<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, januari 31, 2004

briefje 

Vandaag verstuurd aan Mariëtte Hamer van de tweede kamerfractie en aan Egon Adel van het patijbureau.

Beste Mariëtte en Egon,

Nog net op de rand van januari ontving ik jullie nieuwjaarswensen voor een goed en strijdbaar 2004. Met de hoop op een intensieve samenwerking tussen alle partijgeledingen.
Normaal ben ik altijd blij met dat soort post, maar nu is het toch bij mij in het verkeerde keelgat geschoten. Niet vanwege de vertraging. Maar vanwege het feit dat er uit de brief blijkt dat jullie niet weten hoe Zuid Holland eruit ziet.
In de Krimpenerwaard - onderdeel van het Groene Hart werken 5 buurgemeenten intensief samen onder de noemer K5. Dat zijn de volgende gemeenten: (tussen haakjes jullie regio indeling) Bergambacht (Drechtsteden), Vlist (Groen Hart), Schoonhoven (Rijnmond Noord), Ouderkerk (Rijnmond Noord) en Nederlek (staat niet op de lijst, wel Krimpen). Mijn voorstel is alle K5 gemeenten onder het Groene Hart te laten vallen. Dan sluit je aan bij meerdere samenwerkingsverbanden die er al zijn, zoals het ISMH (intergemeentelijk samenwerkingsverband Midden Holland).
Zo. Mijn boosheid is weg. En natuurlijk wens ik jullie ook het allerbeste.

Wil je meer weten over wat er zoal speelt in de Krimpenerwaard, kijk dan ook eens op mijn weblog: http://janbeugelaar.blogspot.com. Daar vind je overigens ook een afschrift van deze brief.

Met vriendelijke groet, Jan Beugelaar

Spijkers met koppen 

Vanmorgen was ik bij de Vara om mijn kandidatuur voor de Verenigingsraad toe te lichten. Het weer was grauw, het omroepkwartier was grauw en het Vara gebouw was grauw. En bijna uitgestorven. "Maar binnen scheen een flauw rood socialistich zonnetje dat een poging deed om de kilte in de samenleving te verjagen..."" Grapje. Maar het is wel goed te zien dat ook voor deze publieke zaak mensen vrije tijd vrijmaken en hun capaciteiten inzetten. Ben erg benieuwd wat de uitkomst gaat worden en waar ik op de voordracht terecht kom. Ik vond het leuk om mee te maken.
Carrie
Wie het wel lukte om de kilte weg te jagen was Carrie, de roodharige en roodhartige columniste van Spijkers met koppen. Een radioprogramma dat ik veel te weinig beluister. Natuurlijk ging het programma ook over de deportatie van uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ook over de Westafrikaanse meisjes die met het uitzetten regelrecht naar hun besnijdenis worden gestuurd.
Een vertegenwoordigster van van harte pardon verwoorde de schaamte die zij en vele anderen voelen.
Carrie is de schaamte voorbij en stelde God voor Guusje Nederhorst te ruilen met Verdonk. Je kunt de column van Carrie hier beluisteren of over een paar dagen teruglezen.


vrijdag, januari 30, 2004

Beetje de weg kwijt? 

Voor mij was het wel duidelijk na de bijeenkomst met de raadsleden over de K5.(zie de bijdrage van dinsdag). Maar we zijn nog geen week verder en de verwarring is compleet. Nederlek laat via de krant weten vast te houden aan een eigen K5 onderzoek en daarna pas een provinciaal onderzoek te willen naar de bestuurskracht. Hans Oosters, burgemeester van Bergambacht en Kvijfer, meldt vandaag in de krant dat de gemeenteraden zelf met een voorstel moeten komen en dat hij good old Arie Kooij heeft gevraagd dat te trekken. En in mijn enveloppe met raadstukken zit vandaag een voorstel van het college van Schoonhoven om het oorspronkelijke K5 voorstel iets aan te passen.
Gaat lekker!

donderdag, januari 29, 2004

(Geen) nieuws, goed nieuws? 

Vandaag de eerste dag van een zevendaagse training over communicatie. Hoe kan je je eigen kracht beter gebruiken. En logisch, zo’n eerste dag staat vooral in het teken van de theorie. Voldoende stof tot nadenken gekregen. En als het dan nog slecht weer is, dan heb je daar in het openbaar vervoer alle tijd voor. Wat minder tijd vandaag dus voor de politiek.
Maar er is wel iets wat me bezig houdt. En dat leg ik dan hier maar even neer. Ik heb zelf in de journalistiek gewerkt, voor ik naar de marketingcommunicatie en de horeca verkaste. Maar de laatste tijd krijg ik steeds meer moeite met de journalistiek. Het lijkt wel of de taakopvatting veranderd is,. Van verslaglegging wat er in de wereld gebeurd, naar zoeken naar de dingen die niet deugen. Slecht nieuws, rot nieuws, verkoopt als nooit te voren. Denk ik, en denken de kranten.
En dat maakt dat alleen critici aan het woord komen. Dat goed nieuws geen nieuws is. Dat Groen Links zoveel in Schoonhoven in het nieuws is. Dat Rob Oudkerk zo achtervolgd is. Dat zelfs de BBC nu in het nieuws is.
Lichtpuntje: De Goudsche Courant ‘onthulde’ deze website. Toch nog goed nieuws.

