<$BlogRSDUrl$>

donderdag, november 20, 2003

Commissie (nog een keer) 

Wie er in zitten:
Frank Timmer (Gemeentebelang), Arie Hoogendoorn (CU/SGP), George Hamel (VVD), Remke v.d. Heijden (CDA), Nel Verbeek (GL) en ik zei de gek.
Gisteren
Zoals ik al schreef zit ik een beetje met een dubbel gevoel. Ik had veel werk gemaakt van de onderwerpen met betrekking tot Sociale Zaken. (zie ook de link hiernaast) Maar het leek wel of ik de enige was. Zelfs Nel Verbeek had niet zoveel vragen over de concept verordeningen.
Ik ben wel redelijk gerust gesteld als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening. Ik vertrouw wel de inzet van Marko Does en zijn mensen uit Nederlek.
Waar ik wel moeite mee heb is de opstelling van wethouder Huizinga.
Huizinga
Het dossier over de samenvoeging van de Sociale Diensten is wat mij betreft op zijn minst een rommelig dossier. Eerst was er alleen sprake van het overgaan van de backoffice, zeg maar de achterwacht. Later veranderde het college van standpunt, en hoewel dit paste binnen de opdracht, was dat wel een wijziging van het eerder geformuleerde beleid. Terecht dat het college besloot hierover de commissie en de raad van op de hoogte te stellen. En dat is niet gebeurd.
Het is dan wat makkelijk als de wethouder dan zegt: Dan had je het zelf maar op de agenda moeten zetten, we zijn tenslotte duaal. Ik denk dat het onder de actieve informatieplicht van het college valt. Vooral omdat het samengaan van de scociale diensten veel onrust heeft opgeroepen. Bij onze fractie, maar ook bij de clienten. Door pro-aktief te informeren had veel onrust voorkomen kunnen worden.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?