<$BlogRSDUrl$>

woensdag, maart 31, 2004

Netwerk 

En hierom is het goed dat er een homonetwerk is :

Brazilië heeft het voorstel ingetrokken waarmee rechten van homoseksuele mannen en vrouwen zouden worden erkend door de Verenigde Naties. Deze week zou de Braziliaanse resolutie in stemming worden gebracht tijdens de vergadering van de VN-Mensenrechtencommissie in Genève. Het Europees Parlement en de Nederlandse regering hebben hun steun uitgesproken voor de resolutie. Homo-organisaties en mensenrechtenorganisaties als Amnesty International hebben wereldwijd campagne gevoerd om steun te krijgen voor de resolutie.

Het Vaticaan en de islamitische landen hebben elkaar gevonden in de lobby om mensen met een andere seksuele geaardheid of identiteit gelijke rechten te ontzeggen. Door de zware religieuze lobby bleek er niet voldoende steun te zijn onder de leden van de VN-mensenrechtencommissie.

"Dagelijks staan homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in veel landen bloot aan discriminatie en geweld", zegt Henk Beerten, voorzitter van COC Nederland: "Het was niet onze verwachting dat de resolutie van de ene op de andere dag daarin veel zou veranderen. Maar het is een jammerlijk gemiste kans voor de Verenigde Naties om het signaal af te geven dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen ook mensenrechten hebben. De VN kunnen nu niet rapporteren over over discriminatie en geweld op grond van seksuele voorkeur. COC Nederland vindt dat de Nederlandse regering de diplomatieke banden met Vaticaanstad moet verbreken, nu men zich uitdrukkelijk opstelt als godsdienst. Daarnaast moet Nederland het initiatief nemen om de doelen van de Braziliaanse Resolutie weer op de agenda te krijgen van de Verenigde Naties."

Hartgrondig mee eens!

dinsdag, maart 30, 2004

Raadsvergadering 1 

Donderdag komt de raad bij elkaar. En ik ben er waarschijnlijk niet. Ik worstel nog wat met de vraag waar ik beter op mijn plaats ben. In de raad of bij de bijeenkomst van PvdA in Lekkerkerk waar we onder leiding van Saskia Noorman de wet Werk en Bijstand bespreken. Ik denk dat ik uiteindelijk meer voor de Schoonhovenaren kan betekenen als ik naar Lekkerkerk afreis. Maar dat voelt wel raar.
In ieder geval hebben we in de fractie afgesproken dat ik mijn bijdragen voor de raad vooraf op papier zet zodat Hans het woord kan voeren.
Sociale Zaken
Vreemd genoeg staat dit onderwerp ongewijzigd op de agenda terwijl we in de commissie hadden afgesproken dat er een gewijzigd voorstel van B&W zou komen. Ik begon even aan mezelf te twijfelen omdat in de nog niet goedgekeurde notulen hier niets over terug was te lezen. Gelukkig gaf de griffier uitsluitsel. Ik had gelijk en de notulen moeten nog aangepast worden op dit punt. Onderstaand de tekst van mailtje naar de griffier.
Zo langzamerhand begin ik het wel erg vervelend te vinden dat zaken die je in de commissie afspreekt niet of niet voldoende worden opgevolgd. Begint erg veel op broddelwerk te lijken.

Beste Leo,

In de commissie Samenleving hebben we het plan van aanpak van de
sociale dienst K5 besproken.

De partijen waren m.i. akkoord met het plan en het had ook een
hamerstuk kunnen worden. De reden dat het op de agenda staat is dat op
mijn initiatief het voorstel aangepast zou worden. De raad zou instemmen
met de uitgangspunten van het plan en de aanpak voor kennisgeving
aannemen.
Op die manier past het goed in de duale werkwijze van de raad.

Ik kom bovenstaande echter niet in het verslag van de commissie tegen
en er is ook geen nieuw voorstel.

Komt het overeen met jouw perceptie van de vergadering?
Zo ja, dan zullen wij in ieder geval een amendement indienen van die
strekking.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

maandag, maart 29, 2004

Verkiezingen 2 

Zoals beloofd het tweede deel van mijn keuzes met betrekking tot de samenstelling van het politieke forum.

Buitenlands beleid en Europese Unie
May-May Meyer
De oneerlijke mondiale verdeling houdt me erg bezig. Zo vind ik het moeilijk te verkroppen dat: er jaarlijks 10,8 miljoen kinderen onder de 5 jaar sterven aan ondervoeding en behandelbare aandoeningen zoals diaree; en de jaarlijkse subsidie per koe in de EU met 913 dollar per dier meer dan honderd keer zo hoog ligt als de jaarlijkse subsidie per Afrikaan (de Volkskrant, 9 juli 2003). Meer exportmogelijkheden voor armere landen zorgen voor minder honger en sterfte. De grote industrielanden, waaronder de VS, Japan en lidstaten van de Europese Gemeenschap hebben in juni 1984 beloofd het protectionisme te bestrijden. Het wordt tijd dat ze deze belofte gaan waar maken.

Onderwijs, kunst en cultuur
Moustafa Abbou
Ik heb dagelijks te maken met onderwijsproblemen; ik zie hoe docenten worstelen om overeind te blijven; leerlingen en ouders weten niet meer hoe ze met scholen kunnen communiceren. Ik denk te weten hoe je allochtone leerlingen kunt motiveren om hun startkwalificatie te laten halen, hoe je doorlopende leerlijnen kunt bevorderen (mensen begrijpen bijna niks meer van ons onderwijsbestel).

