<$BlogRSDUrl$>

woensdag, december 31, 2003

Vechtend het jaar uit 

De titel slaat niet op de neiging die ik af en toe voel om zo’n vuurwerkafstekend rotjoch zelf een knal te verkopen. Daar ben ik te vredelievend voor. Maar wel op de ruzie tussen van Aartsen en Bos. Die elkaar nog net even op de valreep over en weer beschuldigen van het mislukken van de integratie.
Argumenten
De argumenten vliegen over en weer, maar het meeste hout snijdt m.i. toch dat de VVD al heel lang regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen. Langer dan de PvdA. Dan kan je het mislukken toch niet op de ander afschuiven, maar dan moet je je eigen verantwoordelijkheid nemen.
Wens
Als ik dan al een wens heb voor het nieuwe jaar is het dat de landelijke politici is gaan doen waar ze verantwoordelijk voor zijn: het uitstippelen van goed beleid. En de gemeentelijke politiek daarbij in hun waarde laten. Ik mis steeds meer de menselijke maat in het verhaal. 1% stijging van de armoede is wel 10 straten in Schoonhoven, is wel 160 mensen! En wat blijft er over van eigen verantwoordelijkheid dragen als door geldgebrek ouderen en zieken bij bosjes hun thuiszorg opzeggen. Omdat ze niet weten wat ze er straks voor moeten betalen. Onverantwoordelijk gedrag. Van de overheid dus.

dinsdag, december 30, 2003

Buren  

Je mag niet lullig doen over je buurgemeente, maar vandaag stonden er twee berichten in de krant over wonen en Bergambacht. Het eerste verhaalt over het feit dat jongeren wegtrekken naar bijvoorbeeld Schoonhoven. De tweede over het beschermende beleid om mondjesmaat te bouwen voor eigen inwoners. Dus de Bergambachtse jongeren mogen wel naar Schoonhoven, maar andersom niet. Buurman, hoe zit dat?

Ontgroening is groter probleem dan vergrijzing
BERGAMBACHT | Ontgroening is voor Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude een groter probleem dan de vergrijzing. Jongeren moeten binnenboord gehouden worden en daarom dient er de komende jaren vooral ook gebouwd te worden voor starters op de woningmarkt.
Dat is een van de uitgangspunten van de Kadernota Wonen van de gemeente Bergambacht die dinsdag 6 januari besproken wordt in de vergadering van de raadscommissie Grondgebied.
Momenteel vertrekken veel jongelui naar Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Gouda, Rotterdam, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Lekkerkerk. Veertig procent van hen zegt dat zij in hun eigen dorp waren gebleven als er geschikte woonruimte was geweest. Het vertrek van jongeren is een aanslag op de leefbaarheid van de dorpen. Verenigingen, winkels en kroegen kunnen zonder jongeren niet bestaan. Ook bedrijven hebben jongelui nodig om hun personeel aan te vullen.


Eerst bouwen voor eigen volk
BERGAMBACHT | Bergambacht bouwt bij voorkeur alleen voor eigen volk en dat vergt een bepaalde tactiek. Te veel woningen tegelijkertijd op de markt brengen, trekt mensen van buiten omdat er dan meer wordt opgeleverd dan waaraan de eigen inwoners behoefte hebben. Daarom wordt in de Kadernota Wonen voorgesteld weliswaar in twee jaar de achterstand weg te werken, maar vervolgens zeer gefaseerd te bouwen. De Huisvestingswet beperkt overigens de mogelijkheden om woningzoekenden van buiten de gemeente te weren, zo memoreert B en W. "Volledige woonruimtetoewijzing aan lokaal of regionaal gebonden woningzoekenden is niet mogelijk." Maar binnen de wet zijn er toch wel kansen om de woningmarkt af te schermen. Tot 2006 handhaaft Bergambacht in elk geval de lokale binding die iemand moet hebben om voor een woning in aanmerking te komen. Ieder ander maakt pas kans op een bepaald huis als de eigen inwoners niet geïnteresseerd zijn. Pas als in 2006 de achterstand in woningproductie voor de woningzoekenden uit Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude is weggewerkt, wil Bergambacht beoordelen of het afschaffen van de lokale bescherming wenselijk is, ten gunste van een regionale bescherming.

maandag, december 29, 2003

Jezus (vzmh) 

Afgelopen zaterdag ben ik bij een thema-avond van de stichting Het Rechte Pad geweest. Het onderwerp was de betekenis van Jezus voor de Islam en de christenen. Een interessante avond die veel stof tot nadenken gaf.
Stof1: In het begin een slechte opkomst, maar na afloop van een bijeenkomst in de moskee erg druk.
Stof 2: Veel meer moslims dan christenen. Jammer, misschien een keer herhalen in de kerk.
Stof3: Indrukwekkende bijdrage van de heer Bousnane en sheik el Tamamy, de dominee bleef een beetje vaag. Maar dat is misschien ook wel het verschil tussen de beide godsdiensten.
Stof 4: Wethouder, fractievoorzitter, oud wethouder en oud raadslid van het CDA waren aanwezig. John en ik en nog een paar loslopers, met alle respect. Is het dan toch een politiek item en geen kerkelijk dispuut?
Dilemma
Dat is ook mijn dilemma. Een avond als deze is prima, maar hoort thuis bij kerkelijke activiteiten en hoeft (of mag) daarom geen steun van de gemeente te hebben.
Maar de doelstelling van het rechte pad is wel degelijk maatschappelijk. Maar toch vanuit een godsdienstige achtergrond. Begrip kweken voor elkaars godsdienst.
Ik ben daar nog niet uit. Denk wel veel na over normen en waarden. Ben vooral geneigd de waarden te waarderen en de normen maar even te laten voor wat ze zijn. Duidelijker: Ik kan veel met de waarde die de islam hecht aan de bescherming van de vrouw, de norm dat de vrouw zich moet verbergen vind ik niets. Ik kan veel met het begrip naastenliefde, de normen van het CDA druisen daar op dit moment dwars tegen in.

