<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, mei 29, 2004

Zilverdag reces 

Even meer aandacht voor familie en vrienden dan voor de politiek.
i juni weer terug.

vrijdag, mei 28, 2004

Geest (ig)? 

’t Is bijna Pinksteren en in Schoonhoven is de geest al uit de fles! Ik kreeg vandaag een brief van Groen Links en SGP/Christenunie over de houding van de VVD ten opzichte van het raadsprogramma.

Een paar citaten (vetgedrukt, dus met dezelfde toonzetting als in de brief)
Kan de raad na deze ommezwaai nog vertrouwen hebben in het handelen van de VVD?
Is de VVD de politieke weg kwijt?

En nou ben ik geen VVD fan. Integendeel. En dat is in de laatste commissie nog wel duidelijk geworden. Maar in dit dossier slaan SGP/Christenunie en Groen Links compleet de plank mis. En zijn zij het die de politieke werkelijkheid uit het oog verliezen.
Want ze vergeten dat het raadsprogramma de basis is geweest voor het collegeprogramma. En dat over het collegeprogramma de oppositie niet mocht meepraten. Waarom zou je dan nog het raadsprogramma evalueren? Evalueer het collegebeleid. En probeer dat bij te stellen. En dat gebeurd binnenkort. Bij de kadernota en de algemene beschouwingen.

En bij één verandering van mening het vertrouwen in een partij opzeggen? Hulde voor de partij die nog flexibel durft te zijn en zijn verstand af en toe gebruikt. In plaats van achter rechtse of linkse dogma’s aan te lopen.
En vooral Groen Links legt hiermee kilo’s boter op het hoofd. Terwijl het net zo lekker warm begint te worden! Sorry. Iets te geestig. Pinksteren.

donderdag, mei 27, 2004

Pffff 

Wat een week! Even kort er heen.
Maandagavond is het plan dat door mijn werkgroep is gemaakt over de betrokkenheid tussen Burger en Raad ongeschonden door de commissie gekomen. Hier de link, of anders lees je onderaan dit weblog het artikel.
Maandagavond laat, ik was na 11 uur uit de vergadering weggegaan, stelde de VVD het raads programma ter discussie. Nou stond de evaluatie op het programma, dus zo gek was dit niet. Alleen zegde de VVD de steun op. Om redenen die ik wel begrijp. Ik kom daar nog wel eens op terug. Maar de reactie van de overige raadsleden was geweldig: paniek in de tent. Om een stukje papier zonder status.
Pieter v.d. Laan verwoordt het geweldig onder de titel geneuzel. Onderaan het weblog het verhaal, hier de link.
Gisteren dan het lang verwachte WWB debat. Volle zaal en een goede discussie. Soms wel wat karikaturaal. VVD bralt wat over misbruik, CDA verwart rechten met rechts gedrag en vrijwilligers met de diaconie, CU/SGP toont het sociaal gezicht, Gemeente Belang vindt alles wel best, Groen Links is praktiserend links en ik werd weer eens voor Sinterklaas uitgemaakt door de wethouder. Verder goede bijdragen van de cliëntenraad. Mijn inschatting is dat de kaders tussen sociaal-economisch en sociaal in komen te liggen.

Vanavond pak ik sinds tijden weer eens een oude hobby op: regisseren. Maar je bent links of je bent links: met drie spelers ga ik proberen een van de mooie juweeltjes van Herman Heijermans vorm te geven: Nocturne.


De beloofde teksten:

Beeld van politiek 'niet al te positief'
SCHOONHOVEN | Schoonhovenaren hebben een 'niet al te positief beeld' van de politiek. Dat blijkt uit een onderzoek onder 850 inwoners van de Zilverstad. Om de afstand tussen raad en burger te verkleinen heeft een werkgroep een notitie opgesteld, waarmee de betrokkenheid van Schoonhovenaren mogelijk kan worden vergroot.
Tot de aanbevelingen behoren een stadsdebat, een cursus Schoonhovense politiek, werk- en themabezoek op locatie en een vergadering over agendapunten, die door burgers zijn aangedragen. De werkgroep, bestaande uit de raadsleden Beugelaar (PvdA), Hamel (VVD), Struijs (GroenLinks), Visscher (CDA) en griffier Febus, hopen dat hun notitie 'Burger en Raad' wordt omgezet in een actieplan.

Volgens de werkgroep moet de gemeente het initiatief nemen om de dialoog met de burger op gang te brengen. "Tijdige informatievoorziening en open communicatie zijn daarbij onontbeerlijk", aldus de opstellers van de notitie.

Actief

Zij vinden dat politici zich nadrukkelijker moeten laten zien in de samenleving. "Zoek de burger op in de omgeving, waar hij actief is of zich thuisvoelt. Plan bezoeken van de commissies buiten de deur", aldus Beugelaar en consorten. Gedacht wordt aan een bezoek aan discotheek Babbels, het vergezellen van een controleur, het bijwonen van buurtvergaderingen, het bezoeken van de bibliotheek en jongerencentrum Sjappoo.

De notitie wordt tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 juni behandeld. In de globale begroting wordt uitgegaan van zevenduizend euro voor de uitwerking van de plannen.

