<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, januari 06, 2004

Geen nieuws is goed bestuur? 

Als gemeente heb je een groot aantal verantwoordelijkheden. Sommige daarvan kan je uitbesteden. Aan bijvoorbeeld een woningstichting of een samenwerkingsverband als de GGD. Dat betekent echter niet dat je er dan niet meer verantwoordelijk voor bent. Als je iets uitbesteedt hoor je regelmatig te controleren of de taken goed worden uitgevoerd. En je moet regelen dat burgers die bezwaar hebben tegen de uitvoering van die taak op een goede manier kunnen klagen en hun eventuele recht kunnen halen.
Nieuws
Voor mij is dat geen nieuws, maar goed bestuur.
Voor de wethouder en de Goudsche Courant is dat wel nieuws:

WETHOUDER WIL DUIDELIJKHEID PUNTENSYSTEEM
SCHOONHOVEN | Wethouder Huizinga (CDA) wil duidelijkheid van woningstichting Provesta over het gehanteerde puntensysteem voor huurwoningen. Huizinga komt in actie naar aanleiding van een smeekbede van mevrouw Achouria Boujli, die dakloos dreigt te worden na een echtscheiding. De vrouw heeft vorige week op het stadhuis een onderhoud over de ontstane situatie gehad met de wethouder.

Huizinga benadrukt dat hij geen pleidooi zal houden voor verandering van het systeem. "Ik wil alleen een mogelijke fout in het geval van mevrouw Boujli uitsluiten. Medische urgentie krijgt altijd voorrang. Echtscheidingen zijn er aan de lopende band. Daar kun je geen systeem voor bedenken."

Mevrouw Boujli heeft met haar twee kinderen tijdelijk onderdak gevonden bij een vriendin. Zij verlaat echter per 1 februari de woning. "En op dat moment sta ik letterlijk op straat", aldus Achouria Boujli.

De woningstichting heeft al eerder laten weten over onvoldoende huizen te beschikken om de talloze urgentiegevallen te kunnen 'wegwerken'.
Huizinga is daarvan op de hoogte. "Vooral echtscheidingen hakken er behoorlijk in. Het gaat tegenwoordig niet meer om slechts tientallen personen. De vraag overtreft het aanbod."

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?