woensdag, januari 28, 2004

Foutje 

Wethouder Deerenberg heeft ingezien dat zijn plan voor twee grote scholenclusters politiek niet voldoende draagvlak heeft. Hij laat nu ook de andere opties onderzoeken. Lees hier zijn verhaal. Jammer is dat hij daarbij de oppositie verwijt dat zij geen oog hebben voor de onderwijskundige aspecten van de huisvesting.
Foutje
Wat onze fractie betreft is dat niet waar. Een goede sociale veilige leeromgeving is essentieel voor het onderwijs. En daar maken we ons nou juist zorgen om als het gaat om clustering. Wordt de maat, de schaal niet te groot. En overigens, kleinschalig denken, dat is pas vernieuwend! Let maar om waar straks al die geleerden meekomen als het gaat om het oplossen van de problemen bij het voortgezet onderwijs.
Nog een foutje
Deerenberg gaat uit van duizenden leerlingen op een locatie. En zegt dan dat zo’n school niet past op het daarvoor bestemde (Argento) terrein. Maar een brede school is niet altijd groot in aantal, maar wel altijd gevarieerd in aanbod. Naast het reguliere onderwijs ook kinderopvang en andere pedagogische en sociaal-culturele activiteiten. Dus het ruimtelijke aspect is nog een aspect waarom je niet alle kinderen op twee hopen moet gooien. We hebben er de aangewezen ruimte en tijd niet voor.

dinsdag, januari 27, 2004

Zie je wel! 

Ik schreef het al eerder. De IND zet naar de verkeerde landen uit. Als je dat tegen iemand zegt wordt je niet geloofd. Het zijn met name de minderjarigen die hier het slachtoffer van worden. Maar het is wel waar!
Vandaag op het ANP:
'Jonge vluchtelingen uitgezet naar verkeerd land'
AMSTERDAM (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft begin december twee minderjarige vluchtelingen uit Sierra Leone naar Nigeria uitgezet. De jongens verblijven nu in een 'verkeerd' land, onder slechte omstandigheden.

Lees hier het hele artikel.

Reactie van Hans

Hierbij wil ik even reageren op Zie je wel, ik wist het wel. Als ik naar mijn eigen pleegzoon Philip kijk, dreigt hij straks een keer te worden uitgezet naar een land waar hij nog nooit is geweest en de taal niet van spreekt. En dat alles omdat een ind-medewerker in dat land iemand zo ver heeft gekregen dat zij hem herkende op een foto. Alles wat je ertegen inbrengt wordt op voorhand als een grote leugen gezien. Men is zo vaak geconfronteerd met leugens dat de waarheid niet meer wordt gezien of op voorhand in de categorie leugens wordt gerangschikt. Vreselijk machteloos wordt je daarvan.Ik denk dat ik t.z.t. een dna-onderzoek moet laten uitvoeren en dat zal me dan wel een reis naar Angola kosten. Maar dat moet dan maar.
K 5 

Gisteren dan de lang verwachte bijeenkomst met de gemeenteraden en de provincie. En direct aan het begin haalde Marnix Norder al de angel er uit. ‘Verwacht geen knallende discussie, maar een avond met de intentie tot samenwerking, vertrouwen en openheid”. En hij voegde de daad bij het woord door een eerlijk verhaal te houden dat bij de meeste aanwezigen leidde tot meer vertrouwen in de uitkomst van de bestuurskrachtmeting. Want waar ging het nou uiteindelijk om? Het meeste werd er geprutteld over het tijdstip van het onderzoek, niet of het onderzoek wel plaats moest vinden. De uitkomst van de avond was dan ook positief: het onderzoek komt er in het tempo van de K5, onder regie van K5 en met een subsidie van de provincie.
Negatief
Jammer dat er één fractie was die meende op de man te moeten spelen. En Norder beschuldigde van ‘herindelen, herindelen, herindelen.’. Als er iets is wat de avond geleerd heeft is dat alle opties nog open zijn en dat herindelen van bovenaf (lees provincie) niet aan de orde is en komt.
Ook vreemd was de opstelling van burgemeester Veerhoek van Nederlek. Aan het einde van de avond stelde hij het voorstel van de bestuurscommissie ter discussie. (Daar zit hij zelf in!)
Hij bleef hameren op het feit dat er eerst het eigen en dan het provincieonderzoek moest komen, terwijl de uitkomst van de avond was dat je praktisch beide onderzoeken tegelijkertijd kunt uitvoeren.

maandag, januari 26, 2004

Katten 

Katten in het nauw maken rare sprongen. Met dat in het achterhoofd zal ik vanavond bij de bijeenkomst van raadsleden van de K5 gemeenten zitten. De afgelopen week zijn er heel wat vooroverleggen geweest. Ook de PVDA fracties en bestuurders zijn bij elkaar gekomen. Ik kon daar helaas niet bij zijn vanwege de commissie vergadering. Je ziet door de fracties heen denk ik twee stromen ontstaan. Zij die niet bang zijn voor de uitslag van een onderzoek (vaak te vinden in de oppositie) en de partijen die tegenstribbelen. En meestal jarenlang verantwoordelijk zijn geweest voor het bestuur in hun gemeente.
De Cloe
Vanuit die optiek kan De Cloe rustig zijn strategie bepalen. Hij is tenslotte tijdelijk, heeft geen bestuurlijk verleden en kan uitgaan van zijn eigen kracht. Anders dan Oosters, die al helemaal K5 is en denkt. Het voorstel van de Cloe om de krachtmeting zelf te betalen en dus te bepalen getuigt van strategisch inzicht. Als het vanavond bij zeuren blijft over de kosten en de timing, kunnen de raadsleden wel eens met de kat in de zak thuiskomen. (En het is een inkoppertje: de burger zal met een kater blijven zitten.)

zondag, januari 25, 2004

Karina 

In het Volkskrant magazine van dit weekend staat een interview met Karina Schaapman. Het Amsterdamse raadslid dat in haar boek 'Zonder moeder' verhaalt over haar jeugd en haar verleden als prostituee. De voorpublicatie in het magazine vraagt wat mij betreft om een vervolg en ik zal het boek dan ook zeker kopen.
In het interview uit Karina haar twijfels over het feit of ze nu nog mag fuctioneren als raadslid. Iets wat ze met hart en ziel goed doet. Voor mij geneog reden om haar het volgende mailtje te sturen:

