<$BlogRSDUrl$>

zondag, februari 29, 2004

Wartaal 

Deze week commissie vergadering. Morgenavond ga ik serieus met mijn voorbereiding aan de slag. Maar natuurlijk al wel af en toe een blik in de stukken geworpen. En er is een stuk bij waar ik kippenvel van krijg: het Pact van Savelberg. Misschien valt het mee, maar het is zo’n welzijnsstuk waar je je van afvraagt of dat nodig is. Of het niet gemaakt is om werkgelegenheid te creëren in de welzijnssector. Zonder dat iemand er iets mee opschiet. Maar goed, morgenavond zal ik me echt in verdiepen.
Mijn allergie voor dit soort stukken werd nog eens extra gevoed door het VNG magazine. Daar zit een bijlage in over de wet maatschappelijke zorg (wmg). Even een citaat, krom je tenen maar vast:
Zo constateert Hortulanus (socioloog, jb) dat lange tijd het verlangen naar homogeen wonen als facet van leefbaarheid niet is erkend, onder andere omdat vormen van spreiding onbespreekbaar waren. Andere inadequate probleemdefinities zijn definities die langere tijd omarmt zijn in het integratiebeleid van de afgelopen decennia.
Wat zou er gebeuren als we alle ambtenaren en beleidsmakers per onbegrijpelijk stuk een deel van hun salaris zouden laten storten in een pot voor de minima? Kassa!!!!

zaterdag, februari 28, 2004

Krol en Opzij 

Ik heb het niet zo op met Henk Krol. Niet dat ik die man persoonlijk ken, maar hij wil zich wel eens op laten voeren als de wordvoerder van de Homogemeenschap. En dus ook namens mij. En Krol is behalve homo, ook erg VVD en erg rechts. In die zin is het niet vreemd dat Opzij deze maand kopte: Krol: Europa is slecht voor homo’s.
Het tegendeel is waar. Er had moeten staan: Rechtse mensen vinden Europa slecht, voor homo’s is Europa goed.
Tijdens het PvdA congres in Groningen was ik bij een lezing waar zeker tien redenen werden genoemd wat er in Europa voor homo’s verbeterd was. En hoe dat werd vastgelegd in de Europese Grondwet.
De D66 lijsttrekker Sophie in ’t Veld liet zich de woorden van Krol niet gelegen liggen en reageerde per brief. De brief lees je hier. En na alle twijfels die ik de laatste maanden heb geuit over deze partij, en die ik op sociaal gebied nog steeds heb, mag een positief geluid ook wel een keer. Dus: prima werk, Sophie!

vrijdag, februari 27, 2004

Vanzelfsprekend? 

De afgelopen week ben ik een paar tegen gekomen dat de vanzelfsprekendheid van onze samenleving aan het verdwijnen is. Drie voorbeelden. Zo’n 25 jaar geleden knokte de homobeweging voor gelijke rechten. En die kwamen er op bijna alle gebieden. Homo zijn was geen issue meer. En jezelf verbergen voor anderen was nergens voor nodig. Nu zwijgen steeds meer homo’s over hun geaardheid. Zij voelen zich bedreigd. Gisteren hoorde ik dat het niet alleen leerkrachten zijn op middelbare scholen met veel islamitische leerlingen die zich bedreigd voelen. Ook stellen die al jaren samenwonen in Amsterdamse volkswijken voelen zich zo bedreigd door bekladdingen, scheldpartijen en intimidaties dat zij de wijken uitvluchten. (en een stukje welvaart meenemen).
Traxx
Het tweede voorbeeld is dat de vanzelfsprekendheid dat je voor anderen zorgt die dat niet kunnen aan het afkalven is. Het meest schrijnende vind ik dat de gehandicapten voortaan nog maar 275 kilometer per jaar mogen reizen voor familiebezoek en andere sociale bezigheden. De rest is niet meer te betalen, of je moet stinkend rijk zijn. En wat echt een kl.te streek is, is dat staatssecretaris Ross dat al een folder heeft gezet en naar de gehandicapten heeft opgestuurd. Terwijl de tweede kamer er nog over moet praten. Lees hier wat andere erover zeggen.
CDA
Het CDA heeft de vanzelfsprekendheid van het sociale gezicht laten varen. Nog niet helemaal in woorden, maar allang in daden. Dat was de uitkomst van een weekeindje programmeren van Diederik Samson. Lees maar. En nou maar hopen dat de vanzelfsprekendheid waarmee de kiezers het CDA stemden ook weg is.

(En als de reacties op de artikelen die heb doorgelinkt heb lees, ben ik bang dat de vanzelfsprekendheid van fatsoen ook al weg is)

donderdag, februari 26, 2004

Netwerken 

Net terug van een leuke bijeenkomst op het PVDA hoofdkwartier in Amsterdam. Onder de coördinatie van twee Brusselse medewerkers hebben we met een paar mensen gebrainstormd over de rol van de homo in de partij en de maatschappij. Natuurlijk veel minder hoogdravend dan het hier staat, maar wel leuk. Heb besloten hier nog even niet zoveel over te zeggen. Anders is de verrassing van de acties af die we vandaag besproken hebben. Als ik dan toch iets moet zeggen: Gerdi Verbeet is een goed kamerlid. En hier vind je de PVDA homosite

woensdag, februari 25, 2004

Even snel een update 

Hans belde vlak voor de vergadering dat hij ziek was en vroeg mij de vergadering te leiden. Aan de vergadering is gevraagd wie zou willen/moeten voorzitten en aan mij viel de eer te beurt.
Het was mijn eerste vergadering buiten het werk en het toneel/ theater als voorzitter. Conclusie: met de vergadering ging het goed, met mijn eigen doelstelling minder. (Ik had gehoopt dat mijn brieven behandeld zouden worden, maar deze waren niet geagendeerd.)
Bijzonder detail: de wethouder handhaafde zijn visie op beleidsarm overgaan. Marco Does, hoofd Sociale Zaken verwoorde mijn visie: zonder beleidswijzigingen overgaan. Marco steunde overigens ook onze initiatieven (punt 1 en 2 van de vorige log.)
Leuk detail: aanwezig was PvdA collega Leen van der Winden uit Ouderkerk.