En de volgende:
WAARGENOMEN | Geneuzel
door Pieter van der Laan
Met de wens het raadsbrede programma van Schoonhoven af te schaffen heeft de VVD een opmerkelijke politieke stap gezet. Wat de aanleiding mag zijn om juist nu te breken met het gemeentelijke poldermodel, is een raadsel, maar moedig is het wel.
Het voortdurend nastreven van een compromis is immers volledig in strijd met de verkiezingsleuzen. Juist het niet nakomen van beloften maakt de kiezer kopschuw. De afstand van de burger tot de politiek wordt voornamelijk bepaald door het gebrek aan helderheid en communicatie. Niet voor niets blijkt uit de gemeentelijke enquête, dat de inwoners van Schoonhoven nauwelijks voeling hebben met het raadsbrede geneuzel in het stadhuis. De smalle publieke tribune is vaak nog niet voor de helft gevuld. Het is merkwaardig dat juist GroenLinks de opstelling van de VVD 'uiterst verwerpelijk' vindt. GroenLinks heeft weliswaar ingestemd met het raadsprogramma, maar tracht keer op keer voorstellen van het college te torpederen. De partij grossiert al jaren in moties van wantrouwen, amendementen, interpellaties, brieven en oproepen. Struijs zal dit wellicht opvatten als zijn 'controlerende taak', maar het voortdurend beuken op het college komt bij de buitenwacht ongeloofwaardig over en het frustreert de raad enorm. Het is koddig om juist uit zijn mond te horen dat de raad de VVD nu niet meer kan vertrouwen. Het 'vooraf plaatsen van een aantekening' leidt bij GroenLinks in de regel tot oeverloze discussies, de nodige stagnatie en een uiteindelijke stemverhouding van 13-2. Als je je steeds als een leeuw teweer stelt, kun je je afvragen waarom GroenLinks indertijd het gemeenschappelijke raadsprogramma ondertekende

woensdag, mei 26, 2004

WWB 

Vanavond commissievergadering met als belangrijkste onderwerp de kaderstellende nota’s voor Sociale Zaken.
Ik heb de afgelopen maanden er flink wat tijd ingestoken. Ik ga de vergadering met een dubbel gevoel in. Van Groen Links weet ik dat de vergadering goed is voorbereid en dat Nel de materie beheerst. Maar is dat ook zo bij de andere fracties? Zien zij het belang van een goed sociaal beleid ook of worden de voorstellen van het college als zoete koek geslikt? En is het dan geen verloren tijd geweest?
Ik hoop dat er vanavond al wordt ingezet op het verhogen van het werkdeel budget. Als ik de krant mag geloven zal het college die richting opgaan. Maar op welke gronden is mij niet duidelijk. Ik mis nog de overtuiging dat er werkelijk financieel inzicht is. De cijfers die ik heb van het ministerie kom ik nergens in onze begroting en jaarrekening tegen.
Wordt vervolgd.

dinsdag, mei 25, 2004

Conflicterende belangen 

De wet is duidelijk als het gaat om ambtenaren en de gemeenteraad. Je mag niet in de raad als je werkt in dezelfde gemeente. En de reden is duidelijk: je kan niet opdrachtgever, controleur en uitvoerder tegelijkertijd zijn. Maar de wet is nog niet aangepast aan nieuwe situaties. Aan - zoals bij ons - verregaande samenwerking.
Dat vraagt van raadsleden die in zo’n situatie zitten extra alertheid. Je moet de schijn van belangenverstrengeling ten alle tijde vermijden.
Gisteravond ging bij de commissie Middelen de fractievoorzitter van Gemeentebelang duidelijk in de fout. Hij werkt bij een van de K5 gemeenten als ambtenaar in de ‘informatievoorziening’. Bij de behandeling van de automatiseringsnota van de K5 waarschuwde hij voor teveel macht van de automatiseringsjongens. Op de vraag of hij dat met een voorbeeld kon aangeven was zijn reactie: bij de informatievoorziening zitten er in de werkgroep wel automatiseerders maar geen direct betrokken ambtenaren.
STOP.
Is hier een ambtenaar bezig zijn gelijk alsnog te halen? Kinnesinne, omdat hij niet mag meepraten van zijn baas? Is die opmerking in het belang van de gemeente en de bevolking of in je eigen belang?
STOP.
Mijn twijfels of de functies raadslid en ambtenaar van samenwerkingsgemeente gecombineerd konden worden waren vooral gestoeld op het feit dat de ambtenaar een informatievoorsprong had – zeker gezien de functie – op het raadslid. Nu zijn mijn twijfels nog sterker. De gemeenteraad als platform voor ambtelijk ongenoegen?

maandag, mei 24, 2004

We discussiëren nog even door (zie gisteren) 

Renee:

Nee Jan, het is geen vergissing.
Vrijheid van meningsuiting gaat vrij ver - voor mij tenminste - als het gaat om iemand het recht op spreken te ontnemen. Wat niet wil zeggen dat als iemand mensen pijn doet, grieft of smaad aandoet dat deze zich dan niet voor een rechter zou hoeven te verantwoorden. De gemeentewet regelt wel een mate van onschendbaarheid, maar die geldt - zover ik de wet lees en kan begrijpen - alleen tijdens raads (gerelateerde) vergaderingen. Dus niet in emails naar buiten.
Ik stoor me dus aan de sanctie.
En stoor me dus niet aan wat men met deze sanctie probeert te zeggen, sterker nog ik kan er met mijn hoofd (en hart) niet bij dan een raadslid dergelijke uitspraken doet of deze mening is toegedaan. Waar is hij bang voor?

