<$BlogRSDUrl$>

zondag, november 30, 2003

Nog meer burgemeesters 

De discussie over de gekozen burgemeester houdt niet op. Bij de post zat gisteren ook een uitnodiging van het partijbestuur om voorafgaande aan het congres een discussie over dit onderwerp bij te wonen. Uiteraard zet de discussie zich ook voort in Lokaal Bestuur. Dat is een blad/blaadje voor raadsleden, wethouders en burgemeesters uit onze partij.
Waar ik bang voor ben is dat de discussie over de burgemeester een andere overschaduwd. Wat is nou de bestuurlijke kracht van een gemeente. Aan de ene kant zie je dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen, maar aan de andere kant ook minder geld en veel meer regels. Hoe groot moet je zijn om alles te behappen. En wat als er straks in bijvoorbeeld Schoonhoven een populistische burgemeester het voor het zeggen krijgt. Wat betekent dat voor de kwaliteit. Hol je dan niet hard richting gemeentelijke herindelingen. Met als gevolg dat de afstand tussen bestuur en bevolking weer groter wordt. En dat wilde je nou met de gekozen burgemeester voorkomen. Over de bestuurskracht zal de komende tijd nog veel te doen zijn. Wordt vervolgd dus.

zaterdag, november 29, 2003

Burgemeesters 

Voor mijn gevoel kent Schoonhoven op dit moment twee burgemeesters. een echte en een tijdelijke.
Van de echte burgemeester Dorothe Wassenberg kregen John en ik vandaag een kort bedankbriefje. Voor het medeleven tijdens haar ziekte en vooral naar we hopen tijdens haar genezingsproces. Het briefje was kort, is ook naar vele anderen gestuurd, en toch springt de kracht en de moed er vanaf.
Nog een brief
Ook van de tijdelijke burgemeester Dick de Cloe kreeg ik een brief. Of zeg maar een pamflet. Samen met collega burgemeesters probeert hij de discussie in de PVDA over de gekozen burgemeester te sturen. In ieder geval roept hij op om niet direct het standpunt uit ons programma overboord te gooien, namelijk de door de gemeenteraad gekozen burgemeester.
Ik weet het nog niet. Bij de direct gekozen burgemeester heb ik nog niet het idee dat het goed doordacht is. Ik heb nog veel vragen.

vrijdag, november 28, 2003

Brief aan Hans over het uitzetten van asielzoekers 

Hoi Hans,

Even bijpraten.
Vandaag ontving ik een enveloppe van Groen Links inzake een gezin dat binnen ca. 60 dagen zich moet melden bij een uitzet centrum. Ad zal dit onderwerp in het seniorenconvent ter sprake brengen.

Voor jouw informatie:

Afgelopen dinsdag werd ik benaderd door Nel Verbeek met het verhaal dat 3 gezinnen zich moeten melden. Zij is benaderd door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Zij wilde met mij daarover verder praten na onze bijeenkomst op het Schoonhovens college. Zij vertelde ook dat Ad het tijdens het seniorenconvent ter sprake wilde brengen. Ik heb toen gezegd dat het alleen met de PvdA daarover praten geen zoden aan de dijk zet. We zijn het eens. Maar dat met name het CDA overtuigd moet worden van de onmenselijkheid van het beleid. Ik heb gevraagd of zij de 3 zaken op een rij wilde zetten en naar mij wilde mailen. Toen we buiten hebben we Remke aangesproken en hebben we afgesproken dat we meer informatie zouden krijgen. Met name voor Remke is dat belangrijk omdat zijn fractie verdeeld is. Daarnaast denkt Remke dat hij de kerk kan inschakelen bij eventuele acties.

De informatie die we nu hebben is dus niet compleet. Verder moet je weten dat we met het aannemen van het jeugdbeleid ook hebben gezegd dat we ons houden aan de rechten van het kind. Zoals je weet was dat mijn verborgen agenda. Kinderen hebben recht op onderwijs, verzorging en huisvesting en zo voort. Het uitzettingsbeleid van de regering staat hier haaks op. Inmiddels is Nederland hier ook over aangeklaagd. Ik vind dat tot dat er een uitspraak is van het internationale gerechtshof en het Europese hof dat je dan als gemeente niet mag meewerken aan mogelijk strafbare feiten en dat je dus niet mag meewerken aan het uitzettingsbeleid. Daarnaast is een van de betrokken volwassen ziek en onthoud je hem zorg. Dat is in strijd met de rechten van de mens, zelfs met de conventie van Geneve.