woensdag, december 24, 2003

Kerstreces 

Het is de bedoeling dat ik de komende dagen even een korte pauze hou. Maar ik beloof niets. Twee dingen vielen mij vandaag op.
Agressie
Vanmorgen op weg naar de sportschool reed ik achter twee mannen in een VW Golf. Ter hoogte van de woningbouwvereniging gingen de ramen open, werden er vingers opgestoken en agressive gebaren gemaakt. En reden ze weer door. Ik vroeg me af of de medewerkers van Provesta vaak met agressie te maken krijgen. Door het uitvoeren van afspraken die ze samen met de gemeente hebben gemaakt over het verdelen van de woonruimte. En wat die medewerkers dan vinden van een wethouder die in de krant dan alle verantwoordelijkheid afschuift op Provesta. Alsof je door het uitbesteden van beleid niet meer verantwoordelijk bent voor dat beleid. (Ik denk hierbij ook aan Klaaswaal, maar dat is een ander verhaal. Andere keer.)
t rechte pad
Vandaag in de krant een interview met twee Marokaanse inwoners die een stichting hebben opgericht. En die vol plannen zitten. Ik heb per email contact opgenomen om meer van deze club te weten te komen. Het interview was sympathiek. Het sloot af met de volgende (kerst)gedachte:

"Wij proberen wel iets positiefs doen, maar houden ons verre van politiek. Uiteindelijk zijn mensen meer gebaat bij een stel vrijwilligers die het beste voor heeft met de samenleving en daar ook oprecht naar handelen. Hopelijk kunnen wij in 2004 laten zien dat dat is wat wij voor Schoonhoven willen betekenen."

dinsdag, december 23, 2003

Woningnood 

Gisteren deden twee gescheiden vrouwen hun beklag in de Goudsche Courant. Een half jaar gescheiden en nog geen woning! Nou kan je daar wat lullig overdoen, maar als je in die situatie zit dan is dat dus niet leuk. Maar je bent de enige niet. Zoals vandaag bleek uit een genuanceerde reactie van Provesta, de woningbouwvereniging.
Op slot
De huurwoningmarkt zit op slot. Er is bijna geen doorstroming meer van huurhuizen naar koopwoningen. Maar ook bezitters van grote huurhuizen die wel kleiner zouden kunnen wonen blijven waar ze zijn. Want waarom zou je kosten gaan maken voor een verhuizing in deze onzekere tijd. De regering laat de huurprijzen los, huursubsidies worden gekort. Onder het mom van eigen verantwoordelijkheid dragen. En dat doen de mensen dan ook. Zorgen dat je geen risico loopt. Maar daarmee zit de huurmarkt wel potdicht.
Toeval
Provesta is een nieuwe woningbouwvereniging die is ontstaan na een fusie. Vandaag ontving ik een nieuwsbrief. Wat een timing, maar wel toeval. Want konden zij weten dat de Goudsche krant eerst een aanklacht tegen ze publiceert, om die dan de volgende dag door wederhoor weer te ontzenuwen. Kon dat overigens niet gewoon in hetzelfde artikel? Dan was de toonzetting niet zo negatief geweest. Want met de nieuwsbrief voor alle huurders neemt Provesta wel een goede open houding aan, die uitnodigt voor dialoog.
Extra toeval???
Op de voorpagina van de nieuwsbrief, rechtsboven, een foto van mensen nippend aan champagne. Zeg die ene, is dat niet .....eh ...die journalist van de Goudsche???


maandag, december 22, 2003

Geheim 

Afgelopen zaterdag ging het redactioneel hoofdartikel van de Goudsche courant over de K5.
Aanleiding was het feit dat de burgemeester van Nederlek zijn raad alleen in het geheim wilde informeren over een bezoek aan het provinciehuis. Tijdens dat bezoek bleef er weinig van de vooraf gesproken K5 eenheid over. Duidelijker: Nederlek en Ouderkerk namen een afwijkend standpunt in toen er werd gesproken over de bestuurskracht meting.
Hoe ik dat weet?
Nou gewoon uit de krant. Want in Vlist deden ze niet zo moeilijk en als ik het goed heb is er ook in Bergambacht over gesproken. Het rare is dat in de Schoonhovense raad de bestuurskrachtmeting wel aan de orde is geweest, de verschillen van mening niet.
De vraag
Je kunt je afvragen of het zo'n beladen onderwerp is dat er maar beter niet over gesproken kan worden. Of zo onbelangrijk dat burgemeester De Cloe er niet eens over begonnen is. Ik hoop het laatste. Want als je elke keer als je een afwijkend standpunt hebt de Gemeenteraad in het geheim moet inlichten, dan is het einde zoek. Da's geen geheim.