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
Vincent van der Vlies
ik denk dat jonge, ambitieuze leden die willen denken voor de PvdA een meerwaarde zullen zijn voor de bekwame, ervaren mensen die deze partij al heeft. Daarbij denk ik niet alleen dat anderen dat moeten doen, maar ook vooral dat ik zelf meer voor de partij moet doen. Een betere partij begint uiteindelijk ook bij jezelf.

PS
Ik merk achteraf dat ik wel erg politiek correct ben geweest met bovenstaande keuze: vrouw, allochtoon en jongere! En gisteren ook al homo, vrouw en Rotterdammer! Laat mij voortaan de lijst voor de tweede kamer maar vaststellen…:)

zondag, maart 28, 2004

Verkiezingen 

De PVDA houdt verkiezingen voor een aantal plaatsen in het politeke forum. Guus Krahe uit Zaltbommel geeft op zijn weblog zijn keuze. Als stemadvies. Dat kan ik niet op me laten zitten. Vandaag deel 1 van mijn keuze. Na de naam van de categorie en de kandidaat volgt een korte toelichting van die kandidaat die mij deed overhalen op hem of haar te stemmen. Niet helemaal waar, de eerste,Tijs, ken ik ook nog persoonlijk van uit het homo netwerk dat hij coördineert.

Sociaal, economisch en financieel beleid
Tijs Boeke: Voor mij is Europa echter meer dan markt en munt. Ook in Nederland wordt het tijd meer aandacht aan sociaal beleid te besteden. Dit betekent de facade van het "sociale gezicht" van het CDA ontmaskeren, aangeven dat naast gezond financieel beleid, gezond verstand ook investeringen in de maatschappij vereist. De afbraak van collectieve solidariteit in pensioensysteem en gezondheidszorg moet worden tegen gegaan.

Binnenlands bestuur en justitie:
Remco Tielemans: Ik kies voor dit thema omdat: ik werkzaam ben bij de politie en in die hoedanigheid iets weet en vind van binnenlands bestuur, justitie en veiligheid. Ik maak me zorgen om de verkwanseling van staatsrechtelijke en rechtstatelijke principes door Donner en Balkenende.

Zorg
Rasa Kingma: Ik ben lid geworden van de PvdA en daarin actief geworden vanuit de gedachte mensen met een handicap te helpen emanciperen naar een gewoon leven toe met alles er op en er aan.zaterdag, maart 27, 2004

Netwerk 

Gisteren gezien op Netwerk:

De zorg voor illegalen en uitgeprocedeerden in het uitzetcentrum Zestienhoven is onder de maat. Dat staat in een uitgelekt intern rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, waar Netwerk de hand op wist te leggen.
Op het Rotterdamse vliegveld wachten gemiddeld 120 vreemdelingen in een hangar hun uitzetting af. Volgens de inspectie is daar geen daglicht, geen frisse lucht en geen acute psychiatrische hulp. Ook schieten de veiligheidsmaatregelen voor kinderen tekort. "Gelet op de zeer sobere huisvesting en de aard van de doelgroep is zeker bij langdurig verblijf het ontstaan van psychische problemen niet denkbeeldig", schrijft de inspectie.
Noodsituaties
De controledienst maakt zich verder zorgen over de medische zorg in noodsituaties. Vooral 's nachts is dat een probleem, als de mensen in afgesloten cellen verblijven.
Bij calamiteiten duurt het een kwartier voordat de cellen geopend kunnen worden. Ook de norm dat binnen vijftien minuten een arts in het centrum aanwezig moet kunnen zijn, wordt niet gehaald.
Zeer ernstig
Voorzitter van de Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) Jan Pronk noemt de bevindingen van de inspectie "zeer ernstig".
"Dit laat zien dat Nederlandse overheidsinstanties mensen toch niet als mensen beschouwen. Het is niet beschaafd. Deze mensen, die niet crimineel zijn, zijn veel slechter af dan criminelen", aldus de oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Het ministerie van Justitie zegt in een reactie dat er feitelijke onjuistheden in het rapport staan. Bovendien zou volgens het ministerie "daadwerkelijke zorg" 24 uur per dag gegarandeerd zijn. (Bron www.nos.nl)

Nuance?
Jan Pronk deed zijn uiterste best om genuanceerd over te komen en Verdonk niet direct de zwarte piet toe te schuiven. Maar ze is al wel bijna een jaar verantwoordelijk voor dit centrum. En de uitvoering strookt absoluut niet met haar toezeggingen in de kamer. Als Pronk geen ruzie met haar had, zou hij dan niet gewoon gezegd hebben waar het op staat? Dat Verdonk ministerieel verantwoordelijk is en dus de Kamer heeft belazerd en dat zij de asielzoekers slecht behandeld? Hoewel dat laatste helaas geen nieuws is.

vrijdag, maart 26, 2004

Bijkomen 

Vandaag aan het uitzieken en weer even naar buiten. Maar meteen het nuttige met het aangename verenigd en posters voor de demonstratie van 10 april rondgebracht.

In een e-mail van Nel Verbeek vertelde zij dat ze binnenkort een training geweldloos verzet gaat volgen bij Groen Links. Ik heb wat zitten surfen, maar nog niets gevonden. Wat een goed en wat een verschrikkelijk initiatief. Kan er niets anders van maken. Goed dat het gebeurd, verschrikkelijk dat het nodig is.

