<$BlogRSDUrl$>

zondag, april 25, 2004

Wilhelmus en internationale 

Dit jaar geen balkonscène en aubade, geen gezwaai met rode vlaggen. Ben er even tussenuit. 2 mei weer terug.
(ik ben hier)

zaterdag, april 24, 2004

Broedende kip 

De Goudsche Krant kopt op de voorpagina dat wethouder Huizinga voor een koffieshop in Schoonhoven is. Deze uitspraak deed hij voor de lokale radio. En dat is goed nieuws. Want dat betekent dat Huizinga de rapporten die er onder zijn verantwoordelijkheid zijn verschenen ter harte heeft genomen. De nuloptie – geen softdrugs verkooppunt – heeft de onveiligheid vergroot en leidt er toe dat de sofdrugsmarkt in handen is gekomen van de harddrugsdealers. Het aantal harddrugsgebruikers stijgt.
Het is nu zaak de wethouder zijn werk te laten doen. Eerst de meerderheid in het college vaststellen. (Burgemeester Wassenberg is voor een verkooppunt, waarnemend burgemeester de Cloe weet ik niet.) Waarschijnlijk zal wethouder Deerenberg tegen zijn.
En dan zal Huizinga zijn fractie moeten overtuigen van zijn gewijzigde inzicht. Want een raadsmeerderheid is er nog niet.
Het is zo jammer dat Groen Links al direct een interpellatie aan wil vragen. Daar bereik je het tegenovergestelde mee. De raad spreekt zich uit tegen een koffieshop en de boel gaat weer op slot. Laat Huizinga eerst zijn werkdoen. Prijs hem om zijn inzicht. En roep hem daarvoor niet ter verantwoording.
Huizinga is in dit geval de broedende kip. Groen Linkser Struijs de kip zonder kop.

Volkskrant 

'Nederland schendt mensenrechten'
Van onze verslaggever Theo Koelé

DEN HAAG - Premier Balkenende moet zich verweren tegen buitenlandse kritiek dat Nederland mensenrechten schendt. Het gaat om het massaal terugsturen van asielzoekers. Ook ligt Nederland onder vuur vanwege het euthanasiebeleid.

De Raad van Europa, een organisatie van 45 landen die zich sterk maken voor het respecteren van mensenrechten, wil volgende week een debat houden over de voorgenomen uitzetting van 26 duizend asielzoekers. De premier en minister Bot van Buitenlandse Zaken, die momenteel voorzitter is van de Raad van Europa, moeten woensdag tekst en uitleg geven op een bijeenkomst in Straatsburg.

Het debat is aangezwengeld door een Hongaarse politicus, die volgens ingewijden 'brede steun' heeft gevonden bij andere landen. Pijnlijk is dat er slechts twee debatten met een 'dringend' karakter op de agenda staan: één over het Nederlandse uitzettingsbeleid en één over Kosovo, waar de etnische spanningen momenteel hoog oplopen.

Diplomaten vinden de aanval op Nederland des te pijnlijker omdat Nederland de Raad van Europa aanvoert, en doorgaans vele andere landen aanspreekt op schendingen van de mensenrechten. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn stemmen opgegaan om Balkenende niet te laten afreizen naar Straatsburg, wanneer parlementariërs van de lidstaten daar bijeen komen. De premier verwierp deze suggestie


vrijdag, april 23, 2004

Kippenvel 

Ik kreeg via een e-mail het volgende onder ogen:

Hier in Schoonhoven moet eind deze maand een Iraanse vrouw uit pension Roos (daar zitten nog enkele mensen) naar ter Apel om daar (!) gehoord te worden voor haar 2e verzoek tot verblijf. Als ze afgewezen wordt (die kans is aanwezig) wordt ze gelijk in hechtenis genomen en op het vliegtuig richting Teheran gezet. En dat terwijl er over haar de doodstraf door steniging is uitgesproken. En daar schijnen we niets aan te kunnen doen. En hier heeft de Cloe (waarnemend burgemeester, Jan) gezegd tegen de familie XXXXXX ( naam weggehaald, Jan) de wet te zullen volgen en dus wel het bevel tot uitzetting te tekenen, kunnen jullie als partijgenoten daar niets mee doen?

Het komt erg dichtbij, de medeplichtigheid aan dat onwettige onrechtmatige onmenselijke beleid van Verdonk.
En zelf komt ze ook veel te dichtbij. Maandag in Gouda. De meest ongewenste vreemdeling die ik mijn hele leven gekend hebt. Vreemd omdat ze dit allemaal in haar hoofd en hart nog goed kan praten. Ik hoop dat die wet om gevaarlijke gekken op te kunnen sluiten er snel komt. Maandag al.