zondag, december 21, 2003

VARA 

Vandaag een sollicitatie op de bus gedaan!! Nou ja, niet echt. Maar ik heb gereageerd op een oproep van de VARA. Zij zoeken leden voor de Verenigingsraad. En ik heb het gevoel dat ik wat de VARA kan betekenen én ik weet zeker dat ik het leuk vind. Zo wordt ook de cirkel weer wat ronder. Tenslotte heb ik bij de omroep gewerkt.
Motivatie
Officieel heb ik het vandaag zo verwoord:
De VARA staat voor mij synoniem aan vanzelfsprekendheid. Vanzelfsprekend vanwege de sociaal-democratische achtergrond. Maar ook vanwege de vanzelfsprekendheid waarmee de VARA de samenleving in beeld brengt. Van de discussies in B&W tot de jeugdpuistjes bij Papaul. In het besef echter dat het nodig is om de verzuiling van het omroepbestel in ieder geval eens kritisch te beschouwen, komt die vanzelfsprekendheid in gedrang. Graag draag ik bij aan die discussie.
Niet alleen vanuit mijn maatschappijvisie, ook vanuit mijn ervaring. Enerzijds heb ik een aantal jaren educatieve (radio)programma’s gemaakt voor de RVU en ken ik het omroepbedrijf. Anderzijds werk ik bij de grootste vereniging van Nederland en weet ik hoe belangrijk (het versterken van) de band met je achterban is.


vrijdag, december 19, 2003

Stomme kerel 

Spreekt voor zich.
Ik ben heel erg boos.

DEN HAAG - Gemeenten moeten blijven meewerken aan het uit de woning of opvang zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat daarmee gewacht moet worden tot het terugkeerbeleid in kannen en kruiken is, maar een motie waarin dit is vastgelegd, is volgens het kabinet "niet uitvoerbaar".

Premier Balkenende zei vrijdag na afloop van de wekelijkse vergadering van de ministerraad, dat de motie op gespannen voet staat met bestaande wet- en regelgeving. Hij kondigde aan dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) maandag hierover een brief zal sturen aan de Tweede Kamer.

De premier wilde niet ingaan op vragen over de consequenties hiervan voor asielzoekers op korte termijn. Minister Verdonk zei eerder te verwachten dat het terugkeerbeleid in de tweede helft van januari het nieuwe terugkeerbeleid een feit zal zijn.


Stom mens 

Gisteren liet het CDA weten de gemeenten te steunen die (nog) niet mee willen werken aan het uitzetten van asielzoekers.
Eergisteren liet een wetenschapper weten dat de gemeentebesturen in hun recht staan.

(uit Binnenlands bestuur: Gemeenten zijn niet de uitvoeringsinstanties van de rijksoverheid. Burgemeesters mogen daarom weigeren het uitzettingsbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken uit te voeren. Dit zegt Arthur Ringeling, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.)

Vannacht liet een stom mens weten de democratie en de menselijkheid aan haar laars te willen lappen. BAH.

Verdonk blijft bij uitplaatsingen
DEN HAAG (ANP) - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) blijft erbij dat gemeenten eraan moeten meewerken dat uitgeprocedeerde asielzoekers uit de opvang of hun woning worden gezet. Ze wil geen tijdelijke uitzondering maken totdat het terugkeerbeleid in kannen en kruiken is.


Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Verdonk de gemeenten tegemoet komt. Alleen VVD en LPF zijn het met de minister eens. De rest van de Kamer vindt dat Verdonk gemeenten op z'n minst de ruimte moet laten om ,,in bijzondere en klemmende gevallen'' de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers te laten bestaan, totdat het terugkeerbeleid er ligt.

De bewindsvrouw verwacht dat dit in de tweede helft van januari zal zijn. Ze zei in de nacht van donderdag op vrijdag, na de stemming, de motie mee te zullen nemen naar de ministerraad. Ondertussen worden uitgeprocedeerde asielzoekers gewoon uit de opvang gezet, zoals het beleid voorschrijft, aldus Verdonk.

Verschillende gemeenten hebben de afgelopen tijd te kennen gegeven dat ze geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat willen zetten zolang er niks voor ze is geregeld. Het probleem speelt nu omdat veel asielzoekers voor het einde van het jaar te horen krijgen dat ze moeten vertrekken.


donderdag, december 18, 2003

Journalist of Hofnar? 

Als er een conflict dreigt is journalist Pieter van der Laan er vaak als de kippen bij om de zaak wat op de spits te drijven.
Zo kan hij een vergadering op het provinciehuis een aantal keren gebruiken om zijn kolommen te vullen. Eerst als nieuws, dan als terugblik, dan in raadsverslagen, soms in voorbeschouwingen en tenslotte ook nog een colum. (Misschien zelfs in de hoop dat daar dan weer reacties op komen die om een reactie vragen.)
Spiegel
Een hofnar houdt de leidingevende een spiegel voor. Overdrijft wat, loopt risico's en hoopt dat de kritische boodschap wordt begrepen. Als het bedoeling is van Pieter is om door middel van onderstaande colum de samenwerking in de K5 te verbeteren, dan is hij met voorsprong de hofnar van de streek.

