<$BlogRSDUrl$>

woensdag, november 26, 2003

Werkbezoek Schoonhovens college 

Gisteravond op werkbezoek geweest. De commisie Samenleving werd door direktie en bestuur van het SC ontvangen. We waren in de VMBO lokatie. Zeg maar een combinatie van de vroeger LTS, Huishoudschool, Leao en Mavo 3. De uitgebreide rondleiding liet een school zien die een veilige leeromgeving biedt. En die haaks staat op de beeldvorming die van het VMBO bestaat. Lange tijd gesproken over de toekomst. Onderwijskundig gezien moet de school zo klein blijven, maar de politiek stelt steeds meer economische eisen, waardoor schaalvergroting onontkoombaar is. Het SC kiest voor samenwerking met gelijksoortige scholen in het Groene Hart, waarbij de eigen identiteit en de eigen leeromgeving centraal blijven staan.
Racisme
Op mijn verzoek heeft rector Valk zijn visie gegeven op de gebeurtenissen die in de krant stonden. Een vechtpartij op school met een racistische achtergrond. Het was goed om te horen dat de overeenkomst die gemeente, politie en school hebben gesloten werkt. De school heeft goede maatregelen genomen, de politie heeft alert gereageerd. Alleen moest ik de wethouder Deerenberg aansporen om ook de gemeentelijke kanalen in actie te laten komen. We hebben onze jeugdzaken uitbesteed aan de stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland. Juist een regionale aanpak zou hier op zijn plaats zijn. Ik hoop dat de wethouder in aktie komt. Zal hem de volgende commissievergadering om een verslag vragen.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?