Cliëntenraad 

Vanavond naar de vergadering van de cliëntenraad. Deze raad is een aantal jaren geleden opgericht op initiatief van Hans Wiegant, die ook de voorzitter is, Bij zijn benoeming was hij nog geen raadslid, nu wel. En sommige raadsleden vinden dat dat niet kan. Omdat het namelijk sommige raadsleden niet uitkomt dat er een krachtige cliëntenraad is. Hoewel ik geen cliënt van de Sociale Dienst ben ga ik er wel naar toe.
Drie redenen:
Mijn initiatief raadsvoorstel om de bevoegdheden van de cliëntenraad uit te breiden
Mijn initiatief om de aanvullende ziektekosten collectief te verzekeren
Mijn nieuwsgierigheid.
De laatste reden is ook in gegeven door bezorgdheid. Zo wist de werkvloer van de Sociale Dienst niet van deze bijeenkomst af. En hoor je kreten als “we zijn weer twintig jaar terug gezet”. En wil ik wel eens weten of de wethouder ook in deze groep uit durft te leggen dat beleidsarm overgaan volgens hem betekent dat je al het beleid afschaft. En de uitkeringsgerechtigden arm overgaan.


NB morgen waarschijnlijk een late update. Ik ga naar het partijbureau voor een werkgroepvergadering.

dinsdag, februari 24, 2004

Luistert Wouter Bos niet? 

De PVDA kent een aantal stichtingen die zich met diverse onderwerpen bezighouden. Een daarvan is de Evert Vermeer stichting (EVS). Zoals je uit de onderstaande tekst kunt lezen gaat deze stichting over ontwikkelingssamenwerking. Vandaag kreeg ik van Sjoera Dikkers, de directeur, het verzoek of ik onderstaande e-mail wilde doorsturen. Ik dacht even dat er een protestactie aan de gang was. Maar nee. Het gaat Sjoera er om de ontwikkelingssamenwerking op de agenda te krijgen. En dat is haar goed recht en een goede zaak. Maar het is kwalijk als je uit de e-mail actie de conclusie kan trekken dat de fractie en Wouter Bos niet naar de EVS luisteren op een normale manier. En dat de leden daar dan actie voor moeten gaan voeren. Ik hoop dat Sjoera dat niet bedoelt. En bedoelt ze het wel zo dan hebben zij en Wouter een stevig probleem. Ik stuur de e-mail niet door. Laat die twee volwassenen het zelf oplossen! Moet lukken in een sociaal democratische partij, toch? En dan snel aan de slag met een eerlijk ontwikkelings beleid!

Een wereldpartij kijkt over de grenzen!

Beste Wouter Bos,

Ik maak mij grote zorgen over ontwikkelingssamenwerking. Na de recente uitlatingen van VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali is het te stil gebleven vanuit de PvdA. Ik vind dat een sociaal-democratische partij zich hard dient te maken voor een royaal en solide ontwikkelingsbeleid. De huidige hulpinspanningen van Nederland zijn een minimum, geen maximum. Ik roep de Tweede-Kamerfractie, en in het bijzonder de fractievoorzitter, op zich actief te verzetten tegen het afbrokkelen van de ontwikkelingshulp. Solidariteit houdt voor mij niet op bij de landsgrenzen.

Met vriendelijke groet,

Naam:

Het lijkt of de politiek in Nederland zich alleen nog maar druk maakt over integratie en de oude wijken in onze grote steden. Natuurlijk zijn die belangrijk. Maar hoe zit dat met de oude wijken in Mombassa of Kampala? De problemen daar en elders in de Derde Wereld zijn veel groter dan bij ons. Daar moeten we eerlijk in zijn. Daarom moet ontwikkelingshulp doorgaan. Dat moeten we laten weten aan onze Tweede-Kamerfractie, inclusief Wouter Bos.

Hartelijk dank voor het doorsturen van de mail. Stuur deze mail ook naar zoveel mogelijk bekenden!

Met vriendelijke groet,
Sjoera Dikkers, directeur Evert Vermeer Stichting


maandag, februari 23, 2004

Werkgroep  

Soms zit het wel eens mee in de politiek. Al een tijdje ben ik aan het denken en experimenteren over de vraag hoe je inwoners van Schoonhoven beter bij het raadswerk kan betrekken. Dit weblog is er een voorbeeld van. Maar ook de bijeenkomst met jongeren die op mijn initiatief en met behulp van ambtenaren en de griffier werd georganiseerd. En mijn voorstel om in plaats van wijkbezoeken een stadsdebat te organiseren is al een tijd geleden goed ontvangen. Er is echter nog niets meegedaan omdat de uitkomsten van de burgerpeiling onderweg waren. Die uitkomsten zijn er nu. Tijdens de raadsvergadering werd ik door de burgemeester, namens de fractievoorzitters, gevraagd om een werkgroep te beginnen. Met als doel de betrokkenheid tussen raad en burgers te verbeteren. Vandaag bericht de Goudsche Courant erover.
(Ja. Zomaar. Spontaan.)

zondag, februari 22, 2004

GRUP: formeel en moreel 

Als je een rijksmonument hebt en je wil het verbouwen dan is er mogelijk subsidie voor. Je moet dan zorgen dat je op een lijst komt te staan, de GRUP lijst (Gemeentelijk Restauratie Uitvoerings Programma). De gemeente krijgt dan jaarlijks een bedrag van het rijk en verdeeld dat geld. Wordt het geld niet gebruikt of niet aangevraagd dan is het jammer maar helaas. Ook het feit dat je op de lijst staat, betekent nog niet dat je het geld ook krijgt. Daarvoor gelden een aantal regels.
Schoonhoven
Wij bezitten veel rijksmonumenten en je zou dus denken dat er veel aandacht is voor de GRUP lijst. Nee dus. Na het vertrek van een ambtenaar is er twee jaar lang geen lijst samengesteld. Heel erg zonde van het geld. Nu is er weer wel iemand dus de afgelopen raadsvergadering is er een nieuwe lijst aangenomen. Maar er speelde meer.
Een eigenaar van een pand is ondanks zijn aanvraag, ambtelijke bezoeken en dure onderzoeken niet op de oude lijst terecht gekomen, want die was er dus niet. Maar hij heeft wel kosten gemaakt voor de restauratie van zijn pand.
Motie
Groen Links diende een motie in met de strekking dat de gemeente de eigenaar schadeloos stelt. Maar formeel gezien kan dat niet. Immers, staan op de lijst geeft nog geen recht. Maar zuur is het wel. Daarom drong Hans op een moreel besluit van de wethouder aan. Die gaf echter geen krimp. We hebben toch, omdat we het gemeente belang voor hebben laten gaan voor het persoonlijk belang, tegen de motie gestemd. Ook vanwege de slechte formulering van de motie, die veel ruimte liet voor precedent werking. De eigenaar en zijn adviseur zijn kwaad. En zullen waarschijnlijk gerechtelijke stappen ondernemen. Waar dan weer veel geld mee gemoeid is, ook van de kant van de gemeente.
Verliezers
Niemand is er iets mee opgeschoten. Groen Links niet, omdat de motie is verworpen. Ik niet, omdat ik met een kater zit en een duikje in mijn gevoel voor rechtvaardigheid gevoel. De eigenaar al helemaal niet. En ook de wethouder is een verliezer. Hij is niet in staat geweest om in te zien dat een morele verplichting ook een verplichting is. En dat hij een man van de regels is, die ons nog veel geld kan gaan kosten.