Ik heb bewust Vluchtelingenwerk niet benaderd omdat ik dacht dat Nel alle informatie zou krijgen, maar er is dus meer. Ik denk dat we er voor moeten waken dat we deze zaak in de partijpolitiek laten trekken. Wel moet je nog weten dat er brieven zijn geschreven naar diverse fracties in de tweede kamer, maar dat Klaas de Vries de enige is geweest die actief gereageerd heeft. (Ik dacht een gesprek, maar weet dat niet zeker.)

Hoe verder? Nog een brief naar de staatssecretaris werkt niet echt. Naar mijn gevoel helpt alleen een gerichte actie naar D66 en CDA parlementsleden. Ik kan me voorstellen dat we aan het begin van de raadsvergadering een oproep doen, zo breed mogelijk, naar de inwoners van Schoonhoven om al hun politieke invloed te laten gelden om het asielbeleid een humaan gezicht te geven. We kunnen standaardbrieven daarvoor verspreiden of zelfs iets huis aan huis organiseren. Maar vooral een persoonlijk beroep op kamerleden en niet op fracties in zijn totaliteit. Ik hoop dat er iets positiefs uit komt.

donderdag, november 27, 2003

Kinnesinne van Groen Links 

Woensdag verschenen in de Lekstreek twee pagina's met nabeschouwingen van de politieke partijen op de begrotingsbehandeling. Natuurlijk kijk je eerst naar je eigen partij. Ook de overige partijen waren duidelijk herkenbaar in hun bijdrage. Politiek gekleurd, maar wel correct. Hoe anders was de bijdrage van Groen Links. Hypocriet was de oproep om respectvol als partijen met elkaar om te gaan. Het grootste gebrek aan respect vind je bij Groen Links. Ze spelen vaak op de man, politiek anders denkenden worden persoonlijk na de vergadering aangevalllen en als hun woorden het niet redden, dan komt de middelvinger in beeld.
Jaloers?
Wat ik kinderachtig vind is het feit dat Groen Links het initiatief claimt op het weer betalen van het vervoer naar schoolzwemmen. Tjdens een bijeenkomst met schoolbesturen ben ik persoonlijk benaderd door Rob Zilverberg, directeur van de Emmashool. Hij vertelde over het gevolg van het afschaffen van de subsidie. Ik heb diezelfde avond gelobbyd voor steun bij het CDA en Gemeentebelang. We hebben een vergaande motie ingediend en tijdens de pauze van de raadsvergadering heb ik ook CU/SGP achter mijn voorstel gekregen. Ook GL had een motie. Maar die ging minder ver en was een solo aktie. Na afloop van de vergadering gaf GL aan dat zij niet hadden gedacht dat de motie aangenomen zou worden. Hij was naar mijn idee dus alleen voor het effect ingediend. Ik heb toen gezegd dat politiek echt werkt als je samenwerking zoekt en lobbyd. En dan nu in de krant het inititatief naar je toe halen. Kinnesinne denk ik.

woensdag, november 26, 2003

Werkbezoek Schoonhovens college 

Gisteravond op werkbezoek geweest. De commisie Samenleving werd door direktie en bestuur van het SC ontvangen. We waren in de VMBO lokatie. Zeg maar een combinatie van de vroeger LTS, Huishoudschool, Leao en Mavo 3. De uitgebreide rondleiding liet een school zien die een veilige leeromgeving biedt. En die haaks staat op de beeldvorming die van het VMBO bestaat. Lange tijd gesproken over de toekomst. Onderwijskundig gezien moet de school zo klein blijven, maar de politiek stelt steeds meer economische eisen, waardoor schaalvergroting onontkoombaar is. Het SC kiest voor samenwerking met gelijksoortige scholen in het Groene Hart, waarbij de eigen identiteit en de eigen leeromgeving centraal blijven staan.
Racisme
Op mijn verzoek heeft rector Valk zijn visie gegeven op de gebeurtenissen die in de krant stonden. Een vechtpartij op school met een racistische achtergrond. Het was goed om te horen dat de overeenkomst die gemeente, politie en school hebben gesloten werkt. De school heeft goede maatregelen genomen, de politie heeft alert gereageerd. Alleen moest ik de wethouder Deerenberg aansporen om ook de gemeentelijke kanalen in actie te laten komen. We hebben onze jeugdzaken uitbesteed aan de stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland. Juist een regionale aanpak zou hier op zijn plaats zijn. Ik hoop dat de wethouder in aktie komt. Zal hem de volgende commissievergadering om een verslag vragen.

dinsdag, november 25, 2003

Racisme in Schoonhoven? 

