomen in Den Haag, zit niet op het puntje van zijn stoel om in te gaan op zijn toekomstige salaris. Wel wil hij kwijt dat de door Struijs wereldkundig gemaakte bedragen niet zouden kloppen. Heinrichs verwijst naar de tekst van de advertentie, op basis waarvan hij is aangenomen.
Pas als hij daadwerkelijk in dienst is – vanaf 1 augustus – wil hij wel tekst en commentaar geven, zo laat hij weten.
Tot die datum verwijst hij naar het college van burgemeester en wethouders, dat in eerste instantie verantwoordelijk is voor Heinrichs' benoeming.

Waarnemend burgemeester De Cloe is echter weinig mededeelzaam. "Op dit moment heb ik niets toe te voegen", zegt de burgemeester, die het logischer vindt dat hij volgende week – in een besloten commissievergadering – eerst met de gemeenteraadsleden over de kwestie van gedachte wisselt.
Of er daarna wel in het openbaar zal worden gereageerd, blijft overigens nog maar de vraag. Dat komt, omdat men op het Schoonhovense stadhuis vindt dat salarisinformatie over eigen werknemers in principe niet op straat hoeft komen te liggen.


woensdag, juni 09, 2004

Alweer vertrouwelijk en onzin in de krant 

Voor degenen die echt willen weten woe het zit: even met Google naar artikel 10 van de wet openbaarheid bestuur. En dan lezen dat prive gegevens niet in de openbaarheid worden gebracht.

Hier lees je wat er in de krant staat:

Besloten beraad over secretaris
SCHOONHOVEN | Burgemeester De Cloe heeft voor dinsdag 15 juni een besloten commissievergadering uitgeschreven om te vergaderen over de 'openbare' vragen van GroenLinks over het salaris van de nieuwe gemeentesecretaris Heinrichs.

De Cloe wil de schending van een vertrouwelijk besluit van het college door fractievoorzitter Struijs bespreken met de commissie Middelen. GroenLinks heeft vrijdag 4 juni de antwoorden geopenbaard vanwege 'het maatschappelijk belang'.

Volgens fractievoorzitter Struijs van GroenLinks blijkt uit de uitnodiging dat de burgemeester niet van plan is deze zaak in het openbaar te bespreken. "Hij handelt daarmee in strijd met artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of de burgemeester gerechtigd is in het duale stelsel – zonder betrokkenheid van de agendacommissie – een vergadering uit te schrijven. Is Schoonhoven teruggekeerd naar het monisme? Als deze zaak een spoedeisend karakter kende, was de vergadering deze week al bijeengeroepen."

Struijs heeft de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks op de hoogte gebracht van de affaire. Zijn uitgangspunten worden volledig onderschreven door de oppositiepartij. "Of er feitelijk sprake is van een beloning, die drie schalen te hoog is, kunnen wij niet beoordelen. Als dat zo is, dient dat in het openbaar besproken te worden. Niet alleen, omdat dat het budgetrecht van de raad is, maar ook omdat die schalen er niet voor niets zijn. Je kunt je terecht afvragen of een dergelijke beloning eigenlijk wel mag. Zie de problemen met de te duur betaalde ambtenaren van onderwijsminister Maria van de Hoeven", aldus Kamerlid Van Kouwen.
Van Dortmont, fractievoorzitter van Gemeente Belang, noemt de handelwijze van GroenLinks 'verbijsterend'. "Struijs zet het college voor het blok, terwijl we nog niet eens weten waarom het college met deze man op de proppen is gekomen."

Wiegant (PvdA) noemt het openbaar maken van het onderhandelingsresultaat zelfs 'schandalig'. "Ik kan me voorstellen dat Heinrichs zich door alle commotie terugtrekt. GroenLinks is veel te snel met z'n conclusie. Het collegebesluit komt nog in de raad aan bod. Als de raad geen geld beschikbaar stelt, kan het college alsnog besluiten de proeftijd van de gemeentesecretaris niet te verlengen. Maar ik ben vooral benieuwd naar de beweegredenen van het college. Als er straks een goed verhaal wordt afgestoken, is er niets aan de hand."

Nog even napruttelen:
Is de burgemeester ook niet voorzitter van de raad? En zou die echt niemand gebeld hebben om een datum te overleggen??
En wie is Kamerlid van Kouwen????????

Oproep 

Ga stemmen.


Tja en dan op wie.