Nee ik ga niet naar Enschede.
Die brief gaf aan dat alleen homo’s en lesbo’s zijn uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. Het doel van de brief was - als ik het goed begrijp - om te laten zien dat homo’s en lesbo’s hele normale mensen zijn, die heel normaal leven en er ook heel normaal uitzien. Alsof we dat nog niet wisten.
Dus moet je als hetro daar niet tussen gaan lopen. Overigens, tijdens de emacipatie van de vrouw zag je ook geen mannen, dus moet je als hetro op zo’n dag even je plaats weten.
En.. je even collectief gaan schamen voor al die andere hetro’s die het nog steeds niet (willen) begrijpen. Willen begrijpen dat het maar om een ding draait in het leven, en dat is dat twee mensen samen gelukkig zijn. Of te wel - het draait om de liefde.

En als je dat hebt met iemand van hetzelfde geslacht.. Ja en? Wat kan daar nu mis mee zijn. Het gaat toch om het gelukkig samen zijn, of niet dan?


Mijn reactie:

Beste Renee,
Ik snap het dilemma dat je schetst.
Toch twee opmerkingen (in de oude traditie van Den Uyl :) ):
Het betrokken raadslid is niet het recht op spreken ontnomen, maar het recht om gebruik te maken van gemeentelijke middelen om zijn verderfelijke boodschap te verspreiden. Door zijn Enschede e-mail adres te gebruiken geeft hij een waarde en een zwaarte aan zijn boodschap die niet gewenst is. Als hij zijn eigen e-mail wil gebruiken zal niemand hem dat ontzeggen.

De tweede opmerking is er een van principiëlere aard. Zo langzamerhand begin ik het idee te krijgen dat onder het mom van het ene grondrecht (godsdienst, meningsuiting) het andere wordt ontnomen. En dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Ik denk dat het goed is om artikel 1 van de grondwet te laten prevaleren boven de andere artikelen. Ik weet dat minister de Graaf hier niet zo'n voorstander van is omdat hij vindt dat het debat moet prevaleren. Maar moet ik me laten discrimineren en beledigen vanwege het debat? Of op mijn kop van een toren af vliegen? Dacht het niet.

Je opmerkingen over aanwezig zijn in Enschede: dat is aan jou. Ik vond het altijd wel gezellig zo'n divers gezelschap. En in een grijs verleden was ik als man verbonden aan een emancipatorisch radioprogramma. Niks mis mee. Maar je pleidooi voor de liefde onderschrijf ik van harte.

Link naar de site van Renee

zondag, mei 23, 2004

Hofte of Hufter? 

Dit was nieuws:

ENSCHEDE - Raadslid H. Hofte van de Stadspartij Enschede mag een halfjaar geen e-mails verzenden via het gemeentelijke netwerk. Volgens het raadspresidium is Hofte al een jaar bezig met een lastercampagne tegen homo’s.

Het raadslid is fel gekant tegen de landelijke homodag Roze Zaterdag, die 26 juni ook in Enschede wordt gehouden. “In zijn mailtjes aan de overige raadsleden heeft Hofte het onder meer over ‘relnichtenparade’ en een ‘zwarte zaterdag voor Enschede’. “Dit druist in tegen de gedragsregels voor raadsleden en zet aan tot onverdraagzaamheid”, zei B. van Dijk van het presidium vrijdag.

Dit schreef weblogger Renee Teinissen van de VVD in Zevenaar :

Los of dit indruist tegen gedragsregels of niet, deze man heeft een mening en kan deze nu niet meer uitdragen. Kan dat in een democratie waarin een ieder zijn of haar menig mag geven? En wie is het presidium om over laster te oordelen? Daar hebben we toch rechters voor om over dergelijke zaken uitspreken te doen?

Let wel, ik ben het met zijn uitspraken - zoals die hier te lezen zijn - zeer zeker NIET eens. En voor homo-emancipatie zijn nog wel wat lanzen te breken, dus een roze zaterdag is een goede actie.

Echter ik vind het recht van spreken een heel groot goed en eigenlijk dat het intrekken van het recht om te communiceren veel te ver gaan. Zeker in democratisch orgaan zou het vrijelijk kunnen spreken toch een basis recht moeten zijn.

Totslot, verwacht ik dat het een mooie dag zal worden in Enschede. Vele raadsleden ontvingen een oproep om daar aanwezig te zijn, om te laten zien homo’s en lesbo’s er niet anders uitzien en normale mensen zijn.

En dit is mijn bijdrage:

Ik hoop dat de weblog waarin je meneer Hofte zijn recht toezegt om ongebreideld mensen te beledigen, te discrimineren en te schofferen op een misverstand berust. Want denk je nou echt dat het liberaal is om anderen hun bestaansrecht te ontzeggen? Dat het recht op meningsuiting voorgaat op het recht op leven en ZIJN?

In de rechtspraak kennen we straatverboden en het verbod om criminele activiteiten te ondersteunen. Ik denk dat het geven van een platform aan meneer Hofte gelijk staat aan helen en gelegenheid geven aan misdadige activiteiten.

Kom je ook naar Enschede?

zaterdag, mei 22, 2004

Inspiratie 

Het gebeurd niet vaak. Maar vandaag is het zover: voor weblog 201 heb ik geen inspiratie.
Natuurlijk heb ik wel mijn best gedaan. Gekeken bij Guus, Leo, Manon en Marije op hun weblogs. De stemvan.nl gelezen en Kopspijkers gekeken. Even ons verkiezingsprogramma doorgebladerd, bedacht wat ik volgende week moet doen, geconstateerd dat de PvdA affiches er goed bijhangen en ……
Morgen beter, zucht.

vrijdag, mei 21, 2004

200 !!!! 