Ik zeg pardon 

Een goed inititatief vind je op ik zeg pardon.


donderdag, april 22, 2004

Terugblik 

Gisteravond in de kantine van het gemeentehuis van Bergambacht met collega PVDA raadsleden en commissieleden van Bergambacht en Ouderkerk gesproken over de Wet Werk en Bijstand.
Hoewel het aantal uitkeringsgerechtigden lager ligt dan in Schoonhoven is de betrokkenheid groot. En dat doet best goed. We zitten op een lijn als het om de strategie gaat. En dankzij een K5-vrijwilliger uit Lekkerkerk , Conny Demper, wisselen we ook standpunten uit over de detail voorstellen. Hans Wiegant nuanceerde de cijfers over de uitkeringsgerechtigden in Schoonhoven. Het overgrote deel is vrouw, boven de 57 en zonder arbeidsverleden. Dat geeft meteen aan hoe succesvol je reïntegratietraject kan zijn. Niet dus.
Zoals al eerder aangegeven blijft er als gemeente niet veel anders over dan gewoon jaarlijks 10 procent meer uitkering (of minder rijksbijdrage) te begroten. En daarvoor zijn keuzes nodig. En de politieke lef om die keuzes voor de zwakkere groepen in onze samenleving te maken. De vraag is in welke mate de plaatselijke CDA afdelingen nog wel een sociaal gezicht hebben. Het landelijke CDA heeft dat gezicht al lang niet meer. Dat loopt zonder visie achter een liberale (zeg maar rechtse) coalitiepartner aan die er belang bij heeft dat de er een ruime keuze op de arbeidsmarkt is van goedkope krachten.

Kritiek PvdA op kabinetsplannen kinderopvang 

Niets aan toe te voegen:

De PvdA doet deze week voorstellen voor een betere regelingen voor kinderopvang. Het wetsvoorstel Basisvoorziening Kinderopvang, dat stamt uit 2002 is door minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) inmiddels zo ver uitgekleed, dat de PvdA er niet meer mee akkoord kan gaan. Kinderopvang wordt duurder, de kwaliteit wordt overgelaten aan de markt en de medezeggenschap voor ouders wordt minder. Reden genoeg voor de PvdA om het wetsvoorstel niet langer te steunen. Als de voorstellen van niet over worden genomen, zal de PvdA tegen het uitgeklede wetsvoorstel stemmen.

De PvdA wil een betaalbare kinderopvang voor iedereen. Zowel werkgevers, werknemers als de overheid dienen mee te betalen aan kinderopvang. Werkgevers blijven echter nog wel eens achter met hun aandeel. Als dit over een jaar nog zo is, wil de PvdA een verplichte werkgeversbijdrage invoeren. Verder kregen in het oorspronkelijke wetsvoorstel zelfstandigen en werknemers met lage en middeninkomens zonder werkgeversvergoeding compensatie van de overheid. De Geus bouwt deze compensatie nu in drie jaar af. De PvdA strijdt er nu voor deze regeling te herstellen.

woensdag, april 21, 2004

HULDE ! HULDE! 

Hulde 1:Schollema niet 'akkoord met uitzetting'
PEKELA - Burgemeester Schollema van Pekela weigert zijn handtekening te zetten onder formulieren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND wil vijf asielzoekers, die in Pekela verblijven, het land uitzetten en vraagt hiervoor een handtekening van burgemeester Schollema.

In de brief, die Schollema moet tekenen, staat echter dat hij akkoord is met de uitzetting. Over deze zin struikelt Schollema en hij weigert daarom de brief te signeren.

Hulde 2:

Leo Mudde heeft ook een weblog. Raadslid in Ouderkerk.


dinsdag, april 20, 2004

Nieuw en nieuw 

Vanavond voor het eerst een avond voor nieuwkomers in Schoonhoven. Met een ontvangst in het museum, een praatje, een kopje koffie. Onderwerpen: het zilver, de verenigingen, de gemeente en de politiek.
Morgen een terugblik.

Pleitnota 

Een grote groep van advocaten, deskundigen en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en jeugd ondersteunen de juridische pleitnota gezinnen en kinderen in het vreemdelingenbeleid. De strekking van deze nota is dat het huidige vreemdelingenbeleid ten aanzien van gezinnen en kinderen die langdurig in Nederland verblijven in strijd is met verdragen, internationale richtlijnen en nationale wettelijke regelingen. Deze pleitnota is op 20 april 2004 om 13.30 aangeboden aan de Vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer. Voorts zal het document breed verspreid worden onder advocaten, die het als juridische gereedschap kunnen gebruiken.