Ok.
Een aftelsommetje:
SGP en Christen Unie tellen niet mee vanwege hun standpunt (of liever angst) met betrekking tot Turkije (lees Islam).
D66 draait veel te veel. Nu weer met Irak en helemaal met Nijs. Wel steunen en nu zeggen dat je het vertrek van harte onderschrijft. Dus je steunde haar eigenlijk niet?? En met Dietrich begin ik het helemaal te krijgen. Over Excuus Truus gesproken. Sorry, dat is landelijk én persoonlijk.
CDA ben ik uit. Gewoon niet doen. Omdat elke stem van een bejaarde die niet anders weet dan uit traditie te stemmen uitgelegd wordt als steun voor het uithollen van de maatschappij van Balkenende en cs..
SP? Wat mij opvalt is dat als Marijnissen niet meedoet dat ze dan een hond op de verkiezingsposter zetten. Zelfverheerlijking?
De VVD zoekt de angst. Ik de mogelijkheden. Hun eigen homokandiaat roept dat Europa slecht is voor homo’s. Het tegendeel is waar. Lees hier als je meer van die achtergronden wilt weten. Groen Links? Goede standpunten. Jammer dat ze in een fractie met de Groenen zitten en niet bij de socialisten. Dan hadden ze nog iets kunnen bereiken.

Heel flauw dus. Maar ik kom uit bij de PvdA. Maar dat was bij mij al eerder gebleken uit de Stemwijzer. Wie ik bij de PvdA ga stemmen weet ik nog niet. Ik waardeer Max vanwege zijn vele werk, ook buiten Brussel en (helaas) ook buiten de schijnwerpers. Als Joke nog had meegedaan had zij mijn stem gekregen voor het baanbrekende werk dat zij voor de emancipatie heeft gedaan.
Misschien stem ik wel op Emine Bozkurt. Om aan te geven dat Europa niet alleen uit christenen bestaat. En dat je dat dus ook maar uit je grondwet moet laten.
dinsdag, juni 08, 2004

Vertrouwelijk 

...............
..................................
.......................................
...........................................
...........................................
...............................
.................................
..................................
...................................
.......................................


Tot zover mijn bijdrage met betrekking tot onderstaand bericht.
Zonder dollen.
Groen Links gedraagt zich als een jongetje dat iets fout heeft gedaan, dan in het rond gaat trappen en er tenslotte nog anderen de schuld ervan geeft. Conflictmodel heet zo iets.

Het effect is zoals als altijd averechts. Mocht GL vraagtekens willen zetten bij het contract van de nieuwe gemeentesecretaris dan moeten dat ook vraagtekens zijn. En geen uitroeptekens. Zeker niet als je vertrouwelijkheid hebt afgesproken. En dat gezeur over de lange lijst met onderwerpen. Stel dat dan aan de orde. Maar zet je zelf niet buiten spel. Met het publiceren van onderwerpen die wel onder de vertrouwelijkheid horen te vallen.

(we houden dit toch wel onder ons?)

GroenLinks schendt vertrouwen

SCHOONHOVEN | Met vragen over het salaris van de nieuwe gemeentesecretaris Heinrichs schendt GroenLinks een vertrouwelijk besluit.Dat stelt burgemeester De Cloe in een brief aan fractievoorzitter Struijs van GroenLinks.
De Cloe meent dat het vertrouwelijke karakter gewaarborgd had moeten blijven, ook als de kring van mensen die kennisneemt van deze besluiten groter wordt dan het college en de ambtelijke staf. "Het kan niet zo zijn dat als schriftelijke vragen over vertrouwelijke besluiten worden gesteld, de vragen en beantwoording vervolgens onderwerp worden van een openbare discussie", aldus De Cloe in de brief.

Struijs heeft daar geen boodschap aan. Volgens de fractievoorzitter maakt het college misbruik van vertrouwelijkheid.
"GroenLinks stelt vast dat Schoonhoven met de nieuwe gemeentesecretaris een gigantische garantieregeling heeft getroffen. Dat roept bij ons de nodige vragen op, die in een openbare vergadering moeten worden besproken. De door het college opgelegde vertrouwelijkheid is in onze ogen in strijd met het openbaar belang."

GroenLinks merkt op dat de 'vertrouwelijke besluitenlijsten' steeds langer worden en onderwerpen kent, die het predikaat vertrouwelijk niet verdienen, zoals huishoudelijke mededelingen, verzoek om donaties aan de verkeersbrigadiers, oranje wimpels voor de Oranjevereniging, berekeningen van de ouderbijdrage voor de kinderopvang en gebruikersvergunningen voor scholen. "Bespottelijk", stelt Struijs. "Een raadslid kan hierdoor niet in alle openheid zijn controlerende taak uitoefenen."