Franssen lacht in zijn vuistje

De K5-samenwerking in de Krimpenerwaard begint steeds meer scheuren te vertonen. Dat was te voorspellen, omdat vijf totaal verschillende gemeenten niet in staat zijn om gezamenlijk op te trekken.

Commissaris van de koningin van de provincie Zuid-Holland, Jan Franssen, weet dat en slaagt er nog beter in verdeeldheid te zaaien in het veenweidegebied. Politieke partijen in Nederlek hebben burgemeester Veerhoek dinsdagavond vergeefs gevraagd om ter plekke uit te leggen waarom hij (en burgemeester Hermans van Ouderkerk) bij de provincie opeens een heel ander standpunt innam dan zijn collega's van Schoonhoven, Vlist en Bergambacht.

Het optreden van de twee 'dissonanten' op het provinciehuis sloeg in als een bom, maar de geschrokken colleges hebben elkaar plechtige geheimhouding beloofd over de aard van het conflict.
Het leuke van zo'n afspraak is dat zoiets pijlsnel uitlekt naar de media, want zelfs binnen de afzonderlijke colleges is er weinig eenstemmigheid over de K5. Je hoeft geen begaafd provinciebestuurder te zijn om dat onderlinge wantrouwen op de spits te drijven. Menig raadslid spreekt inmiddels over 'een verborgen agenda', laakt het gebrek aan overzicht en vreest het democratisch gehalte van Krimpenerwaardcommissies.

Franssen weet dat de samenwerking tot mislukken gedoemd is en zal na afloop van 'de Hoekse en Kabeljauwse twisten' in de Krimpenerwaard de herindeling alsnog van stal halen. De commissaris van de koningin lacht in zijn vuistje.woensdag, december 17, 2003

Klaas de Vries  

Lang heb ik getwijfeld tijdens de verkiezing voor de lijsttrekker. Klaas de Vries had mijn sympathie, Jeltje mijn hart en Wouter mijn verstand. Nog steeds vind ik Klaas de Vries een goede vent en ik lees zijn weblog graag. Alleen jammer dat het onregelmatig verschijnt.
Mening
Je merkt soms aan Klaas dat hij bestuurder is geweest. Dat hij put uit ervaringen die anderen niet hebben. En dat hij een eigen mening heeft. Dit schreef hij over het congres:
Bij Wouter ook een nogal negatieve toon over Europa. Hij schampert op de regeringsleiders die in Brussel hun overleg over Grondwet niet tot een goed einde wisten te brengen en noemt hen mensen "die ruzie maken over de vraag wie aan het stuur mag zitten of aan het raam." Vind ik niet zo'n onbelangrijke vraag, eigenlijk.

Ook een andere passage bekoort me niet zo. "Heel veel Europeanen, en ik ben daar eentje van, hebben de oorlog niet meegemaakt. En beseffen dus onvoldoende hoe de Europese eenwording ook mede tot stand is gekomen om dat niet nog eens te laten gebeuren. Vrede en welvaart zijn voor veel mensen van mijn generatie vanzelfsprekend geworden en worden nauwelijks meer ervaren als een resultaat van de Europese gedachte." Nou, dan zouden politieke leiders die mensen misschien een beetje moeten helpen om de geschiedenis beter te begrijpen. Maar als ze het zelf al onvoldoende beseffen is dat natuurlijk moeilijk. Wouter kondigt aan dat de PvdA wel eens tegen de nieuwe Grondwet zou kunnen gaan stemmen. Dat lijkt me geen recept uit de Keuken van Kok.

Crisis?
Jammer dat de pers hem niet zijn eigen mening gunt. En er direct een nieuwsitem van maakt. Dit stond vandaag op Planet:

PvdA-Kamerlid kritiseert EU-uitspraken Bos

DEN HAAG (ANP) - PvdA-Tweede-Kamerlid Klaas de Vries heeft zich zaterdag tijdens het congres van zijn partij in Groningen geërgerd aan uitlatingen van partijleider Bos over Europa. De Vries laat dat blijken in zijn dagboek op internet
.