Om de 200ste weblog te vieren (valt er iets te vieren dan?) een link naar een filmpje dat duidelijk maakt hoe Bush omgaat met mensenrechten en de grondwet.
En ik weet dat ik maar een plaatselijk onderdeeltje ben van het grote politeke web, maar vandaag denk ik maar even groot!

FILMPJE

donderdag, mei 20, 2004

Democratie voor dummies 

Wat is een de-mo-cra-tie?
Je ver-zint een plan.
En ook al is dat geen goed plan, dan maak je er toch af-spra-ken over.
Met mens-en die eerst de ver-kie-zing-en ver-lo-ren, maar la-ter de ka-bi-nets-be-spre-kin-gen won-nen.
En nu al lang geen meer-der-heid meer heb-ben.
En dan dien je het plan in.
Ook al heeft voor-af ie-der-een al ge-zegd dat het een slecht plan is.
Dom ver-haal-tje?

Nee hoor, vraag maar aan de on-der-wijs mi-nis-ter Van der Hoeven:

Vierdaagse lesweek wordt mogelijk

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft woensdag steun van het kabinet gekregen voor de vierdaagse schoolweek.
.....
Vorig najaar liet een meerderheid in de Tweede Kamer al weten weinig voor dit plan te voelen.


woensdag, mei 19, 2004

Weerman 

Al vanaf november/december probeer ik door middel van vragen aan verantwoordelijk wethouder Huizinga de financiële situatie met betrekking tot de uitkeringen duidelijk te krijgen. Ik weet wat krijgen van het rijk en ik weet wat we uitgeven. Maar hoe zich dat verhoud met wat we ervoor begroot hebben wordt maar niet duidelijk. Tot mijn grote verbazing las ik net het volgende in de krant:

Post uitkeringen in Schoonhoven omhoog
SCHOONHOVEN | De gemeente Schoonhoven verwacht dat het bedrag voor uitkeringen de komende jaren met bijna 200.000 euro moet worden verhoogd.
Het college van burgemeester en wethouders baseert dat op het groeiend aantal werklozen in de Zilverstad.
In de eerste maanden van 2004 werden elf nieuwe 'instromers' genoteerd tegenover slechts één 'uitstromer'. "Deze instroom vergroot het bijstandsvolume", stelt het gemeentebestuur in een toelichting op de meerjarenbegroting. "Het is niet te verwachten dat optimale inzet zal leiden tot een betere situatie. Dit werkdeel wordt reeds voor 98 procent in beslag genomen door de loonkosten WIW en ID-banen, alsmede lopende verplichtingen. Er is reeds rekening gehouden met een verhoging van 188.875 euro. Wij zijn van mening, dat dit als onvoldoende moet worden beschouwd en dat ophoging van dit bedrag naar 250.000 euro noodzakelijk is om de toekomstige uitkeringskosten te kunnen voldoen."


Zou er dan eindelijk inzicht zijn? Ik betwijfel het. Natuurlijk krijgen we de komende jaren te weinig geld van deze regering. In het kader van het Gemeente-zoek-het-maar-uit-als-het-Zalm-maar-niks-kost beleid. Maar de afgelopen jaren hebben we al bijgepast voor een sociaal beleid. Dus hoeveel meer gaan we uitgeven?? Ben benieuwd. Ik weet nog van niks en moet het met deze kranteninformatie doen.
Overigens bleek uit het jaarverslag 2003 dat we weer veel geld, meer dan 300.000 euro overhouden. En dat het dreigen van de wethouder over slecht weer tot nu toe alweer is meegevallen. Als meteoroloog deugt die dus in ieder geval niet. Of hij als boekhouder deugt waag ik langzamerhand te betwijfelen. En als wethouder? Ach...het is nu mooi weer buiten, morgen vrij, straks vergaderen met partijgenoten..ik merk dat ik wat mild ben. Eventjes.

dinsdag, mei 18, 2004

Zalm is/heeft geen norm 

Zalm heeft met zijn oproep om bijstandsgerechtigden te dwingen huishoudelijk werk te doen blijk gegeven van onvoldoende inzicht in de Nederlandse samenleving. Ik schreef er al over. Nu komt de golf van commentaar op de onzinnige uitspraken los.
Natuurlijk kan Jet Bussemaker zich niet onbetuigd laten. Maar goed. Zij moet wel want ze is van de PvdA.
Ook de Goudsche krant wijdt het commentaar eraan. En is vooral verbaasd dat Zalm die uitspraken gewoon kan doen.
Het interessants is de uitspraak van de schoonmaakbranche (OSB) zelf.

De OSB vindt dat het idee wel op een ,,heel vreemd moment'' komt. De organisatie heeft het kabinet er al eerder voor gewaarschuwd dat het kabinetsplan om de fiscale korting - om laaggeschoolden aan het werk te helpen - af te schaffen duizenden schoonmakers werkloos zal maken. Hen hangt dan de bijstand boven het hoofd. ,,Als klap op de vuurpijl zouden zij dan opnieuw in de schoonmaak terechtkomen, maar nu verplicht en tegen een lager loon'', stelde de OSB.
De OSB is geen vakbond overigens, maar een werkgeversorganisatie!!

