<$BlogRSDUrl$>

donderdag, april 22, 2004

Terugblik 

Gisteravond in de kantine van het gemeentehuis van Bergambacht met collega PVDA raadsleden en commissieleden van Bergambacht en Ouderkerk gesproken over de Wet Werk en Bijstand.
Hoewel het aantal uitkeringsgerechtigden lager ligt dan in Schoonhoven is de betrokkenheid groot. En dat doet best goed. We zitten op een lijn als het om de strategie gaat. En dankzij een K5-vrijwilliger uit Lekkerkerk , Conny Demper, wisselen we ook standpunten uit over de detail voorstellen. Hans Wiegant nuanceerde de cijfers over de uitkeringsgerechtigden in Schoonhoven. Het overgrote deel is vrouw, boven de 57 en zonder arbeidsverleden. Dat geeft meteen aan hoe succesvol je reïntegratietraject kan zijn. Niet dus.
Zoals al eerder aangegeven blijft er als gemeente niet veel anders over dan gewoon jaarlijks 10 procent meer uitkering (of minder rijksbijdrage) te begroten. En daarvoor zijn keuzes nodig. En de politieke lef om die keuzes voor de zwakkere groepen in onze samenleving te maken. De vraag is in welke mate de plaatselijke CDA afdelingen nog wel een sociaal gezicht hebben. Het landelijke CDA heeft dat gezicht al lang niet meer. Dat loopt zonder visie achter een liberale (zeg maar rechtse) coalitiepartner aan die er belang bij heeft dat de er een ruime keuze op de arbeidsmarkt is van goedkope krachten.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?