Ik hoop dat hij nog lang zijn mening geeft.

dinsdag, december 16, 2003

Homonetwerk 

De tijd van homo aktiegroepen zoals COC en het Roze Front heb ik al een tijdje achter me. Ik ben zoals ik ben en dat is voor mij vanzelfsprekend. Toch heb ik me aangemeld bij het homonetwerk van de partij. Niet omdat ik aan de lijve ondervind dat de discriminatie weer op de loer ligt, zoals in het onderwijs in de grote steden. Maar om als het echt slechter wordt, dit niet zonder slag of stoot te laten gebeuren.
Europa
Tijdens het congres was er een workshop over de positie van homo's in Europa. In plaats van te kijken naar wat er allemaal nog mis is (Roemenië, Griekenland etc. etc. ) werd er gesproken over de 7 zegeningen van de nieuwe Europese grondwet. Die grondwet is op veel fronten zeer uitgesproken tegen discriminatie, ook homodiscriminatie.
Jammer
Maar het feest ging dus niet door. De regeringsleiders kwamen er niet uit. Terwijl naar de mening van de aanwezige (euro) parlementariërs het anti-discriminatie punt al reden genoeg zou zijn om voor te stemmen.
Jammer dat Wouter Bos dat anders zag. Hij ging hier totaal aan voorbij en sprak dreigende taal voor het geval de macht van het europarlement beknot zou worden.
Ook Klaas de Vries was teleurgesteld in de Europese houding van Wouter. Morgen meer daarover.

maandag, december 15, 2003

Congres  

Twee dagen congres gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Al is het alleen maar de concentratie die je moet opbrengen om alle stemmingen en amendementen goed te kunnen volgen. Zodat je naar eer en geweten kunt stemmen.
Het congres was vooral een werkcongres. Afspraken maken over de nieuwe koers, de europese verkiezingen en het kiezen van europarlementariërs, bestuur en afgevaardigden.
Triest
Bij de verkiezing van de internationale secretaris speelde zich een persoonlijk drama af. Alvaro Pinto, de huidige secretaris, verloor van een nieuwkomer. Een ambitieuse capabele jonge vrouw. Geen slechte keuze, maar niet de mijne. Daarmee was Alvero in 1 minuut zijn baan kwijt. En de partij veel ervaring en gedrevenheid.
Ontmoetingen
Voor mij was het congres ook een congres van ontmoetingen. Veel mensen tegenkomen en gedachten uitwisselen. Over de vluchtelingen, de gekozen burgemeester, het congres. Raadsleden uit Zwijndrecht en Bergambacht, een wethouder uit Sassenheim, parlementariërs, Rotterdammers.
Maar ook de bekende stoet van altijd sprekers, van de vertegenwoordigers van de actieve afdelingen. Soms van de egotrippers, meestal van de sterk betrokkenen.
Motivatie
Voor mij motiveert het congres me om door te gaan in de politiek. En dat zonder de toespraken van de voorzitter en Wouter Bos. Want ik ben weggegaan na de laatste stemming. Om nog een beetje op tijd thuis te zijn. Gorbatjov was leuk.
Morgen meer over het homo netwerk.

zondag, december 14, 2003

Terugblik op de raad: vluchtelingen 

Afgelopen donderdag moesten we ons wat eerder melden in verband met het maken van een foto voor de gemeente gids. Niet alle raadsleden waren op tijd, dus er werd hier en daar al wat vooruitgeblikt op de vergadering.
Niet indienen?
Ad Struijs, GL, vertelde dat hij wel zijn aangekondigde interperlatie debat wilde houden, maar niet onze gezamenlijke motie wilde indienen. Het CDA had laten weten tegen te stemmen, omdat in de motie stond dat de minister van de motie op de hoogte gesteld zou worden. Ik was met hem eens dat het indienen van een motie en weten dat je geen meerderheid krijgt meer schadelijk dan goed voor de vluchtelingen is.
Lobby-en
Ik besloot te onderzoeken of er toch niet een meerderheid voor was.
De VVD had nog geen gelegenheid gehad om in detail de motie te bespreken, maar Jan Schijf, de voorzitter gaf aan in ieder geval het idee te steunen. Dat maakte dat als we de motie wat zouden aanpassen, niet afzwakken, er wel een meerderheid voor zou kunnen komen.
SGP/Christenunie had al eerder aangegeven tegen het huidig beleid te zijn en Gemeentebelang was eerder voor het beleid, dus richte ik mijn peilen op het CDA. In een gesprek met fractievoorzitter Remke van der Heijden werd mij duidelijk dat zijn fractie wel voor de motie is, maar niet voor de later door Groen Links toegevoegde zin over het inlichten van de minister. Dikke meerderheid dus na aanpassingen.
Toch indienen
Ik lichtte Ad Struijs in en gaf aan de motie de willen handhaven.
Aan het begin de vergadering waren er twee indrukwekkende betogen van een vrijwilliger van het vluchtelingen en werk en Carla Melieste, de coördinator.
In de discussie dreigde het nog even fout te gaan omdat Groen Links toch nog probeerde vast te houden aan de oorspronkelijke tekst. Gemeentebelang was erg vaag in het commentaar. Maar uiteindelijk is de motie toch met alle stemmen aangenomen.
En dat werd door de volle tribune ervaren als een hart onder de riem. Ik hoop dat het meer kan zijn. Het begin misschien van het afschaffen van dat onzinnige beleid.
Landelijk
Tijdens het congres heb ik even met Klaas de Vries gesproken. Hij was blij met onze motie. En gaf aan dat het belangrijk was de fracties van de regeringspartijen in te lichten over dit besluit. Ik was best trots op mijn collega raadsleden van de VVD dat ik kon zeggen dat zij al hun standpunt hadden kenbaar gemaakt. Ik hoop dat het CDA die moed ook nog krijgt. Misschien moet ik het wel voor ze doen.