Even een kort berichtje van een collega PVDA raadslid uit een kleine gemeente:
Ik ben er trots op dat je de PVDA hebt uitgekozen om je idealen te verwezenlijken. Van mij zul je ook alle steun krijgen mocht iemand vinden dat je geen raadslid kan zijn omdat je vanuit een achterstandsituatie bent opgeklommen tot een woordvoerder voor diegenen die het nog steeds moeilijk hebben.
Ik ga zeker je boek kopen.


zaterdag, januari 24, 2004

Rutten zegt het ook 

In de discussie over het snel aanpakken van het koopkrachtverlies van de minima (zie mijn brief aan de wethouder van donderdag 22 januari) staat de staatssecretaris aan mijn kant. Hij noemt zelfs hetzelfde project als ik mijn vragen deed: het verzorgen van een collectieve ziektenkostenverzekering. Dit is de link naar het hele artikel op de site van Binnenlands Bestuur. Hieronder vindt je een citaat:

Minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt in een reactie op de berekeningen van het Nibud dat het weliswaar klopt dat de meeste mensen er financieel op achteruit gaan, maar dat het beeld minder zwart is dan geschetst. Hij wijst er op dat het kabinet 111 miljoen euro heeft uitgetrokken om de minima en chronisch zieken en gehandicapten te ondersteunen. Van dit bedrag gaat tachtig miljoen euro naar gemeenten voor het verlenen van bijzondere bijstand aan deze groepen.
Gemeenten kunnen het geld ook gebruiken, zo stelt de bewindsman, om een collectieve ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden af te sluiten. Het extra geld is overigens wel een compensatie voor de aanvankelijk geplande bezuiniging van 150 miljoen euro op de bijzondere bijstand.

vrijdag, januari 23, 2004

Duimen 

Slechts 220 asielzoekers krijgen wegens hun schrijnende situatie een verblijfstatus, boven de al bekende groep.
En nu heel hard duimen voor de Schoonhovense gezinnen.

Ruim 2300 vreemdelingen krijgen verblijfstitel
Uitgegeven: 23 januari 2004 12:53

DEN HAAG - Meer dan 2300 vreemdelingen krijgen een verblijfsvergunning op basis van een speciale bevoegdheid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Van de 2334 personen mogen 2097 blijven in het kader van de eenmalige beperkte pardonregeling.

Daarnaast heeft Verdonk 220 mensen een verblijfstitel gegund, vanwege hun schrijnende situatie.

Het kabinet heeft vrijdag hiermee ingestemd. Aanvankelijk was ingeschat dat ongeveer 2200 mensen voor de pardonregeling in aanmerking kwamen.


donderdag, januari 22, 2004

Brief aan de wethouder 

Beste Jos,

om met het laatste te beginnen: je hebt helemaal gelijk dat mijn vragen in de reguliere vergadering thuis horen en niet in de rondvraag. Ik heb dan ook geprobeerd Sociale Zaken op de agenda te krijgen, zoals in mijn idee door jou ook gezegd was de vorige keer.

We verschillen van mening als het gaat om de inzet van SoZa met betrekking tot het minderheden beleid. De wet is een halverwege vorig jaar ingesteld. En het uitgangspunt van de wet onderschrijven wij ook. Alleen zijn de bezuinigingsvoorstellen die in de wet zijn ingefietst niet goed doordacht.
Dat blijkt wel nu er achteraf allerlei zaken gerepareerd worden. En ondanks dat zijn de minima nog steeds de dupe, onevenredig meer dan modaal en meerverdieners. Ik vind dat je een twee stromen beleid moet voeren. Enerzijds werken aan een goede invoering, anderzijds zo snel en goed mogelijk de gevolgen van de bezuinigingen opvangen. Je argument dat het door de invoering van de wet te druk is snijdt maar ten dele hout. Er is tenslotte een rijksbijdrage ontvangen voor de kosten van de invoering van de wet. Er is dus ruimte. En vergeet niet dat de minima nu al de gevolgen ondervinden.

Met monitoren van de gevolgen van de AWBZ bedoelen we niets anders dan in de gaten houden wat er de komende maanden gebeurd. Er is landelijk een eerste golf van opzeggingen geweest bij de aankondiging van de verhoging. Misschien volgt er nog een tweede als de bedragen bekend worden. Wat betekent dat voor de thuiszorg in Schoonhoven en Reakt. En wat betekent dat voor de zorgvragers. Het lijkt mij dat deze vragen gesteld kunnen worden aan het management van beide instellingen. Dat hoeven de ambtenaren niet zelf bij te
houden. Alleen door te geven. Zodat, als dat nodig is, de raad zijn bevoegdheden kan uitoefenen. En er beleid op kan maken.

Tenslotte had ik nooit gedacht dat een simpele vraag naar de beginsituatie per 1/1/04 zo moeilijk te beantwoorden was. En ik ben verbaasd dat ik nu voor de derde keer op rij de vraag moet herhalen. Je moet dat als college toch ook zelf willen weten? Hoe wil je anders kunnen sturen en in geval van overschrijdingen of snelle stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden dit aan de raad laten weten? De begroting van 2004 is gebaseerd op een aantal veronderstellingen. Inmiddels zijn we verder. Wat ik dus vraag zijn de zekerheden:
Hoeveel uitkeringsgerechtigden zijn er. Wat krijgen we nu uiteindelijk van
het rijk, over welke potjes is dat verdeeld, wat is nu de ruimte voor gemeentelijk sociaal beleid (minimabeleid). En wanneer komen we in de problemen.