Hier komt de Zalm uit de mouw! Mensen de bijstand injagen om later ze tegen minder kosten te laten werken. Had Hans Wiegant toch weer gelijk, shit!

Maar de norm die Zalm anderen oplegd geldt natuurlijk niet voor hem zelf. Lees maar.

maandag, mei 17, 2004

Orde 

Vanavond fractievergadering gehad. Veel van wat er besproken is stond in het teken van de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld het nieuwe Welstandsplan. Dat regelt welke kant je dak op moet staan in de binnenstad en hoe saai je het in de buitenwijken moet houden. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de archeologische vereniging en de historische vereniging. En ik begrijp heel goed dat je met zo’n historische kern als wij hebben je goed moet weten wat je toestaat en wat niet. Maar daar zijn nu zo’n paar honderd bladzijden mee vol geschreven. En wat ik niet snap is dat je ook veel van toepassing verklaart op van oorsprong saaie nieuwbouwwijken. Laat het daar vrij en laat de kleurrijke bevolking ook extra kleur en variatie in de wijk aanbrengen.
En, om mijn fractievoorzitter Hans maar eens te citeren: Er ligt ook een ander ordeningsbelang. We moeten ons de komende periode druk bezig houden met en investeren in de sociale ordening.
Woensdag praten we daar verder over in regionaal verband met de PVDA fracties in de Krimpenerwaard. Want de problemen waarmee deze regering de uitkeringsgerechtigden en de gemeenten opzadelt zijn inderdaad van een hele andere orde.

zondag, mei 16, 2004

Dweil 

Als je de overgang van de huishoudelijke hulp van de AWBZ – dus uit de thuiszorg – richting gemeente als kans ziet voor bijstandsgerechtigden dan ben je goed bezig. Hoewel er door die overgang ook veel ingewerkte thuiszorgers hun baan kwijt zullen raken.
Als je gemeenten gaat dreigen te korten op hun budget als je niet elke willekeurige bijstandsgerechtigde een stofdoek en een dweil in de handen duwt en op een bejaarde loslaat dan ben je wereldvreemd, niet goed bij je hoofd en vice premier namens de VVD. Lekker bezig Zalm!

zaterdag, mei 15, 2004

Kinderopvang 

Nooit gedacht dat ik me nog eens zou gaan verdiepen in de kinderopvang. Maar op de agenda van de commissie Samenleving staat de taakstellende nota kinderopvang. Een helder geschreven verhaal waarin de gemeenteraad een aantal keuzes wordt voorgelegd.
Nou klinkt dat al direct belangrijker dan het is. Want de keuzes voor recht op kinderopvang en financiering zijn al gemaakt. Verder is al besloten voorlopig niets te doen aan saboterende werkgevers. En dat gemeenten meer moeten gaan betalen – en er minder voor krijgen – als er meer mensen met recht op opvang zich melden. Wemogen nog wel kiezen welke afdeling we onderdelen laten uitvoeren. Daarvan zou ik zeggen: College, zoek dat zelf lekker uit. Wat het beste past! Een andere keuze gaat over de vraag wie de rekening van de opvang eerst betaalt, de ouder of de gemeente. Tja, ik zou niet weten. En de standpunten van de Partij op internet helpen niet. Die gaan over belangrijker zaken. Terecht.
Blijft over de vraag hoeveel je moet reserveren voor vrijwilligers/mantelzorgers. Het voorstel gaat uit van 20 dagdelen per week. Tien kinderen een dag. Lijkt me wat weinig. Daar zal ik nog eens een nachtje over slapen. Als die kinderen van hiernaast tenminste wat rustig zijn! Grapje.

vrijdag, mei 14, 2004

GGGRRRRRoen Links 

De raadsvergadering van gisteravond stond weer voor een groot deel in het teken van het onvermogen van Groen Links om fatsoenlijk politiek te bedrijven.
Zoals gewoonlijk zijn er bij de stemmingen twee tegenstemmen. Raad is? Maar dat is het probleem niet. Het lijkt erop dat ze GL een computerprogramma hebben dat met een druk op de knop in willekeurige volgorde standaard zinnen en beledigingen uitprint.
En die programma’s zijn er. Ook Balkende heeft er een. Kijk maar.
Een staaltje van onfatsoen wordt het als er op zachte toon, net duidelijk genoeg voor de omgeving, niet voor de voorzitter, commentaar wordt geleverd op de inbreng van andere raadsleden.
Zo werd er over mij ‘onbetrouwbaar’ gesist omdat collega fractiegenoot Nic vroeg om rekening te houden met de Raad op de indeling van de nieuwe website. En dat is ook een van de aanbevelingen in het rapport van mijn werkgroep. Nou en. Het rapport is sinds gisteren openbaar, het idee is niet uniek en we hebben niets afgesproken over woordvoering, geheimhouding of wat dan ook.
Uiteindelijk ging de fractie van GL met lege handen naar huis. De met veel poespas aangekondigde motie van wantrouwen werd niet besproken, de interpellatie over de ‘Paal in de Walnootstraat’ werd vakkundig door de wethouder gepareerd. En de angel uit het softdrugs debat had ik in een eerder agendapunt er al uit gehaald.Waardoor het college met voorstellen kan komen zonder dat de raadsmeerderheid al vooraf heeft aangekondigd tegen te zullen zijn.