Tenslotte nog even een citaat uit de Goudse courant:
Wiegant (PvdA) schaamde zich voor 'de mensonterende behandeling van vluchtelingen'.

Morgen over het congres.

donderdag, december 11, 2003

Wegens congres gesloten 

Vandaag druk bezig geweest de raadsvergadering van vanavond voor te bereiden. (Zie ook de link hiernaast) Vrijdag en zaterdag reis ik af naar Groningen voor het PvdA congres. Mijn eerste indrukken zullen zondag worden gepubliceerd.

woensdag, december 10, 2003

Belofte maakt schuld 

Nog even een korte terugblik op de fractievergadering.
We waren met z'n vieren. Een half woord is vaak al genoeg. Mijn bijdrage over de Wet werk en Bijstand en Sociale Zaken zal ik morgen op het web zetten.
Het is goed dat Leen Ouweneel en Frank Mone (CDA) samen naar de financien gaan kijken. Onze fracties denken hetzelfde over de principes van een goede begroting.
Ook dit weblog is besproken. Ik ga proberen Hans en Nic als gastschrijvers te machtigen. Het uitgangspunt blijft mijn persoonlijke verhaal. Geen fractiediscipline dus. En als iemand het niet eens is met mijn verhaal, dan kan er altijd gereageerd worden. Na het kerstreces zoek ik een moment om naar buiten te komen.

Nog meer vluchtelingen (en Wouter) 

Ook het jeugdjournaal had een item over een vluchteling die terug moet. Dat zal nog wel een poos door gaan. Steeds meer gemeenschappen/gemeenten worden geconfronteerd met het uitzettings beleid. Nu worden opeens cijfers weer mensen. Hopenlijk worden de cijferaars ook menselijk.
Wouter Bos
Twee vandaag probeerde het weer eens. Geen probleem binnen de PvdA opblazen tot een probleem. We gaan de komende dagen discussieren over het beginsel programma. Wat zijn nou je drijfveren om in de politiek te gaan en om PvdA te stemmen. Dat we er nu over praten betekent niet dat we geen visie hebben. Maar we willen de visie vastleggen. Wouter Bos verwoordde dat helder. Maar ja, ik ben eigen parochie en dan is preken makkelijk. Het heeft allemaal wel met de vluchtelingen discusie te maken. Je kunt discussieren over 2200 vluchtelingen hun recht geven of veel minder. Maar als je als beginsel hebt vastgelegd dat je niet sjoemelt met menselijke waardigheid en het recht op een menswaardig bestaan, dan gaat het niet meer over aantallen, maar over mensen. En dan zal blijken dat de 2200 hier gewoon horen.

Meer over vluchtelingen 

Nu.nl meldt vandaag het volgende

Verdonk moet Kamer uitleg geven over uitzettingen

Gepubliceerd op woensdag 10 december 2003

DEN HAAG (ANP) - Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie moet met spoed de Tweede Kamer uitleg geven over het uitzetbeleid van asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd. Kamerlid De Wit van de SP kreeg woensdag zijn zin van Kamervoorzitter Weisglas.

De Wit had om een interpellatiedebat over de kwestie gevraagd. De SP is verontrust over signalen dat gemeenten verwachten dat de komende weken duizenden asielzoekers uit de opvangcentra en opvangwoningen worden gezet. In december zal Verdonk alle asielzoekers die onder de pardonregeling vallen op de hoogte stellen.

Maar ook alle mensen die een brief hebben geschreven naar het ministerie van justitie, zouden uiterlijk in december een antwoord krijgen. De Wit wil dat Verdonk geen onomkeerbare besluiten neemt. Het debat zal waarschijnlijk donderdag plaatsvinden.


dinsdag, december 09, 2003

Vluchtelingen 

Beloofd om iets te schrijven over de fractie vergadering. Dat komt morgen wel. Maar een belangrijk deel van de vergadering ging over de dreigende uitzetting van in Schoonhoven wonende vluchtelingen. Er moeten er 19 uit die tussen de 10 en 17 jaar hier wonen.
Dit was ook onderwerp van gesprek tijdens het seniorenconvent. Dat is de vergadering met alle fractievoorzitters.
Niks doen
Het erge is dat we bijna niets kunnen doen. De beslissing wordt genomen in Den Haag. Maar er is wel besloten om niet actief mee te werken aan de uitzetting en de zorgplicht desnoods tot aan de vliegtuigtrap op ons te nemen.
Samenwerking
Tijdens de raadsvergadering zal dit onderwerp extra op de agenda gezet gaan worden. Groen Links, CDA en wij werken aan een motie. Motie tegen uitzetting2.Ik heb goede hoop dat deze motie raadsbreed wordt aangenomen. Wie je ook vertelt over de persoonlijk verhalen van de vluchtelingen, er is niemand die zegt dat ze toch maar weg moeten.
Verder?
Misschien dat het me lukt om zaterdag nog dit onderwerp op de politieke agenda van het congres te krijgen. Hoewel daar de standpunten wel duidelijk zijn. Ik zal wel proberen Klaas de Vries nog om advies te vragen. En voor de rest hoop ik dat vooral de CDA en D66 aanhang zich flink gaat roeren.
En de kerk. Want wat heeft zo'n samen op weg fusie nou voor zin als je toelaat dat er mensen niet mee mogen lopen