Mijn antwoord op je vragen stuur ik je niet alleen per e-mail, maar zet ik ook op mijn website: http://janbeugelaar.blogspot.com.
Dat is de plek waar ik mijn gedachten en meningen ventileer. Eerst was dat in de beslotenheid van mijn studeerkamer, sinds een paar weken open het wereldwijde web. Straks meer gericht op de Schoonhovense bevolking. Het is mijn persoonlijke bijdrage aan het dualisme en een uitnodiging voor meer betrokkenheid van mijn plaatsgenoten.

(Per e-mail ben ik vergeten er vr.gr. onder te zetten.Echt per ongeluk.)

Heel even... 

...stoom afblazen na een te hectische vergadering van de commissie. Teleurstelling over het niveau van sommige bijdragen en trots op mijn eigen voorbereiding strijden een beetje om de eerste plaats. Maar ook balen. Dat belangrijke Sociale Zaken items naar de rondvraag werden verwezen en zeer slecht en oppervlakkig werden beantwoord door de wethouder. Huizinga zegt dat Sociale Zaken hem zeer aan het hart gaan. En dat geloof ik wel. Maar hij heeft het dan over het maken van goede procedures. En ik heb het over de mogelijkheden die we uit Den Haag krijgen om vooruitlopend op die procedures de pijn alvast wat te verzachten. Want die pijn is er absoluut. En die is er nu.

Reactie van Hans Wiegant:

Hallo Jan,

Even reageren op je stoomafblazen stukje. Ik heb volgens mij heel wat meer afgeblazen dan jij. Wat ben ik kwaad op Huizinga. Obligate antwoorden op zinnige inbreng. De volgende keer moet je alvast zelf zijn antwoord meeformuleren in je vraagstelling. Kan hij dat alvast niet meer doen. En dan die gotspe over die schoollocatie. Het is alsof je iemand opdracht hebt gegeven een verbouwing voor je uit te voeren die volgend jaar begin november klaar moet zijn. En dan gebeurt er eerst zo’n anderhalf jaar niets en dan komt de aannemer half september bij je en zegt dat je morgen die tegels uitgezocht moet hebben omdat hij anders zijn einddatum niet haalt. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt dan bij jouw. Zoals gisterenavond al vaak gezegd: Hoe durf je!!woensdag, januari 21, 2004

Aan de bak 

Vanavond de eerste commissievergadering van Samenleving. Ik ben net klaar met de voorbereiding. Het is een volle agenda. Voor mijn gevoel biedt een commissievergadering meer de gelegenheid om nog invloed te hebben op het beleid. In raadsvergaderingen is vaak een meer politieke afweging die er gemaakt wordt. Bij elk agendapunt dat ik voorbereid stel ik me wel steeds vaker te vraag of het niet teveel detail is. Het is lastig om de hoofdlijnen vast te houden. Neem zo'n discussie over het zwembad en de tarieven. Dat dossier is inmiddels al behoorlijk dik en er zijn naar mijn idee flink wat fouten door de vorige wethouder gemaakt. De verleiding is groot om daar allemaal nog op terug te komen. Ik denk dat ik er dit keer wel in geslaagd ben om mezelf te beperken. In de linkerkolom tref je mijn inbreng aan. Wil je er meer over weten? Mail maar. Bijdrage commissie 210104Voorbereidingen commissie Samenleving 21 januari.doc

maandag, januari 19, 2004

Circus 

Vanavond begint het dan weer. De commissievergaderingen ter voorbereiding van de Gemeenteraad. Hans Wiegant mag als voorzitter het spits afbijten met de commissie middelen. Op de agenda staat onder meer de burgerpeiling en de informatieplicht. Voor dat laatste is het PVDA/D66 voorstel gelijk aan dat van het college. Verder veel ingekomen stukken over de K5. De Goudsche courant bericht daar vandaag uitgebreid over. Lees hier de bijdrage. Dat zal vanavond niet onbesproken blijven. Zeker niet nu burgemeester de Cloe de rol van spelbreker toebedeeld krijgt. Ik was het niet van plan, maar vanavond ga ik toch maar even polshoogte nemen.
Morgen geen bijdrage, wegens verplichtingen elders.

zondag, januari 18, 2004

Groen Lnks bijeenkomst jongerenhuisvesting 

Het stond echt in de uitnodiging. Zelfs twee keer. Groen Links zou een alternatief plan presenteren voor betaalbare woningbouw op de Hooijkaas locatie. De medewerker van de Statenfractie zei het aan het begin nog eens: blij dat er nu een concreet plan was. Gebakken lucht was het. Het resultaat van een brainstorm van drie mensen. Een paar schetsen. Niks plan. Toen ik daar naar vroeg, zei Ad Struijs dat het de bedoeling was dat jongerenhuisvesting hoog op de agenda te plaatsen. Dat streven onderschrijf ik van harte. Maar in zijn inleiding had Ad net vertelt wat er in de afgelopen paar jaar aan aandacht was en is. En met het presenteren van een vaag idee bereik je alleen maar dat het beeld dat er nooit wat gebeurd versterkt wordt.
Toch goed
Aan de andere kant is het positief dat er van gedachten wordt gewisseld over dit item. Dat wordt aangetoond door jongeren hoe hoog de nood is. Dat het niet alleen om studenten gaat. Provesta directeur van Zoest schetste helder het beleid. Hij vertelde over de (mislukte) poging om grond van de Vakschool te kopen voor studentenhuisvesting. En hij deed het aanbod om nog eens goed met elkaar naar de regels voor de verdeling te kijken. Zelf bracht ik nog eens de 100 leegstaande bovenetages en pandjes in de binnenstad onder de aandacht. Als we die drie zaken nu eens voortvarend oppakken, kunnen we de eerste nood ledigen. Het lijkt me goed dat Groen Links dat initiatief nog even houdt, maar onze fractie moet het zeker steunen.
Weer actief?
Oud wethouder en leider van Gemeentebelang Theo Ricken was aanwezig. En nam actief deel aan de discussie. Weer terug aan het front?

