<$BlogRSDUrl$>

maandag, maart 29, 2004

Verkiezingen 2 

Zoals beloofd het tweede deel van mijn keuzes met betrekking tot de samenstelling van het politieke forum.

Buitenlands beleid en Europese Unie
May-May Meyer
De oneerlijke mondiale verdeling houdt me erg bezig. Zo vind ik het moeilijk te verkroppen dat: er jaarlijks 10,8 miljoen kinderen onder de 5 jaar sterven aan ondervoeding en behandelbare aandoeningen zoals diaree; en de jaarlijkse subsidie per koe in de EU met 913 dollar per dier meer dan honderd keer zo hoog ligt als de jaarlijkse subsidie per Afrikaan (de Volkskrant, 9 juli 2003). Meer exportmogelijkheden voor armere landen zorgen voor minder honger en sterfte. De grote industrielanden, waaronder de VS, Japan en lidstaten van de Europese Gemeenschap hebben in juni 1984 beloofd het protectionisme te bestrijden. Het wordt tijd dat ze deze belofte gaan waar maken.

Onderwijs, kunst en cultuur
Moustafa Abbou
Ik heb dagelijks te maken met onderwijsproblemen; ik zie hoe docenten worstelen om overeind te blijven; leerlingen en ouders weten niet meer hoe ze met scholen kunnen communiceren. Ik denk te weten hoe je allochtone leerlingen kunt motiveren om hun startkwalificatie te laten halen, hoe je doorlopende leerlijnen kunt bevorderen (mensen begrijpen bijna niks meer van ons onderwijsbestel).

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
Vincent van der Vlies
ik denk dat jonge, ambitieuze leden die willen denken voor de PvdA een meerwaarde zullen zijn voor de bekwame, ervaren mensen die deze partij al heeft. Daarbij denk ik niet alleen dat anderen dat moeten doen, maar ook vooral dat ik zelf meer voor de partij moet doen. Een betere partij begint uiteindelijk ook bij jezelf.

PS
Ik merk achteraf dat ik wel erg politiek correct ben geweest met bovenstaande keuze: vrouw, allochtoon en jongere! En gisteren ook al homo, vrouw en Rotterdammer! Laat mij voortaan de lijst voor de tweede kamer maar vaststellen…:)

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?