zaterdag, februari 21, 2004

Polderwater 

Gisteren aan het einde van de middag samen met Hans Wiegant naar Berkenwoude gereden om de officiële start van een project bij te wonen. Het gaat over goed water in de Krimpenerwaard en Mario Deerenberg mocht samen met gedeputeerde Dwarshuis een logo onthullen.
Meer weten? Klik dan hier voor het Goudsche courant artikel.
Nederlek schitterde door afwezigheid, zoals wel vaker als er in de Krimpenerwaard zaken opgepakt moeten worden. En volgens het hoofd ingeland, toch eens uitzoeken wat dat nou betekent, zitten ze constant te slapen in de raad van Nederlek. De papieren Goudsche had wel een aardig sfeer verhaal van de laatste raadvergadering daar, of beter geen-sfeer verhaal.
Ook met Leen van de Winden uit Ouderkerk gesproken. Deze PVDA collega op weg geholpen richting een informatiehandvest. Ze zijn de enige oppositiepartij en lopen nog wel eens achter de feiten aan door gebrek aan informatie. Terwijl deze fractie juist bijzonder actief is. Deze week is de voorzitter Leo Mudde zelfs even plaatsvervanger van het college. Hun website is de moeite waard, maar dat wisten we al.

vrijdag, februari 20, 2004

Gevarenzone 

Nog even een update. Tijdens de behandeling van het voorstel om de vorming van scholenclusters te onderzoeken zijn harde woorden gezegd over wethouder Huizinga. Door zowel onze fractie als door de VVD. Wethouder Deerenberg heeft namens het college beantwoord en daarmee zijn collega volledig uit de wind gehouden. Huizinga heeft niets gezegd. Deerenberg heeft toegezegd het onderzoeksresultaat niet te sturen. Niet in het aantal en omvang van de clusters en niet in de locatiekeuze.

Toegiftje, omdat het weekend wordt :

Stemmingmakerij 

Aangenomen met alle stemmen voor, behalve twee stemmen van Groen Links tegen.
Aangenomen met alle stemmen voor, behalve twee stemmen van Groen Links tegen.
Aangenomen met alle stemmen voor, behalve twee stemmen van Groen Links tegen.
Aangenomen met alle stemmen voor, behalve twee stemmen van Groen Links tegen.
Aangenomen met alle stemmen voor, behalve twee stemmen van Groen Links tegen.
Aangenomen met alle stemmen voor, behalve twee stemmen van Groen Links tegen.
Aangenomen met alle stemmen voor, behalve twee stemmen van Groen Links tegen.

Zomaar wat willekeurige citaten van de goed voorzittende voorzitter de Cloe tijdens de raadsvergadering van gisterenavond.
Even serieus
Dit is toch bijna niet meer serieus te nemen. De lange vergadering werd voor een groot deel besteedt aan de inbreng van Groen Links. Een inbreng die nergens toe leidde. Het verbaast me zelfs dat het onze fractie steeds weer lukt om toch elk voorstel op zijn waarde te beoordelen. En dat we niet op voorhand, zoals Gemeentebelang, zeggen: het komt van Groen Links dus we zijn tegen.

Mijn inbreng vindt je in dit document:
Raad 19 februari 2004.doc

donderdag, februari 19, 2004

Raadsvergadering 

Vandaag de hele dag weer naar communicatie training geweest, dus ik lust iedereen rauw! Grapje.
Ben benieuwd wat het vanavond zal worden. Het is een volle agenda. Morgen zal ik mijn bijdragen op het net zetten. De vorige keer werd er al voor de vergadering gekeken wat ik zou zeggen. En dat is niet altijd handig. Ik verwacht vuurwerk over het onderwijs, de K5 en de bevoegdheden van de raad en het college. Maar er staat zoveel te gebeuren dat het met gemak weer anders kan worden. Cruciaal vanavond is de rol van wethouder Huizinga. Ik vraag me af of hij vanavond in de gevarenzone komt. Morgen dus meer.

woensdag, februari 18, 2004

Persbericht 

Ziektekostenverzekering voor minima
Schoonhoven, 18 februari 2004

De fractie van PVDA/D66 heeft het initiatief genomen om voor Schoonhovenaren met een laag inkomen een aanvullende ziektekosten verzekering af te sluiten. In een brief aan het college vraagt de fractie om een onderzoek. In andere plaatsen in Nederland is de verzekering er al, dus lang hoeft dat dus niet te duren, volgens Jan Beugelaar, woordvoerder Sociale Zaken.
Met een aanvullende verzekering snijdt het mes aan twee kanten. De minima hoeven geen premie te betalen en de gemeente wordt achteraf niet geconfronteerd met aanvragen voor bijzondere bijstand veroorzaakt door hoge extra ziektekosten. Bovendien geeft de regering bij monde van staatssecretaris Rutte (VVD) zelf aan dat met deze maatregel een deel van de slechte gevolgen van het rijksbeleid kunnen worden opgevangen.
“De brief was nodig”, aldus de fractiewoordvoerder ”omdat op dit moment het lijkt dat Sociale Zaken in K5 verband vooral nog bezig is aan elkaar te wennen en verordeningen te schrijven voor de nieuwe wet Werk en Bijstand. Mensen met een laag inkomen hebben die tijd niet om geduldig te blijven wachten tot dat het proces van samenvoegen klaar is.”
vragen ziektekosten.doc

dinsdag, februari 17, 2004

Vanavond/Vandaag 

Vanavond fractievergadering. Gisteren alle stukken nog eens doorgenomen en vast het een en ander op papier gezet. Lekker de hele avond door kunnen werken.
Vandaag de schriftelijke vragen geformuleerd met betreking tot de wet werk en bijstand.
Vandaag voorzichtige goede berichten over burgemeester Wassenberg ontvangen.