zaterdag, januari 17, 2004

Kernvoorzieningen 

Vandaag een beetje opruimen. Vanmiddag naar de GroenLinks bijeenkomst over jongeren huisvesting. Ik hou mijn bedenkingen nog even voor me. Wie weet! Krijg wel steeds vaker de neiging ze ZwartWit te noemen. :)
In de sportschool collega commissielid Arie nog even gesproken. Een paar gedachten uitgewisseld over de kernvoorzieningen. Zo zei hij geen moeite te hebben met subsidie voor het theater, maar wel met subsidie voor de toneelvereniging. Voor SGP/ChristenUnie al een hele vooruitgang. Ik ben het ook wel eens met die mening. Steeds sterker wordt het idee dat de gemeente facilitair kan zijn door accommodaties te bieden, maar dat de verengingen de zaak zelf moeten runnen. Als dat betekent dat de contributies omhoog moeten, dan is dat niet anders. Tegelijkertijd moet je wel mogelijk maken dat groepen die het niet kunnen betalen ondersteuningen krijgen, bijvoorbeeld door een stadspas. Morgen er weer even stevig tegen aan. Ik zal proberen de commissievergadering al in zijn geheel voor te bereiden en online te zetten. Maar vanavond eerst nog naar de kernvoorziening die het Artotheater heet.

vrijdag, januari 16, 2004

De jeugd van tegenwoordig 

En weer staan de jongeren in de schijnwerpers. En weer wordt er gegeneraliseerd. Wat er op het Terra collega in Den Haag gebeurd is, is afschuwelijk. En in een naar mijn idee normaal functionerende maatschappij laat je het dan over aan justitie om de feiten te onderzoeken en er door middel van een strafproces conclusies aan te verbinden. Maar ondertussen staan de kranten en de websites al vol met conclusies, meningen en overtuigingen. Met als gevolg dat de daad van 1 persoon uitstraalt naar heel veel anderen. En ook ik dreigde er in te stinken vanmiddag.
Hoezo, vooroordeel?
Vanmiddag reisde ik per trein vanuit Brussel naar Gouda. De sneltrein vanuit Rotterdam stopt bij Alexander. Naast het station ligt een vestiging van het ROC Zadkine. Het perron stond vol. En opeens was ik op mijn hoede. En helemaal toen ik geschreeuw hoorde. En waarom? Omdat ik jongeren al aan het vereenzelvigen ben met rottigheid. Er was niets aan de hand, gewoon jongeren die blij waren dat het weekeind was.
Geen incident
Net was in het nieuws dat Balkenende en Van der Hoeven de moord niet als incident beschouwen. Er is veel meer agressie op scholen. Dat is absoluut waar. Maar het is wat mij betreft geen jongerenprobleem, maar een maatschappelijk probleem. Van de fuck you maatschappij. Zie mijn bijdrage van maandag 12 januari.

donderdag, januari 15, 2004

Oproep 

Vandaag voor zaken even naar Brussel. Daarom vooruit een bericht. Dit keer van de fractie uit Den Haag.

Oproep: meld uw ervaringen over de gevolgen van de harde maatregelen in de zorg!
12-01-2004 12:00
De PvdA maakt zich grote zorgen over de harde maatregelen in de zorg van dit kabinet. De eigen bijdrage thuiszorg gaat drastisch omhoog. Het ziekenfondspakket is uitgekleed en veel mensen moeten zich aanvullend verzekeren. We weten niet precies wat de gevolgen zullen zijn. We weten wel dat mensen die ziek zijn, een handicap hebben en van ondersteuning afhankelijk zijn, daar veel meer geld dan voorheen voor moeten betalen. De inkomensgevolgen zijn groot en moeilijk te dragen voor mensen met lage en middeninkomens.

De Tweede kamerfractie wil graag horen wat de gevolgen in de praktijk zijn. Stuur ons uw voorbeelden over thuiszorg, WVG, aanvullend verzekeren en eventuele weigering door ziektekostenverzekeraars. Aan de hand van die praktijkverhalen willen we het kabinet confronteren met de gevolgen van het huidige beleid. Alle ervaringen worden, zonder persoonsgegevens, aangeboden aan de staatssecretaris, mevrouw Ross - van Dorp.

Laat het weten, en e-mail ons uw ervaringen! De redactie PvdA.nl zal de bevindingen en mogelijke conclusies van het meldpunt op de website publiceren. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en persoonlijke ervaringen gedaan aan het meldpunt worden niet als zodanig gepubliceerd.


woensdag, januari 14, 2004

Opletten (2x) 

Algemeen wordt bekend dat de veranderingen in de AWBZ gevolgen gaan hebben voor de thuiszorg. Immers, de uurtarieven kunnen omhoog gaan en op voorhand wordt al hulp opgezegd. Of dat terecht is moet nog blijken. Waar we op moeten letten is of de verandering ook gevolgen heeft voor de dagopvang van (ex)psychiatrische patiënten of anderen die baat hebben bij de activiteiten van REAKT. (Deze club verzorgt samen met anderen opvang en begeleiding in het oude weeshuis. Zij krijgen hun geld ondermeer via de AWBZ). De eerste tekenen zijn er dat cliënten wegblijven. De voorgestelde verhoging van twee pakjes shag willen of kunnen ze niet betalen. De volgende commissievergadering gaan we vragen hier extra op te letten en er een verslag van te maken (monitoren).
De wethouder moet ook opletten
Ik heb het idee dat wethouder Huizinga niet oplet tijdens de vergaderingen. Vandaag weer een voorbeeld. Hij leest in het concept verslag van de raadsvergadering dat ik heb gevraagd een overzicht te maken over de Wet Werk en Bijstand. Nu moet ik met spoed die vraag per e-mail nog een keer herhalen. Veel te laat dus aan de slag gegaan. Gisteren kreeg ik een e-mail met het bericht dat ik tijdens de vorige raadsvergadering gelijk had met mijn opmerkingen over fouten in de verordeningen. Maar de wethouder presteerde het in die vergadering nog te zeggen dat ik politiek en niet technisch bezig was. Later mocht ik mijn vragen nog een keer mailen. Dat schiet lekker op. Zo hou je de raad van de straat.