Zouden ze zichzelf nou nog leuk vinden als ze na zo’n avond in de spiegel kijken?


donderdag, mei 13, 2004

Even de krant lezen 

Vanavond gemeenteraad en vandaag aan het voorbereiden.
Om de spanning er nog even in te houden geen vooruitblik, maar een blik in de krant. Drie berichten vallen op.

Huizinga in de knel

De geloofwaardigheid van CDA-wethouder Huizinga staat op het spel in Schoonhoven. Inmiddels hangt er een waas van geheimzinnigheid over de gewijzigde overeenkomst met Hasco Lakfabrieken en is zijn flinterdunne plan voor de bouw van een nieuw stadskantoor op het Doelenplein afgeschoten door de politiek. Lees hier verder.

Gisteren was er commissie vergadering in Bergambacht. En omdat we toch in K5 verband veel zeken samen doen ( en collega weblogger Mudde uit Ouderkerk zich ook niet aan gemeentegrenzen houdt :) ) de volgende twee berichten.

Perikelen rond Het Gebouw zijn van de baan
AMMERSTOL | De verbreding van de samenstelling van het bestuur van Het Gebouw in Ammerstol en de subsidieregeling voor de exploitatie van het sociaal-cultureel werk is naar ieders tevredenheid opgelost.

En uit een verslag over het debat Lokaal Gezondheidsbeleid in Bergambacht (Het debat dat wij vanavond nog moeten voeren):

.. De Gezondheidsnota noemt als een van de speerpunten echter de veiligheid van jongeren, terwijl een deel van de jongeren nu juist, mede door alcoholgebruik, een veiligheidsprobleem vormt. Een ongerijmdheid noemde Visser deze constatering….

Jammer dat (wethouder) Visser zijn dossiers niet zo goed kent. Dan had hij geweten dat agressie van jongeren zich in hoofdzaak richt tegen andere jongeren. En dat de meeste slachtoffers van dat geweld dus jongeren zijn. Ouderen zijn wel vaker bang. Maar dan zijn ze wat mij betreft vooral slachtoffer van hun eigen angst, vaak gevoed door onwetendheid. En wethouders die hun dossiers niet kennen.

woensdag, mei 12, 2004

Broedkip of slachtkip 

In mijn weblog van 24 april vergeleek ik wethouder Huizinga met een broedende kip. Niets storen, gewoon zijn werk laten doen als het gaat om het softdrugdossier.
Gisteravond, tijdens de ingelaste commissie vergadering bleek dat Huizinga vooral goed is in het leggen van windeieren. Veel gekakel. En als dan iedereen verschrikt is komen kijken blijkt er alleen maar lucht te zijn. En zijn de plannen snel doorgeprikt.
Wat is er gebeurd?
Het college bracht een voorstel over de eerste fase van het bebouwen van het Doelenplein. Dit voorstel was om twee redenen verrassend.
De eerste was dat de bestemming van erg groot gebouw stadskantoor zou moeten zijn. Terwijl de gemeenteraad al eerder had toegestemd met de bouw van een stadskantoor op een andere locatie. En zat te wachten op uitgewerkte plannen. De tweede verrassing was dat overduidelijk bleek dat al het gepraat en vergader van het afgelopen jaar over de invulling van het plein, met gemeenteraad, buurtbewoners, archeologische vereniging, parkliefhebbers, winkeliers en bejaarden voor niets was geweest. Het draagvlak dat er was is door de nieuwe plannen onderuit gehaald.
En dat werd door de hele raad zo ervaren en uitgesproken.
Wat dat betreft was het gisteravond een hele goede avond voor de gemeentepolitiek. Voor de gemeenteambtenaren was het resultaat ook goed. Binnenkort wordt het huidige stadhuis verbouwd, zodat er tot de ingebruikname van een nieuw kantoor over 6/ 8 jaar – als het dan nog nodig is- , goed gewerkt kan worden.
Het was een slechte avond voor de bevolking. Die werd bevestigd in het idee dat de politiek toch niet luistert.
Maar het was vooral een slechte avond voor de wethouder. Die alleen stond met zijn ideeën. Werd uitgelachen toen hij nog probeerde de nota ruimtelijke ordening van Nederland van toepassing probeerde te verklaren op het Doelenplein. En als je er vanuit gaat dat ook een wethouder een volksvertegenwoordiger is, moet hij zich maar eens afvragen wie hij nog vertegenwoordigt. Broedkip of slachtkip?

dinsdag, mei 11, 2004

Kruit 

Vanavond ingelaste commissie vergadering voor alle drie de commissies. Voor mijn commissie staat het gemeentelijk accomodatiebeleid, of liever de constatering dat het wanbeleid is op de agenda. Meer zeg ik niet. Nog niet. Ik hou mijn kruit nog even droog.


maandag, mei 10, 2004

K*t. Pardon. 

Al eerder over geschreven.
Ook door Hans, zijn pleegvader.
Een jongen die op 6 jarige leeftijd naar Nederland is meegenomen door jongeren uit Angola, maar die daar zelf niet vandaan komt, heeft nu op 12 jarige leeftijd gehoord dat hij het land uit moet.
Naar Angola.
Waar hij nog nooit geweest is.
Waar hij de taal niet spreekt.
Waar hij niemand kent.

Dat kan toch niet waar zijn.
Dat mag niet waar zijn.
Dat mag niet.
Niet van mij.
Niet van de wet.
Niet van de Europese rechters.
Niet van God, Allah en de rest.