Vandaag kopt de Goudsche courant op de voorpagina: Racistische leuzen op websites van voetbalclubs. En in het regionale katern: Spanningen na provocaties jongeren. Volgens het krantebericht escaleerde afgelopen vrijdag de spanningen tussen marokaanse jongeren en zogenaamde Lonsdale jongeren (extreem rechts.) Er ontstonden vechtpartijen op het Schoonhovens college. Dat is schrikken. Misschien is het de oude rivaliteit tussen twee dorpen, maar dan in een nieuw verwerpelijk jasje. Misschien is er meer aan de hand. Vanavond krijg ik de kans om dat te vragen aan de rector van het Schoonhovens college.
Werkbezoek
Vanavond werkbezoek . Met de commissie Samenleving bezoeken we het Schoonhovens college. De nadruk zal liggen op het VMBO en op de financiele problemen die de school heeft of heeft gekend. Morgen meer over het bezoek.

maandag, november 24, 2003

Sterren 

Net thuis van mijn werk. Vanavond een vergadering gehad over de nieuwe hotelsterren in Nederland. En dan komen politiek en werk een beetje bij elkaar. De commissie die er over gaat staat onder leiding van Annemarie Jorritsma. Ik zit er namens de consumenten. Verder vertegenwoordigers van de werkgevers, de vakbond, de toeristen industrie en het bedrijfschap voor Horeca en Catering. Ik had het idee dat de vergadering van vanavond behoorlijk was voorgekookt. Nou kan je daar aan mee doen, maar ja, ik zit er toch namens de consument. Ik denk wel dat mijn inbreng zinnig is geweest. Of het nieuwe systeem zal aanslaan? Alles zal afhangen van de houding van de hoteliers. Of zij bereid zijn meer te gaan betalen voor een systeem dat ze zelf gebouwd hebben, maar dat uiteindelijk strenger is dan het oude systeem. Dat zal voor Horeca Nederland nog een grote klus worden. Meer weten over de sterren? Klik dan hier

zondag, november 23, 2003

PrivĂ© 

Vandaag geen politiek.
Samen met mijn familie mijn overleden vader herdacht. En dat is ook belangrijk.

zaterdag, november 22, 2003

Beetje trots 

Vandaag mijn Blogger uitgebreid met de commentaar mogelijkheid. Deze Amerikaanse service vertaald en in mijn huisstijl gebracht. Beetje trots ben ik wel.
Marrokkanen
Wie ook trots mag zijn is de ambtenaar die op 7 november, met anderen, een avond organiseerde voor Marrokkaanse mannen. Ik heb een groot deel van de avond bijgewoond. Het was druk en het onderwerp (Ooit gedacht oud te worden in Nederland?) sprak erg aan. Omdat de ambtenaar zich niet gesteund voelde in haar eigen organisatie had zij een aantal commissie leden uitgenodigd. Door vragen te stellen in de commissievergadering tijdens de rondvraag heb ik het onderwerp op de politieke agenda gezet. Leuk dat ik daar na afloop voor werd bedankt.

vrijdag, november 21, 2003

bibliotheek 

Cora Bouwen is de directeur van de plaatselijke bibliotheek. En dat doet ze met veel enthousiasme. Tijdens de commissie vergadering vertelde ze over de inititatieven die er zijn tot samenwerking. O.l.v. Schoonhoven wordt er veel moois tot stand gebracht. Wat alleen jammer is, is dat op plaatselijk niveau de samenwerking nog niet zo van de grond komt. En dat zou toch de eerste winst zijn. Ik denk daarbij aan het beheer van mediatheken van scholen, samenwerking op het gebied van boeken over Zilver met museum en Vakschool. Maar ook internet initiatieven liggen voor de hand. Maar goed. Het begin is er. En het enthousiasme ook.

donderdag, november 20, 2003

Commissie (nog een keer) 

