<$BlogRSDUrl$>

woensdag, maart 10, 2004

WEDSTRIJD 

Wie vertaalt deze tekst in begrijpelijke taal?
Prijs: taart
Inzenden: tot 31 maart
Wie: iedereen, ook ambtenaren (graag!)

SCHOONHOVEN | Het college van B en W van Schoonhoven heeft besloten om tot 1 januari 2005 categoriale bijzondere bijstand te verstrekken aan de groep rechthebbenden.

In december 2003 is besloten om de categoriale bijzondere bijstand niet langer te verstrekken omdat de Wet Werk en Bijstand categoriale bijzondere bijstand verbiedt. Het rijk heeft echter een overgangsregeling voor deze vorm van bijstand ingevoerd.
In de overgangsregeling is geregeld dat de categoriale bijzondere bijstand nog kan doorlopen tot 1 januari 2005 voor mensen die al vóór 1 januari 2004 recht hadden op deze vorm van bijstand. Door de economische recessie is deze groep eerder gegroeid dan afgenomen.

Categoriale bijzondere bijstand is bijzondere bijstand die verstrekt wordt aan een categorie mensen met dezelfde kenmerken. Als een aanvrager voldoet aan de kenmerken van de categorie, hoeft geen individuele toetsing van de omstandigheden plaats te hebben.
Er wordt een vergoeding verstrekt voor schoolkosten en witgoed. Bovendien kunnen deze mensen ee n beroep doen op het declaratiefonds.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?