<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, december 30, 2003

Buren  

Je mag niet lullig doen over je buurgemeente, maar vandaag stonden er twee berichten in de krant over wonen en Bergambacht. Het eerste verhaalt over het feit dat jongeren wegtrekken naar bijvoorbeeld Schoonhoven. De tweede over het beschermende beleid om mondjesmaat te bouwen voor eigen inwoners. Dus de Bergambachtse jongeren mogen wel naar Schoonhoven, maar andersom niet. Buurman, hoe zit dat?

Ontgroening is groter probleem dan vergrijzing
BERGAMBACHT | Ontgroening is voor Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude een groter probleem dan de vergrijzing. Jongeren moeten binnenboord gehouden worden en daarom dient er de komende jaren vooral ook gebouwd te worden voor starters op de woningmarkt.
Dat is een van de uitgangspunten van de Kadernota Wonen van de gemeente Bergambacht die dinsdag 6 januari besproken wordt in de vergadering van de raadscommissie Grondgebied.
Momenteel vertrekken veel jongelui naar Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Gouda, Rotterdam, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Lekkerkerk. Veertig procent van hen zegt dat zij in hun eigen dorp waren gebleven als er geschikte woonruimte was geweest. Het vertrek van jongeren is een aanslag op de leefbaarheid van de dorpen. Verenigingen, winkels en kroegen kunnen zonder jongeren niet bestaan. Ook bedrijven hebben jongelui nodig om hun personeel aan te vullen.


Eerst bouwen voor eigen volk
BERGAMBACHT | Bergambacht bouwt bij voorkeur alleen voor eigen volk en dat vergt een bepaalde tactiek. Te veel woningen tegelijkertijd op de markt brengen, trekt mensen van buiten omdat er dan meer wordt opgeleverd dan waaraan de eigen inwoners behoefte hebben. Daarom wordt in de Kadernota Wonen voorgesteld weliswaar in twee jaar de achterstand weg te werken, maar vervolgens zeer gefaseerd te bouwen. De Huisvestingswet beperkt overigens de mogelijkheden om woningzoekenden van buiten de gemeente te weren, zo memoreert B en W. "Volledige woonruimtetoewijzing aan lokaal of regionaal gebonden woningzoekenden is niet mogelijk." Maar binnen de wet zijn er toch wel kansen om de woningmarkt af te schermen. Tot 2006 handhaaft Bergambacht in elk geval de lokale binding die iemand moet hebben om voor een woning in aanmerking te komen. Ieder ander maakt pas kans op een bepaald huis als de eigen inwoners niet geïnteresseerd zijn. Pas als in 2006 de achterstand in woningproductie voor de woningzoekenden uit Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude is weggewerkt, wil Bergambacht beoordelen of het afschaffen van de lokale bescherming wenselijk is, ten gunste van een regionale bescherming.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?