<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, maart 30, 2004

Raadsvergadering 1 

Donderdag komt de raad bij elkaar. En ik ben er waarschijnlijk niet. Ik worstel nog wat met de vraag waar ik beter op mijn plaats ben. In de raad of bij de bijeenkomst van PvdA in Lekkerkerk waar we onder leiding van Saskia Noorman de wet Werk en Bijstand bespreken. Ik denk dat ik uiteindelijk meer voor de Schoonhovenaren kan betekenen als ik naar Lekkerkerk afreis. Maar dat voelt wel raar.
In ieder geval hebben we in de fractie afgesproken dat ik mijn bijdragen voor de raad vooraf op papier zet zodat Hans het woord kan voeren.
Sociale Zaken
Vreemd genoeg staat dit onderwerp ongewijzigd op de agenda terwijl we in de commissie hadden afgesproken dat er een gewijzigd voorstel van B&W zou komen. Ik begon even aan mezelf te twijfelen omdat in de nog niet goedgekeurde notulen hier niets over terug was te lezen. Gelukkig gaf de griffier uitsluitsel. Ik had gelijk en de notulen moeten nog aangepast worden op dit punt. Onderstaand de tekst van mailtje naar de griffier.
Zo langzamerhand begin ik het wel erg vervelend te vinden dat zaken die je in de commissie afspreekt niet of niet voldoende worden opgevolgd. Begint erg veel op broddelwerk te lijken.

Beste Leo,

In de commissie Samenleving hebben we het plan van aanpak van de
sociale dienst K5 besproken.

De partijen waren m.i. akkoord met het plan en het had ook een
hamerstuk kunnen worden. De reden dat het op de agenda staat is dat op
mijn initiatief het voorstel aangepast zou worden. De raad zou instemmen
met de uitgangspunten van het plan en de aanpak voor kennisgeving
aannemen.
Op die manier past het goed in de duale werkwijze van de raad.

Ik kom bovenstaande echter niet in het verslag van de commissie tegen
en er is ook geen nieuw voorstel.

Komt het overeen met jouw perceptie van de vergadering?
Zo ja, dan zullen wij in ieder geval een amendement indienen van die
strekking.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?