Er zijn gelukkig steeds meer mensen die het heilloze van het beleid in zien. Gisteravond was de directeur van uitzendbureau Content op de tv. Zij gaf twee belangrijke redenen aan om tegen het beleid te zijn. Haar persoonlijke reden was dat het wel lijkt of de regels de norm zijn geworden in plaats van de menselijkheid. De zakelijke was dat we zeer binnenkort mensen te kort komen op de arbeidsmarkt. Mensen die we nu uitzetten!
Ze had overigens ook nog een aardige over de integratie: Hoezo mislukt? In 2006 bestaat een derde van de arbeidsmarkt uit allochtonen. Dan kan je toch niet zeggen dat ze geen bijdrage hebben in de maatschappij?
donderdag, maart 25, 2004

Carrière  

Als je een politieke carrière wilt maken dan kan je het beste in Zeeland wonen. Dat laat de verkiezing voor de leden van de VARA Verenigingsraad zien. De enige Zeeuwse kandidaat wordt direct gekozen. Terwijl de derde Zuid Hollandse kandidaat, die erg goed is, ik dus, pas op plaats 19 staat. Omdat er zonodig een regionale spreiding moet zijn. Terwijl er nou eenmaal meer mensen in de randstad wonen. Ik las vandaag dat in 2006 de helft van de mensen in de stad wonen. Voor mijn loopbaan moet het dus Vlissingen of Middelburg worden. Vooral omdat ook de PvdA de lijsten sterk regionaal samenstelt. Maar ja. Vlissingen…Middelburg….

woensdag, maart 24, 2004

Wellust 

Nog steeds ziek en met een dikke kop lig ik op bed wat tv te kijken en te slapen. Gisteravond werd mijn aandacht getrokken door de directeur van de Balie, Anil Ramdas. Hij was gast bij Barend en Van Dorp. Een programma dat ik bijna nooit zie, omdat ik Vara laat leuker vind. Maar Anil analyseerde wat er volgens hem aan de hand was in Nederland als het gaat om het debat. En hij constateerde dat de politiek de rol van oproerkraaier en columnist had overgenomen. Dat de politiek de bescheidenheid kwijt was. Hij noemde als voorbeeld Verdonk, die met wellust het/haar beleid verdedigde en geen enkele compassie toonde. En compassie is de ziel van de democratie. Dat laatste werd overigens gezegd door Willem Aantjes in het programma van Knevel (Ik zei al, veel op bed gelegen). Wat ik persoonlijk nogal eng vond was dat Boris Ditrich, ook bij Barend en van Dorp, helemaal niets herkende in de woorden van Ramdas. Je zou bijna denken dat hij ook al gegrepen was door de wellust van de macht. Of ik ben ik nu aan het hallucineren?

P.S. op hun site een goede rubriek die de vluchtelingen een gezicht geeft. Hou vol meneer Mulder!

dinsdag, maart 23, 2004

ziek en zorgzones 

Met een dikke griep uit mijn werk gekomen. Vanavond dus niet naar de bijeenkomst over zorgzones. Maar mijn eigen zorgzone (bed) in. Morgen beter.

maandag, maart 22, 2004

Lokaal en Burgemeester 2 

Ik heb het niet zo op lokale partijen. Daar heb ik een aantal argumenten voor. Zo zijn deze partijen erg slecht controleerbaar als het om het democratische gehalte en de financiering van de partij gaat. Het komt voor dat een goed betalende belanghebbende die op die manier veel invloed verwerft. Een ander belangrijk argument is dat deze partijen niet ingebed zijn in grotere structuren. Zo ontberen ze invloed op belangrijke besluiten die bijvoorbeeld op provinciaal of rijksniveau worden genomen. En kunnen ze niet terugvallen op wetenschappelijke bureaus en netwerken.
Ik had dan ook gedacht dat de ‘Lokalen’ wel erg voor een gekozen burgemeester zouden zijn. Immers, nu is er totaal geen invloed op de benoemingen. Een verkiezing zou, door lokale bekendheid, wel eens gunstig kunnen uitpakken voor die partijen. Gelukkig zien ook zij in dat er wel wat meer bij een burgemeesterschap komt kijken dat het alleen maar goed lokaal kunnen actievoeren. De Goudsche courant bericht er over.

Lokaal en Burgemeester 1 

Vandaag het goede nieuws in de mail dat Dorothé Wassenberg, onze burgemeester, weer thuis is. En dat de kanker uit haar longen weg is en dat ze nu aan het definitieve herstel kan werken. Mooi begin van de week!

zondag, maart 21, 2004

Ik wil een echte MP 

en wel hierom

Zag het live gebeuren. En zo stuntelen we maar weer door.

zaterdag, maart 20, 2004

Oproep 

Zaterdag 10 april is er een grote demonstratie tegen het uitzettingsbeleid van de regering. Ik ga zeker. Met Nel Verbeek van Groen Links afgesproken dat we kijken of we niet iets kunnen coördineren. Ik heb al wel affiches en flyers besteld.
Meer informatie over de demonstratie lees je op www.keerhettij.nl


Juliana 

Ik heb veel respect voor de manier waarop zij inhoud heeft gegeven aan het moderne koningschap in een zich snel ontwikkelende maatschappij. Zij was de koningin van mijn jeugd.

vrijdag, maart 19, 2004

GRRR ̽Öá+7Z’oò!!!! (vervolg van gisteren) 