Als iemand weet hoe je dit crimineel gedrag van het IND in opdracht van de regering moet aanpakken….MAIL.

zondag, mei 09, 2004

Vooruitblik 

Maandagavond komt de cliëntenraad in een extra vergadering bijeen om te praten over de gevolgen van de Wet Werk en Bijstand. Op tafel liggen een aantal voorstellen van het college. De gemeenteraad moet uit deze voorstellen kaders gaan stellen. Maar eerst is het de beurt aan de cliënten. Zo hoort het ook. Ik zal met belangstelling luisteren.
Dinsdagavond ingelaste commissievergaderingen. Met weer een nieuwe episode in de soap die Doelenplein heet. Of is het een sitcom, een komedie die zich op dezelfde plek afspeelt? Voor de bewoners in de binnenstad dreigt het een drama te worden.
Dramatisch is ook de nota die behandeld gaat worden over het accommodatiebeleid. Zeker 12 jaar lang wordt al om een beleid gevraagd. Drie wethouders van Gemeentebelang zijn we verder. Nu komt het rapport met de vernietigende conclusie dat het een zooitje is. En dat er extra geld moet komen om beleid te maken. GRRR.
Woensdagavond komt mijn werkgroepje Burger en Raad bij elkaar om het eindrapport te bespreken. Zodat het vrijdag met de vergaderstukken meegestuurd kan worden.
Donderdagavond raadsvergadering. En daar is in allerijl het dossier Hasco van de agenda gehaald door het college. Nog niet eerder in dit log besproken. Komt deze week zeker aan de orde. Groen Links gaat toch interpelleren over het softdrugsbeleid. Jammer.
Kortom. Veel werk aan de winkel. O ja, ook nog even werken en slapen tussendoor

zaterdag, mei 08, 2004

Rode nest 

Gisterenavond weer even terug op het rode nest. In ‘Het gebouw’ in Ammerstol beleefde theatergroep Contrast zijn allereerste première. Terwijl allerlei kleine dorpskernen vechten tegen de afname van de leefbaarheid is er in Ammerstol nog genoeg power voor nieuwe initiatieven. Ik hoorde ook dat de 1 mei viering geweldig bezocht was en een echt feest was. Met Burgemeester en dominee.
Jammer dat de Bergambachtse politiek niet het respect toont dat het bestuur en de vrijwilligers van “Het Gebouw”verdienen. Door aan een subsidie aanvraag eisen met betrekking tot de samenstelling van het bestuur te stellen. Ik weet niet eens of dat wel mag. Al 100 jaar vormen de Vakbond (nu FNV) en de PVDA samen het bestuur.Omwille van de subsidie moet met die traditie worden gebroken. En waarom? Iedereen van links tot rechts is welkom in ‘Het Gebouw’ en voelt zich er thuis. Zonder ‘Het Gebouw’ is het snel gedaan met de leefbaarheid in Ammerstol. Ik zie de actie van de Bergambachtse politiek als kinnesinne. Iets anders kan ik er niet van maken.

vrijdag, mei 07, 2004

Stelling nemen 

Uit de Goudsche courant:

80 Procent wil geen koffieshop terug
GOUDA | De terugkeer van een verkooppunt van softdrugs in Schoonhoven is géén goede zaak. Dát is althans de opvatting van een ruime meerderheid van de 81 stemmers op de stelling van de afgelopen week.

Maar liefst 80 procent bleek het oneens te zijn met de op de http://www.goudschecourant.nl geplaatste stelling 'Er moet weer een koffieshop komen in Schoonhoven'. Slechts 18 procent was het eens met de stelling; twee procent onthield zich van een mening.
Er kwamen drie stemverklaringen binnen. Daarvan waren er echter twee niet voorzien van voorletter en achternaam van de afzender, zodat deze niet in de krant komen. Dat geldt niet voor de stemverklaring van Jan Beugelaar. Hij blijkt voor de terugkeer van een koffieshop te zijn. "Natuurlijk heb ik ja gestemd. Maar niet omdat ik nu zo'n voorstander van cannabisgebruik ben. Maar omdat ik vind dat Schoonhoven veiliger moet worden. En daar hoort, vreemd genoeg, een koffieshop bij. Want op die manier hou je het softdrugsgebruik uit de criminele en onveilige hoek."

Voor de volgende week luidt de stelling: ' Arabische lessen op basisscholen moeten worden afgeschaft'.


Ik weet ook wel een leuke stelling:
"Stellingen missen alle nuances en zeggen daarom niks".
Of is die al te genuanceerd?donderdag, mei 06, 2004

EU verkiezingen 

Binnenkort, 10 juni zijn er Europese verkiezingen. En na de kandidaatstelling tijdens het congres in Groningen heb ik me er niet meer zo mee bezig gehouden. Maar zo langzamerhand begint het wel weer te kriebelen: verkiezingen!!
Dat komt ook door de nieuwsbrief die ik heb gekregen van het homonetwerk. Daarin staat een link naar de PVDA kandidaten en hun visie op Europa, homoseksualiteit en de PVDA. In elke willekeurige volgorde.
De resultaten van het onderzoek van het netwerk vind je hier.

Vandaag lukt het webloggen niet zo. Dat komt waarschijnklijk door een onrustig gevoel als ik denk aan die verkiezingen. Enerzijds omdat het toch altijd als een tussentijdse poll wordt beschouwd. Maar ook omdat ik bang ben dat de aanloop naar die verkiezingen niet goed geregeld wordt door onze plaatselijke afdeling. En ik me afvraag of ik daar wat aan kan/moet doen. Mag ik me overal mee bemoeien? Of moet ik het een keer laten gebeuren?

woensdag, mei 05, 2004

En dat is drie! 