Uitzonderingen

De fractievoorzitter roept het college op om uitzonderingen op het principe van de openbaarheid, zoals die in artikel 10 van Wet Openbaarheid van Bestuur' zijn vastgelegd, nader te bestuderen.

Struijs meent dat openbare behandeling van de rechtspositie van de nieuwe gemeentesecretaris nodig is om 'mogelijke misstanden' te kunnen aantonen. "Inwoners krijgen nu niet de gelegenheid om zich te laten informeren." GroenLinks wil de kwestie tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 juni aan de orde stellen.

Burgemeester De Cloe wenste niet te reageren op de opmerkingen van Struijs vanwege de vertrouwelijkheid. Ook wilde hij niet aangeven of hij juridische stappen onderneemt tegen de fractievoorzitter van GroenLinks, die in de ogen van het college uit de school is geklapt.

maandag, juni 07, 2004

Kusje voor Dijkstal 

Vanmorgen in het AD liet voormalig VVD fractievoorzitter/ vice premier/ partijleider Dijkstal weten wat hij over het integratiebeleid van zijn partij denkt.
En direct bewijst minister Verdonk zijn gelijk. Woedend eist ze excuses en ontzegt ze hem het recht op vrije meningsuiting. Gek. Daar kijk ik nou niet van op. Overigens verbaast het me ook niets dat Zalm nu de aanval op de WW heeft ingezet. Even denken ….wat kan er nog meer stuk??? Hadden we de AOW al gehad?

Lees hier waarom Dijkstal in ieder geval vandaag even een held is:

Verdonk boos over uithaal Dijkstal

Gepubliceerd op maandag 07 juni 2004

Minister Verdonk eist dat oud-minister Dijkstal zijn uitspraken over haar beleid terugneemt.
Ze dreigt anders actie te zullen ondernemen tegen haar VVD-collega. Het idee van Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) om met vignetten de mate van inburgering bij allochtonen aan te geven noemt Dijkstal 'eng'. "Het begint verdacht veel op de jodenster lijken." De Nederlandse politiek zaait bovendien haat en criminaliseert allochtonen. Dit alles zegt Hans Dijkstal maandag in een interview met het Algemeen Dagblad.

Dijkstal, oud-lijsttrekker, bekritiseert ook de huidige VVD'ers. "Onder leiding van 'il capo' Van Aartsen hebben ze voor de harde lijn gekozen." De VVD, waar Wilders en Hirsi Ali voorop gaan in het debat, "zit met de toon en de inhoud op het verkeerde spoor".

Generalisaties
In de politiek ten opzichte van allochtonen voeren generalisaties de boventoon, zegt Dijkstal. "Moslims worden gestigmatiseerd. Een hele godsdienst wordt aangevallen, hoewel de meeste moslims gematigde, nette mensen zijn." Door keer op keer deze groep aan te vallen, kweek je een heftige tegenreactie. "De haat die sommige jonge islamieten voelen voor blanke Nederlanders, komt daar ook uit voort", aldus Dijkstal.

Hij kritiseert ook Rotterdam, dat migranten wil spreiden door in bepaalde wijken alleen mensen met een bepaald inkomen toe te laten. "Goedkope politiek" zegt hij over "het hek om Rotterdam". Mensen moeten accepteren dat de wereld verandert. "We zijn een open samenleving. Allochtonen horen daarbij."

VVD-leider Zalm vindt de kritiek van Dijkstal volkomen onterecht, aldus het AD. Hij betreurt het dat de voormalige partijleider naar de jodenvervolgingen verwijst. In verband met de vignetten spreekt Zalm van "een groot misverstand".

Commissie
Wilders noemt het interview van Dijkstal in een reactie "dom''. Volgens hem slaat Dijkstal enorm om zich heen. Het Kamerlid wijst op excessen die in de islam voorkomen, zoals eerwraak en verminking. "Het is onaanvaardbaar dat je die niet kunt benoemen, ook voor de meerderheid van de moslims.''

