<$BlogRSDUrl$>

donderdag, april 22, 2004

Kritiek PvdA op kabinetsplannen kinderopvang 

Niets aan toe te voegen:

De PvdA doet deze week voorstellen voor een betere regelingen voor kinderopvang. Het wetsvoorstel Basisvoorziening Kinderopvang, dat stamt uit 2002 is door minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) inmiddels zo ver uitgekleed, dat de PvdA er niet meer mee akkoord kan gaan. Kinderopvang wordt duurder, de kwaliteit wordt overgelaten aan de markt en de medezeggenschap voor ouders wordt minder. Reden genoeg voor de PvdA om het wetsvoorstel niet langer te steunen. Als de voorstellen van niet over worden genomen, zal de PvdA tegen het uitgeklede wetsvoorstel stemmen.

De PvdA wil een betaalbare kinderopvang voor iedereen. Zowel werkgevers, werknemers als de overheid dienen mee te betalen aan kinderopvang. Werkgevers blijven echter nog wel eens achter met hun aandeel. Als dit over een jaar nog zo is, wil de PvdA een verplichte werkgeversbijdrage invoeren. Verder kregen in het oorspronkelijke wetsvoorstel zelfstandigen en werknemers met lage en middeninkomens zonder werkgeversvergoeding compensatie van de overheid. De Geus bouwt deze compensatie nu in drie jaar af. De PvdA strijdt er nu voor deze regeling te herstellen.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?