De hele pleitnota vind je hier.


maandag, april 19, 2004

Wet houder ?? 

In een column op de site van binnenlands bestuur las ik het volgende:

Medewerkers van COS Friesland en het Anti-discriminatiebureau in Leeuwarden gaan vanaf volgende maand een cursus geven over het tegenhouden van uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor de cursus is veel belangstelling, veertig mensen hebben zich al aangemeld, zo meldt Liwwarders, een online krant voor Leeuwarden en omgeving. De bedenker van de cursus is Karel Helder, wethouder van de gemeente Wûnseradiel. De deelnemers leren tijdens de cursus hoe uitzettingen geweldloos kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door barricades van mensen of auto's.

De columnist gaat daarna verder met een verontwaardigd commentaar over dat je dat als wethouder niet mag doen. Je moet je aan de wet houden. Maar aan welke wet? Die van Verdonk, of aan de internationale verdragen? Want over de uitspraken van het internationale hof over de onwettigheid van het beleid hoor je niemand meer. Ik zou zelf trots zijn op zo'n wethouder. Overigens is de site van het Cos, na veel doorklikken best de moeite waard! Zie ondermeer de plannen voor een Fries asiel!

zondag, april 18, 2004

Vernieuwing 

We hebben een minister voor vernieuwing. En die was dit weekend in het nieuws en vandaag ook in Buitenhof. Want de kroonjuwelen waren weer in het geding. Een tot voor kort door de Graaf, want die is het, gewaardeerde professor Elzinga waagde het om de plannen voor de gekozen burgemeester te bekritiseren. En hij is niet de enige. Een hele rij wetenschapppers en gerenommeerde burgemeesters maken zich zorgen om de plannen van de Graaf. En zet mij dan ook maar in dat rijtje :) (lees wat Elzinga zei in het citaat uit de Volkskrant onderaan deze bijdrage).

Tijdens het kijken naar Buitenhof kreeg ik langzaam maar zeker kippenvel. En dan is er iets goed mis. En ik weet wat het is: De Graaf luistert niet. En dat maakt hem tot een van de velen van het kabinet. Niks vernieuwend, niks de kloof dichten met de burger. Nee, gewoon je eigen riedel afdraaien en vooral niet luisteren. Gewoon ouderwets besturen en doen wat je in het regeerakkoord is afgesproken. Zou het dan nog niet doorgedrongen zijn dat dit gedrag juist de kloof verbreedt. Wat heeft het voor zin om iets te vinden als alles al dichtgetimmerd is? Vernieuwend zou zijn als de Graaf is luisterde naar de betrokkenen. Burgemeesters, wethouders, raadsleden en kiezers. In het maakt mij niet uit welke volgorde. En realiseer je af en toe dat de paar zetels die je hebt het niet legitimeren maatregelen door te drukken tegen de zin van de meerderheid van het Nederlandse volk. Want die willen betrokkenheid. En dat is iets anders dan een gekozen burgemeester. Dat is een politicus die luistert.

Volkskrant:
Minister De Graaf (D66) voor Bestuurlijke vernieuwing blaast met het plan om burgemeestersverkiezingen uit te schrijven het Nederlandse partijpolitieke systeem op.De roep om een sterke burgemeester staat haaks op alle maatregelen juist de politieke partijen in de gemeenteraad meer smoel te geven. Dit zegt de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga. Elzinga was voorzitter van de staatscommissie die de vorige grote bestuurlijke hervorming, officieel dualisering geheten, in de steigers heeft gezet. In de nieuwe verhoudingen komt de persoonsgebonden politiek tegenover de partijpolitiek te staan. Niet alleen zal dat volgens Elzinga tot grote spanningen in de gemeentepolitiek leiden, maar ook tot het verdwijnen van politieke partijen op lokaal niveau

