<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, maart 12, 2004

Ah zielig? 

Kon het niet laten het volgende berichtje te publiceren:

Wethouders ontevreden over dualisme

Het dualisme is voor wethouders eerder een bron van zorg dan van vreugde. Bijna de helft van hen vindt zijn functie er niet aantrekkelijker door geworden.


Dualisme moest er voor zorgen dat de raad zich onafhankelijker zou gaan opstellen. Dat is volgens de wethouders gelukt: 73 procent van hen vindt dat de onafhankelijkheid van de raad ten opzichte van het college (sterk) is toegenomen. Daarnaast geeft 55 procent van de wethouders aan dat de mate waarin het college zich tegenover de raad in het openbaar moet verantwoorden (sterk) is toegenomen.

....

Het rapport ‘De positie van de wethouder: de toekomst van het verleden?’ bevestigt de trend uit het onderzoeksrapport van Binnenlands Bestuur van vorig jaar dat de wethouder het meest te lijden heeft onder het dualisme. Opvallende cijfers in het rapport zijn verder: 49 procent van de wethouders vindt dat de bemoeienis van de raad met details (sterk) is toegenomen, 46 procent van de wethouders vindt dat de inhoudelijke kwaliteit van het debat in de raad en zijn commissies (sterk) is afgenomen. De helft van de wethouders vindt dat de betekenis van de wethouder als volksvertegenwoordiger (sterk) is afgenomen. Bijna de helft (47 procent) vindt dat de aantrekkelijkheid van de wethoudersfunctie (sterk) is afgenomen.


Je zou bijna denken dat wethouders dus alleen maar kunnen functioneren als er een zwakke volgzame raad tegenover staat!

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?