Wie er in zitten:
Frank Timmer (Gemeentebelang), Arie Hoogendoorn (CU/SGP), George Hamel (VVD), Remke v.d. Heijden (CDA), Nel Verbeek (GL) en ik zei de gek.
Gisteren
Zoals ik al schreef zit ik een beetje met een dubbel gevoel. Ik had veel werk gemaakt van de onderwerpen met betrekking tot Sociale Zaken. (zie ook de link hiernaast) Maar het leek wel of ik de enige was. Zelfs Nel Verbeek had niet zoveel vragen over de concept verordeningen.
Ik ben wel redelijk gerust gesteld als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening. Ik vertrouw wel de inzet van Marko Does en zijn mensen uit Nederlek.
Waar ik wel moeite mee heb is de opstelling van wethouder Huizinga.
Huizinga
Het dossier over de samenvoeging van de Sociale Diensten is wat mij betreft op zijn minst een rommelig dossier. Eerst was er alleen sprake van het overgaan van de backoffice, zeg maar de achterwacht. Later veranderde het college van standpunt, en hoewel dit paste binnen de opdracht, was dat wel een wijziging van het eerder geformuleerde beleid. Terecht dat het college besloot hierover de commissie en de raad van op de hoogte te stellen. En dat is niet gebeurd.
Het is dan wat makkelijk als de wethouder dan zegt: Dan had je het zelf maar op de agenda moeten zetten, we zijn tenslotte duaal. Ik denk dat het onder de actieve informatieplicht van het college valt. Vooral omdat het samengaan van de scociale diensten veel onrust heeft opgeroepen. Bij onze fractie, maar ook bij de clienten. Door pro-aktief te informeren had veel onrust voorkomen kunnen worden.

woensdag, november 19, 2003

Commissie vergadering 

Tot half elf vergaderd onder voorzitterschap van Frank Mone. Zijn eerste vergadering van de commissie Samenleving. Hij was verbaasd over de breedte van de discusie en de onderwerpen. Ik vond dat hij het redelijk goed deed. Ik ben wat halfslachtig over mezelf. Ik had de vergadering goed voorbereid. Was overtuigd van mijn inbreng. Maar dan blijkt toch dat je er bijna alleen voorstaat. En dat, maar dat is nu ik thuis ben, er toch veel vragen onbeantwoord zijn gebleven. Morgen meer.

dinsdag, november 18, 2003

Hard werken 

Vandaag mijn bijdragen voor de komende commissie vergadering uitgewerkt. En meteen een manier gezocht om het openbaar te maken. Zie de tabel hiernaast. Ik denk dat op die manier zowel burgers en pers kunnen zien waar we als fractie staan.
Morgenavond is het ook er op of eronder voor het Nederlands voetbalteam. Ik zal me niet laten opjagen. Tenslotte geef ik meer om 85 Schoonhovenaren met een minimum uitkering dan om 11 voetballende miljonairs.

maandag, november 17, 2003

Kadootje 

Vandaag, nog steeds thuis, wat tijd en aandacht aan dit weblog besteed. Ook bij een andere provider het een en ander uitgeprobeerd, maar deze bevalt goed. Zelf de kleuren aangepast (je bent rood en woont in de Zilverstad nietwaar?).
Geprobeerd een upgrade te bestellen omdat ik ook graag foto's en documenten wil publiceren. Lukte niet echt, de helpdesk ingeschakeld en na een uurtje kwam er bericht uit de VS.
Ik kreeg een gratis upgrade. Heb ik net die ene aardige amerikaan getroffen!
Visite
Je zou toch de US president op visite krijgen zoals in the UK de komende dagen. Kost je 8 miljoen aan veiligheidsmaatregelen. Daar kan je dus heel wat zinnige dingen mee doen.

zondag, november 16, 2003

Werk werk werk 

Veel tijd gestoken in het lezen van de stukken over de nieuwe Bijstandswet.
Heb nog wel een aantal vragen voordat ik met de voorstellen kan instemmen.
Met betrekking tot de financien wordt er gesteld dat er op alle drie de onderdelen budgettair neutraal gedraaid wordt en dat er 3 ton bij moet??
De wethouder heeft nog wel wat uit te leggen.

zaterdag, november 15, 2003

Cultuur 

Vanavond naar de premiere van King Lear geweest in het Arto theater. Trof daar GL commissielid Nel Verbeek. Ze toonde zich oprecht verbaasd dat Karel Stuurman, VVD commissielid in het theater was. Hoe zo vroeg ik, vooroordeeltje? Kan een VVD-er niet van cultuur houden?
Karel is overigens voorzitter van het theater!

donderdag, november 13, 2003

Even doorsudderen 

En nog wat nadenken over de tegenbegroting van GL.
Daarin staat ondermeer dat het Goud-Zilver en Klokken museum moet inleveren. Vanaf 2004 al.
Onbehoorlijk bestuur
Zou het college eens moeten proberen. In november een maatregel aankondigen voor de subsidie van het jaar daarop. We horen ze al briesen.
Ik draai me nog maar een keer om.