zaterdag, april 17, 2004

Terugblik 

Gisteravond met oudere Marokkaanse mannen, een aantal belangstellenden en ‘mensen uit het veld’ een avond bijgewoond over de zorg als je ouder wordt. Deze avond wordt volgende week, maar dan for woman only herhaald.
Paar opmerkingen:
De avond was goed. Drie sprekers gaven goede informatie. Over het patiëntenplatform en klachten, over thuiszorg en over mantelzorg.
Op zo’n avond worden aan de ene kant cultuurverschillen erg duidelijk. De gebedstijden bepalen de pauze en de tijd dat het afgelopen moet zijn.
Aan de andere kant zijn de zorgen waarmee de ouderen geconfronteerd worden niet gerelateerd aan cultuur. Maar vooral aan regeringsbeleid.
Er werd getolkt. Maar voor veel gasten misschien wel een beetje uit luiheid. Communiceren gaat namelijk ook goed in het Nederland,. Hoewel de mannen er wel veel moeite voor moeten doen.
De avond werd geleid en getolkt door twee supergozers. Die betrokken en professioneel bezig waren. En waarvan de voorzitter zijn baan kwijtraakt door de bezuiniging op de gezondheidszorg. Juist nu er resultaten gehaald gaan worden.
De politiek partijen waren er ook, behalve de VVD en de SGP/Christenunie. En voor het eerst heb ik het gevoel dat het niet uit beleefdheid was. Maar dat er duidelijk gezocht wordt naar oplossingen. Voor Marokkaanse en andere ouderen. Vasthouden.
Wat dat betreft had Balkenende nog heel wat kunnen leren. Als die had willen luisteren.

vrijdag, april 16, 2004

Cultuur 

Dit weekend maar eens onderduiken in de cultuur.
Vanavond een bijeenkomst van Marokkaanse ouderen. Dus ik begin in de multi-cultuur. Ben in november naar de startbijeenkomst geweest. Vanavond de laatste. De onderwerpen zijn gerelateerd aan het oud worden in Nederland.
Morgen (eerst even werken, een training geven in Den Haag) waarschijnlijk ’s avonds naar het Arto theater. Om voor de tweede keer te genieten van de voorstelling Hamnet. Als je kan: doen. Hier komen jeugdcultuur, Shakespeare en talent samen. Zondag culturele zondag in Schoonhoven en een atelier route in Capelle aan de IJssel.

Dit schrijft de Goudse Courant:

Tjoerd Zweije sleurt Hamlet door de tijd

SCHOONHOVEN | Tien meiden van Arto III, de jongeren van de Schoonhovense toneelvereniging Arto Post Laboro, spelen morgen om 20.15 uur in het Artotheater een bewerking van Hamlet.
Regisseur Tjoerd Zweije herschreef speciaal voor deze groep de bekendste tragedie van William Shakespeare en veranderde daarom Hamlet in Hamnet.
In deze moderne voorstelling is te zien hoe de jonge prinses Hamnet rouwt om de dood van haar vader, de koning van Denemarken. Dit wordt er niet beter op wanneer haar moeder kort daarop trouwt met haar zwager, de broer van de koning, met wie Hamnet – zacht uitgedrukt – enige moeite heeft.
Wanneer zij besluit om er achter te komen hoe haar vader gestorven is en doet of zij haar verstand is verloren, volgen de gebeurtenissen elkaar in rap tempo op. Het stuk wordt gedragen door de jonge actrices Hanneke Pleyte en Evelien Isphording.
De laatste heeft zich ingeschreven in de Hoge School voor de Kunsten in Zwolle. Beide talenten zetten met enige nonchalance een sterke, eigentijdse versie neer van het klassieke drama.

donderdag, april 15, 2004

Een rare commissie 

Tja, daar zit je dan als raadslid met je goede gedrag. Hard gewerkt veel gestudeerd en dan hoor je dat het belangrijkste dossier van die avond wordt doorgeschoven. Daar werd Remke van het CDA niet goed van.
(Overigens had ik van zijn partijgenoot Huizinga al begrepen dat dit onderwerp niet door zou gaan en zit zijn partijgenoot Mone de vergadering voor.)
Ik was er zelf ook niet zeker van of het voorstel om het onderwerp door te schuiven het zou halen. Daarom had ik mijn verhaal goed voorbereid. En zat ik op mijn vrije dag met dat mooie weer te zweten in mijn kantoortje.
Bleef als enige onderwerp over het gemeentelijk gezondheidsbeleid. En Remke was al niet goed en de rest werd een beetje onpasselijk door de hoeveelheid papier. Wat dan weer gevaarlijk is want op een gegeven moment ging het om de omvang en niet om de inhoud. Terwijl die inhoud nou ook niet om naar huis te schrijven was. De wethouder dacht dat het wel een bureaula stuk zal worden. Ik zit er een beetje mee. Slecht stuk, goede zaak. Veel werk en geld gekost, gaat niks opleveren. Het lijkt een beetje een rituele dans tussen politici en welzijnsorganisaties. Misschien moet ik de dans weigeren. En langs de kant blijven zitten. En tegen dit rapport stemmen.


woensdag, april 14, 2004

Wie ie er nou gek? 

