<$BlogRSDUrl$>

donderdag, januari 15, 2004

Oproep 

Vandaag voor zaken even naar Brussel. Daarom vooruit een bericht. Dit keer van de fractie uit Den Haag.

Oproep: meld uw ervaringen over de gevolgen van de harde maatregelen in de zorg!
12-01-2004 12:00
De PvdA maakt zich grote zorgen over de harde maatregelen in de zorg van dit kabinet. De eigen bijdrage thuiszorg gaat drastisch omhoog. Het ziekenfondspakket is uitgekleed en veel mensen moeten zich aanvullend verzekeren. We weten niet precies wat de gevolgen zullen zijn. We weten wel dat mensen die ziek zijn, een handicap hebben en van ondersteuning afhankelijk zijn, daar veel meer geld dan voorheen voor moeten betalen. De inkomensgevolgen zijn groot en moeilijk te dragen voor mensen met lage en middeninkomens.

De Tweede kamerfractie wil graag horen wat de gevolgen in de praktijk zijn. Stuur ons uw voorbeelden over thuiszorg, WVG, aanvullend verzekeren en eventuele weigering door ziektekostenverzekeraars. Aan de hand van die praktijkverhalen willen we het kabinet confronteren met de gevolgen van het huidige beleid. Alle ervaringen worden, zonder persoonsgegevens, aangeboden aan de staatssecretaris, mevrouw Ross - van Dorp.

Laat het weten, en e-mail ons uw ervaringen! De redactie PvdA.nl zal de bevindingen en mogelijke conclusies van het meldpunt op de website publiceren. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en persoonlijke ervaringen gedaan aan het meldpunt worden niet als zodanig gepubliceerd.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?