<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, januari 13, 2004

Hans is boos 

Hans Wiegant was boos, zeg maar kwaad. Gisteravond hadden we fractievergadering en op de agenda stond ondermeer de huisvesting van het onderwijs. Het college doet 2 voorstellen. Het eerste voor een onderzoek naar 2 scholencomplexen, het tweede om de Vrouwenmantel als locatie aan te wijzen.
Om met het laatste te beginnen.
Hiermee gaat het college (weer) voorbij aan de lang uitgesproken brede wens van de fracties om de school op het Argento terrein te vestigen. Iets wat al heel lang beleid is. En wat heeft geleid tot beloften aan inwoners van Schoonhoven. En waarom dit aan de commissie Samenleving voorstellen. De Raad wacht na een discussie in de commissie Ruimte op een voorstel voor het Argento terrein. Een bredere school dan eerst maakt niet uit. Er is plaats genoeg, als je de 8 luxe woningen uit het plan schrapt.
Onderzoek
De wens voor twee scholencomplexen komt van het christelijk onderwijs. In tegenstelling tot het Openbaar Onderwijs is de leerlingen prognose niet zo gunstig. Zeker niet als het openbaar onderwijs ook nog een vestiging in Oost krijgt. Het Openbaar onderwijs wil wel onderzoeken of twee locaties mogelijk is, maar geeft al aan hier niet echt op te zitten wachten. Het laten verdwijnen van het lager onderwijs uit het centrum is een aanslag op de leefbaarheid en de sociale vitaliteit van de binnenstad. Daarbij vergroot het de (onveilige) schoolroutes voor veel kinderen. Ik moet de politieke partij nog tegenkomen die deze stap wil zetten.
Terechte boosheid van Hans over dit onderwerp dat al zo lang speelt.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?