De regelzucht van Balkenende en zijn bende gaat wel heel erg ver. Zo ver, dat ze voor mij bepalen hoeveel werk ik per dag in mijn huishouden moet steken. Naast mijn baan. En als ik kinderen had, dan werden ook zij verplicht een tijd ingezet, afhankelijk van hun leeftijd. Gebruikelijke zorg noemen ze dat. Een nieuwe term die ze hebben uitgevonden naast de mantelzorg. En wat je aan gebruikelijke zorg en mantelzorg mag verwachten, dat wordt afgetrokken van je recht op thuiszorg.
Als je door lichamelijke ongemakken bent aangewezen op een verpleeghuis, mag je hier binnenkort huur voor gaan betalen. Van de uitkering die je hebt en die al geen vetpot is. Natuurlijk wordt die uitkering niet verhoogd.
Ze doen dit onder de noemer eigen verantwoordelijkheid. En durven dan ook nog te zeggen dat de burger centraal staat bij de aanpassing van het stelsel. Het tegendeel is waar. Je maakt de burger afhankelijk van anderen en ook weer afhankelijk van liefdadigheid.
Bovenstaande is slecht een greep uit de zeer nabije ontwikkelingen die Monique Fluitsma vertelde in de extra commissie Samenleving. Waar ik zo kwaad om ben is het feit dat met oneigenlijke argumenten de samenleving zo wordt uitgehold. Je roept gewoon een kreet (verantwoord persoonlijk gedrag!) en dat legitimeert de grootste bezuinigingen op de zwakste groepen. Ik kan hier met de beste wil van de wereld niets christelijks meer aan ontdekken. En zo langzamerhand is de christelijke kliek van Balkeneinde een grotere bedreiging voor onze samenleving dan al die islamieten bij elkaar.

donderdag, maart 18, 2004

Beloofd 

Gisteravond een extra commissie vergadering en zoals beloofd een verslag.
De eerste spreker was Monique Fluitsma, de directeur van het Rio, de stichting die in opdracht van de gemeente bepaalt of iemand recht heeft op bijvoorbeeld een rolstoel, een verhoogd toilet of thuiszorg. Allemaal geregeld via wetten en verordeningen. Monique had een goed verhaal, maar tegelijkertijd bleef bij mij wel het gevoel hangen dat de zaak misschien wel over georganiseerd was.Als iemand niet kan lopen, dan geef je hem krukken. Als iemand niet kan poetsen geef je hem hulp. Nou snap ik wel dat in het kader van het rechtsgelijkheidsbeginsel je daar afspraken over moet maken, maar we hebben met z’n allen wel heel veel afspraken gemaakt. Zoveel, dat acute gevallen heel lang moeten wachten op ondersteuning. Zoveel, dat we daar een dure organisatie voor moeten inhuren.
Het tweede onderwerp was het werkplan van stichting Het rechte pad. Kort gezegd, een aantal Schoonhovense Marokkanen die zich verantwoordelijk voelen voor de Marokkaanse en de Schoonhovense jeugd en daar allerlei activiteiten voor ontwikkelen. Enerzijds op recreatief en educatief gebied, anderzijds op (multi) cultureel en godsdienstig gebied. En in het laatste zit mijn ‘achterdocht’, in het eerste mijn enthousiasme. Ik vond overigens rechts wel erg stil bij dit onderwerp. Misschien wel zo verstanding. Bij zo’n hoorzitting is het wel lastig dat er niet echt een vraag op tafel ligt en dat de insprekers er misschien andere verwachtingen bij hebben. Zowel de inbreng van mijn persoon en die van wethouder Mario Deerenberg waren gericht op het zoeken naar samenwerking tussen het bestaande opbouwwerk en dit initiatief. Misschien iets te vroeg, maar het komt er wel van.
Daarna nog de kinderopvang. Hier ging het rechter volksdeel bij monde van VVD-er Hamel weer lekker te keer: "Wat maakt het uit dat kinderopvang onbetaalbaar wordt voor lage inkomens: dat is hun probleem!"Hoe liberaal wil je ze hebben. Het vervelende aan deze zaak is dat de gemeente wordt gereduceerd tot toezichthouder enerzijds en afnemer van opvang- plaatsen anderzijds Maar dat de echte invloed door middel van subsidies en ondersteuning weg is gehaald. En dat je eigenlijk een club betrokken vrijwillige bestuurders in de kou laat staan. En dat terwijl je weet dat er storm op komst is.
Ik ben ook nog errug heel errug (geen spelfout maar uiting van onmacht) geschokt door de uitleg door het Rio van de plannen van de regering met betrekking tot de AWBZ. Kom ik morgen wel op terug GRRR ̽Öá+7Z’oò!!!!

woensdag, maart 17, 2004

Werk en nog meer werk 

Beetje laat thuis uit het werk. Maar ja, twee dagen weggeweest, goede contacten gelegd en dat moet dan ook een vervolg krijgen. Naast de berg werk die er al lag. Leuk: wel even in de gelegenheid de nieuwe Nederlandse ambassade te bekijken. Ben er niet echt weg van. Maar ja smaken verschillen.
Als het aan de SGP/Christenunie ligt krijgt de commissie Samenleving er een taak bij: het corrigeren of zo je wilt censureren van de gemeente gids. Want wat moet een Schoonhovenaar nou met de werkgroep transseksualiteit. En waarom staat er een vrijmetselaarsloge in als die niet uit de regio komt? Alsof we al geen werk genoeg hebben. Óf de commissie middelen – want daar valt voorlichting onder – formuleert een gemeente gidsbeleid óf je laat het werk over aan de ambtenaren die dit in hun taken pakket hebben.
Vanavond een extra commissie vergadering waarin drie sprekers de gelegenheid krijgen iets meer over hun werk te vertellen., te weten het RIO, Het Rechte Pad en de Kinderopvang.
Morgen een verslag......

