<$BlogRSDUrl$>

donderdag, mei 27, 2004

Pffff 

Wat een week! Even kort er heen.
Maandagavond is het plan dat door mijn werkgroep is gemaakt over de betrokkenheid tussen Burger en Raad ongeschonden door de commissie gekomen. Hier de link, of anders lees je onderaan dit weblog het artikel.
Maandagavond laat, ik was na 11 uur uit de vergadering weggegaan, stelde de VVD het raads programma ter discussie. Nou stond de evaluatie op het programma, dus zo gek was dit niet. Alleen zegde de VVD de steun op. Om redenen die ik wel begrijp. Ik kom daar nog wel eens op terug. Maar de reactie van de overige raadsleden was geweldig: paniek in de tent. Om een stukje papier zonder status.
Pieter v.d. Laan verwoordt het geweldig onder de titel geneuzel. Onderaan het weblog het verhaal, hier de link.
Gisteren dan het lang verwachte WWB debat. Volle zaal en een goede discussie. Soms wel wat karikaturaal. VVD bralt wat over misbruik, CDA verwart rechten met rechts gedrag en vrijwilligers met de diaconie, CU/SGP toont het sociaal gezicht, Gemeente Belang vindt alles wel best, Groen Links is praktiserend links en ik werd weer eens voor Sinterklaas uitgemaakt door de wethouder. Verder goede bijdragen van de cliëntenraad. Mijn inschatting is dat de kaders tussen sociaal-economisch en sociaal in komen te liggen.

Vanavond pak ik sinds tijden weer eens een oude hobby op: regisseren. Maar je bent links of je bent links: met drie spelers ga ik proberen een van de mooie juweeltjes van Herman Heijermans vorm te geven: Nocturne.


De beloofde teksten:

Beeld van politiek 'niet al te positief'
SCHOONHOVEN | Schoonhovenaren hebben een 'niet al te positief beeld' van de politiek. Dat blijkt uit een onderzoek onder 850 inwoners van de Zilverstad. Om de afstand tussen raad en burger te verkleinen heeft een werkgroep een notitie opgesteld, waarmee de betrokkenheid van Schoonhovenaren mogelijk kan worden vergroot.
Tot de aanbevelingen behoren een stadsdebat, een cursus Schoonhovense politiek, werk- en themabezoek op locatie en een vergadering over agendapunten, die door burgers zijn aangedragen. De werkgroep, bestaande uit de raadsleden Beugelaar (PvdA), Hamel (VVD), Struijs (GroenLinks), Visscher (CDA) en griffier Febus, hopen dat hun notitie 'Burger en Raad' wordt omgezet in een actieplan.

Volgens de werkgroep moet de gemeente het initiatief nemen om de dialoog met de burger op gang te brengen. "Tijdige informatievoorziening en open communicatie zijn daarbij onontbeerlijk", aldus de opstellers van de notitie.

Actief

Zij vinden dat politici zich nadrukkelijker moeten laten zien in de samenleving. "Zoek de burger op in de omgeving, waar hij actief is of zich thuisvoelt. Plan bezoeken van de commissies buiten de deur", aldus Beugelaar en consorten. Gedacht wordt aan een bezoek aan discotheek Babbels, het vergezellen van een controleur, het bijwonen van buurtvergaderingen, het bezoeken van de bibliotheek en jongerencentrum Sjappoo.

De notitie wordt tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 juni behandeld. In de globale begroting wordt uitgegaan van zevenduizend euro voor de uitwerking van de plannen.

En de volgende:
WAARGENOMEN | Geneuzel
door Pieter van der Laan
Met de wens het raadsbrede programma van Schoonhoven af te schaffen heeft de VVD een opmerkelijke politieke stap gezet. Wat de aanleiding mag zijn om juist nu te breken met het gemeentelijke poldermodel, is een raadsel, maar moedig is het wel.
Het voortdurend nastreven van een compromis is immers volledig in strijd met de verkiezingsleuzen. Juist het niet nakomen van beloften maakt de kiezer kopschuw. De afstand van de burger tot de politiek wordt voornamelijk bepaald door het gebrek aan helderheid en communicatie. Niet voor niets blijkt uit de gemeentelijke enquête, dat de inwoners van Schoonhoven nauwelijks voeling hebben met het raadsbrede geneuzel in het stadhuis. De smalle publieke tribune is vaak nog niet voor de helft gevuld. Het is merkwaardig dat juist GroenLinks de opstelling van de VVD 'uiterst verwerpelijk' vindt. GroenLinks heeft weliswaar ingestemd met het raadsprogramma, maar tracht keer op keer voorstellen van het college te torpederen. De partij grossiert al jaren in moties van wantrouwen, amendementen, interpellaties, brieven en oproepen. Struijs zal dit wellicht opvatten als zijn 'controlerende taak', maar het voortdurend beuken op het college komt bij de buitenwacht ongeloofwaardig over en het frustreert de raad enorm. Het is koddig om juist uit zijn mond te horen dat de raad de VVD nu niet meer kan vertrouwen. Het 'vooraf plaatsen van een aantekening' leidt bij GroenLinks in de regel tot oeverloze discussies, de nodige stagnatie en een uiteindelijke stemverhouding van 13-2. Als je je steeds als een leeuw teweer stelt, kun je je afvragen waarom GroenLinks indertijd het gemeenschappelijke raadsprogramma ondertekende

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?