Dongeradeel: NEE
Eindhoven: NEE
Crailo: NEE

Mooi dat de drie locaties voor uitzetcentra alledrie niet doorgaan En dat Verdonk cs weer terug bij af zijn.
Ik dacht dat Crailo wel door zou gaan. Omdat deze plek ver van de bebouwde kom ligt en feitelijk al klaar was. Maar Verdonk schijnt niet te begrijpen dat het plaatsen van zo’n doorvoerkamp meer is dan een hek met prikkeldraad en stroom om een kazerne heen te zetten. Ik zou zo’n kamp echt niet in mijn omgeving velen. Je moet er niet aan denken dat vlak bij jouw om de hoek mensen opgesloten zitten die een helse toekomst tegemoet gaan. Als ze al een toekomst hebben. Het zou mij niets verbazen dat er permanente acties plaatsvinden rond de uitzetcentra plaats gaan vinden.
Ik wou dat ik alle e-mail adressen van PVDA bestuurders had. Misschien dat Ruud Koole nog eens een poging wil wagen. Of is het oproepen tot het stellen van menselijke eisen in het belang van asielzoekers en eigen bevolking ook al burgerlijk ongehoorzaam? En wat dan nog? Was het vandaag trouwens niet bevrijdingsdag?


dinsdag, mei 04, 2004

Herdenken 

Ik ben voor herdenken. Daar is geen discussie voor nodig. Maar waar in Schoonhoven wel eens over gepraat mag worden is de manier waarop we herdenken. De organisatie die landelijke 4 en 5 mei voorbereid heeft al een aantal jaren geleden de herdenking langzaam veranderd van een tweede wereldoorlog herdenking naar een oorlog herdenking. Eerst ingegeven door het feit dat ook buiten Europa slachtoffers zijn gevallen, later in het besef dat er nog dagelijks slachtoffers door oorlogsgeweld vallen.
In Schoonhoven heeft, en dat is mijn persoonlijke mening, de herdenking op een aantal punten een te persoonlijk karakter. Het monument is een aantal graven van slachtoffers naast elkaar met daartussen een kruis. We herdenken dus bij graven, niet bij een algemeen herdenkingsmonument. In dat kader is het ook begrijpelijk dat waarnemend burgemeester de Cloe bij de ‘ontdekking’ van nog twee oorlogsgraven op een ander kerkhof het initiatief heeft genomen op ook bij die graven vandaag stil te staan. De twee wethouders legden daar om 8 uur bloemen neer. Tegelijk met de plechtigheid een paar honderd meter verderop. Daarmee kregen ook die slachtoffers persoonlijk aandacht. En dat is goed voor de nabestaanden.
Maar tegelijkertijd blijft daardoor de herdenking in Schoonhoven hangen in de Tweede Wereldoorlog. Ondanks de korte toespraak waarin de Cloe aandacht vroeg voor de vluchtelingen van hedendaags oorlogsgeweld, voor het merendeel opgevangen door buurlanden die zelf vaak arm en onrustig zijn.
Ik ben voor herdenken. Niet voor een politieke discussie daarover. Wel voor het nadenken over de manier waarop we in de toekomst de herdenking vorm geven.


PS. Grote waardering voor de Brassband en de jongeren van de scouting voor hun inzet in de regen.

maandag, mei 03, 2004

Koffieshoppen 

Koffieshop 1
De wekelijkse stelling van de Goudsche Courant op internet luidt: Schoonhoven moet weer een koffieshop krijgen. Van de ca. 50 stemmers is de ruime meerdeheid het niet met deze stelling eens. Niet zo gek als je probeert een gecompliceerd probleem te vangen in een stelling. Als er had gestaan: Schoonhoven moet veiliger worden, dan had een grote meerderheid deze stelling ondersteund. De consequentie van het verbeteren van de veiligheid is een koffieshop. Waardoor je gecontroleerde verstrekking van softdrugs hebt en de verkoop uit de criminele bedreigende sfeer haalt.

Koffieshop 2
Bovenstaande zal ook de mening zijn geweest van wethouder Huizinga toen hij de mogelijkheid van de koffieshop opperde op de lokale radio. Jammer dat zijn fractie nog niet van veranderde standpunt op de hoogte was. Extra jammer dat de fractievoorzitter in de krant zijn wethouder ging afvallen. (Voor de wethouder dan.) Maar een dag later was de crisis al weer gesmoord. Wethouder en fractie hebben met elkaar gesproken. Dat die koffieshop er komt is nog niet zeker. Maar er mag in ieder geval al wel weer over nagedacht worden. En als de CDA fractie helder kan nadenken, naar ik aanneem niet gehinderd door enige beneveling afkomstig van cannabis producten, komt die koffieshop er wel.

PS
Natuurlijk weet ik dat ik wel erg optimistisch ben met bovenstaande uitspraak. Maar ik mag toch ook wel eens geloven in het gezond verstand van het CDA. Of is het een landelijk verschijnsel dat CDA politici hun verstand hebben ingeleverd voor macht?

zondag, mei 02, 2004

Terug 

En aan het bijlezen. En wassen. Morgen weer een echte log. Nu een foto van een deur van een atelier op Hydra.

cruise 040.jpg

This page is powered by Blogger. Isn't yours?