zondag, maart 14, 2004

even weg 

in Berlijn voor een korte zakentrip. Woensdag weer present

zaterdag, maart 13, 2004

Inburgeringsles voor Verdonk 

de·por·ta·tie (de ~ (v.), ~s)
1 het deporteren
2 gedwongen tocht naar een andere plaats => ballingschap

fat·soen·lijk (bn.)
1 moreel verantwoord => behoorlijk, betamelijk, christelijk, deftig, gevoeglijk, goedschiks, hebbelijk, net, netjes, oorbaar, ordentelijk, treffelijk; <=> onfatsoenlijk
2 aan redelijke eisen voldoend => redelijk

klein·zie·lig (bn.)
1 klein, bekrompen in opvattingen en uitingen of getuigend daarvan

En wel hierom

Ruzie Verdonk en Pronk niet opgelost
DEN HAAG (ANP) - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) blijft bij haar weigering om voorzitter Jan Pronk van de Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) te ontvangen. In een brief heeft de VVD-minister deze week wel duidelijk gemaakt dat de VON weer welkom is bij het landelijke overleg over minderheden.
Oud-PvdA-minister Pronk haalde zich eind januari de woede van Verdonk op de hals door haar uitzettingsplannen voor uitgeprocedeerde asielzoekers in verband te brengen met deportatie. Zolang Pronk dat niet terugneemt, is hij bij Verdonk niet meer welkom.
Pronk weigert op zijn beurt zijn woorden terug te nemen. Hij heeft steeds benadrukt dat hij met de term deportatie geen associatie heeft willen maken met het afvoeren van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem is het een normale vertaling van het Engelse woord deportation en wordt de term vaker gebruikt bij de overheid, in internationale literatuur en door organisaties van de Verenigde Naties.
De argumenten brengen Verdonk echter niet op andere gedachten. Volgens haar wordt met het beladen woord de integriteit van haar beleid in twijfel getrokken en raakt het ook de ambtenaren die de uitzettingsplanen moeten uitvoeren.
Pronk zegt dat hij eerder het VON-bestuur heeft aangeboden terug te treden als voorzitter als dat het conflict zou oplossen, maar zijn collega's accepteerden dat niet. ,,Ik heb nog steeds de bereidheid een stap opzij te zetten als dat nodig is. Men wil dat niet, maar ik houd me het recht voor dat alsnog te doen.''


vrijdag, maart 12, 2004

Ah zielig? 

Kon het niet laten het volgende berichtje te publiceren:

Wethouders ontevreden over dualisme

Het dualisme is voor wethouders eerder een bron van zorg dan van vreugde. Bijna de helft van hen vindt zijn functie er niet aantrekkelijker door geworden.


Dualisme moest er voor zorgen dat de raad zich onafhankelijker zou gaan opstellen. Dat is volgens de wethouders gelukt: 73 procent van hen vindt dat de onafhankelijkheid van de raad ten opzichte van het college (sterk) is toegenomen. Daarnaast geeft 55 procent van de wethouders aan dat de mate waarin het college zich tegenover de raad in het openbaar moet verantwoorden (sterk) is toegenomen.

....

Het rapport ‘De positie van de wethouder: de toekomst van het verleden?’ bevestigt de trend uit het onderzoeksrapport van Binnenlands Bestuur van vorig jaar dat de wethouder het meest te lijden heeft onder het dualisme. Opvallende cijfers in het rapport zijn verder: 49 procent van de wethouders vindt dat de bemoeienis van de raad met details (sterk) is toegenomen, 46 procent van de wethouders vindt dat de inhoudelijke kwaliteit van het debat in de raad en zijn commissies (sterk) is afgenomen. De helft van de wethouders vindt dat de betekenis van de wethouder als volksvertegenwoordiger (sterk) is afgenomen. Bijna de helft (47 procent) vindt dat de aantrekkelijkheid van de wethoudersfunctie (sterk) is afgenomen.


Je zou bijna denken dat wethouders dus alleen maar kunnen functioneren als er een zwakke volgzame raad tegenover staat!

donderdag, maart 11, 2004

Klaaswaal 2 

Leo Mudde is fractie voorzitter van PvdA Ouderkerk én journalist. En lezer van deze website. (En maker van deze.)Hij reageerde dan ook op mijn bijdrage van gisteren en mailde de tekst van een interview dat hij had met de directeur van SVHW (Klaaswaal dus).
Een kort citaat:
Samenwerken betekent ook, dat gemeenten hun autonomie niet inleveren. Iedere gemeenteraad stelt nog gewoon z’n tarieven vast, en zo hoort het. Samenwerking is pas succesvol, wanneer de autonomie niet wordt aangetast. Dankzij de techniek kan dat eenvoudig. Met de mogelijkheden van de automatisering kunnen we goed maatwerk leveren.’
De hele tekst vind je hieronder.

En nou zit ik met de vraag: Is Klaaswaal nou wel of niet flexibel? Of is Klaaswaal voor iedereen flexibel maar niet voor Schoonhoven. Of is Schoonhoven niet flexibel. Of…..??

SVHW interview

woensdag, maart 10, 2004

Omgekeerde wereld in Klaaswaal 

Stel je hebt een schilder nodig om je huis groen te schilderen. Want je schildert het altijd groen, maar je hebt er nu geen tijd voor. Je huurt een schilder en die verft het rood. Omdat die dat gewend is. Hij schildert altijd rood. Die schilder neem je dus niet meer.
Bij de gemeente werkt dat anders. Als een leverancier zegt dat hij iets niet kan of wil dan pik je dat! Zo zijn sommige van onze inwoners met een uitkering veel geld kwijt aan de starheid van Klaaswaal. Een bedrijf dat voor ons de belastingen int. Gelukkig zijn we in Schoonhoven de enige niet die zo dom zijn in onze contacten met Klaaswaal. Lees maar eens wat Nederlek toe laat.