maandag, december 08, 2003

Fractie vergadering 

Vanavond bereiden we in de fractie de raadsvergadering van a.s. donderdag voor. We bespreken wat er vanuit de commissies is blijven staan. waar kunnen we het beleid verder aanscherpen of onze ideeën beter uit laten komen?
Morgen een verslag.
Waar we het vanavond ook over gaan hebben is dit weblog. Zijn er grenzen. Ga ik er mee door. Doen we het samen?
Als we er aan toekomen. Want wat ook absoluut aandacht moet krijgen is de dreigende uitzetting van een van de inwomers van Schoonhoven.
De vergadering is openbaar. Maar ja dit weblog (nog) niet.

zondag, december 07, 2003

Nieuws? 

AMSTERDAM - De verharding van Nederlanders nam in 2003 toe. Mensen hebben minder mededogen met de kwetsbare groepen in de samenleving, zoals daklozen, gehandicapten, verslaafden, criminelen en mensen met weinig geld. Slechts 69 procent van de Nederlanders meent dat iedereen die dat wil en nodig heeft hulp kan krijgen. Een jaar geleden was dat 74 procent.
Dit blijkt uit het TNS NIPO-onderzoek 'Geloof jij in ieder voor zich?', gehouden in opdracht van het Leger des Heils.

"Het 'niet in mijn achtertuin'-syndroom neemt volgens de onderzoekers toe. Nederlanders vinden dat er wel zorg moet zijn en dat de samenleving vervlakt, maar meer dan de helft heeft problemen met een opvanghuis voor daklozen in hun eigen buurt. Ook een psychatrische voorziening in de buurt ziet 42 procent niet zitten. In 2001 hadden mensen er minder problemen mee.

Individualisme

De Nederlandse bevolking wijt het verminderde mededogen aan individualisme, zelfgerichtheid, onverdraagzaamheid en agressie. Burgers noemen dit als de belangrijkste problemen in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De meerderheid denkt dat de maatschappij hieraan ten onder gaat en dat deze problemen leiden tot toenemende eenzaamheid

zaterdag, december 06, 2003

De Geus gelooft in sprookjes 

Mijn nieuws van de dag:

De Tweede Kamer is woedend over de oproep van minister De Geus van Sociale Zaken aan de rijken om, volgens het 'Robin Hood-plan', geld te storten voor de minima. "Het is te zot voor woorden", briest VVD-Kamerlid Weekers. "Beschamend", oordeelt oppositiepartij PvdA. Zelfs het CDA, de partij van De Geus, is 'bepaald niet enthousiast'.

De Geus opent een speciaal telefoonnummer dat gulle gevers kunnen bellen. Initiatiefnemer van de liefdadigheidsactie is GroenLinks. Het ingezamelde geld wordt gestort in de kas van bijzondere bijstand, het financiële vangnet voor de allerarmsten. De regering kort de komende jaren 220 miljoen euro op de bijzondere bijstand. Op aandringen van de coalitie werd deze week een aantal pijnlijke maatregelen voor de groep van chronisch zieken en gehandicapten met vijftig miljoen iets verzacht. De Tweede Kamer maakt de liefdadigheidsactie met de grond gelijk. De liberaal Weekers voelt zich door de minister niet serieus genomen. "Het was uitgerekend De Geus die voorafgaand aan het debat riep dat koopkrachtverlies moest kunnen. En dan nu met de pet willen rondgaan. Ik vind het een ongepaste Sinterklaas-gimmick, over de ruggen van de armen. Als ik van de oppositie was, zou ik hem fileren." Oppositiepartij PvdA ziet het als 'een dieptepunt'. "Ik vind het pijnlijk. De zorg voor de zwakkeren is een verantwoordelijkheid van de overheid. Het is toch beschamend weer terug te vallen op liefdadigheid", aldus Kamerlid Noorman Den Uyl.
vrijdag, december 05, 2003

Even pauze 

De komende dagen richt ik me even op mijn prive leven, wat niet weg neemt dat de politiek zich gewoon blijft aandienen. Het is nu 12 uur 's morgens. De stand tot en met nu:
- gesprek gevoerd over het als marokaan oud worden in Nederland
- de congresbescheiden gekregen (en gelezen) voor het PvdA congres volgende week
- even een blik geworpen in het blad lokaal bestuur (dat voor het grootste gedeelte weer over de gekozen burgemeester gaat).
Reactie
Een reactie van Nic gekregen op het weblog. Maandag tijdens de fractie zullen we er verder over praten. Maar ik was wel blij met zijn reactie. Het gekke is dat ik, als ik kwaad ben op D66, niet aan hem, Diana en de andere plaatselijke D66 leden denk.
En dat wil ik hier nog maar even zeggen. Misschien wind ik me nog het meest op over de kloof die er vaak is tussen plaatselijke en landelijke politiek. Maar daar is D66 niet uniek in. Ik vrees dat ik daar de komende week op het congres nog wel eens vaker mee geconfronteerd zal gaan worden.