dinsdag, januari 13, 2004

Hans is boos 

Hans Wiegant was boos, zeg maar kwaad. Gisteravond hadden we fractievergadering en op de agenda stond ondermeer de huisvesting van het onderwijs. Het college doet 2 voorstellen. Het eerste voor een onderzoek naar 2 scholencomplexen, het tweede om de Vrouwenmantel als locatie aan te wijzen.
Om met het laatste te beginnen.
Hiermee gaat het college (weer) voorbij aan de lang uitgesproken brede wens van de fracties om de school op het Argento terrein te vestigen. Iets wat al heel lang beleid is. En wat heeft geleid tot beloften aan inwoners van Schoonhoven. En waarom dit aan de commissie Samenleving voorstellen. De Raad wacht na een discussie in de commissie Ruimte op een voorstel voor het Argento terrein. Een bredere school dan eerst maakt niet uit. Er is plaats genoeg, als je de 8 luxe woningen uit het plan schrapt.
Onderzoek
De wens voor twee scholencomplexen komt van het christelijk onderwijs. In tegenstelling tot het Openbaar Onderwijs is de leerlingen prognose niet zo gunstig. Zeker niet als het openbaar onderwijs ook nog een vestiging in Oost krijgt. Het Openbaar onderwijs wil wel onderzoeken of twee locaties mogelijk is, maar geeft al aan hier niet echt op te zitten wachten. Het laten verdwijnen van het lager onderwijs uit het centrum is een aanslag op de leefbaarheid en de sociale vitaliteit van de binnenstad. Daarbij vergroot het de (onveilige) schoolroutes voor veel kinderen. Ik moet de politieke partij nog tegenkomen die deze stap wil zetten.
Terechte boosheid van Hans over dit onderwerp dat al zo lang speelt.

maandag, januari 12, 2004

Leesvoer 

Vanavond fractievergadering, daarom een voorgeprogammeerde bijdrage vandaag.
In het katern Reflex van de Volkskrant van afgelopen zaterdag staat een paginagroot artikel van Hans Wolf. De titel: Weg met de fuck-you cultuur! Ik heb het verhaal uitgeknipt omdat ik het nog een paar keer wil lezen. Een paar citaten om over na te denken:
De omgeving verdwijnt als gedragcorrigerende categorie uit ons bewustzijn.
Schaalverkleining in de (semi) publieke sector, met name onderwijs, zorg, jeugdhulpverlening...., is een eerste randvoorwaarde (voor een krachtig sociaal-cultureel beleid).
Een verdere inperking van de gedoogcultuur en bevorderen van een aanspreekcultuur....
Als je wilt dat burgers ( en dan vooral ook jongeren) duidelijke gedragsnormen leren, dan moet je een pedagogische infrastructuur creëren, waarin dat mogelijk wordt. Dat doe je dus niet door uit pure bezuinigingsoverwegingen te snijden in subsidies aan maatschappelijke organisaties.
Denk...denk....denk....

zondag, januari 11, 2004

Het zondagse lijstje 

Vandaag een e-mail gekregen met de schriftelijke bijdrage van Leen Ouweneel voor de fractievergadering van morgen. Dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Mijn lijstje:
Vragen formuleren met betrekking tot Centraal Orgaan Asielzoekers, de verhouding tussen met de K5 gemeenten/ het aantal te huisvesten asielzoekers en Provesta.
Jeugdbeleid: verbreden naar K5? Notulen van een overleg zeggen iets anders dan de wethouder de vorige keer beweerde.
Voorstel tot uitnodigen van de initiatiegroep sociale leefbaarheid in een commissie om hun project ouderen/jongeren toe te lichten.
Voorstel tot uitnodigen van besturen kinderopvang en naschoolse opvang.
Wanneer is een instelling een kernvoorziening en wanneer niet. Voorwaarden formuleren.
Het onderzoek dat voorgesteld wordt naar de mogelijkheden voor twee grote schoolcomplexen in Schoonhoven uitbreiden met het onderzoek naar drie iets kleinere complexen.
Het uitbreiden van de bevoegdheden van de cliëntenraad.
Genoeg te doen dus.
Vluchtelingen nieuws van de dag:Wat we al vermoeden. De IND zet met illegale reispapieren uit.
Lees hier verder.

zaterdag, januari 10, 2004

Voorbereidingen (2 X) 

