<$BlogRSDUrl$>

woensdag, mei 26, 2004

WWB 

Vanavond commissievergadering met als belangrijkste onderwerp de kaderstellende nota’s voor Sociale Zaken.
Ik heb de afgelopen maanden er flink wat tijd ingestoken. Ik ga de vergadering met een dubbel gevoel in. Van Groen Links weet ik dat de vergadering goed is voorbereid en dat Nel de materie beheerst. Maar is dat ook zo bij de andere fracties? Zien zij het belang van een goed sociaal beleid ook of worden de voorstellen van het college als zoete koek geslikt? En is het dan geen verloren tijd geweest?
Ik hoop dat er vanavond al wordt ingezet op het verhogen van het werkdeel budget. Als ik de krant mag geloven zal het college die richting opgaan. Maar op welke gronden is mij niet duidelijk. Ik mis nog de overtuiging dat er werkelijk financieel inzicht is. De cijfers die ik heb van het ministerie kom ik nergens in onze begroting en jaarrekening tegen.
Wordt vervolgd.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?