Nederlek schaamt zich over nieuw rioolrecht

NEDERLEK | De gemeenteraad van Nederlek heeft dinsdagavond beschaamd het hoofd gebogen. Namens alle fracties zei PvdA-woordvoerder Schipper dat er onvoldoende bij is stilgestaan wat de financiële gevolgen voor de inwoners van Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek waren, toen werd besloten de inning van het rioolrecht over te dragen aan een organisatie in Klaaswaal. De twee dorpen staan op hun kop door het nieuwe rioolrecht, zo maakte Nederlekker Van Praag tijdens de inspraakmogelijkheid voor burgers duidelijk. Mensen, die altijd heel zuinig zijn omgesprongen met water, moeten nu opeens veel meer rioolrecht gaan betalen. Voor velen valt de rekening meer dan honderd euro hoger uit dan vorig jaar. Niet zelden betreft dat bejaarden en alleenstaanden. 'Grootverbruikers' daarentegen krijgen een lagere rekening dan ze gewend waren.
Tot vorig jaar bracht Nederlek de inwoners een rioolbelasting in rekening, die gelijk op liep met het waterverbruik. Wie weinig water uit de kraan tapte, betaalde ook weinig rioolrecht. Met z'n allen betalen de inwoners van Nederlek nu niet meer of minder rioolrecht, maar de organisatie uit Klaaswaal verdeelt de kosten anders over de aangesloten woningen: iedereen betaalt hetzelfde bedrag. Voor mensen, die altijd zuinig zijn geweest met water, schoot de rekening omhoog. Degenen, die het niet zo nauw nemen met het waterverbruik, keken daarentegen verheugd op toen zij de eerste rekening voor het rioolrecht kregen, want die was opeens veel lager.

Hopelijk zien de raadsleden in Ouderkerk op tijd de valkuilen, want zij sluiten zich binnenkort ook bij Klaaswaal aan. Ik heb begrepen dat onze commissie Middelen zich binnenkort over dit verhaal gaat buigen. Voor mij hoeft dat niet meer. Wat mij betreft kappen we met die handel en gaan we het in K5 verband zelf doen. Rare jongens die Klaaswalers

WEDSTRIJD 

Wie vertaalt deze tekst in begrijpelijke taal?
Prijs: taart
Inzenden: tot 31 maart
Wie: iedereen, ook ambtenaren (graag!)

SCHOONHOVEN | Het college van B en W van Schoonhoven heeft besloten om tot 1 januari 2005 categoriale bijzondere bijstand te verstrekken aan de groep rechthebbenden.

In december 2003 is besloten om de categoriale bijzondere bijstand niet langer te verstrekken omdat de Wet Werk en Bijstand categoriale bijzondere bijstand verbiedt. Het rijk heeft echter een overgangsregeling voor deze vorm van bijstand ingevoerd.
In de overgangsregeling is geregeld dat de categoriale bijzondere bijstand nog kan doorlopen tot 1 januari 2005 voor mensen die al vóór 1 januari 2004 recht hadden op deze vorm van bijstand. Door de economische recessie is deze groep eerder gegroeid dan afgenomen.

Categoriale bijzondere bijstand is bijzondere bijstand die verstrekt wordt aan een categorie mensen met dezelfde kenmerken. Als een aanvrager voldoet aan de kenmerken van de categorie, hoeft geen individuele toetsing van de omstandigheden plaats te hebben.
Er wordt een vergoeding verstrekt voor schoolkosten en witgoed. Bovendien kunnen deze mensen ee n beroep doen op het declaratiefonds.


dinsdag, maart 09, 2004

Re: Marokkaans wonen 

Hans Wiegant mailt:
Volgens mij maak jij dezelfde denkfout die ik overal hoor. Als je zegt nu bezuinigen en straks dubbel en dwars betalen vergeet je dan deze regering helemaal niet van plan is straks te betalen. Nu bezuinigen om straks te kunnen zeggen ‘Eigen schuld, dikke bult’. Dezelfde discussietechniek wordt gehanteerd in de gezondheidszorg, de pensioenvoorziening, jeugdhulpverlening en bijvoorbeeld het gevangeniswezen. En men weet best dat het straks eigenlijk veel meer gaat kosten maar is helemaal niet van plan dat uit te geven. Het is de nieuwe tactiek om de zwakkeren nog meer met de lasten op te zadelen.


