<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, februari 06, 2004

Nog nodig? 

Ik schrok toen ik in de auto het nieuws hoorde: De VNG vereniging van Nederlandse gemeenten) en minister Verdonk hebben overeenstemming bereikt over het uitzetten van asielzoekers. Heeft het dan nog wel zin om morgen te gaan demonstreren? Ik realiseerde me twee dingen.
De VNG kan wel van alles willen, maar het is geen democratisch gekozen orgaan. Als een gemeenteraad anders beslist, dan beslist de raad anders. Daarnaast gaat het hier niet over de mensen die naar mijn mening mogen blijven – het generale of specifieke pardon- maar om die asielzoekers die echt uitgeprocedeerd zijn en geen aanspraak kunnen maken op een langer verblijf.
Nog nodig!
Het is dus zeker nog nodig om op te komen voor die mensen die nog wel hier horen. Steeds meer organisaties maken zich hard voor een menselijk beleid. Schrijnend is het verhaal van de Nierstichting. 43 mensen met een ernstige ziekte, die wel in Nederland behandeld kunnen worden, maar niet in het land van oorsprong moeten terug. Zo teken je dus een doodsvonnis. Met als vergrijp het zoeken van asiel in een beschaafd westers land. Het geeft ook aan hoe fout het van de minister is om zicht te beroepen op de dossiers van de IND. De club die kinderen terugstuurt naar het verkeerde land (zie de bijdrage van Hans een paar dagen geleden).
Hij ook
Tenslotte nog een citaat uit de Goudsche courant. Wethouder Huizinga als mens Huizinga:
Schoonhoven zet geen mensen op straat, maar kan uitzetting via IND en politie niet voorkomen. Wethouder Huizinga zegt dat hij als politicus op lokaal niveau hiertegen niets kan uitrichten. "Den Haag is de arena. Instellingen moeten aankloppen bij de CDA-fractie in de Tweede Kamer." Privé is hij van mening dat de regering respectloos met vluchtelingen omgaat. "Soms schaam ik me ervoor dat ik Nederlander ben. Ik heb vijftien jaar gewerkt voor een hulporganisatie in de Derde Wereld. Ik de noden van de vluchtelingen. Wat er nu gebeurt, is in strijd met ons streven om de zwakkeren een schild te bieden."

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?