<$BlogRSDUrl$>

zondag, december 07, 2003

Nieuws? 

AMSTERDAM - De verharding van Nederlanders nam in 2003 toe. Mensen hebben minder mededogen met de kwetsbare groepen in de samenleving, zoals daklozen, gehandicapten, verslaafden, criminelen en mensen met weinig geld. Slechts 69 procent van de Nederlanders meent dat iedereen die dat wil en nodig heeft hulp kan krijgen. Een jaar geleden was dat 74 procent.
Dit blijkt uit het TNS NIPO-onderzoek 'Geloof jij in ieder voor zich?', gehouden in opdracht van het Leger des Heils.

"Het 'niet in mijn achtertuin'-syndroom neemt volgens de onderzoekers toe. Nederlanders vinden dat er wel zorg moet zijn en dat de samenleving vervlakt, maar meer dan de helft heeft problemen met een opvanghuis voor daklozen in hun eigen buurt. Ook een psychatrische voorziening in de buurt ziet 42 procent niet zitten. In 2001 hadden mensen er minder problemen mee.

Individualisme

De Nederlandse bevolking wijt het verminderde mededogen aan individualisme, zelfgerichtheid, onverdraagzaamheid en agressie. Burgers noemen dit als de belangrijkste problemen in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De meerderheid denkt dat de maatschappij hieraan ten onder gaat en dat deze problemen leiden tot toenemende eenzaamheid

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?