<$BlogRSDUrl$>

donderdag, februari 12, 2004

Onderzoek 

Vandaag de hele dag een training gevolgd. Daarom een bericht van gisteren. Maar niet minder onbelangrijk! En beloofd in het kader van Statenlid Vural en zijn betoog:

Het politiek-maatschappelijke debat over de integratie zet de verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen onder druk, maar van toenemend racisme is geen sprake.

Dat concludeert het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) in een deze week verschenen rapport. Het LBR maakt een duidelijk onderscheid tussen de manier waarop er over de integratieproblematiek gesproken wordt en de wijze waarop allochtonen en autochtonen in de dagelijkse praktijk met elkaar omgaan.
Verslechterend ‘opinieklimaat’
Volgens het LBR is er geen sprake van toenemend racisme in Nederland, maar worden de opvattingen die allochtonen en autochtonen over elkaar hebben wel negatiever. Het LBR wijt deze verslechtering aan het veranderde ‘opinieklimaat’ in ons land, waarmee onder andere uitingen in de politiek en de media worden aangeduid. "Bij politieke debatten over de integratie worden de proporties vaak uit het oog verloren," zegt Jeroen Visser, de schrijver van het rapport. "Er wordt bijvoorbeeld een hoop drukte gemaakt over islamitisch onderwijs, terwijl die scholen slechts een kleine minderheid van de islamitische scholieren onder hun hoede hebben."
Volgens Visser straalt de politiek te weinig zelfvertrouwen uit 'dat we de integratieproblemen in Nederland samen kunnen oplossen. Er wordt nu vaak nogal paniekerig gereageerd'. Het gevolg is dat ' de tolerantie van burgers op de tocht staat door de verharding van het maatschappelijk klimaat,” aldus het LBR.
Als een van de oorzaken hiervan ziet het bureau de door Pim Fortuyn opgeworpen discussie over de rol van onder andere islamitische allochtonen in Nederland. “Onder invloed van zijn succes gingen alle partijen over deze thema's een hardere toon aanslaan. Het wekt dan ook geen verwondering dat het nieuwe kabinet eveneens een harde toon aanslaat.
Wat betreft het beleid is er echter geen sprake van een breuk met het beleid van de voorgaande Paarse kabinetten,” aldus het LBR.
Het LBR wijst erop dat ook onder de Paarse kabinetten al steeds strengere maatregelen werden genomen om het aantal asielzoekers te beperken en dat ook het inburgeringsbeleid van het kabinet Balkenende al onder zijn voorganger Kok begonnen is.
“Het verschil met vorige kabinetten ligt vooral in de toon die wordt aangeslagen,” schrijft het LBR. “Met een harde toon kunnen politici een deel van de politieke achterban bedienen, maar ook mensen afschrikken. Met name Nederlanders met een migrantenachtergrond en islamitische gelovigen geven nogal eens aan zich afgewezen te voelen.”
Daarom roept Visser premier Balkenende op voor een andere benadering te kiezen en bruggen te bouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?