<$BlogRSDUrl$>

donderdag, mei 20, 2004

Democratie voor dummies 

Wat is een de-mo-cra-tie?
Je ver-zint een plan.
En ook al is dat geen goed plan, dan maak je er toch af-spra-ken over.
Met mens-en die eerst de ver-kie-zing-en ver-lo-ren, maar la-ter de ka-bi-nets-be-spre-kin-gen won-nen.
En nu al lang geen meer-der-heid meer heb-ben.
En dan dien je het plan in.
Ook al heeft voor-af ie-der-een al ge-zegd dat het een slecht plan is.
Dom ver-haal-tje?

Nee hoor, vraag maar aan de on-der-wijs mi-nis-ter Van der Hoeven:

Vierdaagse lesweek wordt mogelijk

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft woensdag steun van het kabinet gekregen voor de vierdaagse schoolweek.
.....
Vorig najaar liet een meerderheid in de Tweede Kamer al weten weinig voor dit plan te voelen.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?