<$BlogRSDUrl$>

donderdag, februari 05, 2004

Nuance en forumbijdrage 

Nuance
…We zouden daarom van u willen vragen om het verzet tegen dit besluit van Verdonk te ondersteunen en – mogelijk samen met uw lokale PvdA-afdeling - in uw eigen gemeente activiteiten te ontplooien om de inhumane effecten van dit besluit aan de kaak te stellen. Aandacht vragen voor de schrijnende gevolgen voor individuele mensen helpt, dat is al vaker gebleken. Ook vandaag is dat broodnodig……
Deze zinsnede uit de brief van Ruud Koole is de aanleiding voor veel politiek geharrewar. En een oververhitte postbus op www.pvda.nl.
Maar wat staat er nu helemaal. Burgerlijk ongehoorzaam zijn? Bestuurlijk ongehoorzaam zijn? Ik zie het niet staan. Ruud vraagt steun voor acties of het eventueel zelf organiseren van acties.
Dom
Een goede brief, maar met een voorspelbaar negatief resultaat. De nuance is steeds vaker te zoeken. Politici rollen over elkaar heen voor de camera. PVDA onwaardig bralde Ditrich. En Verhagen citeer ik hier niet, teveel eer. Ruud moet zo langzamerhand weten dat het nou eenmaal zo werkt. En dat gebrek aan inzicht neem ik hem wel een beetje kwalijk. Niet de brief. Integendeel.
Discussie
Ik kon het niet laten om op pvda.nl mijn reactie te geven .Hieronder mijn bijdrage op het forum:

Wat zo jammer aan deze hele discussie is, is dat het wordt getrokken in een goed-fout discussie over de PVDA. Dat een maatschappelijk probleem - dat breed als zodanig gedragen wordt in de samenleving - daarmee verwordt tot een politiek steekspel.Gelukkig lukt het plaatselijke afdelingen van de partijen nog wel op gezamenlijk op te trekken voor de belangen van hun asielzoekende medebewoners. Daar wordt het volk nog vertegenwoordigd.
Een andere punt. Wat met name Den Haag uit het oog aan het verliezen is, is het feit dat Nederland een stevig signaal afgeeft. Als dat niet wordt opgevolgd kan dit het begin worden van een grote burgerlijke ongehoorzame én onverschillige periode. De bouwstenen voor de teloorgang van de hedendaagse politiek liggen er. Je kunt je beleid niet meer legitimeren door te verwijzen naar afspraken die je maakt in kabinetsformaties. Die afspraak=afspraak cultuur begint teveel te lijken op de bevel=bevel structuur. Ons land wordt politiek mondig en wil dat er vaker dan 1 keer per vier jaar geluisterd wordt.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?