<$BlogRSDUrl$>

donderdag, maart 18, 2004

Beloofd 

Gisteravond een extra commissie vergadering en zoals beloofd een verslag.
De eerste spreker was Monique Fluitsma, de directeur van het Rio, de stichting die in opdracht van de gemeente bepaalt of iemand recht heeft op bijvoorbeeld een rolstoel, een verhoogd toilet of thuiszorg. Allemaal geregeld via wetten en verordeningen. Monique had een goed verhaal, maar tegelijkertijd bleef bij mij wel het gevoel hangen dat de zaak misschien wel over georganiseerd was.Als iemand niet kan lopen, dan geef je hem krukken. Als iemand niet kan poetsen geef je hem hulp. Nou snap ik wel dat in het kader van het rechtsgelijkheidsbeginsel je daar afspraken over moet maken, maar we hebben met z’n allen wel heel veel afspraken gemaakt. Zoveel, dat acute gevallen heel lang moeten wachten op ondersteuning. Zoveel, dat we daar een dure organisatie voor moeten inhuren.
Het tweede onderwerp was het werkplan van stichting Het rechte pad. Kort gezegd, een aantal Schoonhovense Marokkanen die zich verantwoordelijk voelen voor de Marokkaanse en de Schoonhovense jeugd en daar allerlei activiteiten voor ontwikkelen. Enerzijds op recreatief en educatief gebied, anderzijds op (multi) cultureel en godsdienstig gebied. En in het laatste zit mijn ‘achterdocht’, in het eerste mijn enthousiasme. Ik vond overigens rechts wel erg stil bij dit onderwerp. Misschien wel zo verstanding. Bij zo’n hoorzitting is het wel lastig dat er niet echt een vraag op tafel ligt en dat de insprekers er misschien andere verwachtingen bij hebben. Zowel de inbreng van mijn persoon en die van wethouder Mario Deerenberg waren gericht op het zoeken naar samenwerking tussen het bestaande opbouwwerk en dit initiatief. Misschien iets te vroeg, maar het komt er wel van.
Daarna nog de kinderopvang. Hier ging het rechter volksdeel bij monde van VVD-er Hamel weer lekker te keer: "Wat maakt het uit dat kinderopvang onbetaalbaar wordt voor lage inkomens: dat is hun probleem!"Hoe liberaal wil je ze hebben. Het vervelende aan deze zaak is dat de gemeente wordt gereduceerd tot toezichthouder enerzijds en afnemer van opvang- plaatsen anderzijds Maar dat de echte invloed door middel van subsidies en ondersteuning weg is gehaald. En dat je eigenlijk een club betrokken vrijwillige bestuurders in de kou laat staan. En dat terwijl je weet dat er storm op komst is.
Ik ben ook nog errug heel errug (geen spelfout maar uiting van onmacht) geschokt door de uitleg door het Rio van de plannen van de regering met betrekking tot de AWBZ. Kom ik morgen wel op terug GRRR ̽Öá+7Z’oò!!!!

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?