<$BlogRSDUrl$>

woensdag, mei 12, 2004

Broedkip of slachtkip 

In mijn weblog van 24 april vergeleek ik wethouder Huizinga met een broedende kip. Niets storen, gewoon zijn werk laten doen als het gaat om het softdrugdossier.
Gisteravond, tijdens de ingelaste commissie vergadering bleek dat Huizinga vooral goed is in het leggen van windeieren. Veel gekakel. En als dan iedereen verschrikt is komen kijken blijkt er alleen maar lucht te zijn. En zijn de plannen snel doorgeprikt.
Wat is er gebeurd?
Het college bracht een voorstel over de eerste fase van het bebouwen van het Doelenplein. Dit voorstel was om twee redenen verrassend.
De eerste was dat de bestemming van erg groot gebouw stadskantoor zou moeten zijn. Terwijl de gemeenteraad al eerder had toegestemd met de bouw van een stadskantoor op een andere locatie. En zat te wachten op uitgewerkte plannen. De tweede verrassing was dat overduidelijk bleek dat al het gepraat en vergader van het afgelopen jaar over de invulling van het plein, met gemeenteraad, buurtbewoners, archeologische vereniging, parkliefhebbers, winkeliers en bejaarden voor niets was geweest. Het draagvlak dat er was is door de nieuwe plannen onderuit gehaald.
En dat werd door de hele raad zo ervaren en uitgesproken.
Wat dat betreft was het gisteravond een hele goede avond voor de gemeentepolitiek. Voor de gemeenteambtenaren was het resultaat ook goed. Binnenkort wordt het huidige stadhuis verbouwd, zodat er tot de ingebruikname van een nieuw kantoor over 6/ 8 jaar – als het dan nog nodig is- , goed gewerkt kan worden.
Het was een slechte avond voor de bevolking. Die werd bevestigd in het idee dat de politiek toch niet luistert.
Maar het was vooral een slechte avond voor de wethouder. Die alleen stond met zijn ideeën. Werd uitgelachen toen hij nog probeerde de nota ruimtelijke ordening van Nederland van toepassing probeerde te verklaren op het Doelenplein. En als je er vanuit gaat dat ook een wethouder een volksvertegenwoordiger is, moet hij zich maar eens afvragen wie hij nog vertegenwoordigt. Broedkip of slachtkip?

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?