maandag, februari 16, 2004

Geschiedenislessen 

Mag je als raadslid burgerlijk ongehoorzaam zijn? Ik denk in principe niet. En daarom betaal ik de huishoudelijke hulp wit, scheid ik het afval, zet ik de parkeerschijf en ga zo maar door.
Maar over het dossier met betrekking tot de asielzoekers maak ik me ernstig zorgen. En het schijnt dat je de vergelijking niet mag trekken (van wie eigenlijk niet) maar ik moet sterk denken aan de bestuurders in de tweede wereldoorlog. Ook zij waren loyaal aan de regering. En lieten mensen verzamelen en het land uitbrengen. Die gehoorzaamheid werd hun later verweten. De burgerlijk ongehoorzamen werden helden.
Nou heb ik niets met heldendom. Maar ik ben zo bang dat over pakweg 40 jaar de historici zich zullen verbazen over het feit dat de bestuurders zich niet hebben verzet. Dat ze het hebben laten gebeuren en dat ze niets geleerd hadden. Dezelfde verbazing die er in het buitenland nu al is.
Dit citaat komt van het weblog van Klaas de Vries:
De Londense Times bericht op 11 februari over het Nederlandse asieldebat en spreekt over “... one of the biggest mass deportations in modern European history”.
Natuurlijk ben ik het liefst braaf, lekker makkelijk. Maar ik ben bang dat het soms niet anders kan. Ben je dan onbetrouwbaar of gewetenssvol omdat je lessen probeert te trekken uit de geschiedenis.

Vandaag 

- is burgemeester Wassenberg onder het mes geweest. Duimen!
- reageerde Neven op het vage krantenbericht over asielzoekers en de rol van onze fractie
- blijkt daaruit dat hij het ook niet snapt
- besloot ik om me voorlopig maar afzijdig van die discussie te houden omdat het nergens over gaat
- heb ik hier boven een bijdrage geschreven over het onderwerp waar het volgens mij wel over zou moeten gaan

zondag, februari 15, 2004

Cultuur 

Gisteravond een schitterende try-out gezien van Jochem Meyer. Onnavolgbaar en dus ook niet na te vertellen. Nou eentje dan: Kakmarokkaan: Achmed-Jan.
Na afloop stevig gediscussieerd met een van de laatste echte liberalen in Schoonhoven, Rob. Uiteraard was het onderwerp asielzoekers. Hij vond het jammer dat de VVD niet vertegenwoordigd was tijdens de demonstratie vorige week zaterdag. Volgens hem was dat wel afgesproken. Overigens werd ik gisterenavond wel meer aangesproken over de asielzoekers. De verontwaardiging is erg groot.
Culturele zondag
Ik ga straks (13.30) naar de officiële opening van de culturele zondag. Een schitterend initiatief waarbij veel culturele deuren open gaan. En het is meestal goed weer, echt waar. Aan het eind van de middag is er nog een klassiek concert in het Artotheater. Ik hoop vanmiddag ook een lans te kunnen breken voor een verbreding van een van de zondagen die gepland staan. Wij zouden graag een multi-culturele zondag zien. Omdat we het jammer vinden dat de multiculturele week samen met de betokken ambtenaar die het organiseerde, verdwenen is.

zaterdag, februari 14, 2004

Christelijke gedachte voor de zondag 

UTRECHT - De leden van het CDA hebben zich zaterdag op hun partijcongres massaal geschaard achter het huidige asielbeleid van het kabinet. Dat bleek bij de stemming over een resolutie van de afdeling Friesland, die een ondersteuning inhielden van de plannen en toezeggingen van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Ik zou me werkelijk kapot schamen als ik bij die partij hoorde.

Rechten 

Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het jeugdbeleid heb ik ervoor gepleit om de internationale rechten van het kind als uitgangspunt te nemen. Anderen partijen deden daar niet zo moeilijk over, we leven tenslotte in Nederland nietwaar, en daarom staat het nu zwart op wit in ons beleid. Maar wat er op dit moment gebeurd met de kinderen van asielzoekers druist dwars in tegen die fundamentele rechten van het kind. Lees maar.
Volwassenen
Dat het beleid ook niet deugd voor volwassenen blijkt uit de reactie van
Human Right Watch. Op hun website staan de bezwaren die zij hebben over het asielbeleid. Vrij vertaald door het Planet nieuws komt het hier op neer:

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft felle kritiek geleverd op het Nederlandse uitzettingsbeleid.
De kritiek staat in een brief die gericht is aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. Het uitzetten van 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers is volgens Human Rights Watch (HRW) 'gevaarlijk', 'illegaal' en 'in strijd met verschillende internationale conventies'. Bovendien, zo zegt de organisatie, had Nederland altijd een belangrijke voortrekkersrol waar het ging om mensenrechten en breekt ons land op deze manier met die traditie.
HRW meent dat de uitzetting van duizenden asielzoekers het leven van deze mensen in gevaar zal brengen. Vooral het lot van mensen die terugmoeten naar Somalië, waarvan sommige delen een instabiel bestuur hebben, en naar Afghanistan, dat onveilig is door voortdurend geweld, is volgens de organisatie uiterst onzeker. Dat uitgeprocedeerde asielzoekers niettemin naar deze landen worden teruggestuurd schept een gevaarlijk precedent, vindt HRW.
De organisatie noemt het zelfs 'illegaal'. Het 'deporteren', zoals HRW het noemt, van 26.000 mensen schendt het internationaal volkenrecht. Asielzoekers die daartoe bereid zijn, kunnen hun uitzetting volgens HRW dan ook aanvechten bij het Europese Hof voor de Mensenrechten


Ik hoop dat het CDA congres vandaag laat zien dat zij de rechten van de mens en het kind respecteren!


vrijdag, februari 13, 2004

Stadhuiskoerier 

Elke vrijdag ploft er een enveloppe op de deurmat. Met in ieder geval altijd een verslag van het openbare gedeelte van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. En een verslag van het besloten gedeelte. Met brieven gericht aan de raad, raadsvoorstellen en af en toe de Stadhuiskoerier.
De Stadhuiskoerier is het personeelsblad van de gemeente. Met voorspelbare rubrieken als de favoriet van…, een voorwoord van de burgemeester, verjaardagspot en mededelingen van personeelszaken.
Vandaag werd mijn aandacht getrokken door twee verhalen. Het eerste was een verslag van Nardi Beckers over haar werkzaamheden als plaatsvervangend gemeentesecretaris. Waaruit blijkt dat de situatie van haar dubbele functie niet te lang moet duren. Ook de afdeling Ruimte verdiend de aandacht van een fulltime leidinggevende.
Het tweede verhaal was het verslag van de eerste dagen van de sociale dienst in Nederlek. En dat was schrikken. Het was het verhaal van een grote cultuurschok. Van de voorsprong van Schoonhoven en de achterstand van Nederlek. Van computers die het niet deden en dossiers die lagen te wachten. Gelukkig werd aan het eind van het verslag nog een nuance aangebracht. Het was nog maar een impressie van de eerste weken. Maar misschien moeten we de komende commissievergadering de wethouder maar eens naar de stand van zaken vragen.

donderdag, februari 12, 2004

Onderzoek 

Vandaag de hele dag een training gevolgd. Daarom een bericht van gisteren. Maar niet minder onbelangrijk! En beloofd in het kader van Statenlid Vural en zijn betoog:

Het politiek-maatschappelijke debat over de integratie zet de verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen onder druk, maar van toenemend racisme is geen sprake.

