<$BlogRSDUrl$>

zondag, december 14, 2003

Terugblik op de raad: vluchtelingen 

Afgelopen donderdag moesten we ons wat eerder melden in verband met het maken van een foto voor de gemeente gids. Niet alle raadsleden waren op tijd, dus er werd hier en daar al wat vooruitgeblikt op de vergadering.
Niet indienen?
Ad Struijs, GL, vertelde dat hij wel zijn aangekondigde interperlatie debat wilde houden, maar niet onze gezamenlijke motie wilde indienen. Het CDA had laten weten tegen te stemmen, omdat in de motie stond dat de minister van de motie op de hoogte gesteld zou worden. Ik was met hem eens dat het indienen van een motie en weten dat je geen meerderheid krijgt meer schadelijk dan goed voor de vluchtelingen is.
Lobby-en
Ik besloot te onderzoeken of er toch niet een meerderheid voor was.
De VVD had nog geen gelegenheid gehad om in detail de motie te bespreken, maar Jan Schijf, de voorzitter gaf aan in ieder geval het idee te steunen. Dat maakte dat als we de motie wat zouden aanpassen, niet afzwakken, er wel een meerderheid voor zou kunnen komen.
SGP/Christenunie had al eerder aangegeven tegen het huidig beleid te zijn en Gemeentebelang was eerder voor het beleid, dus richte ik mijn peilen op het CDA. In een gesprek met fractievoorzitter Remke van der Heijden werd mij duidelijk dat zijn fractie wel voor de motie is, maar niet voor de later door Groen Links toegevoegde zin over het inlichten van de minister. Dikke meerderheid dus na aanpassingen.
Toch indienen
Ik lichtte Ad Struijs in en gaf aan de motie de willen handhaven.
Aan het begin de vergadering waren er twee indrukwekkende betogen van een vrijwilliger van het vluchtelingen en werk en Carla Melieste, de coördinator.
In de discussie dreigde het nog even fout te gaan omdat Groen Links toch nog probeerde vast te houden aan de oorspronkelijke tekst. Gemeentebelang was erg vaag in het commentaar. Maar uiteindelijk is de motie toch met alle stemmen aangenomen.
En dat werd door de volle tribune ervaren als een hart onder de riem. Ik hoop dat het meer kan zijn. Het begin misschien van het afschaffen van dat onzinnige beleid.
Landelijk
Tijdens het congres heb ik even met Klaas de Vries gesproken. Hij was blij met onze motie. En gaf aan dat het belangrijk was de fracties van de regeringspartijen in te lichten over dit besluit. Ik was best trots op mijn collega raadsleden van de VVD dat ik kon zeggen dat zij al hun standpunt hadden kenbaar gemaakt. Ik hoop dat het CDA die moed ook nog krijgt. Misschien moet ik het wel voor ze doen.

Tenslotte nog even een citaat uit de Goudse courant:
Wiegant (PvdA) schaamde zich voor 'de mensonterende behandeling van vluchtelingen'.

Morgen over het congres.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?