<$BlogRSDUrl$>

maandag, mei 17, 2004

Orde 

Vanavond fractievergadering gehad. Veel van wat er besproken is stond in het teken van de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld het nieuwe Welstandsplan. Dat regelt welke kant je dak op moet staan in de binnenstad en hoe saai je het in de buitenwijken moet houden. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de archeologische vereniging en de historische vereniging. En ik begrijp heel goed dat je met zo’n historische kern als wij hebben je goed moet weten wat je toestaat en wat niet. Maar daar zijn nu zo’n paar honderd bladzijden mee vol geschreven. En wat ik niet snap is dat je ook veel van toepassing verklaart op van oorsprong saaie nieuwbouwwijken. Laat het daar vrij en laat de kleurrijke bevolking ook extra kleur en variatie in de wijk aanbrengen.
En, om mijn fractievoorzitter Hans maar eens te citeren: Er ligt ook een ander ordeningsbelang. We moeten ons de komende periode druk bezig houden met en investeren in de sociale ordening.
Woensdag praten we daar verder over in regionaal verband met de PVDA fracties in de Krimpenerwaard. Want de problemen waarmee deze regering de uitkeringsgerechtigden en de gemeenten opzadelt zijn inderdaad van een hele andere orde.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?