woensdag, november 12, 2003

't wordt er niet beter op 

En dat geldt niet alleen voor mijn gezondheid.
De Krimpenerwaardpost kopt met chocladeletters: GL Schoonhoven komt met tegenbegroting: 'Invoering diftar en geen uitbreiding personeel'
En dan volgt een uitgebreide samenvatting van de bijdrage die GL had in de eerste termijn van de begrotingsraad.
Twee dingen zei den Uyl
Klakkeloos kopieren van een stuk dat feitelijke onjuistheden bevat en allang door de werkelijkheid achterhaald is siert de Krimpenerwaardpost niet. Het neigt echt teveel een GL propagandablaadje te worden.
Wat nou tegenbegroting? GL presenteert een lijstje posten die zij willen schrappen, maar waarvoor geen basis is in het raadsprogramma. Zo kan ik het ook. Als we de wethouderssalarissen halveren hou ik ook geld over. Lekker makkelijk

dinsdag, november 11, 2003

Koorts 

En als je dan zo ligt te ijlen dat helpt het vragenuurtje van de Tweede kamer ook niet. Wat een gedoe om satire. Minister Donner komt echt uit de voor vorige eeuw. Waar ik me het meest aan stoor is dat Balkenende bij herhaling bleef zeggen dat de grens tussen fictie en werklijkheid vervaagd.
Wie is hier nou gek.
Als ik een kaartje koop voor een voorstelling, naar een kleipoppetje kijk of Kopspijkers aan zet dan weet ik heus wel dat dat niet de echte koningin is. Betutteling van de hoogste orde.

maandag, november 10, 2003

Griep 

Lekker begin zo. Ga vanavond niet naar de fractievergadering. Vanmorgen nog wel een poging gedaan om te werken, maar na 15 minuten Den Haag haakte ik toch weer af.
Fractievergadering
Op het programma staat voor mij de begroting Sociale Zaken en de overeenkomst met Nederlek om alle werkzaamheden uit te laten voeren. Verder wil ik nog een zeer vaag rapport over veiligheidskringen voor de jeugd aan de orde brengen. Tien pagina's woorden zonder dat er iets staat. Ik zal hier na de commissie vergadering nog wel op terugkomen. Ik wilde vanavond ook voorstellen om een motie van waardering voor de medewerkers van Sociale Zaken die overgaan naar Nederlek in te dienen.
Maar goed.
Eerst maar even Hans Wiegant afbellen en dan weer naar bed.

zondag, november 09, 2003

OK 

De eerste post voor mijn weblog. Ik heb besloten om het op zijn egeltjes te doen. Voorzichtig. Maar niet al te voorzichtig, want ik weet dat er in januari een slecht rapport in het nieuws komt. Het rapport waarin burgers zich uitspreken over de gemeente. Dan wil ik mijn weblog openbaar maken.
Maar dat is niet de reden van deze log. Ik ben al een poosje op zoek naar een manier om directer in contact te komen met de inwoners van Schoonhoven. Met enige jalouzie keek ik naar de website van PVDA Ouderkerk. Dat was de reden dat ik gisteren, zaterdag 8 november, meedeed aan een workshop in Rotterdam. Met als onderwerp 'Het digitale raadslid'. Tijdens die workshop bleek dat een weblog de meest ideale oplossing voor mijn probleem was. Je maakt zelf geen webpagina, maar je deelt wel je gedachten, belevenissen en vragen.

Wat kan je verwachten.
Allereerst de lokale politiek zaken. Wat bespreken we in de fractievergadering. Hoe gaat het in de commissie Samenleving. Wat halen we binnnen in de Raad en waar halen we bakzeil. Maar ik zal ook ingaan op de bestuurlijke verhoudingen. Wie doet het goed. Waar erger ik me aan.
Maar ook landelijk zal ik me niet onbetuigd laten. Namens Schoonhoven ben ik afgevaardig naar het PVDA congres. Sinds kort ben ik ook lid van een netwerk van homo-politici in de partij. Heb daar nog mijn twijfels over, maar dat zal dan wel aan bod komen. En verder ben ik vooral regelmatig boos op het kabinet. Ik laat me dan ook niet onbetuigd op andere sites waar ik mijn mening geef. Over de bijstand, onderwijs, normen en waarden, maar vooral eerlijkheid. Het wordt steeds lastiger om onbewogen naar het journaal of Nova te kijken.
Nou dat dus.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?