<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, mei 25, 2004

Conflicterende belangen 

De wet is duidelijk als het gaat om ambtenaren en de gemeenteraad. Je mag niet in de raad als je werkt in dezelfde gemeente. En de reden is duidelijk: je kan niet opdrachtgever, controleur en uitvoerder tegelijkertijd zijn. Maar de wet is nog niet aangepast aan nieuwe situaties. Aan - zoals bij ons - verregaande samenwerking.
Dat vraagt van raadsleden die in zo’n situatie zitten extra alertheid. Je moet de schijn van belangenverstrengeling ten alle tijde vermijden.
Gisteravond ging bij de commissie Middelen de fractievoorzitter van Gemeentebelang duidelijk in de fout. Hij werkt bij een van de K5 gemeenten als ambtenaar in de ‘informatievoorziening’. Bij de behandeling van de automatiseringsnota van de K5 waarschuwde hij voor teveel macht van de automatiseringsjongens. Op de vraag of hij dat met een voorbeeld kon aangeven was zijn reactie: bij de informatievoorziening zitten er in de werkgroep wel automatiseerders maar geen direct betrokken ambtenaren.
STOP.
Is hier een ambtenaar bezig zijn gelijk alsnog te halen? Kinnesinne, omdat hij niet mag meepraten van zijn baas? Is die opmerking in het belang van de gemeente en de bevolking of in je eigen belang?
STOP.
Mijn twijfels of de functies raadslid en ambtenaar van samenwerkingsgemeente gecombineerd konden worden waren vooral gestoeld op het feit dat de ambtenaar een informatievoorsprong had – zeker gezien de functie – op het raadslid. Nu zijn mijn twijfels nog sterker. De gemeenteraad als platform voor ambtelijk ongenoegen?

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?