Dat concludeert het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) in een deze week verschenen rapport. Het LBR maakt een duidelijk onderscheid tussen de manier waarop er over de integratieproblematiek gesproken wordt en de wijze waarop allochtonen en autochtonen in de dagelijkse praktijk met elkaar omgaan.
Verslechterend ‘opinieklimaat’
Volgens het LBR is er geen sprake van toenemend racisme in Nederland, maar worden de opvattingen die allochtonen en autochtonen over elkaar hebben wel negatiever. Het LBR wijt deze verslechtering aan het veranderde ‘opinieklimaat’ in ons land, waarmee onder andere uitingen in de politiek en de media worden aangeduid. "Bij politieke debatten over de integratie worden de proporties vaak uit het oog verloren," zegt Jeroen Visser, de schrijver van het rapport. "Er wordt bijvoorbeeld een hoop drukte gemaakt over islamitisch onderwijs, terwijl die scholen slechts een kleine minderheid van de islamitische scholieren onder hun hoede hebben."
Volgens Visser straalt de politiek te weinig zelfvertrouwen uit 'dat we de integratieproblemen in Nederland samen kunnen oplossen. Er wordt nu vaak nogal paniekerig gereageerd'. Het gevolg is dat ' de tolerantie van burgers op de tocht staat door de verharding van het maatschappelijk klimaat,” aldus het LBR.
Als een van de oorzaken hiervan ziet het bureau de door Pim Fortuyn opgeworpen discussie over de rol van onder andere islamitische allochtonen in Nederland. “Onder invloed van zijn succes gingen alle partijen over deze thema's een hardere toon aanslaan. Het wekt dan ook geen verwondering dat het nieuwe kabinet eveneens een harde toon aanslaat.
Wat betreft het beleid is er echter geen sprake van een breuk met het beleid van de voorgaande Paarse kabinetten,” aldus het LBR.
Het LBR wijst erop dat ook onder de Paarse kabinetten al steeds strengere maatregelen werden genomen om het aantal asielzoekers te beperken en dat ook het inburgeringsbeleid van het kabinet Balkenende al onder zijn voorganger Kok begonnen is.
“Het verschil met vorige kabinetten ligt vooral in de toon die wordt aangeslagen,” schrijft het LBR. “Met een harde toon kunnen politici een deel van de politieke achterban bedienen, maar ook mensen afschrikken. Met name Nederlanders met een migrantenachtergrond en islamitische gelovigen geven nogal eens aan zich afgewezen te voelen.”
Daarom roept Visser premier Balkenende op voor een andere benadering te kiezen en bruggen te bouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.


woensdag, februari 11, 2004

Losse eindjes 

Vandaag even wat berichten over de berichten van de afgelopen dagen.
Statenlid Vural heeft gisterenavond excuses aangeboden aan zijn fractie. Ik hoop alleen voor zijn taalgebruik en niet voor zijn boodschap. Morgen zal ik terugkomen op de verharding en het gevoel van vervreemding van allochtonen.
Klaas de Vries heeft gereageerd op mijn e-mail van eergisteren:
Jan, zeer bedankt. Ik heb je suggesties doorgegeven. Misschien kan het als we selectief zijn en kunnen bewijzen dat ze zich niet aan haar afspraken houdt.
Akties zijn er niet besproken tijdens de fractievergadering van afgelopen maandag. Misschien wekte mijn tekst die suggestie. Wel hebben we het in algemenere zin gehad wat er nu gebeurd na het asieldebat. En je ziet het nu al.
Door dat de minister geen duidelijkheid heeft gegeven over de criteria voor schrijnendheid stond vandaag de eerste burgemeester al weer op de stoep. Stromen de brieven al weer binnen. Is er toch weer ijdele hoop. En wordt er naarstig gezocht naar steun van de media. Want media aandacht helpt. HELP!dinsdag, februari 10, 2004

Je zou maar 

statenlid zijn voor het CDA in Zuid Holland. En je door de discussies de afgelopen dagen je helemaal niet op je gemak voelen. De discussie over het beperken van huwelijken met een partner in het buitenland, een extra WAO keuring voor allochtonen, misschien het asielbeleid…
En je bent zelf van Turkse afkomst. Dan wordt het tijd, zeker als statenlid, om je mond open te doen en te zeggen wat je vind. Om uiting te geven aan je gevoel.
Wat moet je je dan alleen voelen als je fractievoorzitter zegt: “Ik neem afstand van die woordkeus. Een statenlid hoort zich niet zo te uiten”. Had hij dan gevloekt, was hij naar de Theemsweg geweest? Nee, hij maakte een vergelijking tussen de huidige houding naar allochtonen en tussen de jaren 40-45 en trof overeenkomsten aan.
Ik heb met hem te doen. Met Y. Vural.
En wie mij het verschil weet te vertellen tussen het vastzetten van asielzoekers en deporteren mag het zeggen. En ik durf bijna te zeggen: wie mij het verschil weet te vertellen tussen een minister die durft te zeggen: “jij mag wel hier leven, jij mag niet meer leven” en een XXXXXXXXX ……bijna zei ik.

Meer lezen? Hier het hele bericht.