Dit bericht van Hans in de mailbox verdiend een betere plek. Hier dus.

Vanmiddag alweer gedemonstreerd. Nu tegen de eigen bijdrage in de AWBZ. Zo'n 1.000 ggz-klanten. Dan weet je weer waar je je druk voor maakt De meest kwetsbare groep in onze samenleving. En in plaats van 1 euro te krijgen voor hun `werk' bij de dagactiviteiten mogen ze nu 2,40 euro betalen. Dat motiveert!!

Wennen 

Nog lang niet iedereen is er aangewend dat we een duaal stelsel hebben. En dat de raad, of het presidium, bepaald waarover er vergaderd wordt en wanneer. En dat er dan natuurlijk wel de nodige stukken op tijd worden verzonden. Zodat je je werk goed voorbereid kunt doen.

Zo stond er voor 19 april een avond gepland over de veiligheid in de K5. Terecht stelde Leo Mudde van Ouderkerk dat hij geen zin had (of dat het geen zin had) om naar die bijeenkomst te gaan. Op korte termijn gecommuniceerd en onvoorbereid er naar toe. Hij heeft letterlijk die avond wel iets beters te doen. En mailde dat naar de andere fracties. Net komt de e-mail binnen met de afzegging van de avond.

Maar ook Schoonhoven kan er wat van. Het college wil een extra commissie vergadering op 11 mei, twee dagen voor de raadsvergadering. Voor alle commissies. Want er zijn dringende zaken te bespreken en die moeten nog op de raadsagenda. Nou heb ik daar mijn vraagtekens bij. Want voor onze commissie is dat accommodatiebeleid. En daar wachten we al jaren op. Echt waar. En dan nu opeens haast? En dan na de commissievergadering nog 1 dag om de raadsvergadering op dat punt voor te bereiden? Ben benieuwd of het presidium hiermee akkoord gaat.

dinsdag, april 13, 2004

Geen inspiratie ... toch leuk 

Ik heb vandaag even geen inspiratie. Gisteren gewerkt aan een nota over de betrokkenheid tussen burger en raad. Morgen commissievergadering. Maar niet getreurd! Frans van Deursen evalueert een jaar kabinet JPB II/:

VRAAG: Hoe ziet het kabinet zichzelf na één jaar Balkellende?

A: "Dit is een vernieuwingskabinet. Wij zijn bezig met een historische ombuiging."

B: "De vernieuwingsdrift loopt als een rode draad door het kabinetsbeleid."

C: "We hebben een nieuw fundament gelegd onder de verzorgingsstaat."

D: "Dit is een kabinet dat klussen klaart."

E: "Jan Peter is aan het groeien. Hij heeft een grote daadkracht."

F: "Dit is een kabinet dat bestaat uit ministers die het erg met zichzelf en elkaar getroffen hebben en die vernieuwend beleid verwarren met harteloze en geldverslindende maatregelen onder aanvoering van een slappe moraalridder wiens enige doel het lijkt Nederland weer terug te voeren naar de vijftiger jaren."

Onder de goede inzenders wordt een Joint Strike Fighter verloot.

maandag, april 12, 2004

Tering (en nering) 

Deze week commissie week. Morgen ruimte, woensdag Samenleving en donderdag Middelen. Met name de commissie Middelen is duaal gezien wel interessant. Bij de behandeling van de begroting gaf de raad aan niet te kunnen leven met de voorspelde meerjaren tekorten. Het college legde de bal neer bij de raad en vroeg om een plan. In de vorige commissie vergadering kwamen CDA (coalitie) en PVDA/D66 (oppositie) met een uitgewerkte lijst met voorstellen. Andere partijen leverden commentaar, verwezen naar hun eigen schaduw begroting of stelden zelf iets samen. Voordat de voorstellen in een raadsbesluit omgezet worden heeft het college de gelegenheid te reageren. En die reactie staat op de agenda.
En natuurlijk heeft onze financieel specialist Leen daar al weer een schriftelijke reactie op gemaakt ten behoeve van de fractie.
Een citaat:
Gezien het feit dat vrijwel iedereen geconfronteerd wordt met een gelijk blijven of zelfs verlies aan netto besteedbaar inkomen, zal ook de gemeente de tering naar de nering moeten zetten. Verhoging van de plaatselijke belastingen met meer dan de inflatie leidt tot een verdere aantasting van het netto besteedbaar inkomen van onze burgers en dient dus juist nu zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het uitgavenniveau van de gemeente moet dus worden aangepast.
Wat kan ik het toch hartgrondig eens zijn met Leen! Kijken of de rest er ook zo over denkt. Of net zoals het college de oplossing van de financiële problemen bij de burger neerlegt.