Marokkaans wonen  

Woningbouwvereniging Provesta brengt een kwartaalblad uit met allerlei zaken op het gebied van wonen in de regio. Vandaag in dat Provjournaal een artikeltje over het werk van Farid Soussan. Hij is migrantenconsulent bij thuiszorgclub de Vierstroom en deed onderzoek naar de woningbehoefte van Marokkaanse ouderen. Ik verwacht dat de politiek nog de resultaten zal krijgen, maar hij licht al wat tipjes van de sluier op:
De eerste generatie migranten had niet verwacht in Nederland oud te worden. Nu dat besef doordringt, wil men graag in de buurt van de kinderen blijven wonen. In de hoop dat zij hen in de toekomst voor hen kunnen zorgen. Toch beseft men dat wel dat dit niet altijd mogelijk zal zijn, omdat de kinderen hun eigen verplichtingen hebben. “Maar door taalproblemen wordt vaak geen gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen. Veel oudere Marokkaanse vrouwen zijn analfabeet. En als de hulpvraag niet bekend is, is het moeilijk wensen te bepalen.”
Het is makkelijk om te zeggen dat dit onderzoek niet veel nieuws oplevert, het bevestigd een beeld dat er al was. Maar we weten het nu wel echt. En moeten daar dan ook op gaan sturen. En bijvoorbeeld niet gaan bezuinigen op taallessen voor Marokkaanse vrouwen. Want dat betekent op langere termijn dat je om problemen gaat vragen. En alleen nog specialistische dure hulp kunt aanbieden. Het plan van Verdonk om die vrouwen er zelf 6000 euro voor te vragen is dom. Deze groep heeft dat geld niet. Nu besparen en straks dubbel uitgeven. Lang leve de eigen verantwoordelijkheid van Balkende 2.

maandag, maart 08, 2004

Vragen? Geen vragen! 

Zoals gezegd heb ik het weekend wat nagedacht over de verhouding tussen vragen stellen en je werk goed doen als raadslid enerzijds en zeuren en de boel ophouden anderzijds.
Tja.
Ik vind dat ik nog mijlenver weg ben van die laatste categorie. Zit ruim 1 jaar in de raad, 1 keer een schriftelijke vraag gesteld. En 1 mondelinge vraag in de commissie 3 keer moeten herhalen en nog steeds het antwoord niet hebben. Verder 2 initiatieven genomen voor een raadsbesluit. De kar getrokken van het formuleren van het jeugdbeleid en de griffier ondersteunt bij het subsidiebeleid. En dan nu de voorzitter van een groepje dat nadenkt over de verhouding tussen burger en raad.
Bij de SP zou ik per direct ontslagen worden wegens te weinig activiteit! Gelukkig doe ik in fractie- en partijverband ook nog wel wat. Maar om nou te suggereren dat ik kampioen lastig doen ben…..dus….nieuwe ronde nieuwe kansen!

zondag, maart 07, 2004

Normen en waarden 

Het is weekend, weinig nieuws, dus staan de zaterdagkranten weer vol met beschouwingen over normen en waarden. Niet gek, omdat premier Balkenende onlangs een discussie op een website is gestart. En als ik dat dan zo allemaal lees dan begint het te borrelen en te koken van binnen. Omdat als er iemand is die het recht heeft verspeeld nog over normen en waarden te spreken dan is hij het. Met in zijn kielzog minister Verdonk.
Twee voorbeelden:
De Europese rechter spreekt ZES keer uit dat Somaliërs niet uitgezet mogen worden. Maar wat doet Verdonk: niets. Gewoon door gaan. Het recht aan je laars lappen. Respectloos voor de rechtelijke macht. Zonder enig normbesef, waardeloos. Lees hier het verhaal.
Het tweede voorbeeld is de studie die een gerespecteerd partijgenoot van Verdonk, CvdK Franssen, heeft uitgevoerd naar inburgeringcursussen. Het rapport wordt gepresenteerd en weggegooid. Want de uitkomst staat mevrouw de minister niet aan. Zo ga je dus niet met elkaar om in een democratie. Maar het normbesef bij deze minister is ver te zoeken. Waardeloos. En dat zegt dan ook meteen alles over haar baas die dit allemaal toelaat. En ondertussen het ouderwetse spreekverbod weer heeft ingevoerd. En toestaat dat directeuren met kritiek worden ontslagen. Hoe diep kan je zinken.

zaterdag, maart 06, 2004

Discussie 

Vandaag op de PvdA website een discussie over de oproep om de strijd van de homo's in de VS te steunen. Steeds vaker is dit forum een toneel van platte reacties en kort door de bocht opmerkingen. Ik heb met onderstaande bijdrage geprobeerd er wat nuancering in te brengen. Maar ja, of dat lukt?

Tijd voor nuance
Twee opmerkingen om deze discussie hopelijk wat genuanceerder te maken:
a. Bush laat weten dat onze Nederlandse cultuur een abnormale cultuur is omdat homo’s kunnen trouwen. Je mag van de vertegenwoordiger in het buitenland van onze cultuur, minister Bot, dan toch op zijn minst een reactie verwachten.
b. De vanzelfsprekendheid van de integratie van homoseksualiteit in Nederland dreigt te verdwijnen. Dat zie je al op sommige scholen voor voortgezet onderwijs en in sommige stadswijken. Je zult als PvdA er op alle fronten aan moeten werken dat die (wel gelukte) integratie beschermt wordt. Dus ook als er vanuit het buitenland kritiek op wordt geleverd.

vrijdag, maart 05, 2004

Wordt vervolgd 

1. Inspirerende bijeenkomst gisterenavond gehad over de relatie burger en raad. Afgesproken alles nog even onder de pet te houden. Wordt vervolgd.

2. Een mailtje met o.a. deze tekst naar wethouder Deerenberg gestuurd:

Korte dialoog tussen vuilnisman(v) en raadslid (r), hedenmorgen, Einsteinstraat.

R: Je haalt niet gescheiden op. Doet ie het weer niet?
V: Je kan beter vragen wanneer deze wagen het wel doet.
R: Wanneer doet ie het wel?
V: Bijna nooit.


Heel snel een goed antwoord teruggekregen met de stappen die op dit moment genomen worden. Wordt vervolgd in de commissie Ruimte.