UPDATE
Geen stijl bericht ook hierover. En uiteraard zonder stijl, stijlloos eigenlijk. Maar wel met een link naar het oorspronkelijke artikel.

maandag, februari 09, 2004

Beste Klaas 

Dank je wel voor je goede heldere bijdrage in het asieldebat. De afgelopen weken ben ik vanuit een persoonlijke betrokkenheid heel druk geweest met het debat en de acties ertegen. Vandaag las ik in jouw bijdrage waarom ik bij de PVDA hoor. Ik herkende mijn verhaal en ervaringen.
We zijn nog niet klaar.
Vandaag tijdens een fractievergadering in Schoonhoven hebben we eigenlijk alleen maar gezucht, gesteund en grenzen getrokken. Deporteren laten we niet gebeuren. Er zijn in sommige gevallen al onderduik adressen geregeld. Er wordt nagedacht over acties, en helaas niet alleen zachtzinnige. Het lijkt wel of de enige manier om in Nederland te blijven het gegeven is of de redactie van Twee Vandaag je schrijnend genoeg vindt om je verhaal uit te zenden. En dat is heel schrijnend.
En dat bracht me op de gedachte dat we onze PVDA zendtijd al een poos vullen met een filmpje van voor de verkiezingen. Denk je dat het te regelen valt dat we deze tijd gebruiken om asielzoekers een gezicht te geven?
Ik weet dat je druk bent, ik hoef ook geen antwoord, misschien kan je deze mail wel doorsturen naar iemand die over die filmpjes gaat. Ik zet hem ook op mijn website.

Bedrukt 

Heb de hele dag een zwaar gevoel in mijn buik en hoofd. Als of er iets ergs te gebeuren staat. Nou. Het debat dus. Zat vandaag weinig aan mijn bureau en heb de beraadslagingen niet kunnen volgen. Gelukkig staat de bijdrage van Klaas de Vries online. Wat mij betreft een goede bijdrage. Ik ben het lang niet altijd eens met mijn partij, maar in deze tekst herken mezelf goed. Om deze inhoud en deze toon ben ik lid van de PVDA.
Bang
Waar ik bang voor ben is dat het weer aan de minister wordt overgelaten om op basis van de IND dossiers te laten beslissen over leven en dood. En daar gaat en minister niet over. In een ANP artikel dat ik van Planet heb gehaald staat dat D66 het beleid van Verdonk ondersteund en dat er dus een ruime kamermeerderheid is. Ik heb nog niets teruggelezen van het alternatieve plan voor een commissie van wijze mensen. Misschien komt dat nog.
Reactie
Deze post kreeg ik vandaag van Dorothé Wassenberg:
Hallo Jan,
Heb weer even op je website rondgesnuffeld! Fijn dat er zoveel belangstelling voor de fakkeloptocht was, dat doet mijn Schoonhovense hart goed!
Heb nu overigens definitief gehoord dat ik a.s. vrijdag in het Anthonius wordt opgenomen en maandag wordt geopereerd.
Groet,
Dorothé

In ieder geval een lichtpuntje op deze sombere dag. Over een week begint Dorothé dus aan haar herstel. En met haar vechtlust gaat het zeker lukken om weer snel terug te komen.
Wil je weten wat je zaterdag gemist hebt. Dit is het verslag van de Goudsche Courant.

zondag, februari 08, 2004

Even stil 

Net het boek "Zonder moeder" van Karina Schaapman gelezen. Daar ben ik dus even stil van.
Verwacht geen recensie of beschouwing. Daar zou ik het boek tekort mee doen.
Maar je moet het wel lezen!
Het is het aangrijpenste verhaal dat ik sinds lang gelezen heb. En het speelt ook in een voor mij zeer herkenbare tijd. Mijn tijd. Lezen dus!

zaterdag, februari 07, 2004

Demonstratie 

Zaterdag, tien over half vijf. Het plein voor de RK kerk. Er ontstaan kleine groepjes mensen. Tien voor 5. Het wordt voller. Veel bekende gezichten. Bijna de hele raad, behalve de VVD. De wethouders, de burgemeester, de pers. Fakkels worden aangestoken. Zaterdag 5 uur. Zo’n driehonderd mensen, -Wim, Anja, de Karins, John, Cora, Tini, Rob… - lopen achter een vlag van vluchtelingenwerk ingetogen richting het stadhuis. Zaterdag half zes. Op de stenen brug voor het stadhuis gaat de stoet uit elkaar.
En nu.
Is het aan de politiek zoals de Cloe in een kort woord zei. En is het aan iedereen om zijn of haar politieke partij aan te spreken. Om dat laatste beroep op bezinning te doen. Ik merk dat ik er moeite voor moet doen om te geloven dat het nog goed komt. Maar 300 mensen is voor Schoonhoven heel erg veel. Het is de eerste naoorlogse demonstratie! Even overweeg ik nog om morgenochtend naar Buitenhof te gaan, of maandag naar het Binnenhof. Maar ik heb besloten om dat niet te doen. Om mijn energie te sparen. Omdat ik denk dat het nog niet over is.

vrijdag, februari 06, 2004

Nog even 2 

Alle beetjes helpen:

hier kan je een petitie ondertekenen.

Nog even .... 

Kreeg vandaag een mailtje van burgemeester Dorothé Wassenberg. Ze schrijft ondermeer dat ze hoogstwaarschijnlijk op 18 februari geopereerd wordt. (OK. Dan kan ze daarna direct aan de slag met helemaal beter worden!) Maar wat ze ook schrijft:
Succes met de fakkeloptocht morgen!
Groeten aan iedereen van de fractie

Mooi.

Nog nodig? 

Ik schrok toen ik in de auto het nieuws hoorde: De VNG vereniging van Nederlandse gemeenten) en minister Verdonk hebben overeenstemming bereikt over het uitzetten van asielzoekers. Heeft het dan nog wel zin om morgen te gaan demonstreren? Ik realiseerde me twee dingen.
De VNG kan wel van alles willen, maar het is geen democratisch gekozen orgaan. Als een gemeenteraad anders beslist, dan beslist de raad anders. Daarnaast gaat het hier niet over de mensen die naar mijn mening mogen blijven – het generale of specifieke pardon- maar om die asielzoekers die echt uitgeprocedeerd zijn en geen aanspraak kunnen maken op een langer verblijf.
Nog nodig!
Het is dus zeker nog nodig om op te komen voor die mensen die nog wel hier horen. Steeds meer organisaties maken zich hard voor een menselijk beleid. Schrijnend is het verhaal van de Nierstichting. 43 mensen met een ernstige ziekte, die wel in Nederland behandeld kunnen worden, maar niet in het land van oorsprong moeten terug. Zo teken je dus een doodsvonnis. Met als vergrijp het zoeken van asiel in een beschaafd westers land. Het geeft ook aan hoe fout het van de minister is om zicht te beroepen op de dossiers van de IND. De club die kinderen terugstuurt naar het verkeerde land (zie de bijdrage van Hans een paar dagen geleden).
Hij ook
Tenslotte nog een citaat uit de Goudsche courant. Wethouder Huizinga als mens Huizinga:
Schoonhoven zet geen mensen op straat, maar kan uitzetting via IND en politie niet voorkomen. Wethouder Huizinga zegt dat hij als politicus op lokaal niveau hiertegen niets kan uitrichten. "Den Haag is de arena. Instellingen moeten aankloppen bij de CDA-fractie in de Tweede Kamer." Privé is hij van mening dat de regering respectloos met vluchtelingen omgaat. "Soms schaam ik me ervoor dat ik Nederlander ben. Ik heb vijftien jaar gewerkt voor een hulporganisatie in de Derde Wereld. Ik de noden van de vluchtelingen. Wat er nu gebeurt, is in strijd met ons streven om de zwakkeren een schild te bieden."

