<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, april 20, 2004

Pleitnota 

Een grote groep van advocaten, deskundigen en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en jeugd ondersteunen de juridische pleitnota gezinnen en kinderen in het vreemdelingenbeleid. De strekking van deze nota is dat het huidige vreemdelingenbeleid ten aanzien van gezinnen en kinderen die langdurig in Nederland verblijven in strijd is met verdragen, internationale richtlijnen en nationale wettelijke regelingen. Deze pleitnota is op 20 april 2004 om 13.30 aangeboden aan de Vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer. Voorts zal het document breed verspreid worden onder advocaten, die het als juridische gereedschap kunnen gebruiken.

De hele pleitnota vind je hier.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?