zondag, april 11, 2004

Demo 

Een rare demonstratie gisteren. Veel mensen op de been. (En dit keer ben ik geneigd de organisatie te geloven wat betreft het aantal; zo’n 15.000. Want ik heb gezien dat ze heel secuur aan het tellen waren.) Het was ook een mooie groep mensen. Verschillende nationaliteiten, jong e kinderen, maar ook veel ouderen.Wat raar aan de demonstratie was is mijn gevoel dat het hier is een keer niet ging om eigenbelang, maar om solidariteit en landsbelang. Maar dat laatste is ook weer eigenbelang, dus. Ik voel me zo langzamerhand wel persoonlijk bestolen door deze regering. Bestolen van mijn geloof in democratische principes, bestolen van mijn overtuiging dat Nederland een beschaafd land is en beroofd van de illusie dat demonstreren helpt.Schaamte heb ik er voor terug gekregen.
De sfeer leek wat gelaten. Geen problemen zei de politie woordvoerder: Zo mogen ze wel vaker demonstreren. Ik denk dat het stilte voor de storm is. Dat het nog moet komen. Je hoort in gesprekken dat er kamers worden vrijgemaakt. Er worden trainingen gevolgd. Er is veel onderhuidse woede. Als ik minister was nam ik de auto en ging ik niet meer lopen.

zaterdag, april 10, 2004

Kanjers in Amsterdam 
morgen meer

vrijdag, april 09, 2004

Terugblik en Vooruitblik 

Gisteravond was er in Lekkerkerk een bijeenkomst voor raadsleden van Schoonhoven, Vlist, Bergambacht, Nederlek en Ouderkerk (de K5 gemeenten). Onderwerp de kaderstellende notities Wet Werk en Bijstand. Een paar gedachten en gebeurtenissen:

1. De inleider van de avond Ray Geerling was gepokt en gemazeld als het gaat om de inhoudelijke kennis van het dossier. Soms leek het er wel op dat hij de wet zelf had geschreven en er ook nog behoorlijk trots op was ook. Maar hij heeft geen een keer het woord uitkeringsgerechtigde in de mond genomen. Hij had het alleen maar over processen, niet over mensen. Iemand die in de bijstand komt is een economisch risico. Je moet iemand niet aan het werk houden, maar de ‘schadelast reduceren’. Kippenvel krijg ik daarvan.

2. Bij het maken van beleidskeuzes lijkt steeds vaker het beschikbare geld doorslaggevend te zijn. En niet wat je er voor over hebt. En dat kan leiden tot zeer ongewenste situaties. Als je al je kaarten inzet om een groep die wat makkelijk aan het werk kan komen te ondersteunen en de mensen waarvan je weet dat ze nooit gaan werken omdat ze dat niet kunnen, laat stikken ben je lekker verantwoord bezig. Maar niet heus.
3. In dat kader moet je ook niet kijken naar het budget dat je krijgt, maar naar wat je nodig hebt om een goed sociaal beleid te voeren. Het verschil neem je op in je begroting. En dat is dan geen tekort, maar gewoon geld voor de uitvoering van een goed beleid. Natuurlijk moet je daarvoor keuzes maken. Een advies over een schoollocatie is 3 uitkeringen, een nieuw stadhuis is 5 jaar lang alle uitkeringen kunnen betalen en een parkeerplaats ombouwen tot een chique parkeerplaats (Doelenplein) heeft nu al behoorlijk wat bijstandsuitkeringen gekost.

4. En natuurlijk weer met wethouder Huizinga gesteggeld over mijn lijstje. Ik wil weten wat we voor de WWB begroot hebben, niet wat we ervoor krijgen. Tenslotte is de begroting op zijn wens al aangepast. Maar een helder beeld is er niet. Wie weet is het nu gelukt.

5. Ik eindig positief. De opkomst was goed. Ik ben overtuigd van de inzet van het ambtelijk apparaat, nog niet van alle keuzes. Heb een aardige, sociale, CDA dame uit Bergambacht ontmoet. Gecarpoold met Hans en Nel Verbeek. Met Bergambacht en Ouderkerk afgestemd over de indeling van de K5 in het regionaal steuncentrum het Groene Hart.

Vooruitblik:donderdag, april 08, 2004

Aaaah...zielig? 

