<$BlogRSDUrl$>

maandag, april 12, 2004

Tering (en nering) 

Deze week commissie week. Morgen ruimte, woensdag Samenleving en donderdag Middelen. Met name de commissie Middelen is duaal gezien wel interessant. Bij de behandeling van de begroting gaf de raad aan niet te kunnen leven met de voorspelde meerjaren tekorten. Het college legde de bal neer bij de raad en vroeg om een plan. In de vorige commissie vergadering kwamen CDA (coalitie) en PVDA/D66 (oppositie) met een uitgewerkte lijst met voorstellen. Andere partijen leverden commentaar, verwezen naar hun eigen schaduw begroting of stelden zelf iets samen. Voordat de voorstellen in een raadsbesluit omgezet worden heeft het college de gelegenheid te reageren. En die reactie staat op de agenda.
En natuurlijk heeft onze financieel specialist Leen daar al weer een schriftelijke reactie op gemaakt ten behoeve van de fractie.
Een citaat:
Gezien het feit dat vrijwel iedereen geconfronteerd wordt met een gelijk blijven of zelfs verlies aan netto besteedbaar inkomen, zal ook de gemeente de tering naar de nering moeten zetten. Verhoging van de plaatselijke belastingen met meer dan de inflatie leidt tot een verdere aantasting van het netto besteedbaar inkomen van onze burgers en dient dus juist nu zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het uitgavenniveau van de gemeente moet dus worden aangepast.
Wat kan ik het toch hartgrondig eens zijn met Leen! Kijken of de rest er ook zo over denkt. Of net zoals het college de oplossing van de financiƫle problemen bij de burger neerlegt.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?