<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, februari 14, 2004

Rechten 

Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het jeugdbeleid heb ik ervoor gepleit om de internationale rechten van het kind als uitgangspunt te nemen. Anderen partijen deden daar niet zo moeilijk over, we leven tenslotte in Nederland nietwaar, en daarom staat het nu zwart op wit in ons beleid. Maar wat er op dit moment gebeurd met de kinderen van asielzoekers druist dwars in tegen die fundamentele rechten van het kind. Lees maar.
Volwassenen
Dat het beleid ook niet deugd voor volwassenen blijkt uit de reactie van
Human Right Watch. Op hun website staan de bezwaren die zij hebben over het asielbeleid. Vrij vertaald door het Planet nieuws komt het hier op neer:

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft felle kritiek geleverd op het Nederlandse uitzettingsbeleid.
De kritiek staat in een brief die gericht is aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. Het uitzetten van 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers is volgens Human Rights Watch (HRW) 'gevaarlijk', 'illegaal' en 'in strijd met verschillende internationale conventies'. Bovendien, zo zegt de organisatie, had Nederland altijd een belangrijke voortrekkersrol waar het ging om mensenrechten en breekt ons land op deze manier met die traditie.
HRW meent dat de uitzetting van duizenden asielzoekers het leven van deze mensen in gevaar zal brengen. Vooral het lot van mensen die terugmoeten naar Somaliƫ, waarvan sommige delen een instabiel bestuur hebben, en naar Afghanistan, dat onveilig is door voortdurend geweld, is volgens de organisatie uiterst onzeker. Dat uitgeprocedeerde asielzoekers niettemin naar deze landen worden teruggestuurd schept een gevaarlijk precedent, vindt HRW.
De organisatie noemt het zelfs 'illegaal'. Het 'deporteren', zoals HRW het noemt, van 26.000 mensen schendt het internationaal volkenrecht. Asielzoekers die daartoe bereid zijn, kunnen hun uitzetting volgens HRW dan ook aanvechten bij het Europese Hof voor de Mensenrechten


Ik hoop dat het CDA congres vandaag laat zien dat zij de rechten van de mens en het kind respecteren!


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?