Gisteren kreeg ik het bericht dat ik niet gekozen ben in de VARA verenigingsraad. Aaaaah. Blijkt dat er 600 leden hebben gestemd van de 450.000 leden!!! Nog niet gek dat ik er iets meer dan 150 had. Maar je moet je wel afvragen of deze verkiezingen wel passen bij een democratische vereniging. Alle 17 voorgestelde kandidaten zijn gekozen. Gelukkig gaat het bestuur nog evalueren. Ik zou er in ieder geval voor pleiten om alle leden te laten stemmen, geen drempels op te werpen, geen voorkeur aan te geven als stemcommissie en de kandidaten de gelegenheid te geven zich op een goede manier te presenteren. En dat regionale gedoe achterwege laten. Gewoon de beste kiezen en niet de eerste de beste Zeeuw die zich aanbiedt. (Wat overigens helemaal niets zegt over de kwaliteit van de Zeeuwse kandidaat).
Teleurgesteld? Niet echt. Lekker een korte vakantie geboekt. Want er bleven opeens twee zaterdagen vrij!

woensdag, april 07, 2004

Spruitjeslucht 

Drie berichten de laatste dagen over thuiszorg organisatie Vierstroom:

Ingrijpende maatregelen Vierstroom
GOUDA | Vierstroom heeft ingrijpende maatregelen moeten nemen om dit jaar 6,3 miljoen euro te kunnen bezuinigen. Vijf personeelsleden hebben inmiddels ontslag aangezegd gekregen, een aantal nog openstaande vacatures wordt niet vervuld en verschillende interne projecten en activiteiten zijn afgelast.

Vierstroom zoekt jonge vrijwilligers
SCHOONHOVEN | Je hebt elke week een paar uur vrij en bent op zoek naar een baantje om wat bij te verdienen. Liefst in de uren dat het jou uitkomt. Je bent jong, tussen de 16 en 22 jaar en het lijkt je leuk iets met anderen te doen? Met deze uitdaging geeft de provincie Zuid-Holland jongeren een unieke kans op extra zakgeld. Het gaat om enkele uren per week, waarin jonge vrijwilligers zich inzetten voor mensen die extra zorg nodig hebben. De vrijwilliger ontvangt een netto vergoeding van 9 euro per dagdeel.

Ruim tweehonderd afhakers thuiszorg
GOUDA | Zeker 225 mensen, die in de Goudse regio gebruikmaakten van thuiszorg, hebben deze opgezegd bij de regionale thuiszorgorganisatie Vierstroom. Voornaamste reden daarvoor is de eigen bijdrage die per 1 januari flink omhoog is gegaan, waardoor thuiszorg voor velen onbetaalbaar is geworden.

En langzaam stijgt er een afschuwelijke spruitjeslucht uit mijn computer. Terug naar af. Ouderen afhankelijk van vrijwilligers. De Diaconie weer opgepoetst. Niet van de kerk? Dan ook geen eten. Bah.
En de hardwerkende medewerkers van Vierstroom zitten thuis met een uitkering. Weg zelfstandigheid, weg voor je eigen inkomen zorgen.
Deze week werd berekend dat de kans dat God bestaat 67 % is. Hadden ze het CDA beleid nog niet meegenomen zeker. Dan zou dat percentage aanzienlijk lager liggen.

dinsdag, april 06, 2004

Partijwerk 

Vandaag wat mailtjes van de PVDA gekregen. Even in vogelvlucht:
Een uitnodiging voor een debat in Leiden over onder meer integratie en bestuurlijke vernieuwing. Een hele goed initiatief. Voor mij de manier waarop de partij de discussie aangaat en daadwerkelijk vernieuwd. Ook goed om te zien dat de Tweede Kamer fractie er zo bij betrokken is.
Antwoord van kamerlid Hannie Stuurman op mijn verzoek of Schoonhoven (en de K5) in het kader van de regionale centra niet bij het Groene Hart ingedeeld kan worden. Nu zitten we als gemeenten verdeeld bij verschillende regio’s. Schoonhoven ‘hoort’ bij Rijnmond Noord volgens de partij. Leuk betrokken antwoord gekregen. Ze gaat proberen het te veranderen, maar nodigt me ook uit voor een bijeenkomst in Schiedam. Ben er waarschijnlijk niet, ga kijken of iemand anders kan.
Bericht van Frank Wijne (Overijssels Statenlid) over roze zaterdag. Hij heeft het idee om met homo bestuurders duidelijk aanwezig te zijn bij de traditionele demonstratie in juni. Wordt vervolgd.

