<$BlogRSDUrl$>

donderdag, januari 22, 2004

Brief aan de wethouder 

Beste Jos,

om met het laatste te beginnen: je hebt helemaal gelijk dat mijn vragen in de reguliere vergadering thuis horen en niet in de rondvraag. Ik heb dan ook geprobeerd Sociale Zaken op de agenda te krijgen, zoals in mijn idee door jou ook gezegd was de vorige keer.

We verschillen van mening als het gaat om de inzet van SoZa met betrekking tot het minderheden beleid. De wet is een halverwege vorig jaar ingesteld. En het uitgangspunt van de wet onderschrijven wij ook. Alleen zijn de bezuinigingsvoorstellen die in de wet zijn ingefietst niet goed doordacht.
Dat blijkt wel nu er achteraf allerlei zaken gerepareerd worden. En ondanks dat zijn de minima nog steeds de dupe, onevenredig meer dan modaal en meerverdieners. Ik vind dat je een twee stromen beleid moet voeren. Enerzijds werken aan een goede invoering, anderzijds zo snel en goed mogelijk de gevolgen van de bezuinigingen opvangen. Je argument dat het door de invoering van de wet te druk is snijdt maar ten dele hout. Er is tenslotte een rijksbijdrage ontvangen voor de kosten van de invoering van de wet. Er is dus ruimte. En vergeet niet dat de minima nu al de gevolgen ondervinden.

Met monitoren van de gevolgen van de AWBZ bedoelen we niets anders dan in de gaten houden wat er de komende maanden gebeurd. Er is landelijk een eerste golf van opzeggingen geweest bij de aankondiging van de verhoging. Misschien volgt er nog een tweede als de bedragen bekend worden. Wat betekent dat voor de thuiszorg in Schoonhoven en Reakt. En wat betekent dat voor de zorgvragers. Het lijkt mij dat deze vragen gesteld kunnen worden aan het management van beide instellingen. Dat hoeven de ambtenaren niet zelf bij te
houden. Alleen door te geven. Zodat, als dat nodig is, de raad zijn bevoegdheden kan uitoefenen. En er beleid op kan maken.

Tenslotte had ik nooit gedacht dat een simpele vraag naar de beginsituatie per 1/1/04 zo moeilijk te beantwoorden was. En ik ben verbaasd dat ik nu voor de derde keer op rij de vraag moet herhalen. Je moet dat als college toch ook zelf willen weten? Hoe wil je anders kunnen sturen en in geval van overschrijdingen of snelle stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden dit aan de raad laten weten? De begroting van 2004 is gebaseerd op een aantal veronderstellingen. Inmiddels zijn we verder. Wat ik dus vraag zijn de zekerheden:
Hoeveel uitkeringsgerechtigden zijn er. Wat krijgen we nu uiteindelijk van
het rijk, over welke potjes is dat verdeeld, wat is nu de ruimte voor gemeentelijk sociaal beleid (minimabeleid). En wanneer komen we in de problemen.

Mijn antwoord op je vragen stuur ik je niet alleen per e-mail, maar zet ik ook op mijn website: http://janbeugelaar.blogspot.com.
Dat is de plek waar ik mijn gedachten en meningen ventileer. Eerst was dat in de beslotenheid van mijn studeerkamer, sinds een paar weken open het wereldwijde web. Straks meer gericht op de Schoonhovense bevolking. Het is mijn persoonlijke bijdrage aan het dualisme en een uitnodiging voor meer betrokkenheid van mijn plaatsgenoten.

(Per e-mail ben ik vergeten er vr.gr. onder te zetten.Echt per ongeluk.)

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?