Dijkstal is lid van de commissie-PaVEM, die de participatie van allochtone vrouwen moet bevorderen. "Het is schandelijk dat hij het kabinetsbeleid vergelijkt met nazi-praktijken'', aldus Wilders. Volgens hem moet Dijkstal daarom terugtreden uit deze commissie die de regering adviseert.zondag, juni 06, 2004

Kader nota 

Ik ontkom er niet aan. Na een dag genieten van het lekkere weer terug naar de werkelijkheid van de saaie cijfers: de kadernota.
En dat is een heel teleurstellend verhaal. Niet vanwege de uitkomst. Want dat kan je op je vingers natellen: De Wet Werk en Bijstand gaat de gemeente geld kosten. Net als al die andere regelingen die de regering van plan is over het gemeentelijke muurtje te gooien.
Wat me echt teleurstelt is dat college en ambtenaren niet eens de moeite hebben genomen de uitkomsten van een commissievergadering over de meerjarenbegroting te verwerken. In de vergadering kwamen CDA en PVDA met dekkingsplannen en oplossingen voor de tekorten. En daar blijkt uit de voorgestelde kadernota bijna niets van. Hardleers. Jammer. Ben benieuwd of en hoe de CDA fractie daar hun eigen wethouder op aanspreekt.

zaterdag, juni 05, 2004

Europese campagne 

Schoonhoven, 5 juni.
De Dam.
Midden in het centrum.
VVD-ers in net pak drentelen zenuwachtig heen en weer.
Hij komt straks.
Maaten.
De wind blaast een CDA tafeltje de gracht in.
De fractievoorzitter van de PvdA lacht.
Zijn voorgangster probeert tevergeefs een folder te geven.
En achter de enige kraam knuffelt de landelijke lijsttrekker van de Partij van de Dieren een hondje.
De fractievoorzitter van Groen Links slentert voorbij.
De wethouder stopt folders in de achterzak.
Zijn CDA voorzitter moppert over een weblog.

Even rumoer. Hij is er. Met haar van Nijs. Gooit een muurtje om. Foto’s. En weg.

VVD-ers in een net pak drinken een wijntje.
De PvdA pakt in.
De PvdD knuffelt weer het hondje.
Bij de viskraam is het druk. Hollandse nieuwe.

Ik heb zo’n idee dat die opkomst tegen gaat vallen.

vrijdag, juni 04, 2004

Gezeur ’t is eigenlijk te gek voor woorden. Het liefst zou ik een motie van afkeuring willen indienen tegen ...... een aantal inwoners aan de Nes.
Zij protesteren al een tijd, en nu ook in de krant, tegen een fietsenrek. Dat er met toestemming van de gemeente is neergezet door een groot (pleeg) gezin. En dat vinden ze erg. Want dan kunnen ze hun auto, of tweede auto of derde auto, niet in de straat zetten. Omdat er fietsen staan. Wat een gezeur. Steek je energie in iets anders, Neem een Foster Parent kind of zo.

Hier lees je het verhaal uit de Goudse courant.

SCHOONHOVEN | Zeven families aan de Nes hebben bij de gemeente Schoonhoven schriftelijk geprotesteerd tegen een fietsenrek op de openbare weg. De fietsenstalling is met toestemming van de gemeente geplaatst door de familie Van der Vlist op nummer 22.
De bezwaren zijn afkomstig van de families Renes, Van der Paauw, Ooms, Van der Meulen, Schellingerhout, Van Oogen en Stuit. Zij menen dat ten onrechte een parkeerplek wordt opgeofferd.

De eigenaar van het object, Hans van der Vlist, is zich van geen kwaad bewust. Hij heeft de gemeente verzocht om het fietsenrek op de openbare weg te plaatsen, omdat het gezin zes kinderen telt en geen achterom heeft. "Wethouder Huizinga had geen bezwaar en stelde zelfs voor om patent aan te vragen op het ontwerp van het fietsenrek. In het verleden stonden de fietsen tegen de voorzijde van de woning, waardoor het trottoir werd geblokkeerd. En aan de overzijde bevindt zich een begraafplaats. Het is niet kies om daar onze fietsen te plaatsen." Van der Vlist is niet de eerste Schoonhovenaar, die een fietsenrek op de openbare weg mocht plaatsen. Eerder willigde de gemeente in maart 2002 een dergelijk verzoek in van een bewoner aan de Lange Weistraat 73. Dat gezin telt zeven kinderen.

donderdag, juni 03, 2004

Flappie 

Van de moslims wist ik het al. De christenen was mij ook al bekend, nu dus de joden.
Weer een groep die zo bang is voor de liefde dat ze die het liefst willen verbieden
Voor deze groepen betekent vrijheid van godsdienst het beknotten van de vrijheid van anderen. Hoe lang zou de Graaf nog volhouden dat de uitspraken die vandaag weer in het nieuws waren goed zijn voor het debat?