PS Gisteren een goede snelle constructieve fractievergadering gehad.

maandag, april 05, 2004

Vandaag fractievergadering 

In het weekend veel tijd besteed aan de stukken die betrekking hebben op mijn eigen commissie. Eigenlijk staat bijna alles in het teken van de Wet Werk en Bijstand. Voor het eerst niet zoveel tijd besteed aan de andere commissies. Nou is een nota over de begraafplaats niet echt mijn favoriete leesvoer. Of een procedure afspreken over de evaluatie van twee jaar duaal. Wat wel mijn aandacht heeft is het onderwerp vuilnis ophalen. Maar daar zijn geen stukken bij. En nu gaat het gerucht dat dit op de agenda staat omdat ik daar een stukje over heb geschreven in dit weblog. En dat maakt het wel weer spannend. Overigens heeft dat stukje, maar vooral mijn e-mail hierover en de snelle reactie van de wethouder nog wel een gevolg gekregen in het college. Er wordt serieus over gesproken.
Verder heb ik ook nog de plannen voor de website gelezen. Zo’n 45.000 euro (dat zijn drie uitkeringen van een jaar) wordt er besteedt om een catalogus online te zetten. Het is wel eens goed om te weten hoeveel omzet hier tegenover gaat staan.
Als je dan toch bezig gaat, neem dan ook de uitslagen van het bevolkingsonderzoek mee. En zorg voor een betere voorlichtende rol, een goede redactionele formule en last but not least een duidelijke plek voor de Raad en de raadsleden. Stof genoeg voor vanavond.

zondag, april 04, 2004

-- 

Een glimlach van wellust
Krult
Ogen schitteren licht
Rug recht
En met één gebaar
Stuurt ze hem weg
Naar het gevaar
Voor leven

En mijn gevoel
Voor alles wat rechtvaardig is
is zwaar verkracht
verminkt
maar leeft

in leegte
vrijdag, april 02, 2004

Uit de raad 

Vanmiddag even met Hans gebeld om te weten hoe de raadsvergadering ging. Ik was er niet omdat ik met de K5 fracties aan het vergaderen was over de kaalslag binnen de sociale zekerheid.
Hij had een goed gevoel aan de vergadering overgehouden. Een motie over de Tol werd dankzij een amendement van ons raadsbreed aangenomen. Jammer dat de journalist van de Goudsche de lof een beetje bij Groen Links houdt.
Met betrekking tot Savelberg melde hij dat de wethouder een aantal goede antwoorden op onze vragen had.

Dit schreef de krant:

De raad ging akkoord met de ondertekening van het Pact van Savelberg. Met deze overeenkomst maken dertien gemeenten in Midden-Holland zich sterk voor het ontwikkelen van woonzorgzones. PvdA/D66 en GroenLinks achtten een dergelijk verbond 'tijdsverslindend'.
Volgens Wiegant (PvdA/D66) kan Schoonhoven zich beter instellen op de naderende tweedeling in de zorg. "De sociale infrastructuur wordt afgebroken. Daar is ons kabinetsbeleid mede schuldig aan. Ik hoop dat dit aspect een prominente plaats krijgt in de aanpak."

Vandaag lag de dikke enveloppe met vergaderstukken weer op de mat. Vanavond even vrij/ theaterbezoek , morgen werken en zondag de stukken lezen en voorbereiden. Ach, je zou je maar vervelen!

donderdag, april 01, 2004

Humor of Horror 

Uit het schitterende weblog van auteur/acteur Frans van Deursen:

Papierwerk

-Hello? Is this the- hallo?!
-Hello? Who speak?
-Ah! This is minister Verdonk from the dutch guverment. Is this the Iraqi autorities?
-Hello? Is very bad connection.
-Minister Verdonk! From the Netherlands! Holland? I want to speak to someone big in Irak.
-I pretty big. Almost 6 foot 3.
-Ah. Good. I have here familie from Koerdistan, mister and missus Abbas. You know?
-No know. Koerdistan no good!
-Yes, but I have here familie and I have to send them back to you because they are eh... how you say... outgeproceed.
-I can not hear. Line still very bad because of war, you know?
-Yes, that is not so nice.
-Also bombing two blocks away. Is lot of noise.
-Ah. But this familie? I cán keep them here, but then you of the Iraqi autorities must proove that you are hunting them.
-Hunting?
-Yes. If you send me document that you hunt the Abbas familie because they is bad people or so, thén I can keep them hier. Utherwise, they go back to you. Understand?
-We no time for hunting. Everyday is ah... bombs, you know. People eh... poef!
-So you don't hunt Abbas familie?
-No hunting. Burry, yes. Hunt, no.
-Ah. Allright. Then I send them back to you. Thank you very much. Bye bye.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?