donderdag, december 04, 2003

Onmacht en 8 % 

Ik ben nogal aangedaan door de discussie die op dit moment plaats vindt over de teruggang in inkomen van chronisch zieken mensen. Er is nu bekend dat dat 8 % kan zijn. Maar wat als je in Bergambacht woont en niet in Schoonhoven? Want de gemeentelijke heffingen en tarieven zijn nog niet meegenomen. En elke gemeente stelt dat zelf vast. Een schrale troost dat wij dat dan nog laag hebben kunnnen houden. Maar dan nog. Als je al moet leven van 50 euro per week, als je dat lukt met thuiszorg, eigen bijdragen en steeds stijgende kosten, dan is 8 % gewoon een paar keer niet eten.
Hand op houden
Er is nu een oplossing gevonden om de chronisch zieken enigszins te compenseren. Maar dat slaat echt nergens op. De bijzondere bijstand wordt eerst gekort met 220 miljoen euro. Van dat geld werden nou juist de mensen ondersteund die het echt niet meer zelf konden betalen. En dan wordt er nu 50 miljoen in teruggestort om het sociale gezicht van het CDA te redden. Nog even en de gaarkeukens komen weer en de kerk kan weer boodschappen bij mensen gaan bezorgen.
Machteloos
Machteloze woede maakt zich van mij meester als ik het gezwam uit Den Haag hoor. De verzorgingsstaat wordt gewoon afgebroken. Er wordt niet meer geluisterd naar wat er nodig is. Ik vraag me oprecht af dit de prijs is die D66 voor bestuurlijke vernieuwing over heeft.
De mensenlijke maat is verdwenen. Ik stop nu, want ik heb teveel zin om even gigantisch te vloeken en te tieren op de gasten die dit verzinnen en/of toelaten.

woensdag, december 03, 2003

Loesje 

Vandaag niet zoveel tijd om te webloggen. Jarig, hè. Mezelf een link naar Loesje kado gedaan. Ik vermoed dat het een dagelijks wisselende tekst wordt. Als dat zo is dan wil ik de tekst van vandaag wel vastleggen:
Beste Sint
Heeft u ook een nieuwe premier

Loesje

dinsdag, december 02, 2003

Even zeuren 

Vandaag wel 6 voorstellen van Groen Links in mijn mailbox. Bleken er twee te zijn die drie keer gestuurd waren. Maar goed. Het ging om een voorstel met betrekking tot burgerinitiatieven en een met betrekking tot de informatieplicht van het college aan de raad. Op zich goede onderwerpen. Maar wat me stoort is dat GL een boekje overtypt, daar hun eigen logo bovenzet en dan denkt daarmee goede sier te maken. En dat dat nog meestal lukt ook. Ik heb ook van die boekjes. En ik kan niet ontkennen dat ik bij de voorbereiding van het raadsdebat over de sociale dienst gebruik heb gemaakt van een van die uitgaven. En dat mijn voorstel zou zijn om te komen tot een hadvest over informatie. Minder dwingend omschreven als het voorstel van GL en ontstaan uit overleg en niet uit overtypen. Maar eigenlijk vind ik ook wel dat ik een beetje zeur. Want er moet wel iets geregeld worden. En goede ideeën ontstaan meestal gelijkertijd. (zie hiervoor ook mijn bijdrage van 20 november) Maar toch...

maandag, december 01, 2003

Weinig aan toe te voegen: 

Deze colum van Peter van der Laan stond vandaag in de Goudsche courant:

Een felicitatie aan buurgemeente Bergambacht zou op z'n plaats zijn. Winkelhof Bergambacht wordt immers in de Regionale Structuurvisie opgewaardeerd tot tweede hoofdwinkelgebied in de Krimpenerwaard.

Maar de gemeente Schoonhoven laat zich liever denigrerend uit over het concurrerende winkelcentrum, dat door wethouder Huizinga (CDA) 'monofunctioneel, versnipperd en beperkt' wordt genoemd. In het raadsvoorstel voor 11 december wordt aangedrongen om de bevindingen van de deskundigen doodleuk te negeren.
Schoonhoven maakt zich hiermee belachelijk en toont zich een slecht verliezer. Huizinga vreest verschraling van beide winkelcentra, maar over Bergambacht hoeft hij niet in te zitten. Ondernemers en gemeentebestuurders werken prima samen en eventuele onderlinge verdeeldheid blijft onder de pet. De winkeliers in het Winkelhof zijn in de Krimpenerwaard al jaren een voorbeeld van eendracht. Ook veel Schoonhovenaren hebben inmiddels de kwaliteiten van Winkelhof Bergambacht ontdekt en zien niet op tegen een wekelijks bezoekje aan dit 'monofunctionele' winkelcentrum.

Schoonhovense winkeliers zijn moeilijker op één lijn te krijgen, zo heeft de geschiedenis meerdere malen bewezen. Volgens een Bergambachtse winkelier zouden zijn Schoonhovense collega's gezamenlijk op weg naar een pretpark al in de bus op het veer bonje met elkaar krijgen.

Enige bescheidenheid is dus gepast. De internationale allure van de Zilverstad moet niet worden overdreven.


Mijn commentaar: Tja...gemeentelijk herindelen ...


This page is powered by Blogger. Isn't yours?