De aanleiding:

Homo's reïncarneren als konijnen'

JERUZALEM - Een bekende rabbijn in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem, David Basri, heeft woensdag gezegd dat homoseksuelen reïncarneren als konijnen, "die bekend staan om hun biseksuele praktijken". Dat berichtte de krant Maariv donderdag. Basri noemde homo's zelfs "erger dan dieren, want dieren weten tenminste zelf niet wat ze doen".
De homoseksuele gemeenschap in Jeruzalem ligt al enkele dagen zwaar onder vuur uit joods-orthodoxe hoek wegens haar naderende jaarlijkse parade. Die is donderdagavond onder het motto 'Liefde zonder grenzen'. Homoseksualiteit is sinds 1988 legaal in Israël. Alle rechtbanken erkennen en respecteren de rechten van homoseksuelen, ondanks fel verzet vanuit religieuze kringen.

woensdag, juni 02, 2004

Debat 1,2,3 

Vanavond bij 2 Vandaag naar het debat tussen de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen gekeken. Wat mij opviel was dat bijna alle lijstaanvoerders getuigden van realiteitszin. Op het zonnatura ventje van het CDA na. En natuurlijk was ook de SP op een aantal punten niet echt bij de tijd. Maar de waakhond van de SP bleek vooral een keffertje. En dat was heel wat beter dan die Eurlings die niet verder kwam dan het opdreunen van inhoudsloze oneliners. En voordat ik nou van vooringenomenheid wordt beschuldigd: zelfs meneer Maaten van de VVD en de D66 ster In’t Veld waren goed op dreef. (hoewel de laatste wat ongeloofwaardig werd toen ze zich als enige voorvechtster van Europa op wierp). Max van de Berg was, samen met Cathelijne van GL wat mij betreft de beste. Dus wat je ook stemt: mag het een beetje links zijn?

Debat 2
Heb me weer vreselijk geërgerd aan de aanloop naar het werkgelegenheidsdebat. Wouter Bos cs hebben veel tijd en moeite gestoken in het aanpakken van de werkloosheid. En komen met plannen. Maar op voorhand wordt het al afgeschoten en weigeren de coalitiepartijen te kijken naar de inbreng. Als je nou ergens een kloof tussen burger en politiek mee creëert is dat het wel. Vooral niet luisteren naar elkaar. Snapt nou niemand dat al die vage plannen over gekozen burgemeesters en kiesstelselveranderingen lapmiddelen zijn? Het systeem hoef je niet te veranderen, de houding wel.

Debat 3
En daar ging het gisteravond over in de informele bijeenkomst met raad, B&W, griffier en gemeentesecretaris. Naar aanleiding van het afstudeeronderzoek over het dualisme (zie gisteren). Wat een verademing. Dat je het met respect voor elkaar oneens kan zijn. Dat je eerlijk zegt waar het op staat. En leuk dat Dick de Cloe uit zijn ervaring als kamerlid ons meer inzicht kon geven in het ontstaan van het dualisme. En ook aangaf dat de start ongelukkig van bovenaf was opgelegd. Natuurlijk zijn we nog niet uitgedebatteerd. Al was het maar omdat de VVD ontbrak. Maar van die bijeenkomst in de opkamer van hotel Belverdere kan mening landelijk en Europees politicus nog wat leren. Maar ja. Bij ons zijn er dan ook nog geen verkiezingen in zicht.


dinsdag, juni 01, 2004

Zijn we weer 

Zo. De zilverdag achter de rug. Wat een geweldig evenement met een goede uitstraling voor onze stad. En heel terecht dat Rob Jung de erepenning van de gemeente Schoonhoven heeft gekregen. Niet alleen voor al zijn culturele werk, maar ook voor zijn raadswerk.
Vandaag dus weer aan de slag. Met een presentatie van een afstudeerscriptie met de indringende vraag:
Dualisme, een worsteling of een uitdaging?
Vooralsnog vond ik het lezen van de scriptie een worsteling. En dat komt met name door de manier waarop is verslag gedaan van de interviews met raadsleden, burgemeester, griffier en wethouders. Vast methodisch verantwoord, maar voor mij niet aansprekend. En dat maakt de avond wel weer boeiend. Hoop ik.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?