<$BlogRSDUrl$>

maandag, maart 22, 2004

Lokaal en Burgemeester 2 

Ik heb het niet zo op lokale partijen. Daar heb ik een aantal argumenten voor. Zo zijn deze partijen erg slecht controleerbaar als het om het democratische gehalte en de financiering van de partij gaat. Het komt voor dat een goed betalende belanghebbende die op die manier veel invloed verwerft. Een ander belangrijk argument is dat deze partijen niet ingebed zijn in grotere structuren. Zo ontberen ze invloed op belangrijke besluiten die bijvoorbeeld op provinciaal of rijksniveau worden genomen. En kunnen ze niet terugvallen op wetenschappelijke bureaus en netwerken.
Ik had dan ook gedacht dat de ‘Lokalen’ wel erg voor een gekozen burgemeester zouden zijn. Immers, nu is er totaal geen invloed op de benoemingen. Een verkiezing zou, door lokale bekendheid, wel eens gunstig kunnen uitpakken voor die partijen. Gelukkig zien ook zij in dat er wel wat meer bij een burgemeesterschap komt kijken dat het alleen maar goed lokaal kunnen actievoeren. De Goudsche courant bericht er over.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?