<$BlogRSDUrl$>

woensdag, mei 19, 2004

Weerman 

Al vanaf november/december probeer ik door middel van vragen aan verantwoordelijk wethouder Huizinga de financiële situatie met betrekking tot de uitkeringen duidelijk te krijgen. Ik weet wat krijgen van het rijk en ik weet wat we uitgeven. Maar hoe zich dat verhoud met wat we ervoor begroot hebben wordt maar niet duidelijk. Tot mijn grote verbazing las ik net het volgende in de krant:

Post uitkeringen in Schoonhoven omhoog
SCHOONHOVEN | De gemeente Schoonhoven verwacht dat het bedrag voor uitkeringen de komende jaren met bijna 200.000 euro moet worden verhoogd.
Het college van burgemeester en wethouders baseert dat op het groeiend aantal werklozen in de Zilverstad.
In de eerste maanden van 2004 werden elf nieuwe 'instromers' genoteerd tegenover slechts één 'uitstromer'. "Deze instroom vergroot het bijstandsvolume", stelt het gemeentebestuur in een toelichting op de meerjarenbegroting. "Het is niet te verwachten dat optimale inzet zal leiden tot een betere situatie. Dit werkdeel wordt reeds voor 98 procent in beslag genomen door de loonkosten WIW en ID-banen, alsmede lopende verplichtingen. Er is reeds rekening gehouden met een verhoging van 188.875 euro. Wij zijn van mening, dat dit als onvoldoende moet worden beschouwd en dat ophoging van dit bedrag naar 250.000 euro noodzakelijk is om de toekomstige uitkeringskosten te kunnen voldoen."


Zou er dan eindelijk inzicht zijn? Ik betwijfel het. Natuurlijk krijgen we de komende jaren te weinig geld van deze regering. In het kader van het Gemeente-zoek-het-maar-uit-als-het-Zalm-maar-niks-kost beleid. Maar de afgelopen jaren hebben we al bijgepast voor een sociaal beleid. Dus hoeveel meer gaan we uitgeven?? Ben benieuwd. Ik weet nog van niks en moet het met deze kranteninformatie doen.
Overigens bleek uit het jaarverslag 2003 dat we weer veel geld, meer dan 300.000 euro overhouden. En dat het dreigen van de wethouder over slecht weer tot nu toe alweer is meegevallen. Als meteoroloog deugt die dus in ieder geval niet. Of hij als boekhouder deugt waag ik langzamerhand te betwijfelen. En als wethouder? Ach...het is nu mooi weer buiten, morgen vrij, straks vergaderen met partijgenoten..ik merk dat ik wat mild ben. Eventjes.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?