<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, november 28, 2003

Brief aan Hans over het uitzetten van asielzoekers 

Hoi Hans,

Even bijpraten.
Vandaag ontving ik een enveloppe van Groen Links inzake een gezin dat binnen ca. 60 dagen zich moet melden bij een uitzet centrum. Ad zal dit onderwerp in het seniorenconvent ter sprake brengen.

Voor jouw informatie:

Afgelopen dinsdag werd ik benaderd door Nel Verbeek met het verhaal dat 3 gezinnen zich moeten melden. Zij is benaderd door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Zij wilde met mij daarover verder praten na onze bijeenkomst op het Schoonhovens college. Zij vertelde ook dat Ad het tijdens het seniorenconvent ter sprake wilde brengen. Ik heb toen gezegd dat het alleen met de PvdA daarover praten geen zoden aan de dijk zet. We zijn het eens. Maar dat met name het CDA overtuigd moet worden van de onmenselijkheid van het beleid. Ik heb gevraagd of zij de 3 zaken op een rij wilde zetten en naar mij wilde mailen. Toen we buiten hebben we Remke aangesproken en hebben we afgesproken dat we meer informatie zouden krijgen. Met name voor Remke is dat belangrijk omdat zijn fractie verdeeld is. Daarnaast denkt Remke dat hij de kerk kan inschakelen bij eventuele acties.

De informatie die we nu hebben is dus niet compleet. Verder moet je weten dat we met het aannemen van het jeugdbeleid ook hebben gezegd dat we ons houden aan de rechten van het kind. Zoals je weet was dat mijn verborgen agenda. Kinderen hebben recht op onderwijs, verzorging en huisvesting en zo voort. Het uitzettingsbeleid van de regering staat hier haaks op. Inmiddels is Nederland hier ook over aangeklaagd. Ik vind dat tot dat er een uitspraak is van het internationale gerechtshof en het Europese hof dat je dan als gemeente niet mag meewerken aan mogelijk strafbare feiten en dat je dus niet mag meewerken aan het uitzettingsbeleid. Daarnaast is een van de betrokken volwassen ziek en onthoud je hem zorg. Dat is in strijd met de rechten van de mens, zelfs met de conventie van Geneve.

Ik heb bewust Vluchtelingenwerk niet benaderd omdat ik dacht dat Nel alle informatie zou krijgen, maar er is dus meer. Ik denk dat we er voor moeten waken dat we deze zaak in de partijpolitiek laten trekken. Wel moet je nog weten dat er brieven zijn geschreven naar diverse fracties in de tweede kamer, maar dat Klaas de Vries de enige is geweest die actief gereageerd heeft. (Ik dacht een gesprek, maar weet dat niet zeker.)

Hoe verder? Nog een brief naar de staatssecretaris werkt niet echt. Naar mijn gevoel helpt alleen een gerichte actie naar D66 en CDA parlementsleden. Ik kan me voorstellen dat we aan het begin van de raadsvergadering een oproep doen, zo breed mogelijk, naar de inwoners van Schoonhoven om al hun politieke invloed te laten gelden om het asielbeleid een humaan gezicht te geven. We kunnen standaardbrieven daarvoor verspreiden of zelfs iets huis aan huis organiseren. Maar vooral een persoonlijk beroep op kamerleden en niet op fracties in zijn totaliteit. Ik hoop dat er iets positiefs uit komt.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?