donderdag, februari 05, 2004

Nuance en forumbijdrage 

Nuance
…We zouden daarom van u willen vragen om het verzet tegen dit besluit van Verdonk te ondersteunen en – mogelijk samen met uw lokale PvdA-afdeling - in uw eigen gemeente activiteiten te ontplooien om de inhumane effecten van dit besluit aan de kaak te stellen. Aandacht vragen voor de schrijnende gevolgen voor individuele mensen helpt, dat is al vaker gebleken. Ook vandaag is dat broodnodig……
Deze zinsnede uit de brief van Ruud Koole is de aanleiding voor veel politiek geharrewar. En een oververhitte postbus op www.pvda.nl.
Maar wat staat er nu helemaal. Burgerlijk ongehoorzaam zijn? Bestuurlijk ongehoorzaam zijn? Ik zie het niet staan. Ruud vraagt steun voor acties of het eventueel zelf organiseren van acties.
Dom
Een goede brief, maar met een voorspelbaar negatief resultaat. De nuance is steeds vaker te zoeken. Politici rollen over elkaar heen voor de camera. PVDA onwaardig bralde Ditrich. En Verhagen citeer ik hier niet, teveel eer. Ruud moet zo langzamerhand weten dat het nou eenmaal zo werkt. En dat gebrek aan inzicht neem ik hem wel een beetje kwalijk. Niet de brief. Integendeel.
Discussie
Ik kon het niet laten om op pvda.nl mijn reactie te geven .Hieronder mijn bijdrage op het forum:

Wat zo jammer aan deze hele discussie is, is dat het wordt getrokken in een goed-fout discussie over de PVDA. Dat een maatschappelijk probleem - dat breed als zodanig gedragen wordt in de samenleving - daarmee verwordt tot een politiek steekspel.Gelukkig lukt het plaatselijke afdelingen van de partijen nog wel op gezamenlijk op te trekken voor de belangen van hun asielzoekende medebewoners. Daar wordt het volk nog vertegenwoordigd.
Een andere punt. Wat met name Den Haag uit het oog aan het verliezen is, is het feit dat Nederland een stevig signaal afgeeft. Als dat niet wordt opgevolgd kan dit het begin worden van een grote burgerlijke ongehoorzame én onverschillige periode. De bouwstenen voor de teloorgang van de hedendaagse politiek liggen er. Je kunt je beleid niet meer legitimeren door te verwijzen naar afspraken die je maakt in kabinetsformaties. Die afspraak=afspraak cultuur begint teveel te lijken op de bevel=bevel structuur. Ons land wordt politiek mondig en wil dat er vaker dan 1 keer per vier jaar geluisterd wordt.

woensdag, februari 04, 2004

OPROEP 

SCHOONHOVEN LAAT VLUCHTELINGEN NIET IN DE KOU STAAN!


Beste stadgenoten en andere belangstellenden,

Ook in Schoonhoven dreigen zo’n 40 inwoners slachtoffer te worden van het uitzettingsbeleid van minister Verdonk. Bijna de helft van deze mensen kan als schrijnend geval worden aangemerkt omdat ze hier jarenlang wonen en inmiddels helemaal in de Nederlandse samenleving zijn geïntegreerd.

Misschien ken je ze wel, zijn het je buren, je klasgenootjes, maken ze deel uit van je kerkgemeenschap of zitten ze bij je op de sportvereniging. Zoals de familie Davtian, inmiddels bekend van de acties en publicaties in kranten bladen en al 10 jaar in Nederland. Maar er zijn er nog meer in Schoonhoven:

o Een familie uit Bosnië, al 7 jaar in Nederland met een zoontje van 6 jaar (hier geboren).

o Een familie uit Irak met twee kinderen van 11 en 9 en een driejarig dochtertje dat hier is geboren. Zij wonen al 6½ jaar in Schoonhoven, zijn sinds een jaar uitgeprocedeerd, maar kunnen niet weg vanwege de slechte situatie in Irak.

o De heer uit Angola, ook al 10 jaar in Nederland. Inmiddels heeft hij een vrouw en twee kindertjes, maar hij mag niet bij zijn gezin blijven.

o Een familie uit Sri Lanka kwam al bijna 10 jaar geleden naar Nederland met drie peutertjes. Deze kinderen zijn nu tieners geworden en weten helemaal niets van hun land van herkomst.

o Een mevrouw uit Rwanda kwam 6 jaar geleden naar Nederland, nadat haar man en kinderen waren vermoord in de burgeroorlog. Haar baby is in Nederland ontvoerd en heeft ze nooit meer teruggezien.

o Of de meneer uit Soedan die bijna 6 jaar heeft moeten wachten op de definitieve beslissing op zijn asielaanvraag. Net iets te vroeg raakte hij uitgeprocedeerd en valt nu niet meer onder de pardonregeling. Hij heeft al vier jaar lang een vaste baan.

In veel gemeenten groeit de onvrede en verontrusting over de uitzetplannen van deze minister en laten burgers en maatschappelijke organisaties hun stem horen.

WIJ DUS OOK!

Daarom is er aanstaande ZATERDAG 7 februari een fakkeloptocht om onze met uitzetting bedreigde stadgenoten te steunen.

SCHOONHOVEN LAAT ZIJN VLUCHTELINGEN NIET IN DE KOU STAAN!

Wij nodigen alle Schoonhovenaren en andere belangstellenden uit hieraan deel te nemen.

Wanneer: Verzamelen 7 februari om 16.45 UUR
Waar: Doelenplein bij R.K. kerk / ingang Stadspark
Hoe: Zo mogelijk fakkels meenemen.