Minister Verdonk heeft een akkoord met de gemeente bereikt over de uitzetting van illegalen. Niet op straat, maar ter voorbereiding van de uitzetting in een soort gevangenis. Nou lijkt het dus dat de problemen voor de gemeenten zijn opgelost. Het tegendeel is mijns inziens waar. Dit akkoord gaat er van uit dat de asielzoekers weer terug naar hun land kunnen. Over willen hebben we het niet meer. In het geval van Somalië is het al duidelijk dat deze vluchtelingen niet legaal terugkunnen. Maar er zijn meer landen die de asielzoekers weigeren. En dan? Levenslang in een uitzetgevangenis?
Voorbereiden
Gisteren de enveloppe met commissie stukken gekregen. Als je wilt weten wat er op de agenda staat klik dan hier. Was dat maar waar! Ik merk net dat de agenda nog niet op het net staat. Een punt voor de rondvraag dus. Vanmiddag neem ik in het stadhuis de ingekomen stukken door. In tegenstelling tot de afspraak staat er geen Sociale Zaken op het programma. Ik zal in ieder geval met een initiatief komen om het mandaat van cliëntenraad uit te breiden

vrijdag, januari 09, 2004

Nieuwjaarsreceptie 

Af en toe leek de bijeenkomst van de gemeente in het Bastion wel een samenvatting van dit weblog. De hoofdrolspelers waren er allemaal: het rechte pad, vluchtelingenwerk, Groen Links, de dominee, onze eigen fractie en een hele stoot VVD'ers. Met de laatste groep nog flink doorgehaald in de plaatselijke horeca.
Speech
Burgemeester de Cloe begon zijn toespraak met de zorg te noemen die de gemeente heeft voor de chronisch zieken, gehandicapten en anderen die hard getroffen worden door de maatregelen uit Den Haag. Verder blikte hij vooruit op de bestuurskrachtmeting. Hij noemde bij voorbaat de gevolgen die een slechte meting kunnen hebben, tot aan herindeling aan toe.
Onderzoek
Ronduit zorgelijk noemde de Cloe de resultaten van de enquete naar de tevredenheid van de bevolking. Ambtenaren, College en Raad moeten er hard aan gaan trekken om het vertrouwen te herstellen.
Later hoorde ik dat de Cloe nogal geschrokken was tijdens een overleg met de fractievoorzitters. Zowel Hans Wiegant als Jan Schijf (VVD) hebben in ruime bewoording de kwaliteit van de organisatie geschilderd.
Ik sprak ook zelf nog even kort met De Cloe. Hij is van mening dat raadsleden meer er op uit moeten en minder moeten willen lezen. Ik ben dat maar gedeeltelijk met hem eens. Ik vind dat je ook meer moet kunnen lezen, maar dat je dat wel slim moet doen. Maar ik ben wel met hem eens dat de raad wat vaker naar buiten moet. Morgen daarover meer.

donderdag, januari 08, 2004

Gelukkig nieuwjaar :) 

Wel een beetje laat, maar nog ruim voor de ANWB en de koningin houdt de gemeente Schoonhoven vanavond een nieuwjaarsreceptie. Daarom nu even een korte vooraankondiging, later een verslag

woensdag, januari 07, 2004

Tips voor lokale CDA kiezers 

Tip 1:
Lees de voorpagina van de Lekstreek van vandaag. Verdiep je in het leven van de familie Davtian die na tien jaar Schoonhoven uitgezet dreigt te worden.
Tip 2
Schrijf, fax of mail een bericht naar een van de CDA kamerleden. Weet je niemand, schrijf dan naar Jan de Vries. Hij komt van de overkant en heeft hier op school gezeten. Dezelfde school als de twee meiden van het gezin. Doe een dringend beroep op zijn gezond verstand en gemeenschapszin.
Tip 3
Hoop/bid op een wonder: een verstandige minister Verdonk.

dinsdag, januari 06, 2004

Geen nieuws is goed bestuur? 

Als gemeente heb je een groot aantal verantwoordelijkheden. Sommige daarvan kan je uitbesteden. Aan bijvoorbeeld een woningstichting of een samenwerkingsverband als de GGD. Dat betekent echter niet dat je er dan niet meer verantwoordelijk voor bent. Als je iets uitbesteedt hoor je regelmatig te controleren of de taken goed worden uitgevoerd. En je moet regelen dat burgers die bezwaar hebben tegen de uitvoering van die taak op een goede manier kunnen klagen en hun eventuele recht kunnen halen.
Nieuws
Voor mij is dat geen nieuws, maar goed bestuur.
Voor de wethouder en de Goudsche Courant is dat wel nieuws:

WETHOUDER WIL DUIDELIJKHEID PUNTENSYSTEEM
SCHOONHOVEN | Wethouder Huizinga (CDA) wil duidelijkheid van woningstichting Provesta over het gehanteerde puntensysteem voor huurwoningen. Huizinga komt in actie naar aanleiding van een smeekbede van mevrouw Achouria Boujli, die dakloos dreigt te worden na een echtscheiding. De vrouw heeft vorige week op het stadhuis een onderhoud over de ontstane situatie gehad met de wethouder.

Huizinga benadrukt dat hij geen pleidooi zal houden voor verandering van het systeem. "Ik wil alleen een mogelijke fout in het geval van mevrouw Boujli uitsluiten. Medische urgentie krijgt altijd voorrang. Echtscheidingen zijn er aan de lopende band. Daar kun je geen systeem voor bedenken."

Mevrouw Boujli heeft met haar twee kinderen tijdelijk onderdak gevonden bij een vriendin. Zij verlaat echter per 1 februari de woning. "En op dat moment sta ik letterlijk op straat", aldus Achouria Boujli.

