<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, januari 24, 2004

Rutten zegt het ook 

In de discussie over het snel aanpakken van het koopkrachtverlies van de minima (zie mijn brief aan de wethouder van donderdag 22 januari) staat de staatssecretaris aan mijn kant. Hij noemt zelfs hetzelfde project als ik mijn vragen deed: het verzorgen van een collectieve ziektenkostenverzekering. Dit is de link naar het hele artikel op de site van Binnenlands Bestuur. Hieronder vindt je een citaat:

Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt in een reactie op de berekeningen van het Nibud dat het weliswaar klopt dat de meeste mensen er financieel op achteruit gaan, maar dat het beeld minder zwart is dan geschetst. Hij wijst er op dat het kabinet 111 miljoen euro heeft uitgetrokken om de minima en chronisch zieken en gehandicapten te ondersteunen. Van dit bedrag gaat tachtig miljoen euro naar gemeenten voor het verlenen van bijzondere bijstand aan deze groepen.
Gemeenten kunnen het geld ook gebruiken, zo stelt de bewindsman, om een collectieve ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden af te sluiten. Het extra geld is overigens wel een compensatie voor de aanvankelijk geplande bezuiniging van 150 miljoen euro op de bijzondere bijstand.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?