<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, maart 19, 2004

GRRR ̽Öá+7Z’oò!!!! (vervolg van gisteren) 

De regelzucht van Balkenende en zijn bende gaat wel heel erg ver. Zo ver, dat ze voor mij bepalen hoeveel werk ik per dag in mijn huishouden moet steken. Naast mijn baan. En als ik kinderen had, dan werden ook zij verplicht een tijd ingezet, afhankelijk van hun leeftijd. Gebruikelijke zorg noemen ze dat. Een nieuwe term die ze hebben uitgevonden naast de mantelzorg. En wat je aan gebruikelijke zorg en mantelzorg mag verwachten, dat wordt afgetrokken van je recht op thuiszorg.
Als je door lichamelijke ongemakken bent aangewezen op een verpleeghuis, mag je hier binnenkort huur voor gaan betalen. Van de uitkering die je hebt en die al geen vetpot is. Natuurlijk wordt die uitkering niet verhoogd.
Ze doen dit onder de noemer eigen verantwoordelijkheid. En durven dan ook nog te zeggen dat de burger centraal staat bij de aanpassing van het stelsel. Het tegendeel is waar. Je maakt de burger afhankelijk van anderen en ook weer afhankelijk van liefdadigheid.
Bovenstaande is slecht een greep uit de zeer nabije ontwikkelingen die Monique Fluitsma vertelde in de extra commissie Samenleving. Waar ik zo kwaad om ben is het feit dat met oneigenlijke argumenten de samenleving zo wordt uitgehold. Je roept gewoon een kreet (verantwoord persoonlijk gedrag!) en dat legitimeert de grootste bezuinigingen op de zwakste groepen. Ik kan hier met de beste wil van de wereld niets christelijks meer aan ontdekken. En zo langzamerhand is de christelijke kliek van Balkeneinde een grotere bedreiging voor onze samenleving dan al die islamieten bij elkaar.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?