De woningstichting heeft al eerder laten weten over onvoldoende huizen te beschikken om de talloze urgentiegevallen te kunnen 'wegwerken'.
Huizinga is daarvan op de hoogte. "Vooral echtscheidingen hakken er behoorlijk in. Het gaat tegenwoordig niet meer om slechts tientallen personen. De vraag overtreft het aanbod."

maandag, januari 05, 2004

Liibaan 

Van omroep.nl:
Vorig jaar mei zond Twee Vandaag een bijzonder drieluik uit over de Somalische asielzoeker Liibaan Abdi. De 19-jarige Liibaan zat bijna vijf jaar in de asielprocedure en kreeg te horen dat hij was uitgeprocedeerd en Nederland moest verlaten. Omdat Somalië geen centrale regering heeft, is het niet mogelijk een paspoort te krijgen. Liibaan kon onmogelijk terug. In deze uitzending een terugblik op de procedure van Liibaan. Hij gaat op bezoek bij Klaas de Vries die zich met Liibaans procedure bemoeide. Het verhaal heeft een verrassende ontknoping. E. Nazarski, directeur Vluchtelingenwerk Nederland, gaat in op het lot van alle andere Somaliërs die geen verblijfsvergunning krijgen.
Ik had de vorige uitzending ook gezien. En van een soort machteloze woede met tranen in mijn ogen zitten kijken.
Het verhaal van Liibaan is exemplarisch voor de vele andere asielzoekers die hier niet meer mogen zijn, maar nergens anders naar toe kunnen.
De overheid speelt hier een heel schimmig spel. Liibaan mag blijven. Maar waarom? Omdat hij in het nieuws is? Vanwege Klaas de Vries?
Menselijke maat
Ik ben er van overtuigd dat als de beleidsmakers, ook in de gemeente, is naar de mensen achter het beleid gingen kijken, dat het er dan een stuk beter uit zou zien in Nederland. Tot slot nog een hele mooi van Loesje:

Voornemens

En Balkenende
prent zich in
meer menselijkheid
meer menselijkheid

Loesje

zondag, januari 04, 2004

Franssen 

Jan Franssen is commissaris van de Koningin. En op de een of andere manier heb ik moeite met hem. Zaterdag stond er een interview met hem in de Goudsche Courant. En toen werd mij duidelijk wat er wat mij betreft aan schort. Eerst maar even een citaat uit het interview:

Het kabinet moet beseffen dat provincies en gemeenten medeoverheden zijn. Wij zijn geen uitvoeringsdiensten van “Den Haag”. Wij zijn autonoom en willen als zodanig gerespecteerd worden. Het is niet een kwestie van dienstorders uitdelen. Daar heeft het soms veel van weg.

Hier slaat Franssen de spijker op zijn kop. En omschrijft hij mijn gevoel als denk aan zijn optreden als commissaris van de Koningin. Hij bepaalt wel wat het tempo van herindeling wordt. En dat het herindeling wordt. En dat ervaar ik als weinig respectloos voor de autonomie van de gemeente. Hiermee zeg ik niet dat we uiteindelijk niet moeten komen tot herindeling. Maar dan wel van onderaf als noodzakelijk gevoeld, niet van bovenaf opgelegd.

zaterdag, januari 03, 2004

Rotterdam en sportschool 

Ben vandaag weer even multicultureel ondergedoken. Naar de markt geweest in Rotterdam. En geshopt op de Kruiskade en de Middelandstraat. Ik voel me dan even op vakantie en heb het prima naar m'n zin. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zich liever thuis voelen dan op vakantie. Overigens merk ik niets van agressie, rommel of andere toestanden als ik daar loop.
sportschool
Gisteravond op de nieuwjaarsreceptie geweest van de plaatselijke sportschool Nippon. Nadat ik eerst twee uur heb meegedaan met een open les aerobics en steps even het glas geheven met de eigenaar. Leuke bijkomstigheid was dat een paar Marokaanse jongens mij herkenden en ook meededen met de lessen. Er was een leuke open sfeer. Deze sportschool is een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Allochtoon en autochtoon, jong en oud. En dat mag ook wel eens gezegd worden!

vrijdag, januari 02, 2004

Terug naar af... 

Af en toe is het slim om even terug te kijken. En om dan te zien of waar je mee bezig bent nog wel in lijn met de bedoeling ligt. Ik twijfelde een beetje omdat ik vond dat ik nogal vaak kwaad, tenminste nijdig, was op het kabinet. En wat te weinig toe kwam aan de lokale politiek. Vandaar nog maar even mijn allereerste weblog er bij gepakt:

Wat kan je verwachten.
Allereerst de lokale politiek zaken. Wat bespreken we in de fractievergadering. Hoe gaat het in de commissie Samenleving. Wat halen we binnnen in de Raad en waar halen we bakzeil. Maar ik zal ook ingaan op de bestuurlijke verhoudingen. Wie doet het goed. Waar erger ik me aan.
Maar ook landelijk zal ik me niet onbetuigd laten. Namens Schoonhoven ben ik afgevaardig naar het PVDA congres. Sinds kort ben ik ook lid van een netwerk van homo-politici in de partij. Heb daar nog mijn twijfels over, maar dat zal dan wel aan bod komen. En verder ben ik vooral regelmatig boos op het kabinet. Ik laat me dan ook niet onbetuigd op andere sites waar ik mijn mening geef. Over de bijstand, onderwijs, normen en waarden, maar vooral eerlijkheid. Het wordt steeds lastiger om onbewogen naar het journaal of Nova te kijken.


Einde reces
OK. Schelden op Balkenende mag dus. Maar wat mij betreft mag het kerstreces weer over zijn. Er is nog genoeg te doen in Schoonhoven.
donderdag, januari 01, 2004

Coming out 

Het moest er maar eens van komen. Ik heb besloten vanaf vandaag dit weblog in de openbaarheid te gooien. Een mooie daad voor 1 januari. Natuurlijk wens ik iedereen ook het allerbeste toe (en dus ons land een andere regering, maar dat terzijde).
Geen persbericht
Je kunt op verschillende manieren publiciteit zoeken. Natuurlijk heb ik overwogen een persberichtje aan het weblog te wijden. Maar het is ook wel spannend om te zien wat er gebeurd als je dat niet doet. Ik meld me straks aan bij een paar weblogsites en we zien wel.
Illusies
Ik maak me overigens geen illusies over grote aantallen bezoekers. Het blijft tenslotte een lokale site. Maar kom je niet uit Schoonhoven of de Krimpenerwaard, heb je wel iets met (lokale) politiek dan hoor ik graag eens wat van je.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?