KOMT ALLEN !!!Met vriendelijke groet,
Initiatiefgroep Steun Vluchtelingen Schoonhoven
dinsdag, februari 03, 2004

CDA: bevel is bevel 

Net B&W gezien waar CDA politici spraken over het asielbeleid. En ik ben weer pislink. Ergens onderweg in dit kabinet zijn ze de mensen ingeruild voor de regels. Afspraak is afspraak. Bevel is Bevel. “Natuurlijk is er verzet”zei woordvoerder van Vessem, ”want we weten over welke mensen het gaat”. Schrijnend is niet alleen de situatie van de asielzoekers, maar ook de kloof die er is tussen bestuur en werkelijkheid. Gelukkig zijn er nog CDA-ers die nog deugen. Plaatselijke bestuurders en prominenten.
Remke
Overigens is onze plaatselijke fractievoorzitter naar mijn idee ook in paniek. Hij reageerde erg dom op een e-mail van Groen Links op gezamenlijke inspanningen voor de asielzoekers. Net als onze fractie probeert ook GL om het tij te keren en werken ze achter de schermen aan het organiseren van protest. In gezamenlijkheid en niet politiek. Het enige wat het CDA deed was volkomen onterecht de aanval in te zetten op GL. In plaats dat hij zijn aandacht richt op zijn eigen partij maakt Remke zich druk op vermeende politisering van het vraagstuk. Dom dus. Laat hij bezig gaan met zijn eigen partij in te laten zien dat de weg van het CDA heilloos, doelloos en waardeloos is.
Klaas de Vries
Iemand die het kan weten - en ja, ook verantwoordelijk is geweest voor jarenlang slecht beleid – schreef vandaag in zijn weblog:
'Minister Verdonk heeft haar terugkeerbeleid vastgesteld en daarmee een menselijk drama voor de komende jaren geagendeerd. Een nieuwe test welke normen en waarden christen-democraten, liberalen en sociaal-liberalen ons land toewensen.'
Tenslotte..
Valt het me mee dat ik deze bijdrage zonder vloeken en tieren heb kunnen schrijven. Maar mijn maat is zo langzamerhand wel meer dan vol.

maandag, februari 02, 2004

Onder tussen achter de schermen... 

- probeer ik contact te krijgen met D66 kamerleden over het asielbeleid. Is nog niet echt gelukt. Lousewies van der Laan heeft al wel gerageerd, maar met een standaardmail waarin ze mijn mailtje doorstuurt naar een collega-fractielid.
- wordt er in Schoonhoven nagedacht over acties.

Goed gemaakt 

Egon van het partijbureau – zie post van zaterdag 30 januari – heeft het helemaal weer goed gemaakt. In een uitgebreide mail schrijft hij onder meer:

Ik kan je een ding vertellen, zo'n opmerking als jij maakt ben ik al heel vaak tegen gekomen. Het lijkt wel alsof de 'partijbureau indeling' nergens bij aansluit. De politieregio's, de streekplannen, het door jou genoemde ISMH, etc. Toevallig heb ik net een hele e-mail correspondentie met Klaas de Vries gehad over dit probleem.

Mijn opdracht van het Partijbestuur is in Zuid-Holland zo goed mogelijk de samenwerking te bevorderen en bestaande initiatieven te stimuleren (!) Mijn dilemma met de opgekregen indeling zie ik dan ook erg relatieverend: we moeten gewoon aanhouden wat de mensen uit de afdelingen en fracties willen. Wat ik tot nu toe doe is de partijbureau indeling aanhouden voor het landelijk met boekhouding en alles. In praktijk houden we de samenwerking aan die al bestaat of het beste te realiseren is. Het enige nadeel is dat we de mensen wat laten schrikken met dit soort rondmailings. Ik ben dan ook bezig een aantal aanpassingen door te voeren waaronder jou suggestie. Maar die molens malen wat traag. Wij gaan gewoon aan de gang via de weg van de minste weerstand. Ik hoop dat je hiermee kan instemmen en de vervelende bureaucratie aan mij overlaat.

Kijk. Dat vind ik nou een goed voorstel. De bureaucratie aan anderen overlaten en zelf aan de slag gaan.

zondag, februari 01, 2004

Tja 

Bush voorgedragen voor Nobelprijs voor de Vrede

Gepubliceerd op zondag 01 februari 2004

OSLO (ANP) - Tot de kandidaten die zijn voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede, behoort de Amerikaanse president Bush. Het Noorse Nobelcomité heeft zondag laten weten dat veel nominaties zijn binnengekomen, nadat de kandidaatstellingstermijn was afgelopen.

Bush begon in 2003 een aanvalsoorlog tegen Irak zonder daarvoor een mandaat te hebben van de Verenigde Naties. De Noorse parlementariër J. Simonsen heeft verklaard dat hij Bush en de Britse premier Blair heeft voorgedragen omdat zij een einde hebben gemaakt aan het bewind van dictator Saddam Hussein.


Norway of no way?
Zullen we dan JPB voordragen voor de 'sexiest man of the world "verkiezingen?

Overweging op zondag 

Vandaag lees en opruimdag. En nadenk dag. Zo kwam ik het artikel over de fuck-you cultuur uit de Volkskrant van 10 januari weer tegen. Een verhaal van Hans Wolff over onder meer het belang van een sociale moraal. Twee persoonlijke voorbeelden:
Zwembad
Ik zwem regelmatig op zondag in het zwembad in Bergambacht. Samen met andere sportievelingen een klein uurtje (heel klein uurtje) baantjes zwemmen. Als je dat een poosje doet ontstaat er een sociale moraal. Je zoekt zwemmers op die even hard gaan en er ontstaat een zekere orde. Je houdt rekening met elkaar en je geeft elkaar de ruimte. Het laatste jaar merk ik dat die orde steeds vaker verstoort wordt door mensen die zich niets van anderen aantrekken. Ik denk niet dat het vervelende lui zijn, maar dat ze niet in de gaten hebben hoe hun gedrag anderen hindert. En zijn ze nou zo hinderlijk? Nee. Als je genoeg ruimte hebt en je geen rekening met elkaar hoeft te houden is er niets aan de hand. De parallellen naar ons overbevolkte landje zijn makkelijk te trekken.
Theater
Gisteravond een teleurstellende voorstelling gezien va het Piccolotheater uit Amsterdam. Alle ingrediënten voor een goede voorstellingen waren er. Een goed stuk geschreven door Dario Fo. Veel getalenteerde spelers. Prachtige kostuums, ingenieus decor. Maar het ontbrak de hoofdrolspeler, tevens regisseur en zakelijk leider, aan respect voor het publiek en zijn medespelers. Als hij zijn ding maar kon doen. Geen moment rekening houdend met het ruimte geven aan anderen en het publiek. En zo werd het toch al kleine toneel gevuld met een veel te groot ego. Jammer. En contra productief.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?