3. Vanavond naar de uitreiking van de prijzen voor de Schoonhovense sportkampioenen. Vooruit…wordt dus vervolgd.

donderdag, maart 04, 2004

Tegen  

Mensen die mij kennen weten dat ik liever voor iets ben dan tegen iets. Wat dat betreft was het voor mij ook een rare gewaarwording om als enige in de commissie tegen de ondertekening van het Pact van Savelberg te zijn.
(Het pact is een samenwerkingsverband dat werkt aan goede (woon)voorzieningen voor de vergrijzende bevolking)
Niet echt een onderwerp om tegen te zijn, maar hoe gloedvoller het betoog van wethouder Huizinga werd, hoe groter mijn overtuiging werd om nee te blijven zeggen. Ben ik dan tegen goede huisvesting? Natuurlijk niet. Maar het Pact is een experiment, waarvoor allerlei werkzaamheden verricht moeten worden die je normaal gesproken niet doet. Extra werk dus. Terwijl we als Schoonhoven al wel op de goede weg zijn. Stoppen met experimenteren, maar gewoon aan de slag gaan dus. Niet lullen, maar poetsen. Wordt in de raad vervolgd.
Wat ik nog meer gezegd heb lees je onderaan. Let op, niet alles is letterlijk zo uitgesproken. Maar de intenties wel.
Dit weekend zal ik proberen wat meer op mijn rol als raadslid versus de ambtelijke organisatie in te gaan. Dit naar aanleiding van het betoog van Jos Huizinga dat ik de ambtenaren niet te veel op de huid moet zitten. Want dat zou ten koste gaan van de dienstverlening. Ik moet daar over nadenken.
Vanavond komen we voor het eerst als werkgroep raad en burger bij elkaar (of welke andere naam we dit groepje ook gaan geven).

Voorbereiding commissie 3 maart 2004.doc

woensdag, maart 03, 2004

Non nieuws 

Geen nieuws 1
Vandaag vrij. Druk geweest met de voorbereidingen van de commissie vergadering van vanavond. Na afloop zal ik mijn bijdragen publiceren. Daarom was ik van plan vandaag maar geen nieuws te melden. Totdat…..
Geen nieuws 2
Dit bericht verdiend de eerste prijs in de categorie non nieuws:

'Verhoging zwemtarief is onacceptabel'
SCHOONHOVEN | GroenLinks vindt het onacceptabel dat de tarieven voor een duik in zwembad 't Wilgerak in Schoonhoven met ruim 21 procent worden verhoogd

Ten eerste is het feit dat Groen Links iets niet accepteert geen nieuws, dat is altijd zo. Ten tweede kunnen ze er niets aan doen om het te veranderen, dat is ook altijd zo. En ten derde was dit al op 19 februari bekend. Lees hier de rest (hoeft niet…)
Een goede tweede in die categorie is overigens het feit dat twee gescheiden vrouwen nu een woning hebben. Wat hier wel voor pleit is dat er eerst veel kritiek was op de woningstichting. Die kritiek wordt nog niet terggenomen, maar is wel door de praktijk achterhaald. Vooruit, nog een link.

dinsdag, maart 02, 2004

Vreemdelingen(angst) 

Gisteravond de ingekomen stukken in de fractiekamer gelezen en daarna nog even de tweede helft meegepikt van de commissie middelen.
Een van de onderwerpen was het vreemdelingen loket. Tot voor kort registreerde de vreemdelingenpolitie mensen van buitenlandse afkomst in Nederland. Van asielzoekers tot Shell directeuren. Nu wordt het een taak van de gemeente. De K5 gemeenten hebben Vlist gevraagd deze taak uit te voeren in hun Stolwijkse gemeentekantoor. En dat vond de Schoonhovense commissie jammer. Jammer voor de buitenlanders die we liever hier in Schoonhoven van dienst zijn.
Vlist
Hoe anders ging het er volgens de Goudsche courant in Vlist aan toe. Ze zijn de buitenlanders liever kwijt dan rijk. Nu moet ook nog het kantoor extra beveiligd worden!
Eén onderwerp, twee buurgemeentes, twee volstrekt verschillende visies. Ben blij dat ik in Schoonhoven woon.
Lees hier het hele artikel.

maandag, maart 01, 2004

Beloofd 

Wat PvdA kamerlid Gerdi Verbeet belooft doet ze ook. En ik had beloofd op deze site er verslag van te doen. (zie weblog donderdag 26 februari). Bij deze:

'Nederland moet Bush aanspreken op homohuwelijk'

Gepubliceerd op maandag 01 maart 2004

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zou de Amerikaanse president Bush moeten aanspreken op diens strijd tegen het homohuwelijk. Dat vindt de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

PvdA-Kamerlid Verbeet vindt de actie van president Bush tegen het homohuwelijk ,,onbegrijpelijk''. Verbeet en haar collega-PvdA'er Smits vinden dat minister Bot van Buitenlandse Zaken de Nederlandse zorgen over Bush' handelen aan de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Clifford Sobel, moet overbrengen.

,,Wat Bush doet is een stap terug in de participatie van homo's in de samenleving. Homo's mogen in de VS geen uiting geven aan hun gevoelens'', aldus Verbeet.

Zij wil van minister Bot ook weten of hij het eens is met Bush als die stelt dat het huwelijk tussen man en vrouw in alle culturen en alle religies van fundamentele waarde is en daarmee het huwelijk ook voorbehouden dient te zijn aan een man en een vrouw. Verbeet: ,,Dat is in de Nederlandse cultuur in elk geval niet zo. Ik zou tegen Bush willen zeggen: speak for yourself.''


This page is powered by Blogger. Isn't yours?