<$BlogRSDUrl$>

zondag, februari 22, 2004

GRUP: formeel en moreel 

Als je een rijksmonument hebt en je wil het verbouwen dan is er mogelijk subsidie voor. Je moet dan zorgen dat je op een lijst komt te staan, de GRUP lijst (Gemeentelijk Restauratie Uitvoerings Programma). De gemeente krijgt dan jaarlijks een bedrag van het rijk en verdeeld dat geld. Wordt het geld niet gebruikt of niet aangevraagd dan is het jammer maar helaas. Ook het feit dat je op de lijst staat, betekent nog niet dat je het geld ook krijgt. Daarvoor gelden een aantal regels.
Schoonhoven
Wij bezitten veel rijksmonumenten en je zou dus denken dat er veel aandacht is voor de GRUP lijst. Nee dus. Na het vertrek van een ambtenaar is er twee jaar lang geen lijst samengesteld. Heel erg zonde van het geld. Nu is er weer wel iemand dus de afgelopen raadsvergadering is er een nieuwe lijst aangenomen. Maar er speelde meer.
Een eigenaar van een pand is ondanks zijn aanvraag, ambtelijke bezoeken en dure onderzoeken niet op de oude lijst terecht gekomen, want die was er dus niet. Maar hij heeft wel kosten gemaakt voor de restauratie van zijn pand.
Motie
Groen Links diende een motie in met de strekking dat de gemeente de eigenaar schadeloos stelt. Maar formeel gezien kan dat niet. Immers, staan op de lijst geeft nog geen recht. Maar zuur is het wel. Daarom drong Hans op een moreel besluit van de wethouder aan. Die gaf echter geen krimp. We hebben toch, omdat we het gemeente belang voor hebben laten gaan voor het persoonlijk belang, tegen de motie gestemd. Ook vanwege de slechte formulering van de motie, die veel ruimte liet voor precedent werking. De eigenaar en zijn adviseur zijn kwaad. En zullen waarschijnlijk gerechtelijke stappen ondernemen. Waar dan weer veel geld mee gemoeid is, ook van de kant van de gemeente.
Verliezers
Niemand is er iets mee opgeschoten. Groen Links niet, omdat de motie is verworpen. Ik niet, omdat ik met een kater zit en een duikje in mijn gevoel voor rechtvaardigheid gevoel. De eigenaar al helemaal niet. En ook de wethouder is een verliezer. Hij is niet in staat geweest om in te zien dat een morele verplichting ook een verplichting is. En dat hij een man van de regels is, die ons nog veel geld kan gaan kosten.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?