<$BlogRSDUrl$>

woensdag, januari 28, 2004

Foutje 

Wethouder Deerenberg heeft ingezien dat zijn plan voor twee grote scholenclusters politiek niet voldoende draagvlak heeft. Hij laat nu ook de andere opties onderzoeken. Lees hier zijn verhaal. Jammer is dat hij daarbij de oppositie verwijt dat zij geen oog hebben voor de onderwijskundige aspecten van de huisvesting.
Foutje
Wat onze fractie betreft is dat niet waar. Een goede sociale veilige leeromgeving is essentieel voor het onderwijs. En daar maken we ons nou juist zorgen om als het gaat om clustering. Wordt de maat, de schaal niet te groot. En overigens, kleinschalig denken, dat is pas vernieuwend! Let maar om waar straks al die geleerden meekomen als het gaat om het oplossen van de problemen bij het voortgezet onderwijs.
Nog een foutje
Deerenberg gaat uit van duizenden leerlingen op een locatie. En zegt dan dat zo’n school niet past op het daarvoor bestemde (Argento) terrein. Maar een brede school is niet altijd groot in aantal, maar wel altijd gevarieerd in aanbod. Naast het reguliere onderwijs ook kinderopvang en andere pedagogische en sociaal-culturele activiteiten. Dus het ruimtelijke aspect is nog een aspect waarom je niet alle kinderen op twee hopen moet gooien. We hebben er de aangewezen ruimte en tijd niet voor.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?